פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34/13


10/01/2022 15:56

מיום 14/12/2021

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ומ"מ ראש המועצה
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עזרא יעקובי – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה ומ"מ מנכ"ל
 • מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

1. תקציב המועצה לשנת 2022.

דיון:

תקציב המועצה לשנת 2022

חובב צברי – הצעת התקציב מובאת לאישור בדצמבר וכך מתחילים שנת תקציב עם תקציב מאושר. קרית עקרון מוגדרת כרשות יציבה, לא איתנה כיוון שאנו מקבלים מענק איזון. לרשות איתנה פחות רגולציה. אנחנו לאחר שנתיים וחצי של קורונה ובוצעו שינויי תקציב בשנים של הקורונה.

תקציב הממשלה אושר לאחר 3 שנים שלא אושר, עדיין לא קיבלנו את כל האישורים מתקציב הממשלה אך יש הערכות. לגבי מענק האיזון יצאה הנחייה לאשר תקציב לפי 85% ממענק איזון אך לאחר פניה של ראשי רשויות אושר לפי 100%.

את העבודה התחלנו באוקטובר כמו בכל שנה, ביצעו אותה התקציבאית מלי והגזבר אלון ואח"כ ישבנו על זה בכמה ישיבות. בתחילת דצמבר ישבנו בישיבת עבודה של המנהלים ואח"כ הנהלה.

ביישוב אחוז גביה מהגבוהים בארץ והנחתי את מחלקת הגביה לפעול לחידוש הגביה כפי שהיה טרם הקורונה, אז הגענו ל- 97%. מבקש מאלון להציג את התקציב.

אלון גרינברג – סוקר את דברי ההסבר שצורפו לתקציב.

בין היתר מפרט בדבר הסכם הפשרה שנחתם בין הרשויות בנושא חלוקת הכנסות תל נוף ואת הסכום שקריית עקרון קיבלה – 1,038 אלש"ח, חלק התקבל ב- 2021 וחלק יתקבל ב- 2022 וכלול בתקציב המוצג.

מפרט את תיקוני התקציב ביחס לחוברת שהועברה לחברי המועצה, כמפורט במסמך המוצג – תיקון סכום מענק איזון לפי ההודעה שנשלחה ממשרד הפנים לאחר שנשלחה החוברת לחברי המועצה, תשלום לחברי ועדת ערר בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, הגדלת הכנסות מפיגורים, ושינוי טכני של סעיף במותנה.

אריק חדד – שאלות והערות:

לא מופיע בחוברת התקציב כמה מותנה הופעל בשנת 21 ולכן לא יודע להשוות למותנה 22.

מבקש פירוט העברה מקרנות לשוטף 2.5 מיליון ₪.

ועדת חלוקת הכנסות תל נוף – אני התחלתי הנושא וסבור שלאחר שסיימתי תפקידי, לא בוצעה עבודה טובה ע"י המועצה בנושא ולפיכך קיבלנו בקושי מיליון ₪ והרשויות האחרות מקבלות יותר מאיתנו וזה כישלון של המועצה בעיקר מכוון שלא שיתפו ראש מועצה קודם בגלל אגו. לגבי ההסכם ל- 10 שנים, במועצה לעולם לא אישרנו את ההסכם ולא יודע אם מותר למישהו להחליט על הסכמה ל- 10 שנים, אבל במועצה עושים הרבה דברים בלי לערב אותנו, מתחייבים בשם ראשי מועצות הבאים ל- 10 שנים לא לתבוע…מן הדין היה לעדכן את חברי המועצה, לא יודע האם מחייב אישור מועצה אבל מן הדין לפחות לעדכן אותנו.

 • התקציב ללא שינויים גדולים. אלון כתבת "המועצה הרחיבה את השירות לתושב". אני לא חושב שזה נכון.
 • פירעון מלוות גדל ביחס לשנה קודמת וזה לא בריא.
 • לאן הלכו התוספות של הסכומים החד פעמיים בשנת 2022?
 • בחינוך יש כמה סעיפים שירדו ואבקש התייחסות של משה מחזיק התיק בנושא.
 • ואם יש עודף כסף אז לייעד אותו למימון הממונה על הבטיחות בבתי הספר שעדיין לא קלטתם למרות שהתחייבתם לעשות זאת, צריך להחזיר את האנשים האלה שעוזרים מאד בבתי הספר, עדיף מאוחר מאשר אף פעם.

קרן שגב – מדריך מוגנות…

אלון גרינברג – לגבי הרחבת השירות כתבתי "…הרחיבה בשנים האחרונות", זה נכון.

דוד אבו – התקציב דומה לשנה קודמת. בניגוד למה שאמר הגזבר אני מאד חרד מזה שמסיימים את השנה בעודף, אני חושב שהתקציב לא מביא שום דבר לרווחת התושב, חוזר על עצמו בשכר, בחינוך וכו'. בניקיון ואיסוף גזם הורדתם והיישוב נראה נורא ואתם עוד מורידים. אין שום בשורה למען התושב. אני חושב שהגזבר חרד מהתקופה שהיה חשב מלווה ורוצה להיות מאוזן, עסק טוב לא מפחד מגירעונות, עסק טוב שיש לו הכנסה ממקורות כמו שיש לנו לא צריך לדאוג אם תחרוג ב- 5% לא יבואו אליך בטענות, לא יגידו לך שום דבר, צריך לבוא לקראת התושב ולתת יותר שירות, היישוב נראה גרוע. אנחנו רוצים תקציב למען התושבים ולא מעניין אותי שתגמור אותו לא מאוזן, זה לא מעניין אותי, יש הכנסות ומקורות טובים ואנחנו צריכים להיות סביון של האזור, אנחנו במיקום מעולה, במרכז הארץ ואנחנו תקועים ואין פעילות לרווחת התושבים ואני מבקש לתקן ולהחזיר את ההפחתות שבוצעו לתחזוקה ניקיון גזם ולאחזקת הגנים וזאת לפני כניסה לפרטי הסעיפים.

חובב צברי – עם כל הכבוד ולמרות שאתם מדברים לפרוטוקול ואנחנו מכירים אתכם בנושא, אני מקבל תגובות מתושבים ואנחנו נחשבים כמקום מצוין וכך מדברים עלינו, לאבו- תשאל את החברים שהם גם שלך ואנחנו בפיתוח מדהים ותברר מה מדברים עלינו אנשים. הקמנו את הכללית והיית שותף לנושא, אנחנו לקראת חניכת אולם ספורט חדש שייתן בשורה, את אוהל מאיר הקמנו מחדש ובית הספר חדש, אנחנו קודם כל משקיעים בחינוך.

מציג נתוני השוואה בהוצאות החינוך משנת 2013-2022: ביחס לשנת 2013 אנחנו מוציאים פי 1.5 על החינוך, כך שלגבי השקעה בחינוך שציינת, גדלנו מאד. בשבוע הבא אני מוזמן לטקס שבן צבי מקבל פרס חינוך מחוזי מקום ראשון וזאת לאור השקעה בחינוך. מי שמעוניין לבוא איתי, מוזמן.

אני לא חיי מדיבורים וכל מיני אמירות, אני פועל על פי נתונים. הנתונים ברורים לגבי ההשקעות בחינוך. כשאתם מגיעים אלי עם הצעות להשקעות, כפי שהגעת קרן בהצעה להשקיע בריהוט מועדון נוער – בוצע, כשאתה אבו הצעת להמשיך את הסלילה של משה שרת עד לאוהל מאיר, נבדק בשטח ובוצע.

תקציב מועצה היה 60 מיליון ועכשיו 90 מיליון וזה בלי להעלות ארנונה ובלי לבצע מדידות עדיין. אנחנו פועלים לגייס קולות קוראים, מלי מרחבי מרכזת הנושא ויחד עם המנהלים עוברים על הקולות ומגישים בקשות. בשנת 2021 הכנסה של 3.4 מיליון מקולות קוראים.

עלינו בתקציב והשירות לתושב הוא יותר מתקדם וטוב. הגזבר אומר שאם נאבד מענק איזון אז נקבל פחות תקציב מהממשלה ועמדתי היא שיש להיות עצמאי גם אם נאבד ההכנסות ואני שואף לסוציו 7 בכדי להיות עצמאיים עם פחות רגולציה של הממשלה. גם היום סומכים עלינו מאד במשרדי הממשלה, בכל קנה מידה.

דוד אבו – את משרד הפנים לא מעניין השירות תושב, אותם מעניין שאתה מכניס שקל ומוציא שקל וזהו.

חובב צברי – בקרוב תצא חוברת הביצוע השנתי של המועצה לכל התושבים ואתם תראו את כל העבודות שבוצעו, מנהלי המחלקות והאגפי עושים עבודה למען התושבים ואנחנו מרגישים כתובת לתושבים.

דוד אבו – אלו דברים עוד מהתקופה שלי, בתקציב לשנה הקרובה אין בשורות.

חובב צברי – יש הרבה מאד פרויקטים ואתה תראה בתב"רים, ובשוטף צמצמנו המון בהסעות, הבאנו חברה שמנהלת את זה טוב, חוסכים ולכן משקיעים יותר בחינוך.

קרן שגב – בפרויקטים בחינוך נשאר אותו סכום ואם חסכתם בהסעות, זה צריך לחזור לחינוך.

חובב צברי – נכון, סה"כ החינוך נישאר דומה אבל בהסעות ירדנו בהמון. אתם יכולים להיות פופוליסטים ולהגיד ירד בחינוך אבל אני עם הנתונים וזה לא נכון.

דוד אבו – אנחנו מנסים לעורר דברים שמפריעים לנו. לא ענית לי למה אתה מסכים להוריד מתקציב ניקיונות ופינוי זבל.

חובב צברי – לא ירד.

דוד אבו – ירד בתקציב.

אלון גרינברג – תקציב פינוי אשפה בשנות הקורונה עלה מאד בגלל עליה בכמויות האשפה כשאנשים היו בבית, המצב חזר לקדמותו, חישבנו את התקציב לפי מחיר לטון לפי הכמות הצפויה. מפנים את כל הנדרש.

משה לוי – פינו פעמיים בשבוע ועכשיו שלוש פעמים, הוספנו משאית גזם נוספת ביום ב' ויהיו שתי משאיות בכדי לצמצם פערים ולא לגרור לימים הבאים, הגדלנו בכל הנדרש, הדחס תוגבר, פינוי טמונים הגדלנו לשלוש פעמים בשבוע.

דוד אבו – אני מסתכל בסכומים בתקציב שירדו ויש בעיות בניקיון ואני שומע תלונות של תושבים ושוב אני חוזר ואל תיבהל, אין לי שום בעיה שתכנס ל- 5% גרעון, זה טוב וגם משרד הפנים לא עושים מזה כלום.

חובב צברי – אני מבין שאתה מדבר לפרוטוקול. תסתכל על הנתונים, תעבור סעיף סעיף ואפילו אמרת לי שזה לא תקציב פוליטי.

דוד אבו – אין לי בעיה שיהיה תקציב בחירות פוליטי אם התושבים ייהנו מזה, שהצעירים ייהנו, הצעירים כיום זוכרים ולא מעניין אותם תקציב בחירות ולדעתי אין בתקציב שום בשורה.

אלון גרינברג – לאבו, הסכום הכספי בסעיף תקציבי הוא לא תמצית הכל, לדוגמא בתאורות רחובות התקציב הכספי ירד אבל לא עשינו חושך, התייעלנו בעלויות, הוחלף ללד. הסכום שמושקע לא תמיד משקף את היקף הפעולות באותו סעיף ואפשר לעשות יותר פעולות בפחות עלות כספית.

דוד אבו – מה זאת אומרת שהתקציב לא משקף את הפעילות!?

אלון גרינברג – לפעמים ניתן להוריד בכסף ולהעלות את הפעולות.

חובב צברי – מה שאלון מנסה להסביר לך זה שהתייעלנו, כמו בתאורת הלדים.

דוד אבו – גם בחשמל אין ירידה בהוצאות בסעיף משנה קודמת למרות שאתה טוען להתייעלות.

אלון גרינברג – מכוון שאת הלדים החלפנו כבר באמצע 21 ולכן תקציב 21 כבר מוקטן, תבדוק כמה שנים אחורה בסעיף ותראה את ההוצאות.

חובב צברי – כל נתון שתבקשו תקבלו, הכל שקוף וניתן לראות בהשוואות גם 10 שנים לאחור, הכל מתועד.

חובב צברי – מבקש לבצע הפסקה קצרה, קיבלנו בשורה קשה, רחמים מימון בעלה של חנה נפטר. הוא היה במצב אנוש וקיבלנו עכשיו את ההודעה העצובה, משתתפים בצערה.

נתקדם וכל מי שרוצה לשאול עוד שאלות מוזמן.

אלון גרינברג – מבקש לציין לגבי השיח הקודם בעניין העודף בשנת 2020, שהוא נוצר מתקופת הקורונה שבה הרשות לא השקיעה את ההשקעות הגדולות העצמיות שלה בחינוך ותרבות כשהיה סגור, זה גם מוכיח את ההשקעות הגדולות של המועצה בתחומים האמורים.

במענה לשאלות ששאל אריק:

בשנת 21 הפעלנו מותנה של חצי מיליון ₪ אבל בעת הכנת התקציב, לא ניתן לצרף את נתוני הביצוע של 21 כי זה עדיין במהלך השנה, כשהמותנה לרוב מופעל ברבעון אחרון של השנה. לשאלתך, את המידע תוכל לראות בדוחות הכספיים של 21, בחודשים הראשונים של שנת 22.

לגבי העברה מקרנות, אנחנו מעבירים לפי נהלי משרד הפנים, ואף הרבה פחות ממה שמותר לנו לפי הקריטריונים, מכוון שאנחנו מעדיפים להשאיר כמה שיותר קרנות להשקעה בפיתוח.

פירעון מלוות ניצלנו הלוואות לגגות סולאריים והחלפת תאורת לד ונמצאים בעומס מלוות של 28% כשהמשרד מאשר עד 40%. לגבי ההחזר השנתי לפירעון מלוות הוא 4% והיינו בעבר ב- 5-6%. כמו כן נבחן אופציה לפריסת ההלוואות ליותר שנים מה שיקטין את הפירעון השנתי.

ולגבי חלוקת הכנסות, בעיני לא שאלת שאלה אלא אמרת אמירה ולכן לא להתייחסות שלי.

דוד אבו עזב הישיבה לניחום אבלים.

קרן שגב – לגבי סעיף 34, יועצי תקשורת – מדוע נדרש? קלטנו דוברת.

אלון גרינברג – הסעיף כולל גם את חברת יעוץ התקשורת והמשך העסקתם נמצא בבחינה של הדוברת. התקציב מצלם מצב קיים ולא התקבלה עדיין החלטה בנושא ולכן מתוקצב.

חובב צברי – אחרי שנבחן הנושא נבחן צמצם שלהם או הפסקה או אולי המשך, לפי הצרכים שנבחן. הדוברת עושה עבודה טובה בינתיים.

קרן שגב – מעמד האישה עלה מאד משנה קודמת, למה כל כך הרבה?

בת החן גזאל – מה הבעיה שלך שעלה?

חובב צברי – בשנות הקורונה לא ניתן היה לבצע פעילויות והתקציב היה קטן.

בת החן גזאל – יהיה יום האישה, יום המאבק באלימות נגד נשים, קורס העצמה נשית.

קרן שגב – תודה, לא הערתי, בסך הכל רציתי לדעת מה יבוצע.

שורה ,108 אמצעים דיגיטליים – לא תוקצב 2022?

אלון גרינברג – בשנה קודמת היה קול קורא הכנסה מול הוצאה והשנה אין.

קרן שגב – גני משחקים יש המון טענות, אין מספיק כגון בגן הזית והגפן. מאד מיושנים והשבילים סדוקים, אין אכיפה של צואה, נראה רע. מצפה להשקעה בפארק הזה.

בן החן גזאל – יש בתב"רים פארק נינג'ה, יש מתקני משחקים ועוד שני מתקנים שיקומו בשנה הזאת.

קרן שגב – לגבי המתנ"ס יש תחושה שכל דבר אין להם כסף והשאלה מי קובע לאן ינותב הכסף שניתן להם, כמו בשבוע המעשים הטובים…טענו אין תקציב ואני זוכרת שכן היה, כל דבר אומרים אין תקצוב, מורגש שלא קובעים להם מדיניות.

חובב צברי – המתנ"ס מחכה שנאשר התקציב ואז הם יאשרו בדירקטוריון שלהם, ויש וועדת היגוי לנושאים שציינת.

קרן שגב – שורה 194 – למה צריך קבלן לסייעות מחליפות?

אלון גרינברג – זה אילוץ כי לא מוצאים סייעות, כמו בכל הארץ.

חובב צברי – ביקשתי מכל העוסקים למצוא פתרון, יש פיילוט בראשל"צ לשלם להן יותר אבל קמה צעקה של השלטון המקומי כי לא לכולם יש סכומים כאלה והרשויות דורשות שיהיה שיפוי לרשויות. בנוסף אנחנו פועלים באמצעות חברת כ"א בכדי שיהיו מחליפות. גם בתחום הניקיון של בתי הספר עשינו מהפך, יש קבלן שנותן מענה לבתי הספר. כך נעה גם עם סייעות מחליפות שיהיה קבלן שיתן פתרון כשחסר. עמדנו לא פעם במצבים שצוות מחלקת חינוך נדרש לשמש כסייעת בגן כי לא הגיעה. יש רשויות שגנים לא נפתחים כי אין סייעת ואני לא הסכמתי ועובדי מועצה שימשו כמחליפים. יש הרבה רשויות שזה קורה.

בצלאל דוד – מי אחראי על קבלן הניקיון? נדרש מעקב אחר עבודתו כי לא מבצעים עבודה מספיק טובה אצלנו בבית הספר.

חובב צברי – אביבה, ואם הוא לא מבצע, קונסים אותו.

שגב קרן – תקצוב בתי ספר יסודיים נראה בסכום ששניהם יחד דומים לתקצוב של בית יוסף?

חובב צברי – בתי הספר היסודיים מקבלים מעל ומעבר, בני יוסף שכרו מהמועצה מבנה והם משלמים שכירות.

אלון גרינברג – גם שורה 218 זה תקצוב של בתי הספר, גם את זה הם מקבלים, הסכום גדול יותר.

קרן שגב – שורה 230 ירדנו בניהול תחום ההסעות?

אלון גרינברג – חברת הניהול ממומנת מתוך עלות קווי ההסעות, עלות הניהול נמצאת במחיר הקו, זה נגרע מהמסיע. בשנה קודמת תוקצב מלא בטעות אבל לא מומש. השנה תוקצב סכום קטן של תוספת לחברת הניהול.

קרן שגב – מועדון יוצאי חברה עמים לא מתוקצב, האם נסגר?

מלי מרחבי – לא נסגר, תקציב המשרד הוא בשכר הרכזת ויש סעיפי פעולות נוספים.

חובב צברי – לא נסגר ויש פעילות ואני גם מתארח שם. אנחנו מקפידים על הפעילויות של האזרחים הוותיקים בתחומים האלה, העוסקים בנושא עושים עבודת קודש.

אריק חדד – שורה 196 הוצאות שונות בחינוך לא ברור לי. היה תקציב 400, ביצוע 14 ושוב תקצוב גבוה ל- 22.

אלון גרינברג – זה סעיף הכנסות מול הוצאות של הקולות הקוראים של משרד החינוך, לא היה תקציב מדינה בשנה קודמת ולא היו הרבה קולות קוראים ולכן לא היה כמעט ביצוע, השנה שוב צפוי.

מלי מרחבי – לפני חודש היה פרויקט המחשוב של החינוך וכן תהיה הוצאה והכנסה משמעותית בסעיף, הביצוע המוצג הוא מחצית ראשונה של השנה.

חובב צברי – אם הסתיימו כל השאלות, אני רוצה להעלות התקציב להצבעה.

אלון גרינברג – אציין שוב כי במסגרת התיקונים הקטנים שהצגנו, התקציב גדל ב- 20,000 ₪, סה"כ התקציב המוגש לאישור המועצה 90,887,000 ₪ ומותנה בסך 4,779,000 ₪, שיא כוח אדם ועלות השכר כמפורט בחוברת התקציב.

כמו כן תוקנה מעט רשימת התב"רים (מציג את התיקונים ביחס לחוברת התקציב), סה"כ תקציב הפיתוח המוגש לאישור – 1,233,061 אלש"ח (1.233061 מילארד ₪), תקציב הפיתוח כולל את פיתוח השכונה החדשה, תשתיות על והקמת מוסדות ציבור בשכונה. יש להניח שבהמשך יהיו עדכונים בסכומי הפיתוח בשכונה ואם יידרש, נביא התיקונים בפני המועצה.

מעלה להצבעה:

בעד – 8 (צברי, ירימי, יעקובי, לוי, יעקב, גזאל, דוד וציפורי לביא)

נגד – 2 ( שגב, חדד).

התקציב אושר ברוב קולות.

החלטה מספר 143/13:

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2022:

תקציב שוטף בסך 90,887,000 ₪ בתוספת מותנה בסך 4,779,000 ₪ וסה"כ 95,666,000 ₪.

שיא כוח אדם 160.53 משרות ועוד 6 משרות במותנה וסה"כ 166.53 משרות.

תקציב הפיתוח בסך 1,233,061 אלש"ח.

הישיבה ננעלה.

רשם: אלון גרינברג, גזבר ומ"מ מנכ"ל המועצה

חובב צברי
ראש המועצה

העתקים:

 • מר ניסן גז – מנכ"ל המועצה הנכנס
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • גב' מלי מרחבי – תקציבאית המועצה