פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתמיכות לשנת 2016


01/05/2017 15:39

24 יולי 2016
‏י"ח תמוז תשע"ו

ביום 24.07.2016 התכנסה ועדת המשנה לתמיכות.

משתתפים:

  • מר יעקב סבג – יו"ר ועדת המשנה לתמיכות
  • גב' בת החן גזאל – חברת ועדת המשנה לתמיכות
  • מר בצלאל דוד – חבר ועדת המשנה לתמיכות
  • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת ועדת המשנה לתמיכות
  • גב' קרן שגב – חברת ועדת המשנה לתמיכות
  • עו"ד עמרי המאירי – משרד היועמ"ש למועצה
  • אלון גרינברג – גזבר המועצה

מכבי כדורגל –

יעקב סבג – טוען שהמועצה אישרה למכבי 170,000 ₪ ומבקש להגדיל התמיכה בעמותה בעוד 165,000 ₪ כפי שהובטח להם.
אלון גרינברג – ועדת תמיכות מקצועית התייחסה בפרוטוקול והסבירה כי ניתן לאשר למכבי תמיכה מקסימלית בהתאם לסכום הנדרש כמשתקף מהדוחות והמסמכים שהם הגישו ואף הבהירה כי תתכנס פעם נוספת במידה ויוגשו מסמכים נוספים. מכבי הגישו דוחות כספיים המציגים את ההפרש בין ההכנסות להוצאות ובהתאם לדוחות הכספיים, אין להם צורך בסכום שאתה מציין שהם מבקשים. הם גם יכולים להגיש תקציב המציג גידול בפעילות המתוכננת והועדה המקצועית תשוב ותבחן הנושא. בנוסף, מליאת המועצה לא אישרה סכומים כפי שאתה מציין לטובת תמיכות ספורט. ללא קשר, חלוקת התמיכה בספורט בין העמותות השונות תבוצע בהתאם לקריטריונים שהמועצה קבעה קרי היקף פעילות.
יעקב סבג – בכל מיקרה מאשרים כרגע את הסכום של 120,000 ₪ ואני אתמוך בכדי שהם יקבלו תשלום שהo ממתינים לו. בהמשך אני מבקש שתיבחן אפשרות הגדלת התמיכה ככל שהעמותה תגיש מסמכים מתאימים.

עמותת מחזיק ברכה קרית עקרון –

חברי הוועדה מדווחים כי למיטב ידיעתם העמותה הפסיקה פעילות ומבקשים שהוועדה המקצועית תבצע בחינה מחודשת לגבי עמותה זו וזאת ללא זיקה לצורך של העמותה להשלים מסמכים חסרים כמפורט בפרוטוקול הועדה המקצועית.
קרן שגב – ביקשה לעיין במסמכי תנועות הנוער בכדי לבחון את פעילותם ביישוב והוזמנה לקבוע פגישה עם הגזבר ומנהל המתנ"ס בנושא.

לגבי יתר העמותות חברי הוועדה מאשרים פה אחד את ההמלצות כמפורט להלן:

שם עמותה תחום פעילות סכום (₪) 2016 סכום (₪) 2015 תמיכה עקיפה והערות
מכבי קרית עקרון אושר בפרוטוקול קודם ספורט 120,000 170,000 שימוש במתקנים במגרש הכדורגל והמועדון
עידוד הכדורסל ספורט 90,000
הסתדרות הנוער העובד והלומד תנועת נוער 15,000 באמצעות המתנ"ס. שימוש במבנה בית עינב.
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"י תנועת נוער 15,000 באמצעות המתנ"ס. שימוש במבנה בית יהושע.
שרשרת הדורות רווחה ותרבות 11,000 10,000
מורשת יהדות צפון תימן רווחה ותרבות 10,000 9,800 מותנה בהשלמת מסמכים
אהבת תימן רווחה ותרבות 11,000 12,600
נתיב לשבים רווחה ותרבות 12,000 11,600 מותנה בהשלמת מסמכים
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מינית רווחה ותרבות 6,000 6,000
יד לשבים תורנית 8,000 10,100 שימוש במבנה יד לשבים
קול דוד עקרון תורנית 7,500 8,900 שימוש במקלט רח' שבזי
מותנה בהשלמת מסמכים
משכונות הרועים תורנית 6,500 7,900 שימוש במקלט נווה אשכול
מוסדות דרכי תורה "שערי בינה" תורנית 7,500 7,900 שימוש חלקי בית יד לשבים
משען לתלמיד (אופקים) תורנית 7,500 7,600
אוהלי יששכר תורנית 6,500 7,600
מחזיק ברכה עקרון תורנית 6,500 מותנה בהשלמת מסמכים וכן בכפוף לבדיקה נוספת בדבר פעילות העמותה.
סה"כ 340,000 270,000

 

רשם –
אלון גרינברג – גזבר המועצה

העתקים:
מר חובב צברי – ראש המועצה
חברי ועדת המשנה לתמיכות