פינוי רכבים שאינם בשימוש


28/11/2021 11:55

שומרים על היישוב!

הזנחת רכבים ואף סחר ברכבים, מובילים למפגעי סביבה ומצוקת חניה.

לצורך מיגור התופעה, מועצה מקומית קריית עקרון מזמינה את בעלי הרכבים הישנים או רכבים שלא נמצאים בשימוש המעוניינים בפינוי רכבם בהסכמה וללא כל חיוב לפנות למחלקת הפיקוח במועצה בטלפון: 08-6228867 ולתאם פינוי של רכבם בצורה מסודרת.

תצוגת פלייר

שומרים על קריית עקרון נקייה
מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה