ערוכים ומוכנים ל-2022 – אושר תקציב המועצה!


15/12/2021 08:58

לאחר הצגת תקציב המועצה ותכניות העבודה לשנת 2022, בפני חברי ההנהלה בתחילת החודש, אושר הערב (יום שלישי) תקציב המועצה של קריית עקרון גם במליאת במועצה.

מליאת המועצה אישרה את תקציב 2022 לאחר שהוצגו בפניה נתוני התקציב, המבוססים על תכניות העבודה העתידיות, זאת במקביל להצגת סיכום תכניות העבודה אשר בוצעו ב-2021, בצל הקורונה.

תקופת הקורונה והמשבר הבריאותי, החברתי והכלכלי שאפיין כמעט את כל שנת 2020 גלש גם לשנת 2021, אולם מועצה מקומית קריית עקרון, תחת מדיניות ראש המועצה, חובב צברי, שמרה על יציבותה וניהלה, ביחד עם אגף הכספים (בהובלת גזבר המועצה ותקציבאית המועצה), את התקציב בצורה שמרנית – זאת לצד החזרה לפעילות המלאה, ניהול השגרה וחזרה של הפנאי והתרבות.

המועצה שומרת על איזון תקציבי מזה שנים רבות ולמועצה אין גרעון מצטבר, דבר המאפשר התנהלות כספית נוחה ומסודרת, המלווה במוסר תשלומים גבוה לנותני השירותים והקבלנים, הביקוש למכרזי המועצה גדול והדבר מביא לרמת מחירים טובה ובכך, הרחבת רמת והיקף השירותים.

התקציב לשנת 2022 במועצה מצביע על השקעה רבה יותר בחינוך בהיקף של 24 מיליון ₪ ש"ח, עליה של למעלה מ 1.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב בשנת 2019 (התקציב טרם שנות הקורונה שבהן פעילות החינוך היתה מצומצמת).

הגידול בתקציב ניכר גם בתחום התשתיות וההנדסה שעומד בתקציב השוטף על סך כ- 15 מיליון ₪, וזאת לצד השקעות נרחבות בתב"רים בהיקף של כמילארד ₪, הצפויות בפיתוח ויישום הפרויקטים הרבים הצפויים החל מהשנה הקרובה, כולל פיתוח השכונה החדשה שתקום בצפון מזרח היישוב, וכן פרויקטים רבים בתחום היישוב הוותיק.

התקציב הגדל משקף את התקדמותו של היישוב לעבר פיתוח, זאת לצד תוכניות עבודה נוספות, תוך שמירה על מסגרות כוח האדם במחלקות השונות, ודגש על גידול בכוח אדם באגף ההנדסה, כחלק מההערכות לפיתוח המסיבי הצפוי.

התקציב לשנת 2022 עומד על 95,646 אלש"ח כאשר ההכנסות הצפויות לשנה זו מארנונת העסקים הינה 34,000 אלש"ח שהם 72% מכלל הכנסות הארנונה וההכנסה הצפויה מארנונה למגורים עומדת על כ- 13,000 אלש"ח, כאשר אחוז גביית הארנונה הן למגורים והן מעסקים במועצה נחשבת בין הגבוהות בארץ ועומדת על 97%.

הסכמי הפיתוח אשר עומדים להיחתם בין המועצה לרשות למקרקעי ישראל לטובת הקמת השכונה החדשה צפויים גם הם להגדיל באופן ניכר את תקציבי הפיתוח ביישוב ויכללו בין היתר שיקום תשתיות רבות בתחום היישוב הותיק.

ראש המועצה סיכם ובירך: "כמועצה הנמצאת בשיאו של הליך האצה לעבר גידול משמעותי, עם תכניות התחדשות עירונית לצד הקמה של שכונה חדשה, חשוב לי שתדעו – יש לנו צוות עובדים מסור, מקצועי ומצוין המוביל את כל תהליכי הפיתוח, ההתחדשות והקמה ביישובנו. כראש מועצה אני מגדיר את העברת התקציב והגשתו לאישור משרד הפנים באמצע חודש דצמבר כהצלחה. ישר כוח לכל העוסקים במלאכה ותודה רבה לחברי המועצה על הבעת האמון! קריית עקרון זה הבית של כולנו – הבית שלנו נמצא במסלול הנכון!"