פרוטוקול ישיבת מועצה 11/13


18/07/2019 09:47

01/07/19
כ"ח בסיוון תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 30/06/2019 מס' 11/13

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית מ"מ ראש המועצה (הגיעה באיחור)
 • משה לוי – משנה לראש המועצה
 • בצלאל דוד – סגן ראש המועצה
 • עזרא יעקובי (עוקבי) – חבר המועצה
 • יובל יעקב – חבר המועצה
 • עו"ד ליטל ציפורי לביא חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • אריק חדד – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועץ משפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

סדר יום:

 1. צו המיסים לשנת 2019.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, פותח את ישיבת המועצה מספר 11. מברך את התושבים. כל ישיבת מועצה פתוחה לציבור, אתם תמיד מוזמנים. לצערי, עפ"י החוקים אסור לכם לדבר במהלך הישיבה. למעשה, אנחנו נקיים שתי ישיבות, הראשונה היא צו המיסים לשנת 2020. אישרנו במועצה את צו המיסים לשנת 2019, אך מכיוון שלא כוננה ממשלה וכרגע יש ממשלת מעבר לא קיבלנו תשובות לצו המיסים כמו מרבית הרשויות בארץ. כדי שצו המיסים יאושר, צריך גם אישור שר האוצר וגם שר הפנים. אך לפני כן זה מגיע לאישור המועצה. את צו המיסים לשנת 2019 אישרנו בפברואר האחרון.

דוד אבו: אבל עדיין זה מתייחס לדצמבר 20.

חובב צברי: החוק קובע שחייב לאשר את צו המיסים עד ה-1.07, קרי עד היום. אם אתה לא מאשר זאת במליאת המועצה, אף אחד לא ידון בבקשה. אנו מציעים שתי חלופות, הראשונה היא 6% לעסקים וד"א אם תרצו נוכל לפרט בעניין. כיום, אנחנו עדיין נמוכים אל מול שאר העסקים שנמצאים באזור. בנוסף, הבאנו חלופה ב' והיא 4% למגורים, קרי לנו התושבים ולעסקים, אך העדיפות הראשונה שאנו מבקשים זו חלופה א' רק לעסקים. אני רוצה להדגיש ולומר שאם יקרה מצב ויאושר צו המיסים לשנת 2019, לא נעלה את המיסים בשנת 2020, לא יהיה כפל. בסופו של יום, מדובר ב-37 שקל למטר מרובע, זה אומר 1.73 ₪, סה"כ מעלים בסדר גודל של כ- 200 שקלים בשנה, אם מסתכלים על זה לחודש, אז זה פחות מקופסת סיגריות. במהלך 5 השנים האחרונות עלינו בסציו אקונומי מ- 5 ל-6 וזו בשורה לרשות שלנו, שאנחנו הופכים ליישוב ככל היישובים. חלק מהמטרות שלנו הוא להפוך מרשות יציבה לרשות איתנה ועצמאית שאין עליה כמעט בירוקרטיה ולא צריך אישורים כאלה או אחרים ממשרד הפנים. כל הנושא עצמו יביא אותנו למצב טוב יותר. עד 2018 היינו עם מענק איזון, אנחנו למעשה מ- 2006 יצאנו ממצב של גירעון וחשב מלווה והפכנו לרשות יציבה בשאיפה להיות איתנה כמו 24 רשויות מקומיות בארץ, כדוגמת: ת"א, הרצליה, גבעתיים שמחזיקות את עצמם לבד. ממצב של מענק איזון שעמד על 11 מלש"ח הגענו למצב של רשות ללא, מדובר בבשורה כדי להיות רשות איתנה. אם נעשה השוואות אל מועצות באזור שלנו, במועצה מקומית מזכרת בתיה: מדובר בסדר גדול של 53.13 ₪, קריית עקרון עומדת על 43 ₪, ולאחר מכן נגיע ל-46 ₪.

אריק חדד: כמה גבעת ברנר משלמת?

אלון גרינברג: גבעת ברנר 47.18 ₪ ומעלים ב- 5%.

אריק חדד: כמונו?

חובב צברי: לא, גבעת ברנר היום הם 47.18 ₪  והם מבקשים לעלות את זה. מועצה אזורית גזר – 49.44 ₪

אלון גרינברג: ברנר עושים את התהליך שלנו, מאחר וגם הם לא מקבלים תשובה.

חובב צברי: ברחובות יש מקומות שהתעריף הוא 88 ₪.

אריק חדד: יש מקומות נמוכים יותר מאיתנו.

חובב צברי: זה נע 43 ₪ ל- 88 ₪.

דוד אבו: בואו לא נכנס לזה,

חובב צברי: לגבי נושא של עסקים ברחובות באזורים העיקריים זה בין 181 ₪ ל- 349 ₪ .בנס ציונה לעסקים מעל 100 מ"ר כ- 287 ₪ למ"ר עד 316 ₪. אצלנו, אנחנו מדברים על עסקים בסדר גודל מ- 168 ₪  שזה יעלה ל- 177 ₪ סדר גודל של 10 שקלים וזו החלופה הראשונה שאנו מבקשים שמשרד הפנים שיאשר 6% לטובת העסקים, אף אחד לא רוצה לעלות ארנונה אבל אם אתה רוצה לתת שירות טוב לתושבים בסופו של דבר  צריך להוציא סכום קטן. שאלות?

אריק חדד: אני רוצה לתקן עובדות שהצגת פה, חלופה א' לעסקים משרד הפנים לא יאשר, מאחר ועסקים מכל הארץ פנו ואמרו שזה יהיה כפוף לעלייה במגורים, ז"א שלמעשה אתה הולך על האופציה השנייה של עליית 4% למגורים.

חובב צברי: אני רוצה את החלופה הראשונה.

אריק חדד: אין חלופה א', זה בלוף, זו עבודה בעיניים.

חובב צברי: אתה שר האוצר או שר הפנים?

אריק חדד: אני מבין בנושא.

חובב צברי: אתה אומר מניסיון, כי העלאת כבר?

אריק חדד: היה בג"ץ של התעשייה ואז הגיעו להסכמה שלא יעלו לתעשייה אם לא יעלו במקביל למגורים.

חובב צברי: זה פופוליזם בגרוש.

אריק חדד: האופציה הראשונה לא תקפה, האופציה השנייה אומרת שאתה מעלה את הארנונה ב4% מעבר למה שמשרד הפנים כבר אישר לך 2%, ז"א זה 6% בסה"כ. שנית, מי שהוציא את החשב מלווה בקריית עקרון זה היה אריק חדד, אני רוצה להגיד לך שהלוואי ולא היו את כל הבעיות שישנו ביישוב הזה. אנחנו יישוב שבו יש מספר עצום של נזקקי רווחה, מבחינת יכולת כלכלית של התושבים מהנמוכים בארץ. היום התפרסמה ידיעה בעיתון, שבקריית עקרון יש פי שניים משתמשי קנאביס ממזכרת בתיה.

חובב צברי: לא נכון. זה 0.85

אריק חדד: בכל מקרה, אתה אינך יכול ואף אחד מהמועצה לא יכול להרשות לעצמו לתמוך בעליית הארנונה בזמן שיש כ"כ הרבה בזבוזים במועצה. אם תמשיך ככה שנה הבאה תצטרך לעלות ל10% ארנונה.

חובב צברי: ממש לא, יש לי מסמך שלך שאתה בזמנו כראש מועצה אישרת לעלות את המיסים "מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת 2010, אתה העלאת.

אריק חדד: אתה רוצה להתעסק בארכאולוגיה?

דוד אבו: בגלל זה הוא הלך הביתה.

חובב צברי: אתה לא יכול לעשות פופוליזם בגרוש.

אריק חדד: אני לא אמרתי שאתה עושה פופוליזם בגרוש. חובב אל תילחץ. אני לא חושב שאתה צריך להעלות את הארנונה. אני חושב שדווקא בחוסר מזל שלך ובגלל שלא היית פה, זו הייתה תקופה גרועה לקריית עקרון, פינוי אשפה לוקה בחסר, יש פה אחד שמרביץ דוחות בהמונים, אני רוצה לדעת מספר הדוחות שנתנו.

חובב צברי: מה זה קשור לצו המיסים?

קרן שגב: הכול קשור.

אריק חדד: זה קשור לשירות, אתה מעלה מיסים כי לתת שירות. חובב, אתה בשנה הקרובה כדי לפצות את המועצה על הבזבוזים העצומים: קליטת עובדים בלי סוף, משלם משכורות בלי סוף, קולט סגן במשרה מלאה ב- 650 אלש"ח לשנה, איך אתה חושב שתחזיק?, התושבים לא יכולים לשלם ולשלם. בשנה האחרונה נסתי לבדוק כמה כסף הגיע מבחוץ, לא הגיע כלום 0, אי אפשר להחזיק מועצה ככה. אני הייתי ראש מועצה ואני פישלת באותה מידה כמוך. אני מזהיר אותך, הדרך שבה אתה הולך תוביל אותנו לתהום עצומה ולא יהיה לך כסף לשלם משכורות לעובדים ובטח לאומנים ב-200 אלש"ח ל-10 דקות,

חובב צברי: תדבר על עובדות,

אריק חדד: אומן זה לא 175 אלש"ח? שרית חדד לא עלתה 175 אלש"ח?

חובב צברי: 20 דקות?

אריק חדד: אני מוסיף עוד 10 דקות, שרית לא עלתה 175 אלש"ח?

חובב צברי: אני ואתה יכולים ללכת להאנגר 11 ולראות הופעות, אבל לא כל תושב שלנו יכול.

אריק חדד: אתה מתכחש שבסעיף אירועים וחגיגות 600 אלש"ח?  זה בתקציב.

חובב צברי: זה כולל את יום השואה, יום הזיכרון ואירועים נוספים.

אריק חדד: אתה מתכחש לעובדה שלסגן אתה משלם 650 אלש"ח לשנה זו הוצאה שלא תוכל לשאת בה, התושבים  ישלמו את זה וזה יהיה מאוחר מידי עד שירגישו את זה. לכן כל מה שאנו אומרים פה זה לא כדי להקניט אלא להזהיר אותך מפני שטויות שאתה עושה. אנחנו כאופוזיציה הצענו הצעה אחרת אל תעלה ארנונה.

חובב צברי: אנחנו לא בישיבת תקציב, אתם קצת מבולבלים.

אריק חדד: אני מעלה לך הצעה לא לעלות את צו הארנונה.

דוד אבו: למה אני מקבל את הצעה שלי רק היום, למה לא חילקתם?

אריק חדד: לא חילקנו, אני הבאתי את זה לפני שבוע ימים ולא חילקו. זה כמו טורקיה ארדואן, אני העברתי לרחל וביקשתי להעביר לחברי המועצה.

רינת דנון: כשאני מקבלת מכתב ובו כתוב העתק לחברי המועצה, אני מניחה שאתה מפיץ את זה למי שאתה בחרת לשים בהעתקים.

אריק חדד: המנכ"לית, אני שוחחתי עם רחל ואני ביקשתי להעביר לחברי המועצה, והיא אמרה שהיא קודם מעבירה למנכ"לית וליועמ"ש. בנושא המיסים אני מציע אלטרנטיבה.

חובב צברי: זאת לא ישיבת תקציב, אתה טועה.

אריק חדד: אני לא טועה בלאו הכי אתם תצביעו בעד, אז מה זה משנה. אין בך את הגדולה לשנות דברים. בכל מקרה, אני מציע לך לא להעלות ארנונה למגורים, אני מציע לצמצם בחצי את משרת הסגן, בימים קשים אי אפשר להרוויח 650 אלש"ח לשנה, 45 אלש"ח בחודש, ולעלות ארנונה של מגורים זה לא הולך ביחד.

חובב צברי: זה פופוליזם בגרוש.

אריק חדד: בכל מקרה, אני מציע לך לצמצם כ"א, אירועים. התייעלות זאת לא בושה, תתייעל, אף אחד לא יכעס, אבל לא על חשבון המגורים. אתה מעלה את הארנונה ומצמצם פינוי אשפה ביום אחד, נותן לחבר מועצה, שאני לא יודע איך הוא נהיה חבר מועצה כי הוא לא נבחר  להטיל קנסות. משה, איפה שאחיך חונה כל יום שם קיבלנו דוח.

משה לוי: שיקבל דוח, אם מדובר במשהו לא חוקי.

אריק חדד: בטענה שהפריעו במדרכה ואין הפרעה במדרכה שם, אבל המועצה זקוקה לכסף 550 ₪, מה השתגעתם?

חובב צברי: אריק מותר לך לטעות, אך אסור לך להטעות. אנחנו לא נותנים דוחות כתוצאה מכך שיש גרעון. אתה מבלבל את הציבור, אנחנו לא ניתן לאימא או לסבתא או לתושב לרדת לכביש כי חנו על המדרכה.

אריק חדד: הנחיה הייתה להרביץ דוחות, זה חוסר שיקול דעת.

משה לוי: אתה ראית מה הולך עם הילדים במשה שרת בבוקר.

אריק חדד: אני ראיתי ברחוב אלי כהן על המדרכה שורה שלמה של מכוניות זה מקובל, מוסכם. אצל אחיך ברחוב הלוטם המדרכה היא כמו בגודל של החדר הזה, לא מפריע, סתם איוולות, טיפשות. הייתי ברחוב שבזי, בשני הצדדים יש אדום לבן, איפה אנשים יחנו? אין שם חניות. איפה יחנו במזכרת בתיה?. לסיום, אני רוצה להגיד, לא מדובר בביקורת אישית אלא תפקודית. המועצה בחודש, חודשיים האחרונים מזייפת בגדול, בחודשיים האלה קיבלתי תלונות של התושבים כפי שלא קיבלתי… יש הרבה תלונות על חוסר תפקוד, על כעסים, על בלגן, זאת לא מדברת עם זה, מה זה הפקרות? שוק?

חובב צברי: תודה אריק.

דוד אבו: אם אתה היית פועל לפי הכללים וצו המועצות היינו חוסכים הרבה מהדיונים האלה. ראשית אתה חייב  כל 3 חודשים לתת דוח על מצבה הכספי של המועצה, אתה צריך כל 3 חודשים להביא לנו מכתב על כל פועלות המועצה שנעשות וזאת בהתאם לסעיף 112 לצו המועצות, אז היית חוסך מאיתנו את ההסברים האלה שמצבה של המועצה מצוין. כיו"ר ועדת ביקורת אני מבקש ממך שלהבא תביא את הדוחות האלה כפי שהחוק מחייב אותך. העלאת מיסים בד"כ אמורה לשפר את השירות לתושב, זו המטרה של העלאת מיסים, אתה דיברת שהחתך הסוציו אקונומי עלה, אני לא יודע כמה זה משפיע על העלאת הארנונה, אבל ניחא. אבל שימו לב מה עשיתם, אני מתפלא עלייך כי זה חוסר ניסיון פוליטי עצום, אתה הלכת וריכזת הכול בחודש אחד, גם פוליטיקאי מתחיל לא היה עושה את זה. לקחת את כל הנושאים והלבשת אותם על הציבור בחודש אחד, החלטת להעלות את המיסים, החלטת לעשות מדידה חוזרת של כל הבתים, החלטת פתאומית לאכוף את החנייה על המדרכות, הורדת את פינוי האשפה. איזה סיבה יש לך להעלות מיסים? פוליטיקאי טוב היה עושה את זה בהדרגה. קודם מעלה מיסים, נותן שירות טוב ותושבים ואח"כ בא עם כל הגזרות האלה. אתם החלטתם לכסח בחודש אחד, שאלו אותי למה תקפתי ברשתות החברתיות, אני רוצה לספר לך משהו ככה זה התחיל. כשפנו אליי תושבים בקשר לדוחות התקשרתי למנכ"לית שלך,

חובב צברי: המנכ"לית שלנו,

דוד אבו: המנכ"לית שלך, לא שלנו. ביקשתי ממנה לעצור עד שיחזור ראש המועצה לארץ ונשב ונדון בזה כי אם אתה עושה חוק עזר עירוני לנושא תנועה צריך להכין את המקום, צריך להכין חוק עזר לתנועה, לסמן את היישוב בכחול לבן, לתמרר את היישוב. אתה לא יכול פתאום למצוא איזה סעיף בעניין מדרכה ולהלביש עליו 550 ₪ שאין לו שום אח ורע בשום מקום, ברחובות זה 250 ₪ והחלטת לתקוף את הציבור. וכשפניתי למנכ"לית שלך היא אמרה אתם העברתם החלטות לא חוקיות, כך היא ענתה לי. ואז פניתי לאילן סגן ראש המועצה בשכר ביקשתי ממנו לעצור עד שיגיע ראש המועצה שנשב בצורה מסודרת ונדאג להביא את זה נכון, מה ענית לי? זה לא התפקיד שלי, זה לא התיק שלי. התקשרתי לבת החן,

חובב צברי: למה לא התקשרת אליי?

דוד אבו: התקשרתי, לא ענית לי. התקשרתי לבת החן, היא מ"מ ראש המועצה ולה יש את הסמכות להורות למנכ"לית לעצור את הכול עד שיגיע ראש המועצה לארץ, זה כולה 10 ימים, ומה היא ענתה לי, אני לא מדברת עם המנכ"לית. מ"מ ראש המועצה לא מדברת עם המנכ"לית שלך. התקשרתי ליניב היועמ"ש אמרתי לו שהיה לי סיכום עם ראש המועצה בעניין והוא שולח לי הודעה תשלח לי את הפרוטוקולים, עכשיו אני אתחיל לחפש הפרוטוקולים על השיחה עניין החניות אבל ככה זה מתנהל. להערכתי, הצגת לנו את מזכרת בתיה, ברנר, אבל התושבים פה לא יודעים שהיחס שלנו בין מגורים לתעשייה כמעט ואין שום מקום כזה בארץ, אין אותו לא מזכרת בתיה ולא בברנר. יש לך מרכזים מסחריים שנושאים את הנטל של התושבים והתושבים צריכים ליהנות מהמרכזים האלה, ולא לסבול מזה. מילא העלאת את המיסים, אבל אל תגידי לי שלא באת לחסוך. הרי כל ההורדה של ימי פנוי אשפה וגזם, עברנו גיהינום בחודש שלא היית כאן. אני לא יודע מה חסכתם,  אתם טוענים שחסכתם 500 אלש"ח, בסוף כולם מוצאים את אותה האשפה, אתה תשלם על ההטמנה בהתאם למשקל, אתה לא חוסך כמעט כלום.

חובב צברי: אבל זה רגוע עכשיו לא?.

דוד אבו: יש שיפור.

חובב צברי: כשאתה היית סגן בשכר בקדנציה הקודמת, דיברנו אצלי במשרד על כל הסוגיה הזאת, על כך שהאשפה והגזם זה נטל תקציבי. אז כראש מועצה יחד עם אנשי מקצוע החלטנו לבדוק את העניין אל מול מועצות באזור, לדוגמה ברחובות הגדולה מפנים פעמיים.  אם נגיע למצב שאין ברירה וצריך לפנות 8 פעמים כי מוצאים המון אשפה אז נעשה שמונה פעמים, בסוף, מסתבר שהדבר לא כצעקתה.

דוד אבו: יש מצב חדש.

חובב צברי: תקשיבו אני מכבד אתכם, אבל מותר לכם לטעות, אסור לכם להטעות.

דוד אבו: חובב, עזוב את הדמגוגיה.

חובב צברי: פעם אחת באים ועושים סדר, כראש מועצה אני מרים כל אבן ובודק מאחר ומדובר בכספי ציבור והיד לא תרעד כל פעם שחותמים. ומותר לבדוק כל דבר.

דוד אבו: ביום שישי האחרון התקשרתי למנכ"לית, אמרתי לה שהייתם אמורים…

חובב צברי: נכון, המשאית של הגזם לא הגיע ביום חמישי, והבחור צריך לקבל בראש,

דוד אבו: אני צילמתי והתקשרתי בגלל שכל הגזם ישב על חניות, עם כל המצוקה של חניות שיש בחבצלת, אתם סגרתם 10 חניות עם גזם שלא פניתם ובו בזמן נתתם דוחות לתושבים.

יובל יעקב: לא היו דוחות.

קרן שגב: לא הבנתי, אתם לא יודעים את החוקים של ישיבות מועצה.

יובל יעקב: אבל צריך להגיד את האמת.

קרן שגב: בסדר, אחרי שיסיים לדבר.

יובל יעקב: אתה צודק, אי אפשר לחנוק את הציבור, דוחות לא נתנו באותו יום.

דוד אבו: העלנו את ההצעה שלנו כאופוזיציה בישיבה הקודמת לעלות את הארנונה למסחר. אלון, כמה הפער בין משרד הפנים בפועל בארנונה של המסחר? היינו מתחת לאפשרות של משרד פנים לעלות ארנונה שם?.

אלון גרינברג: לא משמעותי.

אריק חדד: יש מדיניות במשרד הפנים לא מעלים למסחר מבלי להעלות למגורים.

חובב צברי: אריק, אני לא מסכים.

דוד אבו: אני לא רוצה לנסות את משרד הפנים, אני רוצה שראש המועצה ייקח יוזמה, כמו שהוא הצליח לתגבר את פינוי הגזם והזבל מהר.

אלון גרינברג: אריק מדבר על משהו שקרה לפני 8, 10 שנים… אני לא יודע מה משרד הפנים..

דוד אבו: הכוונה היא לא להגיע למצב שאנו בוחנים את משרד הפנים אלא שנגיש את העלייה רק של המסחר ולא להשאיר למשרד הפנים את האופציה לעלות את המיסים למגורים, אני מבקש שבצו המיסים יתוקן שהעלייה של המיסים למגורים תוקפא לבינתיים עד שנראה לאן זה מוביל. בנוסף, היות ואתם לא התרגלתם שיש ועדת ביקורת, וחשבתם שזו וועדה שהיא לא קיימת, אני רוצה להגיד לכם שזו אחת  הוועדות החשובות במועצה, יש לה שיניים והיא גם נושכת, אני נכנס לסדר בדברים, ודרך  אגב היית אמור להעביר את ההערות לדוח  תוך שלושה חודשים לשנת 2017 ולא העברת, אתה אחרי ההפרה של הצו.

חובב צברי: עוד על צו המיסים?

דוד אבו: בתקופה האחרונה נתקלנו במינויים שנעשו במועצה בסכומים לא קטנים.. ביישוב של 10 אלפים תושבים בקושי יש מקום למנכ"ל, אריק תפקד בלי מנכ"ל כל השנים. אתה הוספת למנכ"ל רלש"ית, הוספת פקידות, הוסיפו לשכות

חובב צברי: אתה טועה ומטעה, אני לא אעבור על זה לסדר היום..

דוד אבו: הדמגוגיה שלך לא עובדת על אף אחד, אני לא מטעה אף אחד, זו עובדה קיימת שתיבדק על ידי. גם נושא הקליטה של המנכ"לית תיבדק על ידי. וגם כל נושא הוצאות הכספים שאתם מוציאים לכל מיני קשורים, שילמת 50 אלש"ח על איזה יועץ פרסומי כשאף אחד לא יודע מי זה ואני במקרה יודע מי היועץ שהוצאתם עליו כספים שאתם צריכים להחזיר אותם. הכוונה שלי היא פשוטה, הקואליציה שלך עם אנשים נחמדים, רובם אין ניסיון מוניציפלי ואין כמעט ניסיון פוליטי, הם ילמדו, אבל אתם לוקחים הכול כעובדה קיימת, אתם חייבים להבין את הפוליטיקה של קריית עקרון. אתה אפילו לא מתייעץ, אפילו ראש הממשלה קורא ליו"ר האופוזיציה מדי פעם כדי לעדכן אותו ולהתייעץ איתו. יש לך אנשי ניסיון מחוץ למערכת. לא היינו מגיעים לישיבות כאלה שאחד תוקף את השני ואחד רוצה להכפיש את השני אם היית מגלה בגרות ומשתף את האנשים המקצועיים. אתה פועל כאילו נמשחת למלך. אתה נבחרת כראש מועצה ואנחנו נבחרי ציבור, אני מבקש שיתחילו להתייחס גם לנבחרי ציבור.

חובב צברי: האם אי פעם רצית להיכנס אליי בדלת ועצרו אותך?

דוד אבו: אני לא במערכת בחירות, אני באתי לייצג את התושבים. הבעיה שלי שלפי סעיף 198, יושב פה היועמ"ש,  אתה חייב לפתוח לכל חברי המועצה את המסמכים והספרים, אני לא צריך לקבל אישור מהמנכ"לית או ממך. אני נכנס למהנדסת ומבקש היא חייבת לתת לי עפ"י חוק, אני לא צריך טובות שלך.

חובב צברי: בו נתמקד בצו המיסים.

דוד אבו: אני אומר לך חובב ולכל חברי המועצה כאן, אתה בעצמך אמרת שהעלאת המיסים הוא זניח, אולי לך ולי, אבל יש פה אנשים שבקושי גומרים את החודש, יש לנו כמעט 30 אחוז נתמכי רווחה. אני מציע לחברי מועצה שנעלה את המיסים למסחר וניתן להם שירות טוב למסחר כדי שניתן להם סיבה להעלאת המיסים וכך גם נשמור עליהם, ולא לנסות את משרד הפנים. אני מבקש, למרות שכבר החלטתם בהנהלה, שנגיש את ההצעה של צו המיסים אך ורק למסחר ושהתושבים ייהנו מהמסחר שיש להם.

חובב צברי: תודה, לגבי נושא המדידות זה עפ"י חוק, משרד הפנים מחייב אותך כל 5 שנים.

דוד אבו: אמרתי לך לאט לאט, לא הכול בחודש אחד, הרגת את התושבים. פוליטיקאי חכם עושה את זה במשך חצי שנה.

חובב צברי: מדידות עושים עפ"י חוק כל חמש שנים, כולכם יודעים ומי שלא יודע שילמד את זה. אנחנו עובדים עפ"י חוק ומנהלים את הישוב בצורה מסודרת. כל שנה מקבלים ניהול תקין וכל שנה יש ביקורת שבודקת אותנו. פעם שנייה, כל דבר שיש במועצה נבדק על ידנו, כל נושא של האשפה, גם אתה וגם אריק יודעים שבנושא הזה אף אחד לא נגע.

דוד אבו: קודם כל זה עזר, עשיתם שינוי.

חובב צברי: מי שאחראי על הניקיון בקריית עקרון זה הקבלן.

דוד אבו: קבלן אחראי?! אוי ואבוי לך, הצוות שלך אחראי.

חובב צברי: אני לא מוותר בעניין והוא יעבוד כמו שצריך, חבר המועצה שמחזיק את התיק אחראי על זה והוא מנהל ישיבות בנושא. עובדתית הייתה לנו תקלה, אני מודה, תקלה של הקבלן.

דוד אבו: זו תקלה של מנכ"ל לא של קבלן, תפסיק להאשים את הקבלן. זו תקלה של מנכ"ל שנכשל בכל פרמטר,

חובב צברי: במוצאי שבועות, הוא היה אמור לעשות פינוי והוא מודה שזו הייתה תקלה שלו.

דוד אבו: זה לא יום אחד.

חובב צברי: אתה כאיש ציבור שאוהב ציבור, יצאת ואמרת מחאת הזבל ועודדת איזה מישהו להוציא שקיות זבל.

דוד אבו: זו דיבה.

חובב צברי: לכאורה.

דוד אבו: אתה מוציא דיבה, אני לא עודדתי אף אחד, אני פניתי לכל הצוות. אל תנסה להאשים אנשים. תאשים את המנכ"ל שלך. אתה לא תאשים אותי בדברים!.

חובב צברי: אתה כתבת "מחאת הזבל"?

דוד אבו: כן, כתבתי. תקשיב, אתה משמיץ, אתה עוד תתבע ממני. אתה מדבר שטויות, אני מעודד אנשים להוציא את הזבל, תתבייש לך!. לפני שעליתי לרשתות פניתי לכל הצוות שיפתרו את הבעיה. תפנה למנכ"לית שלך שבשום פרמטר היא לא מצליחה לעשות, אין לה לא יחסי אנוש עם חברי מועצה, אין לה לא יחסי אנוש עם העובדים, היא לא יודעת לנהל שום דבר, חוץ מזה שהיא חברה שלך וחברה של השרה גמליאל, אין לה שום כישרון, שום ניסיון. חברי מועצה שלך לא מדברים איתה, תתבייש לך. אתה מאשים אותי? אני עוד אתבע אותך. המנכ"לית שלך לא מצליחה בשום פרמטר, היא לא שווה את המשרה שהיא מקבלת. תלמד למנות אנשים מתאימים ואל תמנה אנשים בגלל שייכות כזו או אחרת וגם זייפתם את המסמכים שלה.

חובב צברי: המנכ"לית מצוינת, עושה עבודה מצוינת.

דוד אבו: תגיד באיזה פרמטר היא הצליחה? היא לא מדברת עם חברי מועצה, היא לא מדברת עם עובדים, היא לא מדברת עם אף אחד.  איזה פרמטר? אתה איבדת את הצפון ילד, אתה על גבול הפלילי ב-900 נושאים.

חובב צברי: אתה אמרת מחאת זבל,

אריק חדד: אתה איבדת הצפון, אתה האשמת אותו על שהוציא זבל.

חובב צברי: אתה אמרת שזו מחאת זבל.

דוד אבו: אתה מדבר על משהו פלילי,

חובב צברי: לגבי חניות שתדעו, אין דבר כזה שהולכים ועושים סתם, יש חוק עזר למועצה.

דוד אבו: אין לך חוק עזר לתנועה.

קרן שגב: איפה יש חוק עזר? אני יכולה לראות את החוק עזר הזה.

יניב מטלס: נמצא באתר.

חובב צברי: רוב התושבים מבינים את נושא האשפה, את נושא החניות.. ברחוב הסביונים עשינו 47 חניות, אותו הדבר בחבצלת.

דוד אבו: חובב, אתה יודע שיש מצוקה של חניות.

חובב צברי: אני אמרתי בצורה ברורה, כל השנים רצו להבליט את הדברים השלילים, אנחנו מבליטים את הדברים הטובים והחיוביים ובסוף אנשי ציבור שבאים מנסים להוציא את דיבתנו רעה.

אריק חדד: זו ביקורת בונה.

דוד אבו: אני צילמתי משהו לא נכון?

קרן שגב: חובב, זה לא אישי.

חובב צברי: אתם ואנחנו כנבחרי ציבור צריכים להוביל את המהלך שבו אנו מעצימים את קריית עקרון, וכן יש דברים לא טובים ומתקנים אותם. נושא הגזם והאשפה כבר לא כצעקתה.

דוד אבו: היא כן כצעקתה, אחרת לא הייתם משפרים את זה. אם הייתם ממשיכים כמו שהיה במשך חודש ימים, אז הייתה קטסטרופה.

חובב צברי: אני חוזר לצו המיסים, בסופו של דבר צו המיסים בא לטובת קריית עקרון.

קרן שגב: אני לא רואה את זה.

אריק חדד: אתה רוצה למכור לנו לוקשים שצו המסים טוב לקריית עקרון.

חובב צברי: אם יאשרו לנו את חלופה א' רק לעסקים על הכיפאק, ואם לא יש לנו את חלופה ב' שמדובר ב-34 ₪ בחודשיים.

קרן שגב: זה לא משנה הסכום, אתה מנסה להקטין כשאתה אומר 34 שקלים . אתה לא יכול לעשות את התחשיב הזה, אתה אמרת שאנחנו בשנה שלה התכנסות, צמצומים, עניינים..

חובב צברי: אני מבקש לעלות להצבעה.

אריק חדד: אני הבאתי הצעה מול ההצעה שלך.

חובב צברי: זו לא ישיבת תקציב, זו ישיבת בנושא צו המיסים.

אריק חדד: אתה תחליט מה שאתה רוצה, כמו ארדואן… או ואבוי לחברי המועצה שיצביעו בעד.

חובב צברי: אנו מגישים בזאת את צו המיסים לשנת 2020, הכוללת שתי חלופות. חלופה א' העלאה של 6%  לסיווגים של עסקים ואחרים ללא מגורים, חלופה ב העלאה של 4% בכל הסיווגים, כולל מגורים בהתאם לטבלת התחשיב.

אלון גרינברג: שלחנו הסבר על שינוי הנוסח, אנחנו אישרנו אותו בשנה שעברה. שלחנו לכם את הצווים עם השוואות של הצו הקודם אל מול הצו החדש בנוסף, נשלח הסבר של היועמ"ש למה עשינו את השינוי הזה, אנו מבקשים לאשר גם את זה.

אריק חדד: ראש המועצה סירב לאשר את הצעה נגדית של האופוזיציה האומרת לא לעלות את הארנונה, אני מצאתי לך פתרון.

הצבעה:

בעד 8 (חובב צברי, אילן ירימי, עזרא יעקובי (עוקבי), משה לוי, ליטל ציפורי לביא, בת החן גזאל, יובל יעקב ובצלאל דוד).  

נגד 3 (קרן שגב, דוד אבו ואריק חדד)

החלטה 48/13

מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת 2020, בשתי חלופות – חלופה א' בעדיפות ראשונה, העלאה של 6% בסיווגים עסקים ואחרים (ללא מגורים), חלופה ב', כאלטרנטיבה במידה וחלופה א' לא תאושר, העלאה של 4% בכל הסיווגים (כולל מגורים). כמו כן מאשרת מליאת המועצה פעם נוספת את שינויי הנוסח בצו שבוצעו במעבר משנת 2017 לשנת 2018.

הישיבה ננעלה. 

מצורף:

 • צו המיסים 2020 (עם כל החלופות)
 • השוואת צו מיסים 2018 ל-2017

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה