פסיכולוג/ית חינוכי/ת


01/05/2017 12:02

מכרז חיצוני 11/17

המכרז מיועד לגברים ונשים כאחד.

תאור תפקיד:

  • אבחון, טיפול ויעוץ פסיכולוגי לילדים והוריהם במערכת החינוך בקרית עקרון.
  • עבודה מערכתית במוסדות החינוך.
  • השתתפות בועדות מקצועיות.
  • נכונות והתגייסות במקרה חרום, גם מעבר לשעות העבודה הפורמלית.

הכישורים הנדרשים:

  • בעל/ת תואר M.A בפסיכולוגיה או בעל תואר ראשון B.A שהוא לקראת סיום לתואר M.A בפסיכולוגיה יישומית.
  • רישום בפנקס הפסיכולוגים ורישיון לעסוק בפסיכולוגיה, לבעלי תואר M.A .

כפיפות:

מנהל/ת השרות הפסיכולוגי.

אופן העסקה:

על פי הסכם הפסיכולוגים.

היקף משרה:

50% משרה.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: עד יום 15.05.2017 בשעה 13:00

את ההצעות יש להגיש, בצירוף קורות חיים ותעודות השכלה, במעטפה סגורה במסירה ידנית, על גבי הטפסים הייעודיים להגשת מכרזי כח אדם, אשר ניתן להשיג גם במשרדי המועצה המקומית ברח' הרצל 44 בקריית עקרון

נא להגיש את ההצעות לידי דרורי מלול בין השעות 09:00-13:00 
טל: 08-6228866
לפרטים נוספים נא ליצור קשר גם עם רונית איציקסון – 0543232638

 

רק מועמדים העונים על דרישות הסף, יענו.
בכבוד רב,
חובב צברי – ראש המועצה