עקב עבודות בצנרת המים, תהיה ביום שני, 05.04.2021 הפסקת מים ברחוב היהלום, בין השעות 9:00-15:00


04/04/2021 09:40