פרוטוקול ישיבת מועצה (23)


18/07/2016 23:27

‏28 אוקטובר 2015‏
ט"ו חשון תשע"ו

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 27/10/15 מס' 23/12

משתתפים:

חובב צברי – ראש המועצה
בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

נעדרו:

דוד אבו – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
אייל זלנה – חבר מועצה

נוכחים:

הרב בן דוד – הרב המקומי
בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
יניב מטלס – יועץ משפטי
אלון גרינברג – גזבר המועצה
מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

1. אישור תב"ר ע"ס 550,000 ₪ עבור שיפוץ בתי הספר אוהל מאיר ובן צבי (תקציב משרד החינוך / קרנות)
2. הגדלת תב"ר אולם כלנית מ – 120,000 ל- -200,000. – מקרנות המועצה.
3. סיכום מבנה והרכב ועדות ביקורת ומכרזים כדלקמן:
ועדת ביקורת: יו"ר – זלנה אייל, חברים – קרן שגב ואילן ירימי.
ועדת מכרזים: יו"ר – גזאל בת החן, חברים – סבג קובי, אברהם בנא.
4. תיקון תקציב 2015 –הגדלת הוצאות בסעיף חינוך בסך 40 אלף ₪.
5. סיכום דרכי מסירה של זימונים וסיכומי דיונים וכיוצא בזאת לחברי המועצה.
6. אישור מסגרת חח"ד שנתית בהיקף של 3 אחוז מתקציב מאושר. קרי 2.2 מיליון ₪ בשנה .בדומה לשנה הקודמת, כולל משכון הכנסות עצמיות בהתאם. למימוש בבנק דקסייה או בנק הפועלים.
7. בחירות למועצה הדתית .
8. עדכונים בנושאים שוטפים: ביקורים, פיקוח, תשתיות וכד' .

הרב המקומי בירך את חבר המועצה, נועם אהרון להחלמתו.

מהלך הדיון:

1. אישור תב"ר ע"ס 550,000 ₪ עבור שיפוץ בתי הספר אוהל מאיר ובן צבי (תקציב משרד החינוך / קרנות)

חובב צברי: התקציב התקבל ע"י תמיר בן משה ממשרד החינוך, לשיפוץ שירותים בבן צבי והתאמת כיתות.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 68/12
מליאת המועצה מאשרת את התב"ר ע"ס 550,000 ₪ עבור שיפוץ בתי הספר אוהל מאיר ובן צבי (תקציב משרד החינוך/קרנות).

2. הגדלת תב"ר אולם כלנית מ – 120,000 ל- -200,000. – מקרנות המועצה.

חובב צברי: ההגדלה נדרשת לאחר הכנת אומדן ע"י מחלקת הנדסה, שהצביע על הצורך בתקציב גבוה יותר. השיפוץ מיועד בעיקר למיזוג .

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 69/12
מליאת המועצה מאשרת את הגדלת תב"ר אולם כלנית מ – 120,000 ל- -200,000. – מקרנות המועצה
3. סיכום מבנה והרכב ועדות ביקורת ומכרזים
חובב צברי: מבקשים לאשר במועצה את הרכב ועדת ביקורת ומכרזים כדלקמן:

ועדת ביקורת: יו"ר – זלנה אייל, חברים – קרן שגב ואילן ירימי.

ועדת מכרזים: יו"ר – גזאל בת החן, חברים – סבג קובי, אברהם בנא.

ועדת מל"ח: במקום אברהם בנא הוספנו את דוד אבו.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 70/12
מליאת המועצה מאשרת את סיכום מבנה והרכב ועדות ביקורת ומכרזים.
4. תיקון תקציב 2015 –הגדלת הוצאות בסעיף חינוך בסך 40 אלף ₪.

חובב צברי: מבקשים לתקן תקציב , להקטין סעיף שכר פנסיונרים ולהגדיל סעיף תגבור חינוך בסך 40,000 ₪.
קרן שגב: האם זה עבור אוהל מאיר?
חובב צברי: לתת תגבור של תלמוד תורה באוהל מאיר.
קרן שגב: זה חוקי?
יניב מטלס: המועצה לא משלמת כלום. המועצה נותנת תגבורים לפי בקשת המנהלת. אנחנו לא משלמים לאף גורם מלבד לתגבורים באוהל מאיר.
קרן שגב: אז זה לא תלמוד תורה? אני רוצה להבין לאן הולך הכסף, איזה תכניות , תגיד שמות תכניות.
נועם אהרון: בעיקר למוסיקה.
קרן שגב: חוץ מקרן קרב?
נועם אהרון: כן, במיוחד למוסיקה, לתת שעות לתגבור במוסיקה.
קרן שגב: אין שעורי מוסיקה עד היום?
נועם אהרון: יש. אנחנו רוצים לתגבר…
אלון גרינברג: יש סעיף שאושר בתקציב 550,000 ₪ תגבור והמתנ"ס מפעיל אותו גם לבן צבי בנושא אמנות. אנחנו מגדילים סעיף תגבור והמתנ"ס יעסיק מורים עבור אוהל מאיר.
קרן שגב: רק תלמידי קרית עקרון או בעיקר מקרית עקרון? אני בעד שתביאו תלמידים מבחוץ.
אלון גרינברג: אם מגיע תלמיד מבחוץ לבן צבי הוא לא מקבל.
יניב מטלס: אנחנו לא משלמים לאף עמותה כלום.
קרן שגב: הבנתי.
הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 71/12
מליאת המועצה מאשרת את תיקון תקציב 2015 –הגדלת הוצאות בסעיף חינוך בסך 40 אלף ₪.
5. סיכום דרכי מסירה של זימונים וסיכומי דיונים וכיוצא בזאת לחברי המועצה.

חובב צברי: כיום כולם מחוברים למיילים וניתן להעביר כך ולוותר על מסירה ידנית. מי שבכל זאת ירצה מסירה ידנית יפנה ויקבל.
בועז קעטבי: עד היום פעלנו כך, ידני זה בזבוז וחבל ומי שיפנה וירצה לקבל ידנית יקבל.
אלון גרינברג: באימייל ניתן גם לשמור.
קובי סבג: חוברת תקציב אני מבקש שתעבירו ידנית.
מאיה גולדשטיין: אני מבקשת לא לשים חומר בתיבת הדואר במועצה, אנחנו לא אוספים.
קרן שגב: אף אחד לא פותח את התיבה.
חובב צברי: לכל אחד יש מחלקה ואפשר למצוא סידור שיעבירו הכל במייל.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 72/12
מליאת המועצה מאשרת את דרכי מסירה של זימונים וסיכומי דיונים וכיוצא בזאת לחברי המועצה באמצעות המייל.

6. אישור מסגרת חח"ד שנתית

חובב צברי: בהיקף של 3 אחוז מתקציב מאושר. קרי 2.2 מיליון ₪ בשנה בדומה לשנה הקודמת, כולל משכון הכנסות עצמיות בהתאם. למימוש בבנק דקסייה או בנק הפועלים.
אלון גרינברג: בשנת 2015 זה לא נוצל כלל.

הצבעה:
אושר פה אחד

החלטה מספר 73/12
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת חח"ד שנתית .

7. בחירות למועצה הדתית .

חובב צברי: אישרנו את הנציגים שלנו עוד בזמן הממשלה הקודמת. בביקור שר הדתות החודש עלה נושא חשיבות הנציגות במועצה הדתית. חשוב שתהיה מועצה דתית ולא ממונה אחד.
נציגי המועמדים הם:
חץ בתנופה – מירי יגיל
לב- גדעון יעקובי.
הבית היהודי – דוד בן צור
עקרון אחת – חיים מליחי
יד ביד למהפך – חזי זיבלי
ליכוד – אהרון דמארי
חסר נציג הרב. נועם אהרון ידבר עם הרב ויבקש ממנו נציג.
נתתי ארכה עד סוף החודש למסירת שמות נציגים. היועץ המשפטי יעביר למשרד הדתות לאישור.
אברהם בנא: אנחנו משנים נציג אולם טרם מפרסמים את שמו.

8. עדכונים בנושאים שוטפים: ביקורים, פיקוח, תשתיות וכד' .

חובב צברי: אנו רוצים לקדם את הנושא של ועדת ערר. לאור חוות דעת היועץ המשפטי שאמר שהנציג צריך להיות תושב קרית עקרון , עו"ד אסנת כהן בונה את ביתה בקרית עקרון ואני רוצה לבקש את אישורכם לאשר אותה .
אילן ירימי: בוא נמתין עד שהיא תעבור לגור פה.
קרן שגב: מבקשת להמתין.
חובב צברי: נחכה עם הנושא.

 

הישיבה ננעלה.

רשמה: מלי מרחבי

 

 

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

 

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה