פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 28/13


20/01/2021 00:56

12 בינואר 2021
כ"ח   בטבת   תשפ"א

מיום 12/1/2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה (באמצעות תוכנת "זום")
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • דוד אבו- חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • אריק חדד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דור – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה (באמצעות תוכנת "זום")
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • לריסה וקלסר – מהנדסת המועצה
 • שרון לוי – מנהל מחלקת הפיקוח ואיכות הסביבה
 • אוראל יפרח – מ"מ סמנכ"ל כספים וראש אגף דיור וחדשנות בחברת "דירה להשכיר"
 • טל צוראל – ממונה תכנון בחברת "דירה להשכיר"
 • ליאור לוי – רכז דיור וחדשנות בחברת "דירה להשכיר"
 • בני קויץ – אחראי מדיניות ואסטרטגיה, וועדה מקומית תכנון ובניה זמורה

סדר היום:

 1. אישור תוכנית עסקית כחול לבן באזור התעשייה עקרון 2000 .
 2. אישור לתמיכה עקרונית בהקמת מרכז מבקרים בצריף ראשונים בקריית עקרון.
 3. אישור מינוי הגב' שרית סלומינסקי כממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות.
 4. אישור מינוי הגב' שרית סלומינסקי כחברה בוועדת כ"א.
 5. אישור מינוי נציגי ציבור לוועדות המועצה.
 6. הרצאת מנכ"ל החברה הממשלתית " דירה להשכיר", בנושא דיור להשכרה לטווח ארוך.

דיון:

 1. אישור תוכנית עסקית כחול לבן באזור התעשייה עקרון 2000

ראש המועצה ומהנדסת המועצה הציגו את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו, שאלו שאלות בנושא ונענו ע"י מהנדסת המועצה וראש המועצה.

חברת המועצה בת החן גזל יצאה מהישיבה.

הצבעה:

בעד 6 (חובב צברי, אילן ירימי, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב ועזרא יעקובי).

נגד 3 ( דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 103/13

מליאת המועצה מאשרת תוכנית עסקית כחול לבן באזור התעשייה  עקרון 2000.

חברת המועצה בת החן גזל נכנסה לישיבה.

 1. אישור לתמיכה עקרונית בהקמת מרכז מבקרים בצריף ראשונים בקריית עקרון

ראש המועצה הציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו, שאלו שאלות בנושא ונענו ע"י מהנדסת המועצה וראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 104/13

המועצה המקומית תומכת עקרונית בעניין הקמת מרכז מבקרים בצריף ראשונים בקריית עקרון, בשיתוף עם המועצה לשימור אתרים. ככל שההקמה תהיה כרוכה בעלויות כספיות מצד המועצה המקומית יובא העניין לאישור תקציבי ו/או תמיכות לפי יכולות המועצה וכפי הנדרש.

 1. אישור מינוי הגב' שרית סלומינסקי כממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות

ראש המועצה הציג  את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו, שאלו שאלות בנושא ונענו ע"י מנכ"לית המועצה, היועץ המשפטי למועצה וראש המועצה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב ועזרא יעקובי).

נגד 3 ( דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 104/13

מליאת המועצה מאשרת מינוי הגב' שרית סלומינסקי כממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות

 1. אישור מינוי הגב' שרית סלומינסקי כחברה בוועדת כ"א

ראש המועצה הציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו, שאלו שאלות בנושא ונענו ע"י מנכ"לית המועצה וראש המועצה.

חברת המועצה קרן שגב יצאה מהישיבה.

הצבעה:

בעד 7 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב ועזרא יעקובי).

נגד 2 ( דוד אבו ואריק חדד).

החלטה 105/13

מליאת המועצה מאשרת מינוי הגב' שרית סלומינסקי כחברה בוועדת כ"א

חברת המועצה קרן שגב נכנסה לישיבה.

 1. אישור מינוי נציגי ציבור לוועדות המועצה

ראש המועצה הציג את המועמדים לנציגי ציבור בוועדת בחינה של מכרזי כ"א במועצה:  אמיר תואבה ויוסף חזקיה.

חבר המועצה דוד אבו התייחס, שאל שאלה בעניין ונענה ע"י ראש המועצה.

הצבעה: אושר פה אחד (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, משה לוי, בצלאל דוד, יובל יעקב, עזרא יעקובי (עוקבי), דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד).

החלטה 106/13

מליאת המועצה מאשרת מינוי אמיר תואבה ויוסף חזקיה כנציגי ציבור בוועדת בחינה של מכרזי כ"א במועצה.

 1. הרצאת מ"מ סמנכ"ל כספים וראש אגף דיור וחדשנות בחברה הממשלתית " דירה להשכיר" מר אוראל יפרח בנושא דיור להשכרה לטווח ארוך

מ"מ סמנכ"ל כספים וראש אגף דיור וחדשנות הציג את הנושא.

חברי המועצה דוד אבו, קרן שגב ואריק חדד התייחסו, שאלו שאלות בנושא ונענו ע"י מנכ"לית המועצה וראש המועצה.

רשם: שרון לוי

 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דור – מנכ"לית

 

העתקים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה