פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת (30)


30/10/2016 22:15

ד' בתשרי תשע"ו
‏‏6 באוקטובר 2016

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מיום 05.10.2016 מס' 30/12

 

משתתפים :

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – חבר מועצה
 • עו"ד אייל זלנה – חבר מועצה
 • בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
 • נועם אהרון – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קובי סבג – משנה לראש המועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה

נעדרו:

 • בצלאל דוד – סגן מ"מ ראש המועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר היום:

חדילה ומינוי של סגנים, סגן ממלא מקום, משנה לראש המועצה ומחזיקי תיקים.

 

מהלך דיון:
דוד: בקשנו לדחות את הישיבה בגלל צום גדליה. ראש המועצה השיב דרך המנכ"ל כי הוא יקיים את הישיבה, אני רוצה לצטט משהו "מועצת הרשות לא תקיים את ישיבותיה לא בערב יום המנוחה השבועי או בימי המנוחה השבועי או במוצאי המנוחה השבועית של חבר מחברי המועצה". אני חושב שהישיבה הזו הייתה צריכה להדחות. גם לא היה לנו את החמישה ימים מראש להודיע כפי שהחוק מאפשר לנו. ובנוסף, הנושא הראשון עוסק בממלא מקום ראש המועצה שהוא לא יכול להיות נוכח כאן מחמת הצום ועשרת ימי תשובה שלהם. האם זה נחשב לימים של מנוחה?

חובב: כשקיבלתי את הפנייה מכם אני התקשרתי למישהו שהוא מבין בעניין והוא אמר כי הצום נגמר בעשרים לשבע ובשבע נגמר ערבית ועוד שעה נושא האוכל, בדקתי את זה בכדי להיות הוגן ואם היה צריך עוד זמן בכדי להתארגן, אמרתי שנחכה להם. צריך לזכור כי חודש אוקטובר הוא חודש של חגים ונותרו לנו 9 ימי עבודה ויש נושאים שהם דחופים.
דוד: זה הוא צום שהוא חלק מהתרבות היהודית וזה אחד מימי המנוחה, ולפי התקנון אתה לא יכול לקיים את הישיבה. בנוסף, אתה לא השארת מקום וטווח של חמישה ימים להודיע. אם היה לנו הזמן, היית חייב לדחות את הישיבה. אני מבקש את עמדת היועמ"ש.
יניב: אין מניעה משפטית לקיים את הישיבה.

פתיחה הדיון:
חובב: פותח את הישיבה שלא מן המניין ומציג את סדר היום. המינויים החדשים בהתאם למסמך שמצורף לחברי המועצה.
סגנים: דוד אבו סיים את הקדנציה של סגנות בשכר ומי שיחליף אותו הוא אילן ירימי. סגן וממלא מקום ראש המועצה יהיה עו"ד אייל זלנה. סגן ראש המועצה – בת החן גזאל ומשנה לראש המועצה – נועם אהרון.
מבחינת מחזיקי תיקים: אייל זלנה – מחזיק תיק ההנדסה והתשתיות. נועם אהרון – מחזיק תיק החינוך והביטחון, בת החן גזאל – מחזיקת תיק התרבות, הקליטה ומעמד האישה. אילן ירימי – מחזיק תיק איכות הסביבה, עיצוב עירוני ופיקוח. קרן שגב – מחזיקת תיק השירותים החברתיים (הרווחה), קהילה ונוער (צעירים ומבוגרים), ספורט, עיר ללא אלימות ותכנית 360 למניעת אלימות. נציגים באיגודים ומוסדות: ועדה לתכנון ובניה "זמורה" – חובב צברי. איגוד ערים לאיכות הסביבה – חובב צברי. איגוד ערים לניקוז "שורק איילון" – לריסה וקסלר.
מאיה: מבקשת את רשות הדיבור על פי החוק בלי לעצור אותי ולפי הזמן שמגיע לה.
דוד: גם אני אותו דבר.
מאיה (מקריאה ממסמך): ראש מועצה, חברי מועצה ואורחים נכבדים, ה- 21.09.2016, היום בו נחתם הסכם קואליציוני שמבטל ומביא להפרת ההסכם הקודם, הוא יום עצוב לקריית עקרון. זה לא יום עצוב עבורי כי נלקח ממני התפקיד שהובטח לי בהסכם הקודם. זה בכלל לא העניין. מי שמכיר אותי ואת חיי יודע שהם ממשיכים כרגיל ובטוב. זהו יום עצוב לקריית עקרון כי ביום הזה הנורמות החשוכות ניצחו את האור. האינטרסים האישיים ניצחו את אהבת האדם והאנושיות והפוליטיקה המלוכלכת גברו על הערכים. ערכי יסוד בסיסיים כמו חברות, נאמנות ואמת נשארו מאחור, ירדו ביגון שאולה.
השינוי הראשון והחשוב מכל אליו ייחלו תושבי קרית עקרון הוא שינוי הסגנון. שינוי האורחות הפוליטיים בקרית עקרון. שינוי ההתנהלות. התושבים קצו בתרגילים מסריחים, בעקיצות ובהפרות של הסכמים. התושבים קצו בהנהגה זחוחה, נפוחה מחשיבות עצמית, שמוציאה שם רע למקום. תכסיסנות ואקרובטיקה פוליטית זה בוודאי לא מה שקרית עקרון צריכה. התושבים מייחלים לראש מועצה שידע לאחד את כולם תחת כנפיו ובזה, אדוני ראש מועצה, כשלת.
מאיר שלו אמר: "השקרים האכזריים ביותר נאמרים בשתיקה" וזה בדיוק מה שעשית, חובב, בשתיקתך בבוקר שבו גיליתי, במקרה, שאני כבר לא חברת קואליציה.
מה – 22.10.2013 צעדתי לצדך יחד עם חברי יד ביד למהפך. שלוש שנים שבהם נתתי את עצמי בהתנדבות מלאה כדי לשרת את הציבור יחד אתכם, שלוש שנים של נאמנות שאולי אפילו עוררה את כעסם של חברים אחרים בקואליציה. אחרי כל זה, לא היה לך את הכבוד המינימלי, את היושרה ואת האנושיות הבסיסית, להרים אלי טלפון ולהסביר את עצמך רגע לפני חתימת ההסכם. אולי אפילו רגע אחריו. להציג לי איזה "אין ברירה" כדי שגם אני אבין. נאדה. קברת את ערך החברות והנאמנות קילומטר מתחת לאדמה.
כל כך הרבה ניסיונות נעשו כדי לייצב את הקואליציה. כל כך הרבה פעמים ניסיתי לקבוע פגישה שלך עם חברי הקואליציה הקודמת, אלו שסייעו לבחירתך, ואתה, התחמקת בעקביות, משכת זמן, תירצת תירוצים ומאחורי גבינו בנית מהלך שהריח שעולה ממנו הוא לא פחות מאשר מצחין.
לא תוכל להחביא את כל זה מאחורי הטענה שהם הפרו את ההסכם קודם. "הם התחילו" אומרים לגננת. אולי גם לאימא. לא אומרים "הם התחילו" כשמנהיגים ישוב. כשמנהיגים ישוב לא משנה מי התחיל. משנה מי החליט לשים קץ להסכם הזה ומי נמנע במכוון מלקיים אותו.
והם גם לא התחילו. כבר למעלה משנה חברי המועצה קובי סבג ובצלאל דוד מנסים לייצר איתך תקשורת. מעלים טענות על אופן התנהלותך. חבר המועצה סבג הפחית את פעילותו כדי להימנע מחיכוכים איתך, חבר המועצה בצלאל דויד לא הפסיק להשמיע קול צעקה. ואתה במקום להקשיב, לברר את הקשיים ולטפל בהם בחרת להתעלם. פחות חברי מועצה להתמודד איתם. מה רע? ככה, אדוני, לא מתחזקים הנהלה.
נכון, קובי ודודו בחרו להתעמת איתך בדיוק במועד הרוטציה, ואולי אלמלא הצעד הזה שלהם הייתי היום בתפקיד הסגנית. הכול נכון. תקרא לי תמימה אבל איכשהו אני בטוחה שהם היו מסדרים את זה בסוף. כמו שאני רואה את הדברים, זה לכל היותר היה ניסיון לנצל מומנטום כדי לנסות להביא אותך לידי הקשבה, להוציא ממך את מה שאי אפשר היה להוציא ממך עד אז. ניסיון להעיר אותך מתרדמת.
מה שיותר חשוב זה שאתה, חובב, תפסת טרמפ וניצלת את זה כדי לסדר לעצמך חיים קלים בבחירות הבאות. טעות לגמרי מקרית אך גורלית חשפה את התפקיד לסגן השכר למו"מ קואליציוני ואתה הפלגת עם הטעות הזו למרחקים. באופורטוניזם שאין כדוגמתו, מצאת לך תירוץ שתוכל להסתתר מאחוריו כשתבנה לעצמך קואליציה יותר נוחה מאיתנו. אין בעיה. תבנה לעצמך קואליציה נוחה יותר. אבל תעשה את זה בכבוד. למה להאשים אחרים?!
כולם באו לקראתך. אם רצית, הייתה לך הזדמנות להרחיב את הקואליציה. אני ויתרתי על כל תחום התברואה וחבר המועצה קובי סבג ויתר על תיק הפיקוח עוד לפני שחתמת על הסכם אבל אתה עשית את הבחירות שלך.
אני יודעת שזה מפחיד. האפשרות של דוד אבו ואני ומי יודע מי עוד מולך בבחירות הבאות. אתה צודק. אבל ככה זה דמוקרטיה. כל אחד מציג את מרכולתו והציבור בוחר. הניסיון שלך לנצל את המעמד והכוח שתפקיד של ראש מועצה מאפשר כדי לנטרל את המועמדים הפוטנציאליים מולך הוא לא דמוקרטי, חשוך ומתאים למדינות עולם שלישי. למעשה, כבר שלוש שנים אתה יורה ופוצע את ההליך הדמוקרטי, מבקש לעצמך את כל הסמכויות ואת כל התפקידים, רוצה לשלוט בכל, ולא נותן לאף אחד לעשות למען הציבור לידך. כאילו אתה אלוהים. כאילו אתה כל יכול. יהירות שאין כדוגמתה. זחיחות לשמה.
יש לי חדשות בשבילך, חובב, אתה לא כל יכול ואם עוד לא שמת לב – אף אחד לא יכול. ההבדל בין ראש מועצה מוצלח לכזה שאינו מוצלח היא היכולת להפעיל את בעלי התפקידים מתוך אחדות למען מטרה משותפת – ובזה לצערי, אדון ראש מועצה, כשלת.
הדמוקרטיה מבוססת על רצון הבוחר. כל תושב בקרית עקרון בחר בבחירות נציג שהוא רואה אותו כמייצגו. מאות ואלפי תושבים בחרו בנציגים שהם לא אתה – הם בחרו בי ובנציגי הסיעה שלי, עקרון חדשה הם בחרו בסיעת יד ביד למהפך בראשות דודו אבו. והם בחרו בסיעה בראשות הרב בצלאל דוד.
המחוקק קבע שכדי להניע את המערכת הציבורית בקרית עקרון ייבחרו 11 חברי מועצה. 11 איש באו עם אג'נדה שמשקפת את רצון הבוחרים שלהם אבל אתה, בחרת לראות רק את עצמך.
לא השכלת להבין שכל אחד מהתושבים שבחרו בנו תלו בנו תקוות, שאיפות וייחלו לשינוי שנביא עמנו למושב שלנו במועצה. כל תושב שבחר בנו, בחר לעצמו נציג שיישם את השאיפות הללו ואתה, אדוני, בחרת לשים פס על השאיפות הללו ועל רצון הבוחר. מבחינתך יש רק אותך ורק את האג'נדה שלך. יתר המושבים במועצה מיותרים.
אני ראיתי לנגד עיני ישוב שצועד בצעדי ענק לעבר הקידמה, התקדמות שנותנת ביטוי למצב הכלכלי האיתן שלנו, למיקום האסטרטגי שלנו. ראיתי, איך יחד עם עוד 10 חברי מועצה נצעיד את המקום הזה קדימה ונוביל את השינוי שכלל התושבים כל כך מייחלים לו.
אתה לעומת זאת, עסוק ביחצ"נות וכל יעדך הוא שהציבור יבחין בשינויים קוסמטיים קטנים שאתה עושה בקרית עקרון.
במקום לאחד את השורות, הצלחת, בכישרון המיוחד שלך, לפלג את כולנו כמו בימים הכי חשוכים של קרית עקרון, כולם רבו עם כולם. כולם בגדו בכולם. יופי.
כבר שנתיים וחצי אתה משגיח שאיש לא יתבלט לצדך. מפריע לעבודת סגן ראש המועצה, מקצץ בסמכויות, נותן הוראה לעובדי מועצה להתעלם ממחזיקי תיקים ובכך נותן לדרג המקצועי במועצה לגיטימציה לנהוג בנבחרי ציבור בזלזול.
כבר שנתיים וחצי אתה ממנה בעלי תפקיד במחלקות הרלוונטיות למחזיקי התיקים מבלי להיוועץ במחזיקי תיקים, מבלי לעדכן אותם.
כבר שנתיים וחצי אתה לא מעדכן מחזיקי תיקים על הנעשה בתחום אחריותם. פשוט עושה כרצונך.
קרית עקרון מונהגת היום על ידי אגו אישי ולא מתוך ראיית טובת התושבים והישוב. היהירות שלך עומדת בעוכריך ואתה יודע את זה.
חתמנו על הסכם. נאמנה לדרכי, עמדתי בכל הבטחותיי ומילאתי את חלקי בהסכם. כל יתר הצדדים להסכם בחרו להפר אותו. כל אחד וסיבותיו. וזה לא מעניין אותי.
אני רק יכולה להגיד לך בת חן ולך חובב, אתם הפרתם את ההסכם לא מתוך צורך ציבורי ולא מתוך ראיית טובת הישוב, אלא ממניעים אישיים ורק כדי להראות שניצחתם. רק ענייני יוקרה ואגו.
חובב יקר, הימים בהם אתה מנהל את המועצה המקומית קרית עקרון ואת הישוב קרית עקרון כמדינת עולם שלישי יבואו כעת לסיומם. די למעורבות עובדי ציבור בפוליטיקה ולשימוש ציני בעובדים למטרות אישיות, די למינוי מקורבים, די לשיפוץ פרוטוקולים, די להסתרת מידע מחברי מועצה ולניסיון לפגוע בשליחותנו הציבורית. די.
מקווה כי למדת את האיכויות שלי בקואליציה ואם לא, אני מבטיחה כי תלמד אותן באופוזיציה.
לא תצליח לבלום את השליחות שלי. איפה שאני אהיה אני אחולל שינוי כי ככה זה אצלי. החזון שלי יתממש על אפך ועל חמתך, העשייה שלי לטובת הישוב יכלה להיות לצדך, אך תהיה בטוח שהיא תמשיך גם בלעדיך.
אני וחברי למועצה, נבחרנו כדי לשרת את הציבור. ככה ייעשה וככה יהיה ואסור לך להכשיל את זה. אתה יכול להיות עסוק במלחמות האגו שלך עד כלות הימים, אני רק מבקשת ממך – אל תפריע!!! אל תפריע למי שבא לעשות טוב. אל תתקע מקלות בגלגלים לאלו שפועלים לטובת התושבים ולמען הישוב. בישוב הזה גרים אנשים שיקרים לי, בן זוגי, ילדיי האהובים, חברים יקרים ומאות תושבים שאכפת להם. אני פועלת בשם כל אלו ולמענם ואל לך לחבל בעבודה הזו. לכם, חברי קואליציה חדשה, אני מאחלת הצלחה בתפקידכם. רק טיפ קטן ממני: שימו לב לא להתבלט יותר מדי ולא להצל על ראש המועצה. בקרית עקרון יש מקום רק לכוכב אחד. ברוח זו אני אסיים את דבריי ואשאיר אתכם להצביע בעד כל הנושאים שבישיבה הקודמת הצבעתם "נגד". המציאות מסתבר, עולה על כל דמיון. תודה.

דוד: אני אוסיף על מה שאמרה מאיה. אני קיימתי את חלקי בהסכם, ישבתי במועצה שנתיים וחצי וביום שהגיע מועד הרוטציה הגשתי את מכתב התפטרותי בהתאם להסכם וביקשתי כי באותה ישיבה תזמן ישיבה חגיגית למינוי מאיה בלי חיכוכים. אני מילאתי את השנתיים שלי ואני חושב שעשיתי את עבודתי נאמנה. היו ביננו חיכוכים וזה לא סוד, אבל אני חושב שהיית צריך לקרוא למאיה, לשבת איתה ולסגור את הנושא. היו לנו הרבה שיחות אני ואתה אבל אתה התעקשת לא למנות אותה מסיבות פוליטיות. נושא נוסף שאתה מתהדר בו זה ההסכם הקואליציוני שאתה טוען שהפרנו. אני רוצה להזכיר לך שההסכם שנערך ביננו נעשה בטרם הפכת להיות ראש מועצה, ולכן זה לא הסכם קואליציוני, זה ההסכם שבעצם הביא אותך לכיסא של ראש מועצה. זה לא הסכם כמו שעשית עכשיו. מאיה עברה מבית לבית וגם קובי עשה זאת על מנת שתיבחר. אתה בזכותנו ראש מועצה. יש לנו הרבה נושאים על הפרק שאני יכול להראות לציבור שמראים שאתה לא רוצה את מאיה, ישבתי איתך, עם היועמ"ש, עם המנכ"ל ואמרתי לך אל תפרק את הקואליציה. מה ביקש בצלאל, מה ביקש קובי. למרות החיכוכים עבדנו יד ביד, אני קיימתי את ההסכם שלי, באתי לישיבות גם אחרי שהתפטרתי, באתי לעבודה גם כשלא הייתי בשכר. חבל שהבאת עלינו את הפוליטיקה של הפזורה שהייתה חלק ממנה בתפקיד שלך בצבא, הבאת נורמה שלילית לעקרון. נכון שחלק מאלה שחתמו איתך בקואליציה כבר עשו את זה לפניך ואדון זלנה עשה את זה לחזי והוא יעשה את זה גם לך.
יש את הסיפור / משל קטן של העקרב והקרפדה. שהעקרב מבקש לחצות את הנהר, הוא מבקש מהקרפדה שתישא אותו על גבה ותחצה איתו את הנהר. אך, הקרפדה אומרת לו אתה תקיש אותי. העקרב בתגובה אומר כי אם יקיש אותה שניהם ימותו. והקרפדה משתכנעת ואכן סוחבת אותו על גבה. לבסוף, העקרב הקיש אותה, הקרפדה אומרת לו מה אתה מטומטם עכשיו שנינו נטבע והעקרב אומר לה זה הטבע שלי ואי אפשר לקחת את זה ממני. וזה כבר נעשה בקדנציה הקודמת וגם בזאת. אנחנו הינו נאמנים לאורך כל הדרך, אני עשיתי את שלי בכבוד ואתה הפרת את ההסכם. לגבי אילן הוא השיג את המטרה שלו, זה היה החלום שלו.
אילן: דוד, אני מצפה ממך שתהיה ממלכתי, גם כשאני הייתי באופוזיציה לא נאמתי ככה.
דוד: ואחרונה חביבה, קרן שגב, לא הכרתי אותה. אחרי הבחירות הצלחתי להכיר אותה, יש לנו חברים משותפים. את הצטיירת כפוליטיקאית מין השורה, חשבתי שתהיה ראשת המועצה. אבל פגעת בכל האמון כך זה מצטייר ברחוב, חבל שאת כל מה שחשבתי עלייך איבדת ברגע אחד, ואת מכרת את עצמך בנזיד עדשים. הצטיירת כתמימה, אמרתי "הופה" איזו פוליטיקאית ובסוף הפתעת אותי. פה אני מסיים, חובב, אתה התחלת את מערכת הבחירות. עברתי על הנושאים של הישיבה הזו וניטרלת אותנו גם בוועדות החובה, תעשה מה שאתה רוצה, יהיה לי זמן להתעסק איתך. אני מזהיר אם אתה תנסה בכל דרך לפגוע באנשים שלי, בדרכים שלי, אני ארד לשד עצמותיך, אני ארד למשפחה.
מאיה: כמובן שבאמצעים החוקיים.
דוד: אתה מצטייר כאחד שמנסה לפתוח במלחמה, אני אחכה לך בפינה. ולכם: אייל זלנה, קרן ואילן אני מכבד את הבחירה שלכם. אתם תעשו לטובת היישוב, אני מצפה ממכם לשת"פ. אתם לא המטרה שלי, המטרה שלי היא ראש המועצה והיות והישיבה הזו לא חוקית וחברי לא נמצאים, אני פורש.
קובי: אני נפעם מכוח הבגידה שלך אדון חובב, ללא קובי סבג בחיים לא היית ראש מועצה. אתה בן אדם בוגדני, בוגדני ובוגדני. אי אפשר לשנות לך את הדעה, הם ירגישו את זה גם. אתה אינטרסנט, אוהב את עצמך, רכב החלפת לפני הזמן, כל דבר אתה דואג לעצמך, אתה בן אדם שדואג לעצמך. הנה, אתה משרת את עצמך בבוטנים ועוגות. ב – 3 שנים לא עשית פרויקט אחד רציני, אפס פרויקטים, בן אדם שלא יודע להחליט אפילו על חדר כושר לחצנו יד, ואז חוזר בך. אתה בן אדם פחדן. אתם (חברי הקואליציה), חתמתם על הסכם ואני רציתי שתיכנסו לקואליציה וגם דיברתי עם חובב. אבל, אתה פשוט דואג לעצמך ועשית קואליציה עם אנשים שרגילים לבגוד. חובב לא חשוב, והמועצה והישוב חשוב.
חובב: גם דוד אבו וקובי יודעים מי הפר את ההסכם.
דוד: אל תשתמש בשם שלי.
חובב: וגם מאיה יודעת מי למעשה כרה את הבור הזה, מבחינתי רציתי להמשיך איתכם אבל אי אפשר להיות במצב שבו 4 מחברי הקואליציה לא מגיעים. התוצאות עולות על כל דבר.
מאיה: חובב לא תצליח להסתיר את האמת.
חובב: את היית אצלי, ואמרתי לך שמי שבגד בך היו החברים שלך.
מאיה: אני יודעת, אבל אתה תפסת על זה טרמפ.
חובב: אני רוצה להתייחס, רוב הדברים לא מדויקים, אני הבאתי את זה להנהלה והחברים שלך לא באו. מי שהפר את הסכם והתנהל כאופוזיציה בתוך הקואליציה זה: קובי סבג, בצלאל דוד ודוד אבו. אברהם בנא לא עמד בזה והגיע אליי ושם אצלי את מכתב ההתפטרות. דרך אגב זימנתי אתכם לעוד ישיבת הנהלה, שאם יש לכם טענות תוכלו לומר אותן, אך דוד אבו, קובי סבג ובצלאל דוד לא הגיעו.
מאיה: אתה מוסיף חטא על פשע, הם רצו להוסיף את הנושאים שלהם ואתה לא נתת. שמת עליהם קצוץ.
חובב: אני לא שם קצוץ, אני מכבד כל אדם באשר הוא.
מאיה: הייתה לך אחלה הנהלה, שנתיים וחצי.
חובב: מי שבסופו של דבר הפר את ההסכם איתך היו אלה קובי סבג, דוד אבו ובצלאל דוד. ואני אמרתי שכל עוד לא תהיה קואליציה, אז לא יהיה סגן בשכר.
מאיה: אמרתי לך יש קואליציה, אמרתי בוא נלבן את העניינים.
חובב: את התעוררת מאוחר, צר לי על כל העניין הזה.
עזבו את הישיבה (כ – 40 דקות מתחילתה) : דוד אבו וקובי סבג. מאיה עזבה לאחר 45 דק'.
לאחר עזיבת דוד אבו, קובי סבג ומאיה גודלשטיין:
חובב: יש למישהו שאלות בנושא הזה. אני רק מוסיף האצלת סמכויות לסגן בשכר לאילן ירימי לקידום התכניות גם בנושא הפיקוח וגם בנושא שיפור פני העיר ואיכות הסביבה.
יניב: בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2009, אבקש לאשר כי מינוי סגן ראש הרשות, בכפוף לאישורכם, נעשה כדין, אין במינוי שום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל והמועצה האצילה לסגן סמכויות כדין.
חובב: אני מעלה הנושאים להצבעה.
מי בעד: חובב, אייל, אילן, קרן, בת החן ונועם.

הצבעה: אושר פה אחד.
החלטה מס' 104/12:

מליאת המועצה מאשרת את המינויים הבאים:

1. סגנים:

 • סגן ראש מועצה בשכר – אילן ירימי (דוד אבו התפטר מיום 01.08.2016).
  האצלת סמכויות לסגן בשכר – קידום תכניות בנושא הפיקוח, שיפור פני העיר ואיכות הסביבה.
 • סגן וממלא מקום לראש המועצה – עו"ד אייל זלנה (הפסקת כהונה של בצלאל דוד).
 • סגן ראש המועצה – בת החן גזאל (ללא שינוי).
 • משנה לראש המועצה – נועם אהרון (הפסקת כהונה של יעקב סבג).

2. מחזיקי תיקים:

 • אייל זלנה – מחזיק תיק ההנדסה והתשתיות.
 • נועם אהרון – מחזיק תיק החינוך והביטחון.
 • בת החן גזאל – מחזיקת תיק התרבות, הקליטה ומעמד האישה.
 • אילן ירימי – מחזיק תיק איכות הסביבה, עיצוב עירוני ופיקוח.
 • קרן שגב – מחזיקת תיק השירותים החברתיים (הרווחה), קהילה ונוער (צעירים ומבוגרים), ספורט, עיר ללא אלימות ותכנית 360 למניעת אלימות.

3. נציגים באיגודים ומוסדות: 

 • ועדה לתכנון ובניה "זמורה" – חובב צברי.
 • איגוד ערים לאיכות הסביבה – חובב צברי.
 • איגוד ערים לניקוז "שורק איילון" – לריסה וקסלר.

 

חובב: סוגר את הישיבה המיוחדת בנושא חדילה ומינוי של סגנים.
הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

 

חובב צברי ראש המועצה
בועז קעטבי מנכ"ל המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה