עקב עבודות בצנרת המים תהיה ביום שלישי ה 04/06 הפסקת מים ברחובות עמיחי 1-38, קהילת אוהיו, ספיר, בין השעות 08:30-10:30


02/06/2024 14:15