פרוטוקול ישיבת מועצה (32)


18/01/2017 18:49

06.12.2016
‏ו' כסלו תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 27.11.2016 מס' 32/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 • אבשלום לוי – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • יניב מטלס – יועץ משפטי
 • מירי מליח – מזכירת מנכ"ל

סדר יום:

 1. אישור הענקת תעודת אזרחות כבוד לשר הפנים ולשר לביטחון פנים.
 2. אישור תמיכה למכבי כדורגל .
 3. אישור הגדלת תב"ר תכנון במאה אלף ₪.
 4. עדכון תב"ר הקמת אולם ספורט, כ-11 מיליון ₪ (מקורות טוטו וינר + תורם וכן אישור לשימוש עמותת הכדורסל וקבוצות נוספות באולם, בהתאם לדרישות הטוטו וינר)
 5. הקמת עמותת "ידידי קרית עקרון".
 6. אישור לוגו מועצה- חדש.
 7. הצעה לסדר יום- פארק כלבים .
 8. הצעה לסדר יום- מכשירי החייאה .
 9. הצעה לסדר יום- הנגשת תהליך הגשת בקשה להנחה ממחלקת הגבייה ושיפור השירות לתושב.
 10. הצעה לסדר יום- ביצוע עבודות תצ"ר ( תכנית לצרכי רישום ),פרצלציה ורשום בנווה עובד " מגרשים לבניה"
 11. עדכונים שוטפים: עדכונים בנושא פעילות שוטפת (מנכ"ל)

מהלך הדיון:

1. אישור הענקת תעודת אזרחות כבוד לשר הפנים ולשר לביטחון פנים.

חובב: הנושא הראשון על סדר היום הוא אישור הענקת אזרחות כבוד לשר הפנים ולשר לביטחון פנים, שאמורים להגיע ולבקר אצלנו. כמנהגנו יש צורך לאשר זאת בישיבת המועצה. הייתה הצעה נוספת של קק"ל שנקראת רישום בספר הזה"ב, שבה רוכשים מספר עצים שיינטעו על שמם. מישהו רוצה לשאול? להתעניין?. בהיעדר שאילתא אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

בעד: (6) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה.
נגד: (3) מאיה גולדשטיין, דוד אבו, קובי סבג.

החלטה מספר 109/12

מליאת המועצה מאשרת את הענקת תעודת אזרחות כבוד לשר הפנים ולשר לביטחון פנים.

2. אישור תמיכה למכבי כדורגל .

חובב: הייתה סוגיה שהיה צריך לסדר גם מבחינת הרישומים ועירבנו בה גם את הגזבר וגם את רו"ח. ועדת התמיכות אישרה את ההגדלה של מכבי. סה"כ הם קיבלו מאתנו 120,000 ש"ח ועכשיו יקבלו עוד 110,000 ₪. סה"כ יקבלו 230,000.
דוד: מדוע הגזבר לא נמצא?
חובב: יש לגזבר משהו אישי היום, אבל אם אתם רוצים לשאול אתם מוזמנים לשאול ואנחנו נענה. בד"כ הוא נמצא.
קובי: היה לי ויכוח אתך וכולם יודעים אותו, לתת למכבי 300,000 ₪. קרה מה שקרה והלכתם כולם וכל אחד עמד בתור והבטחתם לאיתן לתת לו 300,000 ₪. אנחנו מקום ראשון. כולם היו וכולם הבטיחו ואני מבקש לעשות את זה. אני עדיין ממליץ לתת לו את הסכום הזה.
נועם: מה זה כולם היו?
קובי: כולם.
נועם: אני לא הייתי ולא הבטחתי.
דוד: אתה בחינוך.
בת החן: גם אני לא הייתי.
קרן: מי זה היו?
קובי: היו. גם את היית.
קרן: אני לא הבטחתי 300,000 שח.
קובי: תלכי אליו.
קרן: תביא אותו לפה. אם הוא טוען שהבטחתי לו 300,000 ₪ שיבוא לפה ויגיד. אני אמרתי לו כמה פעמים שיביא את כל מה שהגזבר מבקש ממנו כבר כמה חודשים כדי שנסדר.
אילן: אני דיברתי איתו כמה פעמים ולא דיברתי על סכומים. הבטחתי כל תמיכה שהוא צריך אנחנו פה.

הצטרפו לישיבה חבר המועצה והרב בצלאל דוד וחבר המועצה אבשלום לוי

קובי: אנחנו מקום ראשון ויש לנו צ'אנס לעלות ליגה.
חובב: קובי תקשיב, הכול התעכב בגלל הניירת. הגזבר עשה עבודה מולו והבאנו את איתן ואת שלומי מדהלה והסתדרו העניינים. נכון להיום הם לא יכולים לקבל יותר.
קובי: גם הגזבר אמר לי שאי אפשר יותר מ 120,000 ₪ ועובדה שהוספתם. אפשר להוסיף כמה שתחליטו. זה 230,000 ₪ כי אתה אמרת. בבדיקות מעמיקות אפשר גם לתת יותר. אנחנו מקום ראשון וצריך לתמוך ב- 300,000 ₪. הם צריכים תמיכה על מנת לקנות שחקנים ועוד דברים. צריך מה שצריך.
קרן: הוא לא קלט דברים שהוא היה צריך כמו מחסנאי.
קובי: הוא לא יעשה שטויות. אין לו בטחון מכם לעשות דברים.
חובב: אני רוצה כמוך ולא יותר ממך. עשינו מאמץ לתת להם את ה 230,000 ש"ח. אי אפשר לתת להם 300,000 ₪.
קובי: אני יודע מה עשו.
מאיה: מי קידם זאת עד עכשיו?
חובב: אנחנו, המועצה.
מאיה: אבל קובי היה בתוך העניין. הוא יודע מה נעשה.
חובב: אנחנו לא יכולים כרגע לתת 300,000 ₪. ואתה צריך להקשיב. אנחנו ניכנס לשנת 2017 בכל העניין ואני מקווה מאוד שנגיע ל – 300,000 ₪. אני רוצה מאוד לתת להם 300,000 ₪. כרגע לפי ועדת התמיכות וגם היועץ המשפטי שנמצא פה יכול להעיד על כך, וגם אפשר לבדוק זאת עם הגזבר. כרגע, על פי התכנית שהם הציגו לא ניתן לתת יותר. אם הם יציגו בהמשך דברים שיאפשרו לתת להם עוד, הם יקבלו. תפיסת העולם שלי היא שחינוך, תרבות וספורט בונים קהילה ובזה משקיעים. אני האחרון שירצה למנוע זאת. עובדה שלאחר שמונה שנים הקמנו שוב את ליגה ג' והם רצים שנתיים בכיף. ואנחנו רוצים שהם יעלו ליגה. וכולי תקווה שנגיע עד סוף השנה ל 300,000 ₪ ואולי זה יקרה בתחילת שנת 2017. אנחנו גם רוצים כולל מחזיקת התיק.
דוד: אתה מתחשב במחזיקת התיק? זה חידוש?
חובב: אני מתחשב. אני כבר רגיל להאשמות שלך?
קובי: אני ממליץ לאשר לך 180,000 ₪. יש חוק שניתן לגבות מדוברות ועיתונים של המועצה, של חץ בתנופה? מה הבעיה שלכם? ניתן להצביע על כך עכשיו.
חובב: אבל זה לא חוקי.
דוד : התקציב שלהם שנתי של מועצה או לפי עונה?
קובי: עונתי.
אילן: קובי, עדיף לך לאשר את זה עכשיו ואח"כ להגיש בקשה לועדת התמיכות.
בצלאל: הייתה כאן בקשה מיוחדת של אגודת מכבי להגדיל את התמיכות. התכנסה ועדת המשנה וקבעה שמגיע לה עוד 110,000 ₪. אני לא מבין דבר אחד, יש לנו ועדת תמיכות שדנה בכל התמיכות כל השנה.
קובי: קבענו בועדת תמיכות שיהיה שוויון בין הספורט לבין התרבות וברח השוויון.
בצלאל: דבר ראשון, כל עמותה יכולה לבקש להגדיל את התקציב? דבר שני, אני חושב שיש כאן אפליה ואני לא נגד תקציב הספורט, כמעט כל מוצ"ש אני משחק כדורגל. אני אוהב את הספורט ומצד שני יש לנו עמותות תורניות, עמותות תרבות. או שיש תקציב אחד ומחלקים אותו או שאתה מודיע מראש. אם הייתי יודע שאפשר להגדיל תקציבים הייתי גם פונה לוועדת התמיכות.
קובי: תלוי אם הוא רוצה.
בצלאל: נראה לי שיש כאן אפליה או בעיה מסוימת שאני לא יודע איך להתייחס אליה.
קובי: יש עוד דבר, שקבענו בוועדת תמיכות ובישיבת מועצה, שהתמיכה לספורט והתמיכה לתרבות תורנית תהיה תמיד אותו דבר.
יניב : היכן קבענו?
קובי: בישיבת הנהלה ובוועדת תמיכות.
יניב: אם זה היה, אז החלוקה למכבי אסורה.
דוד: אז אני מבקש לא להעלות את זה להצבעה.
קובי: תבדוק את הפרוטוקול הראשון.
דוד: אם היה דבר כזה אז זה לא חוקי. לא ניתן להצביע עכשיו.
חובב : לא היה דבר כזה.
יניב: יש הפרדה בין תחום הספורט ליתר התחומים.

הצבעה:

בעד: (10) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, קובי סבג, דוד אבו, מאיה
גולדשטיין, אבשה לוי.
נמנע: (1) בצלאל דוד

החלטה מספר 110/12

מליאת המועצה מאשרת את התמיכה למכבי כדורגל.

3. אישור הגדלת תב"ר תכנון במאה אלף ₪.

חובב: סעיף 3 יורד מסדר היום מאחר ואין צורך באישור מועצה להגדלת תב"ר. אני בטוח שכולם היו מצביעים בעד.
מאיה: למה אין צורך באישור מועצה בהגדלת תב"ר?
חובב: כבר אושר בעבר. אנו נגדיל אותו מול משרד הפנים ולא נדרש אישור מועצה מחדש.

4. עדכון תב"ר הקמת אולם ספורט, כ-11 מיליון ₪ (מקורות טוטו וינר + תורם וכן אישור לשימוש עמותת הכדורסל וקבוצות נוספות באולם, בהתאם לדרישות הטוטו וינר)

חובב: המקורות הן מטוטו ווינר כארבעה מיליון או יותר מדויק כחמישה מיליון, תורם עוד ארבע מיליון ועוד מקורות שלנו בסדר גודל של שני מיליון.
דוד: האם התב"ר מותנה גם אם לא יהיה תורם? אם נאשר אחד עשר מיליון שייצאו מהמועצה גם אם לא נקבל מהתורם ומהטוטו?
חובב: הגדלנו את טוטו ווינר לחמישה וחצי מיליון והתורם אמור לתת סדר גודל של 4 מיליון ואנחנו כמיליון וחצי.
דוד: אבל למה התב"ר לא רק על אחד וחצי מיליון ₪. האם התב"ר מותנה בתורמים או שבכל מקרה זה יוצא לדרך? זה יכול להיות גם שישה מיליון מהמועצה?
חובב: יש לנו כבר הבטחה מהתורמים שמביאים את הכסף וגם מטוטו ווינר. זה בטוח אצלנו. אנחנו רוצים להביא למצב שפלך ואוהל מאיר ייהנו מכך. הכול כבר סוכם, אבל אם יהיה שינוי אנו נסגור זאת גם אם התורם לא יתרום ואנו נקצה מיליון וחצי. האולם ישמש אותנו ואנו מוכנים להגדיל לבנות פלך חדרי ספח. עוד שאלות?

הצבעה:

בעד: (10) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, קובי סבג, מאיה
גולדשטיין, אבשה לוי, בצלאל דוד.
נמנע: (1) דוד אבו

החלטה מספר 111/12

מליאת המועצה מאשרת את עדכון תב"ר הקמת אולם ספורט, כ-11 מיליון ₪ (מקורות טוטו וינר + תורם וכן אישור לשימוש עמותת הכדורסל וקבוצות נוספות באולם, בהתאם לדרישות הטוטו וינר).

5. הקמת עמותת "ידידי קריית עקרון".

חובב: אנחנו רוצים להקים עמותה של המועצה שניתן יהיה לקבל תרומות מכל מיני גורמים לתועלת הציבור.
דוד: חלץ?
יניב: לא חלץ. הכוונה להקים עמותת ידידים. בד"כ השימוש שעושים במסגרת עמותה שונה מהמטרות שעושים במסגרת חברות. כאן הכוונה מובהקת לקבלת תרומות לטובת פיתוח היישוב.
דוד: גם המתנ"ס הוא חלץ?
חובב: לא. המתנ"ס הוא מלכ"ר- ללא מטרות רווח.
יניב: המתנ"ס הוא חלץ.
דוד: מה נאשר עמותה מבלי לדעת ממה היא מורכבת?
מאיה: מי המייסדים של העמותה?
חובב: אני יו"ר העמותה.
מאיה: מי חברי המועצה?
יניב: הבקשה היא בקשה מקדמית וזה יחזור לאישור פרטני לגבי התקנון וגם לזהות חברי הנהלת העמותה.
עפ"י חוק תאגידים עירוניים, חברי ההנהלה מורכבים משליש חברי מועצה, שליש עובדי מועצה ושליש מקרב הציבור. וההרכב הזה ישוקף גם במסגרת חברי ההנהלה. אתם כמובן תבחרו כאן את הזהות.
דוד: זה אישור עקרוני להקמה?
יניב: זה אישור עקרוני. זה יחזור לאישור התקנון ולראות שהמטרות יהיו לטובת המטרות שהזכרתי ולא שום דבר אחר.

הצבעה:

בעד: (10) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, קובי סבג, אבשה לוי, בצלאל דוד, דוד אבו.
נמנע:(1) מאיה גולדשטיין

החלטה מספר 112/12

מליאת המועצה מאשרת את הקמת עמותת "ידידי קרית עקרון".

6. אישור לוגו מועצה- חדש.

חובב : ישבו על זה לא מעט. זו הדוגמא של הלוגו הנבחר.
דוד: כל ראש מועצה מחליף לוגו?
חובב: זה הלוגו המוצע. ישבו על זה מיטב המוחות.
דוד: מישהו יכול להסביר אותו? זה זית?
אייל : לא. גת.
חובב: יש פה גם את מגדל המים, אנשים ותושבים, חיבור לקהילה. אני חושב שזה הסמל הכי יפה מכל 257 הרשויות שיש בארץ.
בצלאל: יש לי הערה. לא נראה לי הסמל הזה. מגדל המים מזכיר לי את תקופת הצנע. אני לא יודע מי הכין את הסמל וחבל שלא התייעצו עם הציבור הדתי. יש כאן ציבור מסורתי וזה לא בא לידי ביטוי בסמל הזה.
נועם: כי האדם עץ השדה.
קובי: הוא לא יפה.

הצבעה:

בעד: (6) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה,
נגד: (5) מאיה גולדשטיין, קובי סבג, אבשה לוי, בצלאל דוד, דוד אבו.

החלטה מספר 113/12

מליאת המועצה מאשרת את לוגו המועצה- חדש.

חובב : ממחר זה יהיה הלוגו וגם יופיע בכל הדגלים שלנו.
דוד: תגמרו קודם את הניירות של הלוגו הישן. חבל לבזבז.

7. הצעה לסדר יום- פארק כלבים.

חובב: בזמנו אישרנו תב"ר לעניין זה. לקח זאת על עצמו מחזיק תיק ההנדסה והתשתיות והעניין הזה יצא לפועל בצורה המהירה והטובה ביותר.
דוד: על שם מי זה?
חובב: אנו נעלה זאת בוועדת שמות.
מאיה: הדרך הנכונה היא שקודם אני מציגה את ההצעה לסדר ואז כל אחד ישמיע את קולו ואז מצביעים . ההצעה שעולה כאן היא לא שמחזיק התיק ייקח זאת, כי בכל מקרה הוא ייקח זאת על עצמו כשזה יבוצע. העיקר כאן הוא נושא הזמנים. לצערי, תזמנתי את כל הפונים ששלחת אלי לשעה 20:00, אבל היינו זריזים היום. ויש שמות כמו גלית חנדלי, קטיה שופמן וסוזנה דנן וכל האנשים שחתומים בבקשה. זה אנשים שמחכים כבר שנתיים שזה יקרה. לפני שנתיים הם פנו אליי ובאוקטובר נובמבר הם כתבו את המכתב. למה הם צריכים לחכות המון זמן והם ביקשו שזה יקרה לפני החורף הקרוב.
חובב: ביום רביעי זה החורף.
מאיה: אם כבר אתם מתעקשים על קטנוניות אז בתאריך 21.12.16 יכנס החורף. לעונות השנה יש תאריך מדויק. הרעיון שעשינו כבר את כל הדרך ויש מקום ועשינו סיור. יש כתב כמויות ואפילו בנוכחותי המנכ"ל התקשר לדדי הקבלן והזמין תכנית ואפילו סגרנו על הצעת מחיר שאם אני לא טועה זה 5,000 פלוס מע"מ. הלכנו על הצד הזול של העניין ואמורה להיות כבר תכנית. וגם אם צריך עדיין תכנית אפשר לעשות זאת ביומיים. זה לא מה שצריך לעכב. צריך להוציא זאת לביצוע. בואו נקיים הצבעה אם צריך להוריד זאת לביצוע כבר עכשיו. אני חושבת שחיכו בקריית עקרון מספיק זמן לנושא זה. אין מה לחכות עוד כי הכול כבר נעשה. מה שנשאר זה לעלות על הקרקע. זה לא סקייט פארק עם קונסטרוקציה. זה משהו פשוט. זה חול עם כמה עצים ופחים.
דוד: זה 100,000 ש"ח.
קרן: בלי מתקנים?
מאיה: זה 100,000 ₪. הלכנו על המינימום. מתקני השעשועים לא מתומחרים, נוסיף בהמשך. קודם כל שיהיה מתקן מגודר. היום אני גם חלק מבעלי הכלבים ואני יודעת שאנשים מאוד סובלים כשהם מסתובבים עם הכלבים מהרבה היבטים: גם הם קופצים על אנשים, גם הם לא יכולים להוציא אנרגיה כי הם מחוברים אלייך ברצועה. זה גם מעמסה עלייך. אתה לא יכול לנוח. בדיוק כמו שהיינו אימהות לילדים קטנים ואת רוצה לשבת בספסל ולתת להם להתרוצץ. בדיוק אותו דבר והיום אנשים מתייחסים לכלבים שלהם כמו בן משפחה לכל דבר. אז זה הרעיון והוא לא לדבר אם צריך או לא צריך בקרית עקרון כי על זה כבר הצבענו. בסדרי העדיפויות צריך כבר להוריד לביצוע. זה כסף קטן, 100,000-120,000 ₪. מעניין מה אתם חושבים על זה?
בת החן: אנחנו מאשרים.
אייל: אין סיבה לעכב. לא מצאנו תכניות אופרטיביות של זה.
מאיה: בדקת עם דדי והוא לא הכין?
אייל: ביקשתי תב"ר תכנון, כדי שיהיה לי גיבוי כספי לזה שאני עושה הזמנה אצל מנהל פרוייקט.
מאיה: אין שם מה לתכנן זה חול עם גדר, שוקת לכלבים, כמה עצים וספסל.
אייל: אני לא אדריכל נוף, לא מהנדס גינות וגם לא מהנדס במקצועי. לקחנו מנהל פרוייקט שניהל עבורנו מס' פרוייקטים. הוא קיבל הנחיות ממהנדסת המועצה והיום נתן הצעה כספית. עוד לא ראיתי אותה. מחר אני אראה.
מאיה: תזכור שדדי נתן בחמשת אלפים.
אייל: טוב שאת אומרת לי. אני אשים לב.
מאיה: אז אם מחר אתה מאשר את ההצעה, תוך שבוע יש לנו פארק כלבים.
אייל: נכון. המיקום שלו ידוע והוא משתלב עם רצועה שלמה שיוצאת למעשה מהיכן שהוא נמצא ועולה עד למעלה.
מאיה: אתם גידרתם את המתחם הזה ולכן העלויות צריכות להיות נמוכות ממה שכתוב בכתב הכמויות כי גידרתם את המתחם הזה.
אייל: זה יושב ליד הסככה של הפיס. דיברנו גם על איך נותנים פתרון לאיסוף האשפה ומתקני איסוף אשפה.
מאיה: יש לך את כתב הכמויות?
אייל: לא.
מאיה: אז מחר בבוקר זה אצלך.
מאיה: צריכים להצביע על זה.
חובב: מבחינתי עושים את זה.

הצבעה:

בעד: (11) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, מאיה גולדשטיין, קובי סבג, אבשה לוי, בצלאל דוד, דוד אבו.

החלטה מספר 114/12

מליאת המועצה מאשרת את פארק כלבים.

8. הצעה לסדר יום- מכשירי החייאה.

חובב: הצעה שהעלתה חברת המועצה מאיה. אני נתתי הנחייה לרכוש לכל בתי הספר את מכשירי ההחייאה, במסגרת המגבלות וההתניות שמשרד החינוך נותן לעניין. את רוצה להוסיף על זה משהו?
מאיה: ראיתי שצירפתם להצעה לסדר את התשובה מעזרא ימיני הקב"ט שאנו לא מחויבים לשים עפ"י חוק וזה נכון. אבל, עפ"י מספר המבקרים שיש בבניין המועצה לא היינו מחויבים לשים ויש. אם מצאנו לנכון שתהיה לנו את האפשרות להציל חיי אדם. עכשיו אף על פי שהחוק עדיין לא תוקן זה כן נמצא בתהליכי חקיקה. זה עתיד לבוא. זה צעד נכון להצביע בעד. על איזה בתי ספר אנו מדברים?
דוד: מאיה, זה כולה 6,000 ₪
מאיה: ולכן זה חיוני וראוי.
חובב: על בית ספר אוהל מאיר, בן צבי ופלך.

הצבעה:

בעד: (11) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, מאיה גולדשטיין, קובי סבג, אבשה לוי, בצלאל דוד, דוד אבו.

החלטה מספר 115/12

מליאת המועצה מאשרת את מכשירי ההחייאה.

9. הצעה לסדר יום- הנגשת תהליך הגשת בקשה להנחה ממחלקת הגבייה ושיפור השירות לתושב.

חובב: סעיף זה ירד מסדר היום וזה יעבור לישיבה הבאה. לאור בקשתה של מאיה גולדשטיין, כדי לאפשר למאיה לבדוק זאת עם הגזבר והגבייה. והגזבר כבר קיבל הנחייה בעניין.
מאיה: דיברתי עם אהרון ואלון על זה, יש התנגדות פנימית לשינויים, באופן כללי. אבל, אני חושבת שהפסיכולוגיה של הטפסים יש לה גם משמעות פה. לבוא עם שבעה עמודים או עמוד אחד ואתה מקבל את אותו חומר כי מה שחשוב פה זה האסמכתאות. זה משהו שצריך לחשוב עליו ברצינות. בכל מקרה נדון בכך בישיבה הבאה.
חובב: אז אני אומר לך שניתנה הנחייה כבר לאלון ולאהרון לבדוק מה קיים ברשויות אחרות ולראות איך משפרים זאת מבחינתנו.

10. הצעה לסדר יום- ביצוע עבודות תצ"ר ( תכנית לצרכי רישום ),פרצלציה ורשום בנווה עובד " מגרשים לבניה"

חובב: שלום לוי היה אצלי לפני מס' חודשים ואמר לי שאם הוא עושה זאת כתושב זה עולה לו יותר ואם אנו נעשה זאת במרוכז כרשות, זה יעלה פחות. עדיין גם התושבים יצטרכו לשלם כי בכל זאת זה העברה בטאבו. אני מטפל בכל מול המינהל.
דוד: אני צריך להציג זאת. אתה מציג זאת לא נכון. אני הצעתי את ההצעה לסדר היום. אין לי בעיה שאתה מציג, פשוט אתה עושה זאת לא נכון. אתה הכול מוביל, אתה הבוס, תלבש מדים ותבוא לישיבה עם מדים. תירגע.
חובב: אני רגוע לחלוטין. אני אתן לך. הסוגיה פשוטה. אנו נסדיר זאת מול המינהל, כדי להסדיר את הרישום בנווה עובד. אם אתה רוצה להוסיף אתה מוזמן.
דוד: לא להוסיף. התחלנו זאת כבר לפני שנתיים וחצי. מינהל מקרקעי ישראל לקח על עצמו את ביצועי הפרצלציה והתצ"רים. התושבים לא צריכים לשלם, הם כבר שילמו במסגרת התשלומים שלהם בגין עבודה זו.
מאיה: דודו, הרוב לא מבינים מה אתה אומר.
דוד: אני אסביר זאת שוב. בנווה עובד, באשכול ובעוד כמה מקומות בוצעה חלוקה מחודשת של מגרשים לאנשים ואותה פעולה בוצעה ע"י העיריה. הפקעות לצרכי ציבור, כבישים וכאלה ונלקחו קרקעות מאנשים. לצורך הסדרת העניין היה צריך להוציא מודד והוא היה צריך לבצע את החלוקה לצרכי רישום. ואז בפגישה שהייתה לי ולבועז עם המינהל היה ויכוח ביננו לבין המינהל אם אנחנו מממנים או התושבים או הם. המינהל גבה כסף מהתושבים והיה צריך לממן את הכל. מינהל מקרקעי ישראל הזמין את העבודה הזו והזמין מודד שיבצע את העבודה וקראו שני מקרים: אחד זמורה נתנה אוקיי והדבר השני שהייתה מחלוקת בין המודד לבין המינהל לגבי תשלום הפרצלציה. וזה לא התושבים צריכים לשלם. אני ביקשתי לשחרר אותנו מהמודד לגמרי כדי שיוכלו אנשים באופן פרטי לבצע שינויים. יתרה מזאת, אדוני היועץ המשפטי, היה אצלי כבר מישהו שמנהל מקרקעי ישראל בשיא חוצפתו הכניס גם את ההפקעה שלו, אנחנו עשינו חמש ושבע על כל ההפקעות ותשע עשרה לא נעשה. אתה יודע את זה נכון?
יניב: נכון
דוד: התשע עשרה לא נעשה. כביכול, אותו תושב רשום הקרקע של הכביש על שמו ולכן הוא צריך לשלם היוון גם על זה. אני הוצאתי מכתב בזמנו כשהייתי בתפקיד שהכביש בוצע בפועל ולכן הוא לא צריך לשלם היוון. אבסורד ומטומטם לגמרי. בזמנו כשישבתי בתפקיד הוצאתי מכתב למינהל שבו אמרתי שהכביש בפועל בוצע, אבל ולא התייחסו אליי, כי הם מתייחסים רק למה שכתוב בטאבו. לכן הרישום בטאבו צריך להיעשות. בשביל לעשות את כל הפעולות האלו צריך לבצע את הפרצלציה. מה שאני הצעתי זה שני דברים. א' תקבל את כל הנתונים ותלמד אותם טוב ואז תביא אותם לישיבה. ביקשתי שתפנה למנהל ותבקש את כל הסיכומים ואם צריך אפשר להביא גם את בועז. האפשרות השנייה ליצור קשר עם המודד ולרכוש ממנו את המדידות או לתבוע את המינהל או לבקש מהתושבים שיממנו זאת. רובם כן מוכנים. הדבר האחרון שמינהל מקרקעי ישראל צריך להוציא מכתב לזמורה לבטל את המדידות של המודד וכל אחד יצא למדידה משל עצמו. זו ההצעה שלי עם 3 אלטרנטיבות. מקווה שהבנת את כל זה.
מאיה: אבל על איזה מהאפשרויות מצביעים?
חובב: לפני שאנו מצביעים, בפתיח אמרתי שאני אלך למינהל לבדוק. אי אפשר להצביע על משהו מסוים והמינהל יגיד דברים אחרים.
דוד: זה הדבר הראשון שביקשתי. שתבדוק מול המינהל. ביקשתי שראש המועצה ייפגש עם מנהל המחוז. זה עניין כספי בסך הכל. המדידה בוצעה ואפשר לצאת מהסיפור הזה במיידי. ואנשים סובלים פה בצורה נוראית.
קרן: אז איך זה נעשה עד היום?
דוד: אי אפשר להעביר זאת על שם אחרים. אם אין פרצלציה, כמו המגרש השלישי באלון שהוא בעייתי לגמרי.
קרן: אז זה לא כל נווה עובד?
דוד: זה כל נווה עובד.
קרן: הגפן זה לא נווה עובד?
חובב: הגפן זה נווה עובד.
דוד: אני אגיד לך עוד משהו, בתב"ע החדשה עוד פעם צריך פרצלציה כי בתב"ע החדשה שלנו יש אישור לחצי דונם לשתי יחידות.
חובב: אני אלך למינהל אין ספק. יש לי פגישה איתם לגבי כמה נושאים.
דוד: יש גם את הנושא של ההכרזה להפקעות שעשתה המועצה, אבל לא השלימה את הרישומים. המועצה מכריזה בחמש ושבע על ההחזקה וההפקעה. דרך אגב, בגלל זה הפסדנו את הקרקע בבילו, על התשע עשרה.
חובב: טוב, חברים, ההצעה לסדר היום בסדר גמור. אמרתי ואני אומר את זה שוב, שאני אגיע למינהל וכמובן שמחזיק תיק ההנדסה, עו"ד אייל והמהנדסת יגיעו איתי.
דוד: אם ראש המועצה מחליט לקבל הבהרה מהמינהל וזה יעשה עד הישיבה הבאה ובה תגיד מה האופציות שעומדות לרשותנו אז אני מוכן לדחות זאת.
חובב: אני אצביע שאני הולך למינהל.
דוד: השאלה אם תגיע עם תשובות מסוימות.
חובב: אני לא יודע לומר כעת. נגיע למינהל מקרקעי ישראל ונדע.
דוד: אם זו בעיה כספית מול המינהל אז אני אבקש להעלות זאת פה כדי לממן.
אייל: כרגע אנחנו לא יודעים.
חובב: בואו נעשה סדר גם לחברי הקואליציה וגם לחברי האופוזיציה, לפחות מבחינתי, כל עוד הדברים הם לטובת היישוב, גם הדברים שאתם תעלו, ייעלו לסדר היום.
דוד: כנ"ל לגביכם. לא כל דבר נצביע נגד.
חובב: העובדה הקיימת היא שגם הנושאים שמאיה העלתה וגם הדברים שדוד העלה נמצאים פה ודנו בהם. הקטע של לשים אותם קדימה או אחורה זה לא העניין.
דוד: אני לא אוהב את הסמנטיקה הזו. אתה משחק פוליטיקה.
חובב: אני לא משחק פוליטיקה.
דוד: אתה משחק בגדול.
חובב: אתה לא מסכים איתי. על כל משפט שאני אומר.
דוד: אני לא חייב להסכים איתך. אתה מסכים איתי? אתה לא. אז גם אני לא חייב להסכים איתך.
חובב: מבחינתי הסוגיה הזו תמה. אם תרצו להעלות עוד נושאים לישיבות הבאות אנו נשמח להעלות זאת. המנכ"ל יש לך עדכונים לעדכן?
בועז: לא

הישיבה ננעלה.

רשמה: מירי מליח

חובב צברי ראש המועצה

בועז קעטבי מנכ"ל המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה