עדכון לגבי פינוי הגזם ברחובות התמר, ברוש, גפן, זית


20/03/2023 15:24

תושבים יקרים,

ברחובות התמר, ברוש, גפן, זית, לא פינו גזם עקב ריבוי גזם בישוב, הגזם שנותר יפונה מחר.

לידיעתכם.