פינוי פסולת בסיסית מעסקים על ידי המועצה


04/07/2021 15:44

כולל תצהיר בדבר כמות העובדים בבית העסק

את הטופס המלא יש לשלוח למייל:
info@seagull-env.com

בירורים ניתן לבצע בטלפון נייד:
052-2862281