פסיכולוג/ית חינוכי/ת


10/11/2016 18:00

מכרז חיצוני 19/16

תיאור תפקיד:

  • אבחון, טיפול ויעוץ פסיכולוגי לילדים והוריהם במערכת החינוך בקרית עקרון.
  • עבודה מערכתית במוסדות החינוך.
  • השתתפות בועדות מקצועיות.
  • נכונות והתגייסות במקרה חירום, גם מעבר לשעות העבודה הפורמלית.

הכישורים הנדרשים:

  • בעל/ת תואר M.A בפסיכולוגיה או בעל/ת תואר ראשון B.A שהוא לקראת סיום לתואר M.A בפסיכולוגיה יישומית.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישיון לעסוק בפסיכולוגיה, לבעלי תואר M.A.

כפיפות:

מנהל/ת השרות הפסיכולוגי.

אופן העסקה:

על פי הסכם הפסיכולוגים.

היקף משרה:

50% משרה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום א' 27.11.2016 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במסירה ידנית, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקרית עקרון.

  • איש קשר לעניין מכרז זה – גב' רונית איציקסון טלפון 08-6228866
  • רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.
  • הבהרה מגדרית – המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.

בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה