פרוטוקול ישיבת מועצה (18)


18/07/2016 22:31

משתתפים :

חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת-החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

נוכחים:

בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
יניב מטלס – יועץ משפטי
אלון גרינברג – גזבר המועצה

סדר היום:

1. נציג התושבים במי ציונה – מאיר דרף.
2. אישור החלטת וועדת שמות – הרב עובדיה יעבץ ז"ל.
3. שימוש בסעיף תקציבי "פעולות פיקוח".
4. הרכב וועדת שמות.
5. דברי ברכה, הרמת כוסית והענקת שי.

דיון:

1. נציג התושבים במי ציונה – מאיר דרף.
אייל זלנה: המינוי הכי ראוי שהבאת בקדנציה שלך
חובב צברי: יש עוד מינויים ראויים שהיו בקדנציה שלי.
אייל זלנה: אמרתי הכי ראוי.
חובב צברי: אני אקבל זאת כמחמאה.

הצבעה:

בעד: (10) חובב צברי, בת החן גזאל, בצלאל דוד, יעקב סבג, מאיה גולדשטיין, אברהם בנא, נועם אהרון, אייל זלנה, קרן שגב, אילן ירימי.
נעדר: (1) דוד אבו
החלטה מספר 54/12
מליאת המועצה מאשרת את מאיר דרף לנציג התושבים במי ציונה.

2. אישור החלטת וועדת שמות – הרב עובדיה יעבץ ז"ל.
חובב צברי: דנו בוועדת שמות לגבי רחוב לרב עובדיה יעבץ וצריך לאשר זאת בישיבת המועצה. זה חלק מרחוב מורדי הגטאות.

הצבעה:

בעד: (10) חובב צברי, בת החן גזאל, בצלאל דוד, יעקב סבג, מאיה גולדשטיין, אברהם בנא, נועם אהרון, אייל זלנה, קרן שגב, אילן ירימי.
נעדר: (1) דוד אבו

החלטה מספר 55/12

מליאת המועצה אישרה כי רחוב לוחמי הגטאות בקטע רחוב אלי כהן ועד רח' משה שרת ישונה לרחוב הרב עובדיה יעבץ ז"ל.

3. שימוש בסעיף תקציבי "פעולות פיקוח"
חובב צברי: אני מבקש לאשר שימוש בסעיף "פעולות פיקוח" שאושר במותנה בסך 100,000 ₪, לטובת שתי פעולות בסעיפים אחרים:
א- סייר לילה תוספת של 50,000 ₪.
ב- רכב למחלקת פיקוח / שפ"ע 45,000 ₪.
מדובר בהעברת תקציב מסעיף לסעיף בהתאם לצרכי המחלקות. זה לאור טרוניות רבות של תושבים בנוגע לפריצות. לשמחתי בשבוע האחרון יש רוגע שאני מקווה שזה כתוצאה ממהלכים שעשינו וסגרנו מספר פרצות בסוללות עפר כדי ליצור מצב של מניעה של ניסיונות בריחה והכנסנו נוהל נוסף של השערים שיהיה רישום של כל אחד שנכנס ו/או יצא מהיישוב החל משעה 2 בלילה.
אייל זלנה: כמה אנשים כבר עוברים בשעה זו?
קובי סבג: רוב הפריצות נעשות בין השעות שתיים בלילה לחמש בבוקר.
אייל זלנה: הנושא של הפיקוח והשיטור – כל תוספת של כ"א מבורכת בנושא זה. חזרתי מטיול פרטי מברצלונה. במקומות אחרים לוקחים פקח או שניים שמים בתוך ניידת ותמיד עם מזגן וחלונות סגורים ויושבים ומדברים עם עצמם ולא שמים לב למה שקורה סביבם. בשיטור העירוני בעולם מורידים או ברגל או באופנועים. אין פה חורף או קיץ קיצוני והמועצה יכולה לעשות חשיבה בעניין הזה שילכו רגלי ועם נוכחות ולא עם בגדים רגילים. אם לא רואים את השיטור אז אין הרתעה. תשקיע בזה ואם תביא גם עוד 5 שיהיו ללא לבוש של שיטור ויהיו בתוך ניידת זה לא יפתור כלום.
נועם אהרון: אורן השוטר הסביר שלמשמר האזרחי אין זכויות שיטור.
אייל זלנה: אדם שרואה פשע יכול לעשות כל דבר סביר ואפילו בהפעלת כח סביר וכשרואים את הפקח ההרתעה יוצרת את המניעה.
נועם אהרון: את הפריצה השנייה מתוך השלוש שבוצעה אצל אבא שלי אני צילמתי את הפורצים ונתתי שמות למשטרה ולא שמעתי מהם יותר כלום.
אייל זלנה: לפני שנתיים היה גל פריצות דומה והמועצה קראה למנהל התחנה לשוחח עם חברי המועצה והוא פשוט מרח אותנו ושיקר ואמרתי לו שהוא רחוק מהאמת. אין מצב שאי אפשר ללחוץ את משטרת רחובות.
דוד אבו: שים 2 ניידות שיסתובבו וזה יפתור את זה.
אייל זלנה: כשמישהו באופנוע הוא יכול לשים לב להכל ולגמוע מרחקים. זה יישוב קטן.
דוד אבו: הסייר לילה זה מישהו חיצוני או עובד מועצה?
חובב צברי: חיצוני. אמרתי קודם ואומר זאת שוב, עכשיו יש גל של פריצות ועשינו מספר פעולות למנוע את הפריצות. סגרנו עם סוללות עפר, עשינו סיורים של מנהלים, משתיים בלילה עד שעה חמש לפנות בוקר יש רישום. הפורצים באים גם עם מוניות וגונבים רכב ויוצאים איתו.
אייל זלנה: יש מצלמות ביציאה מהיישוב?
חובב צברי: יש מצלמות שהתקינו לפני כך וכך שנים שאי אפשר לראות את המספר, הן יותר מרחביות. אנחנו רוצים גם לשים מצלמות. יש יו"ר ועדת ביטחון שיכול לעשות עבודה בעניין יחד עם הפיקוח. עוד מישהו רוצה להתייחס לגבי הסעיף לפני ההצבעה?
הצבעה: אושר פה אחד
החלטה מספר 56/12
מליאת המועצה אישרה שימוש בסעיף "פעולות פיקוח" שאושר במותנה בסך 100,000 ₪, לטובת שתי פעולות בסעיפים אחרים:
א- סייר לילה תוספת של 50,000 ₪.
ב- רכב למחלקת פיקוח / שפ"ע 45,000 ₪.

4. הרכב וועדת שמות
חובב צברי: בזמנו עשינו הרכב של כולם ולצערי הרב הנושא יצא מפרופורציה ואני מחזיר זאת להרכב הקודם שמכל סיעה יהיה נציג. מישהו רוצה להתייחס לעניין?
אייל זלנה: נציג שמי?
דוד אבו: כל סיעה תביא נציג.
אייל זלנה: יש נציגות לפי יחס הסיעה.
יניב מטלס: במתכונת הקודמת שהייתה לפני שהרחבנו את זה לכל חברי המועצה היה איזון . לא בכל ועדה יש איזון בפני עצמה אבל במכלול יש איזון. אם חוזרים למתכונת החוזרת אז האיזון שהיה בכל הועדות נשמר. מדובר על איזון כללי בוועדות.
קובי סבג: אני הוגה הרעיון ואני חשבתי שבגלל שזו ועדה רגישה, לכל סיעה יהיה נציג.
אילן ירימי: אתה צודק אבל אתה מפר את האיזון.
חובב צברי: בועדת שמות האחרונה היה איזון.
יניב מטלס: כשהחלטנו על הועדות יצרנו איזון מוחלט. כשמוסיפים בן אדם לוועדה זה מפר את האיזון כי מספר חברי הועדה אינו תואם במדויק. כשחוזרים למצב הקודם זה נותן איזון אופטימלי. זה לא שתוספת של אדם אחד לוועדה מפר את האיזון. אי אפשר שיהיה איזון מוחלט.
אייל זלנה: זה משאיר את מאיה בחוץ.
דוד אבו: בכל מקרה בוועדה אחר כך מעלים זאת להחלטת המועצה.
יניב מטלס: אם אין הסכמה שלכל סיעה יהיה נציג נבדוק אם הצירוף של מאיה ונועם יפר את האיזון. אנו נבדוק זאת אלא אם כן יש הסכמה.
חובב צברי: יש לכם בעיה עם נציגות שלכל סיעה?
אייל זלנה: יש לנו.
חובב צברי: אנחנו מחזירים את זה לפורום הקודם. אני סמוך ובטוח שאנו לא תמימי דעים . יניב, אני מבקש שתבדוק את האיזון. לא צריך להתרגש וועדת שמות תתכנס ואז אנו נעלה זאת להצבעה במועצה.
דוד אבו: אנו נקבע איך יראו הועדות האלו ואם תגיד שאין איזון אז אנו נאזן אותם.
אייל זלנה: בכל מקרה בכל וועדה וגם בסך הכל יישמר אותו דבר.
חובב צברי: זה לא בשלוף ואני רוצה לאפשר לכל חברי המועצה להיות שותפים בסיפור אבל זה לא התקדם בצורה טובה.
אילן ירימי: מרוב עצים לא ראינו את היער.
אייל זלנה: יש לך 5 חברי מועצה בוועדה. 3 מטעם הקואליציה.
חובב צברי: אני מוריד את זה מסדר היום. נעשה עם זה עבודה. אנחנו נעשה עם זה סדר ואני רוצה שנצא לליל הסדר בעלי חירות.

5. דברי ברכה, הרמת כוסית והענקת שי.
דברי ברכה לחג מהרב בצלאל דוד
חובב צברי: לנועם, אני מקווה שתצא מזה ברפואה שלמה ואני מאמין גדול שהעם צריך איחוד ואחדות וצריך לראות שאנו מנמיכים את הלהבות ומוצאים את המכנה המשותף. כולנו רוצים לקום בבוקר ולשרת את תושבי קרית עקרון ואני מברך את כולם בברכת חג שמח.

הישיבה ננעלה.

רשמה: מירי מליח

 

 

 

_________________                          __________________
חובב צברי                                              בועז קעטבי
ראש המועצה                                           מנכ"ל המועצה

 

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה