פרוטוקול ישיבת מועצה (21)


18/07/2016 23:09

‏26 אוגוסט 2014

‏יא באלול תשע"ה

 

משתתפים:

חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת-החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן וממלא מקום ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
אייל זלנה – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

סדר היום:

אישור תב"ר לשיפוץ מתקני ספורט על סך 200.00 אלף ₪.
בוצעה פניה טלפונית לכלל חברי המועצה וכלל חברי המועצה אישרו קיום ישיבת מועצה טלפונית בנושא. כלל חברי המועצה אישרו את ההצעה שבסדר היום כאמור לעיל.

החלטה מספר 58/12
מליאת המועצה מאשרת ביצוע תב"ר לשיפוץ מתקני ספורט על סך 200.000 אלף ₪.
_________________                                     __________________
חובב צברי                                                          בועז קעטבי
ראש המועצה                                                       מנכ"ל המועצה

 

 

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה