פרוטוקול ישיבת מועצה חגיגית מס' 1/14


06/06/2024 14:31

‏מיום 02.04.2024 – ‏כ"ג אדר ב תשפ"ד

משתתפים:

 • אילן ירימי – ראש המועצה
 • רוני סאיג – חבר מועצה
 • נעם מנסה – חבר המועצה
 • יעל נמי – חברת המועצה
 • הרב בצלאל דוד – חבר המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • משה לוי – חבר המועצה
 • יעקב סבג – חבר המועצה
 • מאיר בלאיש – חבר המועצה
 • צורי יאמין – חבר המועצה
 • תומר שוקר – חבר המועצה

נוכחים:

 • הרב יוסף בן דוד – הרב המקומי
 • אייל זלנה – מנחה הטקס
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה היוצאת
 • אריק חדד – חבר המועצה היוצאת
 • עזרא עוקבי – חבר המועצה היוצאת
 • ליטל ציפורי – חברת המועצה היוצאת
 • בני משפחות הנבחרים
 • עובדי מועצה
 • תושבי היישוב

נעדרו:

 • חובב צבר – ראש המועצה היוצאת
 • קרן שגב – חברת המועצה היוצאת
 • בת החן גזאל – חברת המועצה היוצאת

סדר יום:

 1. ברכות.
 2. פרידה מראש המועצה היוצאת וחברי המועצה היוצאת.
 3. כניסה לתפקיד והצהרת אמונים של ראש המועצה הנבחר וחברי המועצה הנבחרת.

מהלך הישיבה:

 • דקת דומיה.
 • קטעי שירה.
 • ברכת הרב המקומי – הרב יוסף בן דוד שליט"א.
 • ברכת ותיק חברי המועצה – הרב בצלאל דוד.
 • פרידה מחברי המועצה היוצאת (הנוכחים) וחלוקת תעודה ושי.
 • קטעי שירה.
 • כניסה לתפקיד של ראש המועצה מר אילן ירימי וחברי המועצה הנכנסת.
 • ברכת ראש המועצה מר אילן ירימי.
 • הצהרת אמונים ראש המועצה וחברי המועצה הנכנסת – ראש המועצה וחברי המועצה הנכנסת הצהירו אמונים וחתמו על תעודת הצהרת האמונים בהתאם לנוסח בסעיף 35 ג' לפקודת המועצות
  המקומיות.

הישיבה נמשכה כ- 45 דקות.

הישיבה ננעלה.

רשם: אלון גרינברג, גזבר המועצה

אילן ירימי
ראש המועצה

אלון גרינברג
גזבר המועצה

העתקים:
מטי מויאל – מבקרת המועצה