פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין


11/07/2023 12:44

מס' 48/13 מיום 2.7.23

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה

אין נעדרים

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה (בזום)
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש (בזום)
 • מטי מויאל – מבקרת המועצה
 • רון מוסקוביץ – מנהל מנהלת רובע שדות
 • לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה (בזום)

סדר היום:

 • הסכם גג – תמ"ל 1074.
 • מינוי נציג ציבור בוועדה מרחבית זמורה
 • אישור תב"רים – מצורפת טבלת תב"רים.
 • אישור פרויקטים במסגרת תקציבי "ישן מול חדש" ו"מוסדות ציבור" בהסכם הגג – מצורף.
 • מתן אישור לרמ"י להקצאת מגרש 2000 בתמ"ל 1074 לטובת תאגיד המים והביוב "מי ציונה".
 • הצגת דוח ממונה פניות הציבור לשנת 2022.
 • פתיחת 2 חשבונות בבנק מרכנתיל לניהול כספי הסכם הגג (בהתאם להוראות הסכם הגג)
 • אישור מלגות מצוינות לשנת 2023.
 • תיקון תקציב 2023.
 • אישור מחדש של חברי דירקטוריון נציגי ציבור לחברה הכלכלית

דיון והחלטות:

1. הצגת הסכם גג – תמ"ל 1074

ראש המועצה מציג את הנושא ומציין את הישגי הסכם הגג

חברי המועצה דוד אבו, בת החן גזאל, אריק חדד, קרן שגב, שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

2. מינוי נציג ציבור בוועדה מרחבית זמורה

ראש המועצה מביא לאישור מליאת המועצה את מר אבי לודריק כנציג ציבור מטעם המועצה, במליאת הועדה המרחבית לתכנון ובניה זמורה, במקומה של גב' עינב ודעי

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 212/13:

המועצה מאשרת את מינויו של מר אבי לודריק לשמש כנציג ציבור מטעם מועצת קריית עקרון במליאת הוועדה המרחבית לתכנון ובניה זמורה

3. אישור תב"רים:

ראש המועצה מציג את התב"רים לאישור.

מס'שם הפרויקט או הפעולהמס' תבר קייםתקציב מאושר בתברתוספת/הקטנה בתב"רסה"כ תקציב תב"ר שאושר במועצההשתתפות ממשלה כולל רמ"ימוסדות ותרומות קרנות הרשותהסבר
1תיקון תשתיות5065500300085003000כולל 1.1 מיליון כשלב ראשון
2שיפוצים במוסדות ציבור5697005001200500כולל 100 אלש"ח לצרכים מידיים
3שיפוץ מקלטים57510002001200200
4הסדרת חניות ברחוב החבצלת והסביונים6068501501000150
5תכנונים שונים57025005003000500כולל 60,000 ₪ לתכנון הגבהת מעברי חציה שבזי, ויצמן-אלי כהן
6רכישת פחי אשפה ירוקים691150150300150
7שיפוץ ושזרוע מגרשי כדורגל6108203001120300שיקום מערכת ההשקיה והמגרש
8כבישים ומדרכותחדש0100010001000מימוש החלטות ועדת תחבורה, חניות גנ"י, חניות המייסדים ועוד
9שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון640970-794176-776-18ביטול הרשאה מ. תחבורה 776 אלש"ח וביטול מימון קרנות 18 אלש"ח
10חידוש כובשי החרמוןחדש0100010001000ביצוע חידוש הרחוב במימון ישן מול חדש הסכם גג
11מערכות מים חכמות בשצ"פיםחדש0600600600מימון ישן מול חדש הסכם גג
12ביצוע הגבהת מעברי חציה שבזי, ויצמן-אלי כהןחדש0300300300מימון ישן מול חדש הסכם גג
13מדרכה נווה אשכולחדש0280280280מימון ישן מול חדש הסכם גג
14מגרשי משחקים/פאמפארקחדש0900900900מימון ישן מול חדש הסכם גג
15שיקום גדר, חשמל ומצלמות במגרש כדורגלחדש0600600600מימון ישן מול חדש הסכם גג והשלמה מחברת ביטוח בגין הנזק
16שיפוץ מוסדות ציבור וחינוךחדש0420042004200מימון מוסדות ציבור הסכם גג
17שיפוצי קיץ 20236991000-10000-1000ביטול התב"ר וביצוע במימון מוסדות ציבור הסכם גג בתב"ר שיפוץ מוסדות ציבור וחינוך
18שיפוץ מבנה הפועל המזרחי69750-500-50ביטול התב"ר והחזרת 50 אלש"ח לקרנות
19שיפוץ מועדון לקהילה האתיופיתחדש0150015001500ביצוע שיפוץ המועדון מכספי מוסדות ציבור בהסכם גג
20מיגון מרכז יום לאזרח הוותיק638540-5400ביטול התב"ר הקיים ופתיחת תב"ר במימון מוסדות ציבור הסכם גג
21מיגון מרכז יום לאזרח הוותיקחדש015401540148654משרד הרווחה – 486,000 ₪ מעוז – 54,000 ₪ תקציב מוסדות ציבור הסכם גג – 1,000,000 ₪
22החלפת לוח חשמל בבניין המועצה692300-3000-300ביטול התב"ר וביצוע במימון מוסדות ציבור הסכם גג
23החלפת לוח חשמל בבניין המועצהחדש0450450450ביצוע במימון מוסדות ציבור הסכם גג
24פיתוח סביב אולם הספורט ואוהל מאירחדש0600600600השלמה לפיתוח סביב אולם הספורט ואוהל מאיר במימון מוסדות ציבור הסכם גג
25תשתיות על הסכם גגחדש0169484169484169484תקציב תשתיות על בהסכם הגג לפי רשימה בהסכם (לא כולל מנהלת הסכם הגג שבתב"ר נפרד)
26קרצוף וריבוד כבישים6422250-22500-2250ביטול התב"ר וביצוע במסגרת תשתיות על להסכם הגג
27גן משחקים והצללה שושנה דמארי684600-173427-173מימון משרד הפנים – 427 אלש"ח, יתרת הפארק יבוצע בתב"ר תשתיות על הסכם גג
28הרחבת בית עלמין700809201000920השלמה למימון תשתיות על הסכם גג
29שיפוץ מקווה גבריםחדש0500500500במימון המועצה הדתית
30הקמת שכונה חדשה655300-3000-300ביטול התב"ר ויבוצע במימון הסכם הגג
31תכנון כביש גישה לתיכון651300-3000-300ביטול התב"ר ויבוצע במימון הסכם הגג
סה"כ179101829672008771806245542329

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 213/13:

המועצה מאשרת את התב"רים המוצגים בטבלה.

4. אישור פרויקטים במסגרת תקציבי "ישן מול חדש" ו"מוסדות ציבור" בהסכם הגג

ראש המועצה מציג את רשימת הפרויקטים מתקציב הסכם הגג סעיפים "ישן מול חדש ומוסדות ציבור".

********************************

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 214/13:

המועצה מאשרת את רשימת הפרויקטים מתקציב הסכם הגג סעיפים "ישן מול חדש ומוסדות ציבור" המצורפים בטבלה בנספח לפרוטוקול.

5. מתן אישור לרמ"י להקצאת מגרש 2000 בתמ"ל 1074 לטובת תאגיד המים והביוב "מי ציונה".

ראש המועצה, הציג את הנושא.

חברי המועצה, דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, העירו הערות וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 215/13:

המועצה המקומית מחליטה להמליץ על החכרת מגרש 2000 בתמ"ל 1074 לטובת תאגיד מי ציונה לטובת הקמת מתקנים הנדסיים, כאשר בתנאי החכירה יובהר כי החכירה תהא בתוקף כל עוד חברה המועצה המקומית בתאגיד מי ציונה.

6. הצגת דוח ממונה פניות הציבור לשנת 2022.

ראש המועצה ומבקרת המועצה מציגים את דוח פניות הציבור לשנת 2022.

חבר המועצה דוד אבו שאל שאלות, העיר הערות וקיבל תשובות לשאלותיו.

7. פתיחת 2 חשבונות בבנק מרכנתיל לניהול כספי הסכם הגג (בהתאם להוראות הסכם הגג)

ראש המועצה מציג את הצורך בפתיחת 2 חשבונות בנק:

 • חשבון א' – ישמש לקבלת כספים מאת רמ"י בגין חשבוניות שהוגשו ואושרו ע"י רמ"י ולתשלום על ידי הרשות המקומית לספקים עבור ניהול, תכנון וביצוע של עבודות פיתוח התשתיות בפרויקט, לרבות תשתיות על.
 • חשבון ב' – ישמש לקבלת כספים מאת רמ"י ולתשלום על ידי הרשות המקומית בגין ניהול, תכנון וביצוע מוסדות ציבור – רשות וישן מול חדש.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו וקרן שגב.

נגד: אריק חדד

אושר ברוב קולות.

החלטה 216/13:

המועצה המקומית מאשרת את פתיחת 2 חשבונות הבנק המוצגים לצורך מימוש הסכם הגג ומאשרת את הטופס שהוצג לחברי המועצה.

8. אישור מלגות מצוינות לשנת 2023

ראש המועצה מציג את הנושא

חברת המועצה קרן שגב שאלה שאלות, העירה הערות וקיבלה תשובות לשאלותיהם.

השתתף בדיון חבר המועצה משה לוי.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 217/13:

המועצה המקומית מאשרת את המלגות למצטיינים:

 • 50,000 ₪ לקורס טיס לעמותת יעלים לנער מתן צהיו
 • 8,882 ₪ לתוכנית החממה לנער זיו בנוליאל.

9. תיקון תקציב 2023

ראש המועצה מציג את תיקון תקציב לשנת 2023

********************************

חבר המועצה דוד אבו שאל שאלה וקיבל תשובה.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בצלאל דוד, בת החן גזאל, דוד אבו וקרן שגב.

נגד: אריק חדד

אושר ברוב קולות.

החלטה 218/13:

המועצה המקומית מאשרת את תיקון התקציב לשנת 2023

10. אישור מחדש של חברי דירקטוריון נציגי ציבור לחברה הכלכלית

ראש המועצה מציג את הנושא.

נדרש לאשר מחדש את כהונתם של נציגי הציבור בחברה הכלכלית.

נציגי הציבור הם:

 1. עו"ד יפה דסה ת.ז – 309680387
 2. עו"ד עופר עוקבי ת.ז -035747922
 3. מר אלון מדהלה ת.ז – 024269342

חברי המועצה דוד אבו וקרן שגב שאלו שאלות, וקיבלו תשובות לשאלותיהם.

הצבעה:

בעד: חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, עזרא יעקובי, יובל יעקב, ליטל לביא ציפורי, בת החן גזאל, דוד אבו, בצלאל דוד, אריק חדד וקרן שגב.

אין מתנגדים
אושר פה אחד.

החלטה 219/13:

המועצה המקומית מאשרת את הארכת כהונתם של נציגי הציבור בחברה הכלכלית :

 1. עו"ד יפה דסה ת.ז – 309680387
 2. עו"ד עופר עוקבי ת.ז -035747922
 3. מר אלון מדהלה ת.ז – 024269342

חובב צברי
ראש המועצה

ניסן גז
מנכ"ל המועצה