פרוטוקול ישיבת מועצה (20)


18/07/2016 23:00

11.08.2015 אוגוסט 2015‏
כ"ו אב תשע"ה

 

מיום 10.08.2015

 

משתתפים:

חובב צברי-ראש המועצה

בצלאל דוד-סגן מ"מ ראש המועצה

דוד אבו -סגן ראש המועצה

בת החן גזאל-סגן ראש המועצה

יעקב סבג-משנה לראש המועצה

אברהם בנא-חבר מועצה

מאיה גולדשטיין-חברת מועצה

נועם אהרון-חבר מועצה

קרן שגב-חברת מועצה

אילן ירימי-חבר מועצה

אייל זלנה-חבר מועצה

 

 

נוכחים:

בועז קעטבי-מנכ"ל המועצה

אלון גרינברג-גזבר המועצה

יניב מטלס-יועמ"ש המועצה

מירי מליח-מזכירת המנכ"ל

מלי מרחבי-תקציבאית

 

סדר היום:

 1. הרכב ועדות המועצה ואופן תפעולן (כולל סיכום הרכב ועדת שמות).
 2. תיקון תקציב רגיל 2015 ושיא כוח אדם.
 3. תב"רים:
 • סגירת תב"ר 496 – הקמת תאגיד מים.
 • סגירת תב"ר 552 – מחשוב בתי ספר.
 • הכנת תכנית נגישות למוסדות ציבור.
 • גמר התחשבנות הקמת מט"ש.
 • מיזוג אויר אולם כלנית בספרייה.
 • שיפור חזות אוהל מאיר (נדחה לשנת 2016).
 • רחוב החרצית.
 • תכנונים שונים.
 • מרתף המרכז הרוחני.
 • רחוב הלבונה.
 • הצללות גני משחקים.
 • קיר אקוסטי הרצל חניון המשאיות כולל גינון ושילוט.
 • תכנון תוספת למקווה.
 • שיפוץ מחלקת הרווחה.
 • שיפוץ השירות הפסיכולוגי.
 • שיפוץ מרכז ההפעלה.
 • פארק כלבים.

 

 1. אישור תמיכה למכבי כדורגל.
 2. אישור הארכת תוקף התעריפים שנקבעו בחוקי העזר הכלכליים עד ה- 31 דצמבר 2017 (במקום עד 31 דצמבר 2016).
 3. אישור להמשך העסקת ליאוניד ברנשטיין.
 4. דיון בנושא "תלמוד תורה" בבית ספר אוהל מאיר.
 5. הצגת דו"ח כספי רבעוני לתקופה 1 2015.
 6. עדכונים שוטפים.

 

מהלך הדיון:

 1. הרכב ועדות המועצה ואופן תפעולן (כולל סיכום הרכב ועדת שמות).

בועז קעטבי: המסמך בנושא הועדות הופץ. לכל ועדה יש מזכיר. מצורף פירוט. לגבי ועדת ביקורת הוצאנו את בצלאל דוד והכנסנו את אברהם בנא מאחר וממלא מקום ראש המועצה לא יכול להיות בועדה זו.

אייל זלנה: בועדת ביקורת על פי חוק צריכים להיות רק חברי אופוזיציה.

חובב צברי: היועץ המשפטי יבדוק זאת ובינתיים עוברים לסעיף הבא.

(המשך לאחר סעיף 7 להלן).

 1. תיקון תקציב רגיל 2015 ושיא כוח אדם (מצ"ב).

קרן שגב: האם זה משקף את מה שהתבצע או עתידי?

חובב צברי: עתידי.

קרן שגב: על מה בהוצאות חינוך יש הגדלה?

חובב צברי: אנחנו עם מחזיק תיק החינוך ומנהל החינוך. אנו רוצים רכז תלמידי תיכון וחטיבות ביניים וגם סגן מנהל החינוך. מישהו שיסתובב בתיכונים וידאג ללומדים שם.

מאיה גולדשטיין: זה גם ימנע את המתנות שעירית רחובות מספקת ואנו לא תמיד יודעים עליהם.

קרן שגב: עמוד 1 סעיף 22, הוצ' כיבוד.

חובב צברי: בתאריך 18 לאוגוסט שר הדתות יגיע ויש עוד חברי כנסת שצריכים להגיע כמו שר החינוך וכן ועדות כמו ועדת מתאר שנמצאים 40 איש.

קרן שגב: עמוד 1, סעיף 26. אין רכב מנהל משאבי אנוש. אין מנהל משאבי אנוש, אז על מה זה?

אלון גרינברג: הרכב הזה מסיים את תקופת ההתקשרות בספטמבר. החזרנו את הרכב של הפיקוח שסיים 3 שנים והפיקוח עושה שימוש ברכב הזה. לא העברנו את הרישום לסעיף הפיקוח אבל הרכב הזה משמש את מחלקת הפיקוח עד ספטמבר.  חשבונאית עדיף לא לבצע העברת סעיפים איפה שלא חייבים. הרכב של ציון הוחזר.

חובב צברי: במקום להחזיר את הרכבים מוקדם מהזמן, אנו משתמשים בקיים.

קרן שגב: עמוד 2, סעיף 35. את מי מפרסמים?

חובב צברי: אנו עדיין ללא דובר ובכל זאת עשינו את החוברת השנתית ואנו מתכוונים לפרסם עוד במהלך השנה דרך פרילנסר.

קרן שגב: עם מכרז כמו שצריך?

חובב צברי: מבצעים כמו שצריך.

קרן שגב: הכנסות עמוד 3, סעיף 79. מה קורה שם בפרויקט עיר ללא אלימות. מה נעשה באמת?

אני גם מתנדבת בסיירת הורים ומעל שנה לא קרה כלום. בפעילות בערים אחרות שבסדר גודל כזה יש פעילות ענפה.

בועז קעטבי: יש פעילות בגני הילדים ובבתי הספר.

קרן שגב: זה בסעיף אחר.

בועז קעטבי: עשינו ערב מתנדבים ואף אחד לא הגיע.

קרן שגב: לשלוח SMS זה לא נקרא להניע מתנדבים.

אייל זלנה: היה אירוע חריג ואירוע חריג צריך להיות מיודע לחברי המועצה ותעדכן אותנו בזמן אמת. גם אם זה בשעה 4 בבוקר.

חובב צברי: הנדקרים אינם תושבי קרית עקרון. הייתה מסיבת שטח בשטח של גני יוחנן, של קהילה אתיופית וכנראה שהיה שם אלכוהול וריב בין חבורות. היו גם עצורים ופצועים.

קרן שגב: עמוד 4, סעיף 94. למה אין הכנסות מתל נוף? אני יודעת שגדרה ומזכרת בתיה חתמו.

חובב צברי: אין התקדמות והוועדה עדיין לא הגיעה לכלל הסכמה. אנחנו לא מוכנים להגיע להסכמה בכל מחיר ולכן הועדה לא קיבלה את ההסכמים של גדרה ומזכרת בתיה.

אייל זלנה: הכספים מועברים מתל נוף למישהו? אפשר לבקש לא להעביר את הכספים בינתיים?

חובב צברי: כשתהיה החלטה ואם תהיה החלטה, זה לא יהיה רטרואקטיבי. כרגע זה עובר לברנר.

יניב מטלס: אין בסיס לדרוש שעד ההחלטה הכסף לא יעבור לברנר.

חובב צברי: מעלה להצבעה את תיקון התקציב הרגיל לשנת 2015 ותיקון שיא כוח אדם בהתאם לתיקונים.

הצבעה:

בעד: (7) חובב צברי, דוד אבו, בת-החן גזאל, קובי סבג, אברהם בנא, מאיה גולדשטיין, נועם אהרון.

נגד: (2) אייל זלנה, קרן שגב.

נמנע: (1) אילן ירימי.

 

החלטה מספר 58/12

מליאת המועצה מאשרת את תיקון תקציב רגיל 2015 ושיא כוח אדם.

 

בצלאל דוד הצטרף לישיבה.

 

 1. תב"רים:

חובב צברי: שיפור חזות אוהל מאיר – נעשה עוד כיתות ולכן נעשה את השיפוץ ביחד.

דוד אבו: שיפוץ רחוב החרצית. התאגיד מחליף רק את הביוב ומתקן רק את הכביש. התושבים פנו אלי ואני בדעה שאם כבר נכנסים לרחוב אז עדיף לעשות זאת סופית.

אייל זלנה: איך אתה סוגר את הרחוב?

דוד אבו: לפני ההפקעה והריצוף הצבנו מעקה ואנו נסגור זאת עם מעקה לרכבים וביקשנו ממנהלת התשתיות להציב עוד מחסומים לבעלי אקסטרים.

חובב צברי: נכנסה מנהלת רווחה חדשה, גב' כוכי שלמה.

מאיה גולדשטיין: יישוב מתפתח ועדכני חייב לספק גם פארק כלבים. תושבים הגיעו מוכנים עם רעיונות ואנו הולכים לסיור לחיפוש מקום. עדיין לא נקבע מקום. אם יש הצעות למיקום אז נשמח.

אייל זלנה: יש נתונים מהווטרינר?

מאיה גולדשטיין: יש פגישה עם הווטרינר ביום חמישי.

חובב צברי: אחת הטרוניות שמגיעות בקבלת קהל זה נושא צואת הכלבים. אני מכניס את המתקן עם שקיות לצואת כלבים וכן פיקוח מוגבר.

 

חובב צברי: מעלה להצבעה את אישור התב"רים.

הצבעה:

אושר פה אחד

 

החלטה מספר 59/12

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כמפורט להלן:

 • סגירת תב"ר 496 – הקמת תאגיד מים – 35,000 ₪ מקרנות.
 • סגירת תב"ר 552 – מחשוב בתי ספר – 16,100 ₪ מקרנות.
 • הכנת תכנית נגישות למוסדות ציבור – 200,000 ₪ מקרנות.
 • גמר התחשבנות הקמת מט"ש – 136,000 ₪ מקרנות.
 • מיזוג אויר אולם כלנית בספרייה – 120,000 ₪ מקרנות.
 • שיפור חזות אוהל מאיר (נדחה לשנת 2016) – תוספת 100,000 ₪ מקרנות, בנוסף לתקצוב קודם של 200,000 ₪ מקרנות שאושר בעבר ולתקצוב ממשרד החינוך בהתאם להרשאה.
 • רחוב החרצית- 300,000 ₪ מקרנות.
 • תכנונים שונים – 300,000 ₪ מקרנות.
 • מרתף המרכז הרוחני – 250,000 ₪ מגורמים שונים כולל קרנות.
 • רחוב הלבונה – 400,000 ₪ מקרנות המועצה.
 • הצללות גני משחקים – 300,000 ₪ מקרנות.
 • קיר אקוסטי הרצל חניון המשאיות כולל גינון ושילוט – 700,000 ₪ מקרנות.
 • תכנון תוספת למקווה – 70,000 ₪ מקרנות.
 • שיפוץ מחלקת הרווחה – 500,000 ₪ מגורמי מימון שונים כולל קרנות.
 • שיפוץ השירות הפסיכולוגי – 200,000 ₪ מקרנות.
 • שיפוץ מרכז ההפעלה – 500,000 ממקורות שונים כולל קרנות.
 • פארק כלבים – 100,000 ₪ מקרנות.

 

 1. אישור תמיכה למכבי כדורגל:

חובב צברי : הועברו אליכם הפרוטוקולים של ועדת התמיכות וועדת המשנה.

מעלה להצבעה אישור התמיכה.

הצבעה:

אושר פה אחד

 

החלטה מספר 60/12

מליאת המועצה מאשרת את התמיכה למכבי כדורגל לשנת 2015 בסך 170,000 ₪.

 

 1. אישור הארכת תוקף התעריפים שנקבעו בחוקי העזר הכלכליים עד ה- 31 דצמבר 2017 (במקום עד 31 דצמבר 2016).

חובב צברי: אנו צריכים להאריך זאת מאחר ומשרד הפנים דורש הארכת המועד בכדי לאשר את חוקי העזר. אנו רוצים לתקן את התאריך לתחשיב הכלכלי והתעריפים עד ה – 31 דצמבר 2017.

מעלה את הנושא להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 61/12

מליאת המועצה מאשרת את הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים והתעריפים שנקבעו בחוקי העזר הכלכליים עד ה- 31 דצמבר 2017 (במקום עד 31 דצמבר 2016).

 

 1. המשך העסקת ליאוניד ברנשטיין:

חובב צברי: הוא מרכז את הקשישים של העלייה הרוסית. הוא מעל גיל 70 והוא מתוקצב מהרווחה. נדרש אישור מיוחד בכדי להמשיך להעסיקו, בוצעו ההליכים, ניתנו חוות דעת והמלצתי היא להמשיך להעסיקו לאור ההמלצות.

אייל זלנה: אתם מבינים שהוא צובר את כל התנאים הסוציאליים?

חובב צברי: כולם אצלנו מקבלים את כל התנאים.

מעלה את המשך ההעסקה להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד

החלטה מספר 62/12

מליאת המועצה מאשרת את המשך העסקתו של ליאוניד ברנשטיין.

 

קובי סבג יצא.

 

 1. "תלמוד תורה" – בבית ספר אוהל מאיר

חובב צברי: במשך 8 שנים זה היה על "כרעי תרנגולת" ולא היה כסף בעמותה. חלקם ילדי היישוב. יש סוגייה בעניין מלמדים שם. אמיתי התקשר ודיבר עם בנט ויש בעייתיות לקלוט אותם בחמ"ד ובנושא התורני המוכש"ר גם לא קלטו אותם.

אייל זלנה: הם עמותה?

חובב צברי: יש עמותה חדשה של אמיתי ומשרד החינוך ייתן תקצוב.

אייל זלנה: למה הם לא מגישים הגשה לתקצוב כמו כל עמותה?

חובב צברי: בסוף אנו נצטרך להעביר סכום לאישור המועצה.

אייל זלנה: זו תכנית שנויה במחלוקת.

דוד אבו: הם לומדים את מקצועות הליבה והילדים האלה מתקבלים בבתי ספר טובים.

נועם אהרון: בהתחלה התנגדתי לזה בתוקף. דבר שלא בא ממשרד החינוך התנגדתי אליו. הרשות לא נתנה אגורה עד היום. ערבנו את שר החינוך, את המחוז, יש עמותה חדשה וישבנו ועשינו הסכם. ההורים התחייבו וראש עיריית רחובות ויתר למעננו.

קרן שגב ואייל זלנה: למה הוא ויתר?

נועם אהרון: עיריית רחובות מעבירים אגרת תלמידי חוץ. מאחר והפעם ראינו שהכוונות רציניות ועמותה חדשה לקחה אותו על עצמה והעמותה הישנה עשתה בעיות ולא שילמה משכורות בזמן. גם לבי"ס אוהל מאיר זה עוזר. במקום 2 כיתות בשכבה יהיו 3 כיתות בשכבה.

אייל זלנה: כשאתם אומרים שיש השתתפות של עוד גורמים, ההשתתפות שלנו מותנת בתשלומים שלהם?

חובב צברי: יש 3 שותפים ומה שנקבל יותר ממשרד החינוך ירד מהמועצה ומהעמותה.

נועם אהרון: ישבנו על חוזה: הורים, עמותה, רשות מקומית ומשרד החינוך.

יניב מטלס: אם העמותה עובדת בבית הספר זה דורש אישור של משרד החינוך. צריך להבין ששעות הפעילות מתוקצבות ואם מפצלים את הכיתות הוספנו שאלה מהיכן בנק השעות ומשרד החינוך נתן שעות לא צבועות וצריך לעשות סדר בכל השעות שמגיעות.

אם זו העמותה שמשלמת את המשכורות. אנו מעבירים כסף ישירות לבי"ס אוהל מאיר.

חובב צברי: יש לנו עוד 72 תלמידים באוהל מאיר.

יניב מטלס: כל הילדים של תלמוד תורה רשומים כתלמידי אוהל מאיר ולכן משלמים את התל"ן כרגיל. תושבי חוץ משלמים לרשות. ההורים משלמים גם לעמותה. אם בי"ס מפעיל מגמה הוא מתוקצב ממשרד החינוך וכאן יש "ייצור כלאיים". מותר לביה"ס לגבות ככל שהוא קיבל אישור לגבות כסף. נושא זה עלה פעמיים והתנגדתי אליו פעמיים.

חובב צברי: אנו נמשיך את תלמוד התורה הזה ואת ההסדר אתה תגיד.

אייל זלנה וקרן שגב: תחכו עם ההצבעה. צריך לבדוק אם זה פוגע בביה"ס.

דוד אבו: או שנשלח 72 תלמידים הביתה או שנצביע עכשיו.

חובב צברי: העמותה רצתה להעביר ואנו, ההורים ומנהלת בי"ס רצינו להמשיך פה. נכון שעדיין אין תקציב אבל נצביע על כך טלפונית או בפגישה נוספת. אני לא אפרק מאוהל מאיר 72 תלמידים ונמצא את הדרך בצורה חוקית. אני מעריך שזה 120,000 ₪.

דוד אבו: הכל ייעשה על פי דברי היועץ המשפטי.

יניב מטלס: הפעלה של בי"ס זילברמן לעת זו אינה חוקית. זה לא שונה ממה שהיה בשנים הקודמות. אני לא מנהל בי"ס ולא מפקח. היו פניות למשרדי החינוך ובסוף לא אושר.

חובב צברי: יש מסמך של מפקחת משרד החינוך, כתוב שם שהם תלמידי אוהל מאיר לכל דבר ועניין. נכון שהיו פערים בין החמ"ד למוכש"ר .

קרן שגב: הם שרים את התקווה?

חובב צברי: בוודאי שכן. ההורים מלח הארץ והם ממשיכים באמ"ית ובתי ספר ברמה גבוהה.

יניב מטלס: אם יש מסמך כזה ממשרד החינוך, אני לא מכיר מסמך כזה. אנו לא מפעילים תכנית לימודית. אם פעילות זו מאושרת ע"י משרד החינוך אז נושא זה פטור ואם משרד החינוך לא נתן את דעתו אז זה בעייתי.

דוד אבו: איך זה פעל 8 שנים ללא אישור ועכשיו זה בעייתי?

יניב מטלס: בעבר התנגדתי. הנושא מגיע עכשיו מתוך רצון למסד את הכיתה ולתקצב את הכיתה.

אלון גרינברג: יובהר כי מעולם לא תקצבנו.

קרן שגב: אז השינוי הוא בתקצוב.

חובב צברי: יש אישור ממשרד החינוך, מגילה מסד, שהם תלמידי אוהל מאיר.

יניב מטלס: אז זה לא אומר שהם אחראים לתכנית הלימודית.

חובב צברי: מנהלת בי"ס וזילברמן היא רבקה דוד.

הצבעה:

בעד: (7) חובב צברי, דוד אבו, בת-החן גזאל, בצלאל דוד, אברהם בנא, מאיה גולדשטיין, נועם אהרון.

נגד: (2) אייל זלנה,  קרן שגב.

נמנע: (1) אילן ירימי.

נעדר: (1) קובי סבג

החלטה מספר 63/12

מליאת המועצה מאשרת את המשך לימודי תלמוד תורה בבי"ס אוהל מאיר.

המשך סעיף 1 – ועדות

יניב מטלס: לפי סעיף 122 לצו המועצות המקומיות אין מגבלה כפי שאייל זלנה ציין. אייל זלנה אומר כי לו כיו"ר ועדת ביקורת יש קושי להיות יו"ר ועדת מכרזים.

חובב צברי: כלומר אין מניעה. אנו בתהליך של מכרז ואני לא הולך לוותר עליך במכרזים. בנושא הביקורת עדיין לא עבדת עליו וכבר יש מכרז ואני לא רוצה לעכב זאת.

אייל זלנה: לאחר המכרז תמנה את מי שאתה רוצה. אני לא רוצה לעכב.

חובב צברי: מכרזים אתה נשאר וביקורת נביא מישהו אחר.

קרן שגב: ועדת ערר מופיעה שוב להצבעה ויו"ר הועדה עו"ד רונן גמליאל. זה מה שכתוב.

חובב צברי: הוא רצה להיות בתשלום ולכן הוא לא יהיה יו"ר.

חובב צברי: אנו נצביע על הועדות.

 

הצבעה:

בעד: (8) חובב צברי, דוד אבו, בת-החן גזאל, בצלאל דוד, אברהם בנא, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, מאיה גולדשטיין.

נגד: (1) אייל זלנה.

נעדר: (1) קובי סבג.

 

החלטה מספר 64/12

מליאת המועצה מאשר את הרכב הוועדות כפי שהוצג למועצה. רונן גמליאל לא יו"ר ועדת ערר.

 

 1. הצגת דוח רבעוני לרבעון ראשון 2015.

החלטה מספר 65/12

מליאת המועצה דנה בדוח הרבעוני לרבעון הראשון לשנת 2015.

 

 1. עדכונים שוטפים.

חובב צברי: הכנסנו סיור נוסף בפארק הזית והגפן.

בנושא התקרית עם הנדקרים, הגיעו נוער מכל הארץ מהקהילה האתיופית זה יותר בשטח של גני יוחנן והיו תושבים גם שלנו מלוד, דימונה, קרית משה, אושיות. הביאו מערכת הגברה. הם עשו זאת לפני כן ברחובות וכנראה עלו עליהם והם עברו אלינו.

אייל זלנה: תבדוק בבקשה במשטרת רחובות האם היו פניות של תושבים על רעש. היומנאים בטוח רשמו והעבירו לשיטור העירוני ולנו אין שיטור עירוני.

חובב צברי: בנושא השיטור אנו עובדים מול עירית רחובות ומזכרת בתיה.

יש סוגיה נוספת של קייטנות. הייתה גננת בשם מסוים סגרה את הקייטנה והיא סיימה את העסקתה ביום זה וזה הועבר לטיפול המשטרה.

מאיה גולדשטיין: זו הזדמנות שלנו להבין את הצרכים של אוכלוסייה זו, שהיא בד"כ ללא השתלמויות.

חובב צברי: בחברה למתנ"סים עושים להם הכשרות.

נתנו לכל תלמיד שלנו סיסמה וקוד שיוכלו לקבל שיעורים פרטיים, אנו מקבלים את תכנית עתידים, הכנה לחטיבות ביניים עם 36 תלמידים שנרשמו גם מתמטיקה, אנגלית ומנטלית.

אייל זלנה: אני רוצה לבקש ממך משהו. חינוך ותוצאות זה עסק מסובך. תן לתלמידים זמן להתאקלם. תקרא ל – 3 ילדים ותשאל איך הם מתמודדים. מניסיון היו פערים עם ילדיי. צריך להכיר שאנו אשכול 5 ולא כל הורה יכול לדחוף את ילדיו. תעשה זאת באופן דיסקרטי.

חובב צברי: עשיתי שיחת חתך עם מספר תלמידים עם המנכ"ל ומנהל מחלקת חינוך. גם עם בתי ספר יסודי וגם עם התיכון.

חובב צברי: אירועי תרבות: אני מבקש לבוא ולשמש דוגמא. נכנס מנהל מתנס חדש. דוד צור. הוא היה מנהל מתנס של שומרון וניסן התקדם לכפר יונה.

מאיה גולדשטיין: קרית עקרון משתתפת בתחרות של קריה יפה ומקלט יפה בישראל.

חובב צברי: השתתפנו בסימולטור של פיקוד העורף ואני הולך להזמין את כל חברי המועצה המכהנים והקודמים.

 

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמה: מירי מליח

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

העתקים:

ראש המועצה

חברי המועצה

אלון גרינברג – גזבר המועצה

עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה

רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה

משרד הפנים, מחוז המרכז

משרד מבקר המדינה