פיילוט שינוי ימי פינוי הטמונים


20/03/2023 15:36

המועצה יצאה בפיילוט שינוי ימי פינוי הטמונים לימים שני רביעי ושישי.

הפינויים הינם מלאים, זה אומר פינוי של כל הטמונים כולל שישי.