המועצה המקומית קריית עקרון המועצה המקומית קריית עקרון

דף הבית / פגיעה ברכוש בזמן מלחמה

פגיעה ברכוש בזמן מלחמה

מס רכוש בשעת חירום

טל:

הפעלת האתר נתמכת כספית ע"י מטה ישראל דיגיטלית, משרד הכלכלה

נבנה ע"י: כ.ג שירותי מחשוב