פינוי גזם, גרוטאות ופסולת יבשה


03/07/2020 12:11

תושבים יקרים.

פינוי גזם, גרוטאות ופסולת יבשה מתבצע ברחבי הישוב בימים מוגדרים ע"פ רובעים.

הוצאת גזם, גרוטאות ופסולת יבשה שלא בימים המוגדרים גורמת למפגע סביבתי ופוגמת בחזות הישוב.

אנו מבקשים להוציא גזם גרוטאות ופסולת יבשה ביום ההוצאה בלבד!

העובר על החוק צפוי לקנס!

שומרים על קריית עקרון נקיה!

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה

מחלקת שפ"ע

מועצה מקומית קריית עקרון.