פרוטוקול ישיבת מועצה (19)


18/07/2016 22:40

29 דצמבר, 2015
י"ח תמוז תשע"ה

משתתפים:

חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

נעדרים:
אייל זלנה – חבר מועצה

נוכחים:
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
מירי מליח – מזכירת המנכ"ל

סדר היום:

צו מיסים לשנת 2016:
• שינוי נוסח טכני – מצורף צו עם התיקונים.
• העלאה חריגה של 5% בתעריף מסחר ושירותים (בסיווגים 315/305).

מהלך הדיון:

1. צו מיסים לשנת 2016
חובב צברי: ההצעה היא להעלות ארנונה לבתי העסק בבילו סנטר ועקרון 2000 ולא בבתים פרטיים. ההעלאה שאנו רוצים הינה ב – 5% לבתי עסק, מעבר להעלאה הארצית הקבועה ואזי התעריף יעמוד על סדר גודל של 155 ₪ למ"ר לשנה לבית עסק. התקן של האזור שלנו על פי משרד הפנים הינו 170 ₪ שנתי למ"ר.
אילן ירימי: ראשית אנו גבוהים ממספר ישובים סמוכים. המצב האופטימלי זה בדיוק ההיפך. בעלי העסק אצלנו בקושי מסיימים את החודש ואי אפשר לראות בהם משאב עיקרי להכנסות היישוב.
קרן שגב: בישיבה הקודמת יניב אמר שצריכה להיות התאמה, כשמעלים לעסקים בהתאמה לתושבים, שהרי לא הגיוני שמעלים רק לעסקים. זה לא שאני רוצה שיעלו לבתים.
אלון גרינברג: זה לא המצב כיום. עד בערך שנת 2011 הייתה מדיניות כזו. ביוני 2011 הייתה החלטה שיש תעריף נורמטיבי לפי אזורים. קבעו לנו תעריף גבוה ואם אנחנו לא מגיעים אליו, למעשה "קונסים" אותנו באמצעות תחשיב מענק האיזון.
אילן ירימי: במצב אופטימלי יש יחס של 40:60 בהכנסות ממגורים ועסקים.
חובב צברי: היום אנו גובים 147 ₪ למ"ר ומשרד הפנים אומר שאנו צריכים לגבות 170 ₪ למטר וזה מוריד לנו בתקציבים שאנו מקבלים כגון מענק האיזון שבו אנו מקבלים במענק פחות ממה שמגיע לנו. "קונסים" אותנו במעל ל- 2 מיליון ש"ח כל שנה.
אילן ירימי: תראה לי זאת.
אלון גרינברג: אין בעיה להראות לך זאת במשרד.
קרן שגב: יש גם עסקים קטנים בעקרון 2000 ואיפה אורך הנשימה שלהם?
חובב צברי: לעסקים הקטנים זה יהיה כ- 1000 ₪ יותר בשנה. זה לא "יפיל" אף אחד וזה ייתן לנו אפשרות להשקיע יותר. לפי התקציב יש דברים מותנים ואז יהיה אפשר להשקיע כמו שהתחלנו בהשקעה.
אילן ירימי: יש לי שאלה לגזבר, איך מחשבים את מענק האיזון?
אלון גרינברג: בעניין התעריפים לעסקים, אם אנחנו גובים לפי התעריף הנורמטיבי שמשרד הפנים קבע, אז אין בעיה. אם התעריף שלנו נמוך יותר אז הפסדנו במענק האיזון. מחשבים את מענק האיזון לפי התעריף הנורמטיבי, משרד הפנים מחשב את ההכנסות של הרשות כאילו שגבינו לפי התעריף הנורמטיבי. כמו שהזכרתי קודם, חל שינוי גדול בשיטת התחשיב מאז 2011. משרד הפנים קובע את התעריף הנורמטיבי לפי האזור ולא לפי ישובים סמוכים בלבד.
אילן ירימי: איך אנו ביחס לרחובות?
אלון גרינברג: אנחנו גובים כמחצית ביחס לתעריף הגבוה ברחובות.
חובב צברי: הצעת ההחלטה – להעלות את התעריף בסיווג 315/305 ב- 5% מעבר להעלאה הארצית.
כל יתר הסיווגים יועלו ב- 1.27% בהתאם להעלאה הכלל ארצית שקבע משרד הפנים.
כמו כן לתקן את הניסוח בהגדרות הצו כפי שנמסר לכם (סוגיית "מעברים" והזזת מקום הרישום של גבולות אזור המגורים).

הצבעה:

בעד: (6) חובב צברי, דוד אבו, בת-החן גזאל, בצלאל דוד, מאיה גולדשטיין, נועם אהרון.
נגד: (2) אילן ירימי, קרן שגב.
לא השתתפו בהצבעה עקב עניין אישי: (2) אברהם בנא וקובי סבג.

החלטה מספר 57/12
מליאת המועצה מאשרת את צו מיסים לשנת 2016:
• העלאה חריגה של 5% מעבר להעלאה הכלל ארצית, בסיווג 315/305 למשרדים מסחר ושירותים.
• העלאת כל הסיווגים בקידום הכלל ארצית של 1.27%.
• שינוי נוסח טכני – מצורף צו עם התיקונים.
הישיבה ננעלה.

רשמה: מירי מליח
_________________                          __________________
חובב צברי                                               בועז קעטבי
ראש המועצה                                            מנכ"ל המועצה
העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה