פרוטוקול ישיבת מועצה (33)


18/01/2017 21:34

29.12.16
כ"ט כסלו תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.12.2016 מס' 33/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגן ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית מ"מ משאבי אנוש
 • רינת דנון – מנהלת לשכה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשה לוי – חבר מועצה

סדר היום:

 1. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה – אביבה וגנר.
 2. תיקון טכני למספור פרוטוקול מספר 31.

מהלך הדיון:

חובב פותח את הישיבה: ערב טוב לכולם, אני מקווה שהשאר יגיעו ונוכל גם להדליק נרות. אני רוצה לעלות את הנושא הראשון,

1. מינוי יועצת לקידום מעמד האישה- אביבה וגנר.

חובב: שלחנו אליכם את הנושא של מינוי יועצת. אני רוצה לאשר זאת, על מנת שנוכל לקדם את הנושאים.

דוד: זו משרה בתשלום?

חובב: לא, היא עובדת במשרה מלאה. אני כבר מספר שנים מנסה לסגור את זה, יש מספר קריטריונים כמו שהיא חייבת להיות עובדת מועצה. לשמחתי, אביבה אמרה שהיא מוכנה להירתם. יש שאלות נוספות בנושא?. אין. נעלה להצבעה.

הצבעה:

בעד: (8) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, מאיה גולדשטיין ודוד אבו.

החלטה מספר 116/12

מליאת המועצה מאשרת את מינויה של אביבה וגנר ליועצת לקידום מעמד האישה.

2. תיקון טכני למספור פרוטוקול מספר 31.

בפרוטוקול אם תסתכלו זה התחיל ב105, ובטעות זה מוספר פעמיים 105, השאר במספר עולה. יש פרוטוקול חדש מתוקן. מעלה הצבעה.

הצבעה:

בעד: (8) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי, אייל זלנה, מאיה גולדשטיין ודוד אבו.

החלטה מספר 117/12

מליאת המועצה מאשרת תיקון טכני למספור פרוטוקול מספר 31.

 

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

 

חובב צברי – ראש המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה