פרוטוקול ישיבת מועצה (27)


19/08/2016 17:24

כ"ג ניסן תשע"ו
‏‏01 מאי 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 20/04/2016 מס' 27/12

משתתפים :

חובב צברי – ראש המועצה
דוד אבו – סגן ראש המועצה
בת-החן גזאל – סגן ראש המועצה
בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
יעקב סבג – משנה לראש המועצה
עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
אברהם בנא – חבר מועצה
נועם אהרון – חבר מועצה
עו"ד אייל זלנה – חבר מועצה
קרן שגב – חברת מועצה
אילן ירימי – חבר מועצה

נוכחים:

בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד עמרי מאירי – ממשרד היועץ המשפטי
קלמו בוזנח – מנהל מחלקת החינוך
מלי מרחבי – תקציבאית

סדר היום:

1. אישור הקמת בית ספר תיכון בקרית עקרון.
2. אישור פרוטוקול הוועדה להקצאת קרקע -מרכז רוחני תרבותי "דרכי אבות".
3. דוחות רבעוניים – דוח מספר 4 לשנת 2015.
4. פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי, בבנק דקסיה או בנק אחר.
5. פתיחת חשבון בנק למט"ש (מתקן טיפול שפכים) משותף ל- 4 רשויות: ק. עקרון, מ. בתיה, ג. ברנר וחבל יבנה.
6. אישור ישיבת מועצה טלפונית בנושא אגודת הספורט.
7. אישורי תב"רם שונים.
8. אישור העסקה לעוזר סגן ראש מועצה.
9. הקמת מעון לאוכלוסייה התורנית.
10. מועצה דתית (נציגי הסיעות במועצה הדתית וכן נושא הקבורה בבית העלמין).
11. אישור מופע הזמר קובי פרץ, בערב יום העצמאות.
12. תיקון פרוטוקול מישיבה קודמת, לאישור תב"ר ברחוב החרצית- מקורות מימון: משרד הפנים- 240,068 ₪ וקרנות הרשות- 59,932 ₪, סה"כ 300,000 ₪.

בצלאל דוד: ברך את הנוכחים לקראת החג .

דיון:

חובב צברי: פותח את הישיבה.
אייל זלנה: מבקש מחובב לענות לשאילתה שהגיש.
חובב צברי: אענה בהמשך הישיבה. כמו כן, קיבלת תשובה בכתב לאור השאילתה ששאלת.
אייל זלנה: אני מבקש שירשם בפרוטוקול כי ראש המועצה מסרב לענות.
חובב צברי: משיב כי יענה לשאילתה בישיבה הבאה. כמו כן, תבדוק אצלך בדואר שקיבלת תשובה כתובה.

1. אישור הקמת בית ספר תיכון בקרית עקרון

נועם אהרון: מציג מצגת בנושא הקמת התיכון בקרית עקרון הכוללת נתוני תלמידים, צרכים, הנימוקים לצורך בהקמת תיכון בישוב ועוד. בנוסף, החשיבות לפתיחת תיכון עם מגמות אטרקטיביות, שימשוך אוכלוסייה חזקה להתגורר בישוב ואוכלוסייה מהסביבה ללמוד בו.
חובב צברי: מציין כי גם בישובים קטנים, בהם הוא מבקר, קיים בית ספר תיכון. מחזורי התלמידים בישוב לכיתות א' גדלו ל-3 כיתות, קיים גידול מספרי לרישום תלמידים בגני הילדים.
קרן שגב: מבקשת לקבל מידע האם הורה שיבחר שלא לרשום את ת
ילדו לתיכון היישובי עדיין יקבל אישור לימודי חוץ להירשם ברחובות?
בת החן גזאל: השאלה של חברת המועצה קרן שגב חשובה אך היא לא לשלב הזה של התהליך בשלב הזה אנו מתכנסים לצורך הנעת התהליך ואישור צרכי המועצה בהקמת התיכון.
דוד אבו: במענה לשאלה של חברת המועצה קרן שגב, זו לא החלטה שלנו, זה יהיה תלוי במשרד החינוך.
קרן שגב: מעולם לא נתקלתי בבעיה בקציר ודה שליט להתקבל אליהם. גם אם יפתחו פה תיכון עדיין יהיו כאלה שירצו ללמוד בחוץ.
חובב צברי: עלו כל מיני סוגיות בנושא, אבל הבנו שזה תהליך וצריך להתקדם.
בצלאל דוד: ההרגשה שלי שהתיכון נולד בחטא. אנחנו צריכים להשקיע יותר ביסודי. מדוע אני לא שותף בוועדת היגוי? האם התיכון יהיה דתי או חילוני?
חובב צברי: כשהתחלנו לעסוק בנושא ידענו כי עלינו לקבל המלצה של משרד החינוך והסכמת תלמידים, בכדי שיהיה אפשר להתחיל תהליך. לקחנו ליווי מקצועי של ברנקו וייס לנושא. בהתחלה חשבתי לפתוח בשנה"ל תשע"ז, אך התברר כי זה תאריך קרוב מדי. כיום, עם המלצת המשרד, אנו רוצים להתקדם עם התהליך.

חשוב לקריית עקרון שיהיה פה תיכון, זה ימתג את הישוב, זה יביא תושבים לגור בישוב. אני מזמין אותך, חברת המועצה קרן שגב, חבר המועצה בצלאל דוד, וכל מי שרוצה, להיות שותף בוועדת ההיגוי ולהשפיע. (קלמו התבקש לזמן את כל מי שמעוניין לוועדת היגוי).
בצלאל דוד: לפי המצגת הבנתי שהתיכון יהיה חילוני.
דוד אבו: לא בטוח, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו עדיין לא בשלב הזה.
מאיה גולדשטיין: כן, זו המגמה.
אייל זלנה: נשלחה אליך שאילתה.
חובב צברי: קיבלת ממני תשובה בכתב אשר נותנת מענה לשאלה זו.
אייל זלנה: לא קיבלתי מענה מספק. התשובה צריכה להינתן בישיבת מועצה והתשובה צריכה להירשם בפרוטוקול המועצה. השאילתה הזו אינה מדברת על חשיבות התיכון.
עו"ד עמרי מאירי: ראש המועצה רשאי לדחות את המענה לשאלה לישיבה הבאה.
חובב צברי: קיבלת תשובה כתובה.
אייל זלנה: ראיתי מה שכתבת וחתמת. העניין הוא לא הקמת התיכון, כי יכולת לעשות סקר בעניינים שלא מדברים על התיכון. השאילתה לא מדברת על כך. אין מחלוקת ביננו, גם אנחנו רוצים תיכון. יש לנו ילדים ואנחנו רוצים תיכון עבורם.
חובב צברי: אז אתה מסכים לתיכון?
קרן שגב: לא אמרנו שלא.
אייל זלנה: עדיין זו חובתך לבדוק את הסקר, כולל את השאלות שמכינים אנשי המקצוע. בסקר נשאל התושב שאלות כמו: האם אתה דתי? גובה הכנסה ועוד… זו צנעת הפרט וראוי שיבחן אם נכון ששאלות אלו ישאלו ע"י סוקר. כשלטון, אתה צריך לשאול שאלות מבלי להיכנס לצנעת הפרט. האשמתם את רפי סמית, אמרתם שהוא טעה.
חובב צברי: קיבלת מענה ממצה ומספק אבל על מנת שתנוח דעתך בישיבה הבאה אענה לך.
אייל זלנה: אתה צריך לנהוג בזהירות משנה כאשר אתה עושה סקר לתושבים שלך.
חובב צברי: כמה שנים היית במועצה ולא טיפלת בעובדים. 34 עובדים לא טופלו.
אייל זלנה: אסור לי להתעסק בנושאי עובדים במועצה כיוון שאני עובד בהסתדרות וחל עלי איסור כחבר מועצה.
אברהם בנא: מבקש שאם מקימים שיהיה גם לחילונים וגם לדתיים.
חובב צברי: אני מעלה את הקמת בית ספר תיכון להצבעה.

אושר פה אחד.
החלטה מס 89/12
מליאת המועצה מאשרת הקמת בית ספר תיכון בקרית עקרון.

2. הקצאת קרקע, מרכז רוחני תרבותי, "דרכי אבות"

אייל זלנה: קיבלת הצעה לסדר.
חובב צברי: נדחה לישיבה הבאה.
אייל זלנה: אי אפשר לדחות הצעה לסדר. אתה יכול להצביע בעד או נגד, אי אפשר לדחות או להוריד.
חובב צברי: מקריא ממכתב מיום 16/2/20016 המפרט את החלטת ועדת הקצאות קרקע ושצורף לזימון לישיבה וכן מציין שהמועצה תדאג למגרש כדורגל במקום אחר.
קרן שגב: היכן תיק תורם?
דוד אבו: אני חושב שהנושא של הכנת תיק תורם לא צריך אישור מועצה. ראש המועצה אישר מדידות ע"ח המועצה ולגבי תיק תורם אם העלות אינה גבוהה, המועצה תבדוק.
אייל זלנה: זה לא מעט, למה שהמועצה תשלם?
חובב צברי: כרגע מדברים על ועדת הקצאת קרקע.
אייל זלנה: הוגשה הצעה לסדר. או שתביא הצעה אחרת ונצביע על כל הצעה.
חובב צברי: יש הצעה שמייתרת את ההצעה שלך כי היא כוללת הכול כולל את הצעתך. המועצה נדרשת לאשר את פרוטוקול ועדת ההקצאה במסגרתה נדונה באריכות הקצאת הקרקע לרבות בכל הנוגע למגרש הכדורגל. בהתאם להחלטת וועדת ההקצאות המועצה תקדם את הקצאת הקרקע למרכז רוחני בחלק מחלקה 162 בגוש 5107, ברחוב מרבד הקסמים, בשטח של כ-1.5 דונם (כולל שטח לפיתוח וחניות ציבוריות ליתר השימושים הציבוריים המתוכננים במגרש) לעמותת "מרכז רוחני תרבותי דרכי אבות בקריית עקרון (בכפוף לסייגים שנדונו בוועדת ההקצאה) ובמקביל המועצה תפעל למציאת מגרש כדורגל חלופי. אני מעלה להצעה את אישור פרוטוקול וועדת ההקצאה.

הצבעה:

בעד – 9 (חובב, דוד, קובי, מאיה, בת החן, בנא, בצלאל, נועם ואילן).
נגד – 2 (אייל וקרן).
הצעה לסדר של אייל זלנה יורדת מסדר היום.
החלטה מס 90/12:
מליאת המועצה מאשרת את הקצאת הקרקע למרכז רוחני תרבותי "דרכי אבות" בהתאם להחלטת הועדה להקצאות קרקע וכמפורט במכתב מיום 16/2/2016 (המצורף לפרוטוקול). במקביל המועצה תדאג לביצוע הנדרש כדי שיהיה מגרש כדורגל במקום זה או אחר.

3. דוחות רבעוניים – דוח מס 4 לשנת 2015

חובב צברי: הובא לידיעת מליאת המועצה, אין הצבעה בנושא.

4. פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי, בבנק דקסיה או בנק אחר

הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 91/12
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון פיס כללי, בבנק דקסיה או בבנק אחר בהתאם לתנאים במסמכים שהועברו.

5. פתיחת חשבון מט"ש משותף ל-4 רשויות: קרית עקרון, מזכרת בתיה, גבעת ברנר וחבל יבנה

הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 92/12
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון מט"ש משותף ל-4 רשויות: קרית עקרון, מזכרת בתיה, גבעת ברנר וחבל יבנה בהתאם להסבר והתנאים במסמכים שהועברו.

6. אישור החלטה שהתקבלה בישיבת מועצה טלפונית בנושא אגודת ספורט

הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 93/12

מליאת המועצה מאשרת את ההחלטה שהתקבלה בישיבת המועצה הטלפונית מיום 06.03.2016 בנושא אישור שימוש במגרש הכדורגל לאגודות הספורט או עמותות ספורט ובכללן מכבי קרית עקרון שמספרה 58017064 וזאת לתקופה של 10 שנים ממועד ההחלטה.

7. אישור תב"רים

חובב צברי: אני מעלה להצבעה את רשימת התב"רים כפי שנמסרה לכם בטבלה מצורפת.
הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 94/12
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:
שינויים לתב"רים קיימים:
תב"ר 525 – הנגשת מבנה המועצה – הגדלה ב-6,007,000 ₪, הלוואה- 5,000,000 ₪ מקרנות- 207,000 וממשרד הביטחון- 800,000 ₪.
תב"ר 569 – ביצוע שביל אופניים נווה עובד למרכז העסקים – הגדלה ב-250,000 ₪ מקרנות.
תב"ר 579 – התאמות ושיפוצים בתי ספר – הגדלה ב- 570,000 ₪, מקרנות- 70,000 ₪ וממשרד החינוך- 500,000 ₪.
אישור תב"רים חדשים:
1. תכנית אב לתחבורה – 100,000 ₪, מקרנות- 30,000 ₪, ממשרד התחבורה- 70,000 ₪.
2. הנגשת מבני חינוך – 150,000 ₪ ממשרד החינוך.
3. פיתוח רחוב משה שרת – 500,000 ₪ מקרנות/תחבורה/מ.הפנים.
4. פיתוח רחובות שיזף ונופר – 1,150,000 ₪ ממשרד השיכון.
5. שיפוץ וחיזוק מגדל המים – 100,000 ₪ מקרנות.
6. שיפוץ ספרייה – 600,000 ₪, מקרנות- 300,000 ₪ ומקרן עזבונות- 300,000 ₪.
7. נגישות מבני ציבור ותשתיות – 300,000 ₪ מקרנות.
8. שינוי חזות בית ספר בן צבי – 500,000 ₪, מקרנות- 200,000 ₪ ומשרד החינוך- 300,000 ₪.

8. אישור העסקה לעוזר אישי לסגן ראש המועצה בשכר

דוד אבו: כיוון שאני מסיים את תפקידי בקרוב אני מבקש את אישור המליאה לכך כי העוזר ימשיך לעבוד עם מאיה ובעצם מאשרים עוזר גם לתקופה השנייה אם מאיה תחליף, יועסק בחוזה אישי בהתאם להנחיות ויעבור אישור משרד הפנים.
אילן ירימי: אני חושב שהמנכ"ל עמוס בפיקוח ובעוד נושאים ומציע שהעוזר שיתקבל יעזור לו.
חובב צברי: אני מעלה להצבעה את אישור
הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 95/12
מליאת המועצה מאשרת העסקת עוזר אישי לסגן ראש המועצה גם עוזר אישי לסגן כיום וגם לתקופה הבאה, שתכהן מאיה גולדשטיין כסגנית בשכר. העוזר האישי יועסק בחוזה אישי, בהתאם להנחיות ובאישור משרד הפנים.

חובב צברי: סעיף 9- הקמת מעון לאוכלוסייה התורנית וסעיף 10-מועצה דתית, יורד מסדר היום ויהיה דיון חוזר בהנהלה.

אייל זלנה: כבר דנו בעבר בנושא המעון ויש נוהג, שמועצה חדשה מקיימת את החלטות קודמיה. אני לא מבין למה צריך כל הזמן להחזיר למועצה לאישור.
דוד אבו: אנחנו מבקשים לדון בנושא שוב בהנהלה.

11. אישור מופע הזמר קובי פרץ בערב יום העצמאות

קרן שגב: מדוע צריך לשלם לאומן ביום העצמאות 100,000 ₪ ? במזכרת בתיה זול יותר.
חובב צברי: בכל שנה אנחנו מביאים אומנים וסוגרים הסכם איתם מספר חודשים לפני האירוע.
בת החן גזאל: אלו הסכומים בכל מקום.
קרן שגב: היום התפרסם שברמלה הוא מופיע ב – 60,000 ₪ באותו ערב.
אייל זלנה: אמנים גדולים עולים הרבה כסף. מה הניע את מקבלי ההחלטות לבחור דווקא אותו, כשמעמדו המשפטי היה ידוע?
בת החן גזאל: זה נסגר לפני 7 חודשים ולא היה ידוע.
חובב צברי: וועדת תרבות דנה בנושא. אם נבטל היום נפסיד הרבה כסף.
בצלאל דוד: אני מוחה נגד הבזבוז של 100,000 ₪. יכולנו להביא 5 זמרים ב-20,000 ₪ כל אחד.

חובב צברי: אתה חבר בוועדה.
בצלאל דוד: לא מזמינים אותי.
בת החן גזאל: מזמינים אותך ואתה לא מגיע. רכזת תרבות תורנית מגיעה.
דוד אבו: אנחנו צריכים לאשר בהצבעה לפני ולא אחרי.
חובב צברי: אני לא צריך להביא את הנושא להצבעה.
אילן ירימי: אם זה מבוצע על ידי המתנ"ס למה צריך להצביע במועצה?
חובב צברי: אנחנו מגישים להצבעה. יכולנו לבטל את קובי פרץ ולשלם קנס גבוהה. עלתה השאלה של חבר המועצה אייל זלנה למה מביאים אדם מורשע להופיע. בדקנו בחוזה ואם נבטל באופן חד צדדי נצטרך לשלם קנס גבוהה.
דוד אבו: אני לא מצביע בדיעבד.
קרן שגב: גם אני לא מצביעה בדיעבד.
חובב צברי: (ליועמ"ש), האם צריך להצביע בנושא?
עו"ד עמרי מאירי: אין חובה בחוק לאשר את ההסכם במליאת המועצה.
חובב צברי: מוריד מסדר היום.
באין התנגדות ההצעה יורדת מסדר היום.

12. תיקון פרוטוקול החלטה קודמת, לאישור תב"ר החרצית

חובב צברי: מבקש לאשר תיקון לפרוטוקול מהחלטה קודמת לאישור תב"ר החרצית – מקורות מימון: משרד הפנים- 240,068 ₪ וקרנות הרשות 59,932 ₪.
הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס 96/12
מליאת המועצה מאשרת את תב"ר החרצית ממקורות המימון הבאים: משרד הפנים 240,068 ₪ וקרנות הרשות 59,932 ₪ וסה"כ לתב"ר 300,000 ₪.

 

 

הישיבה ננעלה.

רשמה: מלי מרחבי

 

 

חובב צברי
ראש המועצה

בועז קעטבי
מנכ"ל המועצה

 

 

העתקים:
ראש המועצה
חברי המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה
עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה
משרד הפנים, מחוז המרכז
משרד מבקר המדינה¬