פינוי רכבים שאינם בשימוש


23/11/2020 17:07

בשל תופעה בישוב של הזנחת רכבים ואף סחר ברכבים, תוך גרימת מפגעי סביבה ומצוקת חניה ולצורך מיגור התופעה, מועצה מקומית קריית עקרון מזמינה את בעלי הרכבים הישנים או שלא בשימוש, המעוניינים בפינוי רכבם בהסכמה וללא כל חיוב לפנות למחלקת הפיקוח במועצה בטלפון 08-6228867 ולתאם פינוי של רכבם בצורה מוסדרת.

מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה