פרוטוקול ישיבת מועצה (34)


19/01/2017 07:41

29.12.16
כ"ט בכסלו תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 28.12.2016 מס' 34/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת המועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 • אבשלום לוי – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

נוכחים:

 • בועז קעטבי – מנכ"ל המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל
 • עו"'ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • מלי מרחבי – תקציבאית ומ"מ מנהל משאבי אנוש
 • רינת דנון – מ"מ מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום:

1. אישור תקציב המועצה לשנת 2017- מצ"ב חוברת התקציב.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ראשית אני שמח שאנו מאשרים את התקציב בדצמבר, לעומת שנה שעברה שהישיבה התקיימה בינואר. ביצענו תהליך יחד עם המנהלים ומחזיקי התיקים והם העבירו את בקשותיהם בעניין. לאחר מכן היה יום מרוכז בפורום של מנהלים ומחזיקי תיקים, כל מנהל הציג את תקציב המחלקה לשנת 2017. השנה חל קיצוץ במענקי האיזון, כ-35% ממענק האיזון ירד ובנוסף לכך בוצע קיצוץ נוסף של 6%, זה פוגע ברווחה, בחינוך ובתרבות.
התקציב לא כולל המותנה עומד על סך 76,228,000, המותנה עומד על 4,840,000 ₪ וסה"כ התקציב הוא 81,068,000 ₪. חברי המועצה קיבלו חוברת עם כל הנתונים ואם יש שאלות, אתם מוזמנים לשאול.
מאיה גולדשטיין: קודם כל מילה טובה, ראינו גידול בתקציב החינוך והתרבות והיקף הפעילות שמתוכנן לנוער, זה תמיד מבורך. יש גידול של בערך מיליון וחצי יחד עם המותנה בהוצאות שכר כללי ולא מצאתי את הסברים מהיכן זה נובע. בחלק האחרון של התקציב: תקני כוח אדם, ראינו גידול מ-2016 ל-2017, לדוגמה סיגי נמצאת במזכירות בשליש משרה ובעיר ללא אלימות בשלושת רבע משרה, זה יוצא יותר ממשרה שלמה.
חובב צברי: לא, זו משרה מלאה בלבד.
אלון גרינברג: זה 25%. ה- 30% נובע מעיגול באקסל אבל זה ביחד לא יותר מ- 100%.
מאיה גולדשטיין: לסגן ראש המועצה יש עוזר ומזכירה, זה תקן אחד של אותו בן אדם?
אלון גרינברג: עוזרת ומזכירה זו משרה אחת.
מאיה גולדשטיין: בהערות כתוב שזה שלושת רבעי משרה ובטבלת כוח אדם כתוב חצי משרה.
אלון גרינברג: בהערות זה כנראה הטעות, מה שקובע הוא תקן כוח אדם ותקצוב.
מאיה גולדשטיין: במסגרת ההסכם הקואליציוני מתוכנן עובד תשתיות חדש, אני רואה שיש תקצוב מלא לשנה הבאה ואנחנו יומיים לפני סוף שנה, יש עובד כזה?
אייל זלנה: עוד לא, יש אישור תקציב, נפרסם מכרז, נראיין מועמדים ונקלוט עובד.
מאיה גולדשטיין: אני רואה גם שמינית משרה לעובד למנהלת עקרון 2000, הוקמה מנהלת כבר? אני לא ראיתי תקציב למנהלת עקרון 2000.
אייל זלנה: התקציב להקמה הוא בתב"ר.
מאיה גולדשטיין: והעובד הוא עובד מועצה?
אייל זלנה: כן.
אלון גרינברג: לגבי השאלה של מאיה, בנושא השכר יש הנחייה לקדם את השכר ב-3% לפחות, זה נובע מהסכמי שכר ברמה הארצית שחתמו עליהם בשנת 2016. בהערכה גסה מדובר בגידול של יותר 600 אלש"ח.
בצלאל דוד הצטרף לישיבה.
דוד אבו: אני מבין את הגידול הכללי, אבל זה מעבר לשלושה אחוז. אני רואה לדוגמה בגזברות גידול של 100 אלש"ח, האם נקלט עובד חדש? באופן עקרוני האם נעשה שינוי בכוח אדם מעבר לגידול הזה? אני רואה הגדלה במשרדים כמו בגזברות, תפעול ותשתיות וברישוי עסקים. בשאר אני רואה אותו הדבר.
קובי סבג: זה לא אותו הדבר, הוא פיטר את המנכ"ל. חובב – אתה מביא מנכ"ל חדש?
דוד אבו: השאלה שלי היא האם יש גידול של כוח אדם בשוטף מעבר לשלושה אחוזים?
חובב צברי: יש תוספות שכר לפי ההסכמים ואנו עומדים בהסכמי השכר האלה. בנוסף, בעקבות הערה של חברת המתנ"סים, העברנו עובדי מתנ"ס שהוגדו "כעובדי הצינור" למועצה. כלומר, הועסקו במתנ"ס ונתנו שירות בכל מיני פרויקטים שנוהלו על ידי מחלקת החינוך במועצה ועכשיו הם עברו להיות עובדי מועצה. זה מה שהביא את הגידול הנוסף וזה לא מעט.
קובי סבג: בנושא של כוח אדם, שאלתי אותך לגבי המנכ"ל, אתה פיטרת את המנכ"ל.
חובב צברי: קודם כל תדייק, המנכ"ל שם מכתב התפטרות. בתקציב יש באחת השורות במזכירות שורת תקצוב של מנכ"ל.
קובי סבג: מה אתה מתכוון לעשות בתקציב הזה?
חובב צברי: יש כוונה לקלוט מנכ"ל חדש.
דוד אבו: השאלה היא לגבי החפיפה של שלושה חודשים, האם תוך כדי יכנס מנכ"ל חדש שיכסה את התקציב או שלא?
חובב צברי: התקציב מאוזן אין בעיה בסיפור וזה גם נלקח בחשבון. יש עוד שאלות?
מאיה גולדשטיין: יש עובד שמתוכנן לפרוש השנה? אני רואה 50,000 ₪ פיצויי פרישה לשנת 2017.
אלון גרינברג: זה אומדן, אנחנו לא יכולים לדעת מראש, זה נכתב כל שנה.
מאיה גולדשטיין: סעיף חשמל המועצה אני רואה שירידה מ-100 אלש"ח ל-80 אלש"ח, אני רוצה להתייחס לזה ברמה הגלובלית האם יש למישהו תשובה לקיטון? כי בזמנו המנכ"ל יזם תכנית חיסכון, אני רוצה לדעת האם זה נובע מזה. דבר שני, בתאורת רחוב 2017 התקציב נשאר אותו תקציב. אני מתייחסת לחשמל באופן כללי, היה פרויקט של תאורת לדים, האם יש ממצא מעניין שבעקבותיו ניתן לעשות פעילות תכנית חיסכון למועצה, כי ברמה הגלובלית זה נשאר אותו הדבר, אין קיטון.
חובב צברי: ברחוב עמיחי ומשה שרת יש תאורת לדים, אין מזה הפחתה כזו או אחרת. יש כוונה לפעול בנושא עם משרדי ממשלה במסגרת של התייעלות אנרגטית.
מאיה גולדשטיין: הייתה יוזמה בנושא יחד עם חברת חשמל.
חובב צברי: לא סגרנו את זה בסוף, בזמנו החשיבה הייתה לבצע זאת באופן עצמאי, אבל היום החשיבה היא אחרת והיא לבצע זאת דרך משרדי ממשלה ודרך התייעלות אנרגטית.
מאיה גולדשטיין: יועץ אירגוני, לא עשינו כבר את רה-ארגון לפני שנה וחצי? זה משהו נוסף?
חובב צברי: זה במותנה, עשינו בדיקות כאלה ואחרות אבל לא סגרנו חוזה, אנחנו עדיין רוצים לעשות.
מאיה גולדשטיין: סעיף עבודות טרקטור מופיע בנפרד, זה שונה ממה שראיתי עד כה, האם זה משהו חדש? עד כה זה הופיע כחלק מתקציב של תשתיות ותפעול ועכשיו זה מופיע בכללי.
אלון גרינברג: כל הפעולות של תשתיות ותפעול הם בתוך פעולות כלליות. כשאנחנו עובדים מול המחלקות אנחנו דוח אחר שמפרט את הסעיפים הפרטניים של המחלקה ואולי ראית את זה ככה, אבל אנחנו מציגים בתקציב כעת את הסעיפים לפי הנוסח של דוח רבעוני של משרד הפנים.
מאיה גולדשטיין: הטמנה באשפה, יש סיבה למה זה גודל כ"כ?
אילן ירימי: היטלי ההטמנה עולים מידי שנה.
דוד אבו: אין פה פרופורציות, זה נשמע בלתי סביר, לעומת רחובות זה מאוד מוגזם אנחנו משלמים פי ארבע. אז אני אמרתי שצריך לבדוק זאת וגם עכשיו צריך לבדוק את זה.
מאיה גולדשטיין: אפשר לקדם הפרדת פסולת, זה מוזיל עלויות.
דוד אבו: נושא הטמנה של הגזם זה נושא פרוץ, צריך לעשות את הפיקוח הזה. יש קולט אחד של הגזם והוא בלעדי אין לנו שום פיקוח על המשקל ואנחנו פשוט משלמים.

אבשלום (אבשה) לוי הצטרף לישיבה.

דוד אבו: נושא האשפה מהווה כמעט 10% מהתקציב השנתי, צריך לבדוק את הנושא. אתה יכול להשתמש בשכירות או עם חברה אחרת, אתה יכול לעשות פיילוט. אפשר לעשות שת"פ עם מזכרת בתיה ולהוזיל עלויות.
יניב מטלס: אפשר לעשות טסט לעניין ולבדוק האם יש פערים במשקלים. צריך לבדוק שמישהו לא עושה עלינו קופה. אני חושב שצריך לעשות פיקוח.
דוד אבו: קבלן האשפה כ"כ הרבה זמן נמצא איתנו, שאפילו לא נעשה ניסיון או שנעשה ואני לא יודע. אי אפשר כל הזמן להאריך.
אלון גרינברג: לא הארכנו לו שום דבר, הוא זכה במכרזים. הוא זכה לפני שש וחצי שנים, באוגוסט השנה יגמר המכרז ואנחנו נעשה מכרז חדש.
דוד אבו: אנחנו ניהלנו את הסיפור של הבילבורדים והשילוט, טרם ראינו הכנסות. אני רואה שהקבלן ממשיך לשלט, הבחור עדיין מתפרנס. הוא קיבל הוראה לפנות, אך הוא ממשיך למכור שלטים מבלי לשלם למרות שהיה הסכם שהוא משלם לנו 10,000 ₪ לחודש.
חובב צברי: אנחנו עוד במשפטים איתו.
יניב מטלס: אתה צודק. אני לא ידעתי שהוא ממשיך עם השילוט, אנחנו נטפל.
מאיה גולדשטיין: צריך להוציא לו צו.
דוד אבו: אני מבקש שיבדקו את זה.
מאיה גולדשטיין: הוצאות שונות איכות הסביבה, על פניו זה נשאר אותו הדבר.
חובב צברי: אנחנו הוספנו פעמיים בשנה שטיפת פחים.
מאיה גולדשטיין: כל הנושא הזה של קיימות והגנת הסביבה, אני מזכירה לך חובב זה היה אחד החזונות שלך. אנחנו לא מתנהלים כמו ישוב ירוק ואנחנו לא בדרך לשם, מבחינות רבות, כבר קיבלנו את ההמלצה של המשרד להגנת הסביבה למינוי רכזת לחינוך סביבתי.
אילן ירימי: בנושא של החינוך סביבתי, התאגיד שחתמנו איתו על הסכם מחויב ביחד עם מחלקת החינוך לתת בנושא הזה.
מאיה גולדשטיין: תאגיד תמיר אכן נותן פעילות חינוכית בנושא של מיחזור אריזות, אך יש המון מעבר לכך וכרגע בתקציב החינוכי אין שום דבר שמיועד לזה.
אילן ירימי: כמו מה?
מאיה גולדשטיין: חסכון במים וחשמל, הפחתת זיהום אוויר, מה עם פחים כתומים?
אילן ירימי: לא נכנסים לפרויקט, אני לא מאמין שימחזרו.
מאיה גולדשטיין: הנושא של הגנת הסביבה צריך ביטוי והוא לא מקבל. יש את נושא ועדת איכות הסביבה התחלנו בתהליך של איתור נציג ירוקים, צריך להמשיך באיתור. נושא נוסף, ראיתי לא מזמן שהיה 25,000 ₪ לעיקור חתולים. אני רואה שאין שום תקציב לכך, זה היה כבר או שזה ירד מהפרק?
חובב צברי: יש קול קורא בנושא, הסוגיה הזו מעסיקה אותנו לא מעט.
מאיה גולדשטיין: נושא נוסף הוא תחזוקת שערים, מצלמות ביישוב וסיורי אבטחה. ראיתי תב"ר במיליון שקלים בנושא מצלמות, באופן כללי יש טענות מכלל התושבים שיושב בכניסה בשער "בובה" שמעצבנת את האנשים.
דוד אבו: הוא לא צריך לבדוק כל אחד, רק במקרה שמבקשים ממנו.
מאיה גולדשטיין: נושא של אבטחת היישוב, זה נחמד שיש שערים, אבל בואו נהיה יותר רציניים בעניין. הטענות האלה כבר במשך שלוש שנים.
חובב צברי: אבשה הוא שקידם את כל הסיפור, תסביר את התפיסה.
אבשלום לוי: אני יזמתי את המהלך. העניין הוא שצריך לשדרג את הרעיון. צריך לעשות מאגר רכבים עם נתונים, כמו שיש בקניון.
דוד אבו: האוכלוסייה הדתית חרדית נפגעה ולעומתה צמחו תרבויות שונות. אני מבקש לתקן את הנושא של תרבות תורנית. שנה קודמת בתקציב היה 260 אלש"ח ועוד 100 אלש"ח במותנה והשנה זה ירד ל-160 אלש"ח בשוטף ועוד 100 אלש"ח במותנה. לעומת זו הגדלה בתרבות השנייה בעוד 100 אלש"ח. אני רוצה לתקן או לפחות להשוות לספורט. והנושא של הסעות של תלמידי ישיבות שלא נכנס לתקציב ואני רוצה תיקון בתקציב. אני רואה שיש גידול ברווחה אני רוצה לדעת אם יש טעות סופר, זה גדל מ- 1,590,000 ל-2,760,000 בסעיף של השירותים לילדים ולנוער.
קרן שגב: יש גידול ממשרדי ממשלה.
חובב צברי: אני מבין שאתם שמחים שגדל, אבל המשמעות היא שיש ילדים שאנחנו צריכים לטפל בהם.
דוד אבו: עניין נוסף לא חשבתם שצריך להרים את החתך הסוציו אקונומי, בוא נגיע מחמש לשש. צריך לקחת את זה בחשבון וצריך לתת לזה תנופה וצריך לקחת יועץ, לא יקרה כלום אם זה ייגמר בגירעון, יש מקור הכנסה ולא צריך לפחד. שאלה נוספת לגבי מתנ"ס, כל נושא תחזוקה של מבנים הוא באחריות המועצה, אבל הכנסות עוברות למתנ"ס, צריך להעביר זאת למועצה. צריך להיות שמי שמתחזק אז ההכנסות צריכות להיות אצלו ואז אם רוצים ניתן להפריש למתנ"ס. צריכים לבדוק זאת משפטית. נושא נוסף הוא הלוואה של 7.2 מיליון האם הלוואה מומשה? ומה נעשה עם זה?
מאיה גולדשטיין: הלוואה הייתה צבועה.
אלון גרינברג: ההלוואה מומשה לפי החלטות המועצה וצבועה. מבצעים את משה שרת לדוגמא. מה שעוד לא בוצע, הכסף נמצא בחשבון הפיתוח וממתין לביצוע.
בצלאל דוד: ערב טוב חברים יקרים, רציתי לומר שהתקציב היה יכול להיות טוב, אם היו מתייחסים גם לציבור החרדי, האוכלוסייה הזו מקופחת, אין תרבות תורנית, אין מתנ"ס חרדי, אין כיתות לציבור הדתי, אין תלמוד תורה, אין תמיכות כמו שצריך, יש בעיה של הסעות, פשוט לא יתכן שהציבור הזה מקופח. לציבור הדתי חרדי יש תרבות ענפה במסגרת הפרטית, אנחנו נלחמים בשביל לקיים זאת, אנחנו רוצים להיכנס לאולם כלנית להרצאה וחוקרים אותנו שתי וערב. לא יתכן שהמועצה תקפח את הציבור הזה שהולך וגדל, אני עושה הרצאות, כנסים ושעורי תורה, אין הקצאות ואנחנו מגייסים תרומות. בעבר רצינו להקים שלוחה של המתנ"ס בבית יהושע וזה לא יצא לפועל וכך גם עם גנים חרדים זה לא יצא לפועל. בעניין ההסעות, ילדים יוצאים למסגרות חיצוניות וההורים מתמודדים עם נטל כלכלי כבד.
מאיה גולדשטיין: רבותיי פנה אליי תושב שמשלם 4,000 ₪ בשנה על הסעות ואני שואלת את עצמי למה הוא לא מקבל את חצי הדרך בכרטיסיות? למה אין שוויון וענו לי שזה "המוכר הלא רשמי" ושהמסגרות מקבלות הכסף ממשרד החינוך, אבל מישהו צריך לפקח על זה, לא יכול להיות שתושב שלנו ישלם.
חובב צברי: יש העברה ישירה של משרד החינוך של "המוכר שאינו רשמי". יש סכום של 3,800 ₪ שמועבר אליהם עבור כל תלמיד.
דוד אבו: אבל זה מועבר ישירות לקופת הישיבה.
מאיה גולדשטיין: אבל איפה אנחנו, צריך להיות לנו אמירה.
יניב מטלס: זה לא אזור רישום שלנו.
דוד אבו: אנחנו צריכים לדאוג לציבור.
בצלאל דוד: בתיכונים צריך לעשות השוואה. הבעיה היא ביסודי כיתות א'-ו' וגן חובה שלא מקבלים שום הקצבה. הקווים הם ארוכים גם אם משרד החינוך מעביר זה לא מספיק.
מאיה גולדשטיין: הרבה פעמים מדובר במשפחות קשות יום.
חובב צברי: הממשלה מעבירה למוכר שאינו רשמי את הכסף 3,800 ₪ לתלמיד לשנה, אותו מנהל בית ספר הוא סוברני להחליט מה לעשות עם הכסף.
דוד אבו: הם ממנים את הסעות. אבל זה לא מספיק.
חובב צברי: הייתה פניה של אברך בנושא והתכנסה ועדת הנחות וטיפלה בזה, יש ועדת הנחות לכל המגזרים, אני כופר בזה שלא עושים פעילות לתרבות התורנית.
בצלאל דוד: אבל צריך לתת לזה פתרון, לא ייתכן ש-300 תלמידים יצאו מעקרון. אנחנו צריכים למצוא לזה פתרון כאן, שיהיה תרבות חרדית, שיהיה תלמוד תורה וגנים לאוכלוסייה.
חובב צברי: אני ישבתי אישית וראינו שאין כמות מספקת גם לגבי גני ילדים.
דוד אבו: לגבי מעונות אתה אמרת שתקים, אז תקים. אם אתה לא רוצה עמותה אין בעיה. אותי מעניין שיהיה פתרון לאוכלוסייה.
חובב צברי: לצערנו לא נתנו לנו להקים, אפילו את התכנון לא נתנו. אנחנו מנסים כעת דרך משרד הכלכלה כדי שנקבל לפחות מעון אחד.
בצלאל דוד: הייתה לי שיחה עם אביבה וגנר בנושא הסעות וזה טרם נגמר הטיפול הזה של הסעות. השאלה כמה זמן זה ייקח. בזמנו קלמו טיפל במשך שנתיים וזה עדיין לא נגמר ועכשיו אביבה נכנסת לנעליים האלה ואנחנו רוצים פתרון. אני מדבר על כיתות א'-ו'. וצריך לזכור דבר אחד, שיש כאן עסק עם ציבור חרדי ואברכים.
מאיה גולדשטיין: אנחנו כמועצה יכולים להתערב ולהגיע להידברות בנושא.
דוד אבו: התשובה הייתה פשוטה שהוא מוציא הסעות, הקווים ארוכים.
מאיה גולדשטיין: יש לנו רכז הסעות שיודע את המחירים וזאת לא תשובה מספקת אנחנו צריכים להתערב, לך חובב יש הכוח להתערב.
חובב צברי: כמו שאת פנית, בעבר הייתה לנו פניה בנושא וסידרנו להייטק היי הסעה. אנחנו הולכים מלפנים משורת הדין. אך, בצלאל מכוון שיהיה פה בתי ספר עם הפרדה ואין לנו את התנאים. אני הלכתי רחוק ורציתי להקים תיכון כשאין לנו עוד את התובנות בסיפור אבל צריך לעשות את זה נכון.
נועם אהרון: לגבי גני ילדים, פתחנו את הזית ואת התאנה. דבר שני לגבי סוגיה של גן בנים בנפרד, גם את ה-20 לא הצלחנו לגייס ונתנו את כל הקרדיט והיה לנו, מבנה והכול ולא הצליחו להעמיד את ה-20. לגבי תלמוד תורה מתוך 93, כמה תלמידים לדעתך יש מקרית עקרון? יש 14 תלמידים מקרית עקרון!!!
בצלאל דוד: המועצה באה פותחת תלמוד תורה שהוא לא שלנו. אם המועצה הייתה פותחת חרדי היו מגיעים יותר.
נועם אהרון: לגבי המגזר החרדי עשינו עבודה בתחום. סה"כ בנות מחוץ לתחום זה 67 בנות אין פוטנציאל לפתוח אפילו כיתה אחד. אם גן לא הצלחנו, אז איך תלמוד תורה?
בצלאל דוד: אני רוצה לסכם את עניין ההסעות, בזמנו בישיבה האחרונה הגענו להסכמה שבה הוחלט על הקצאה של 20 30 אחוז וקלמו התבקש להביא מסמך והוא לא הביא. פתאום כל ההליך לא הושלם.
חובב צברי: אביבה ממשיכה לטפל בעניין ואנחנו לא נוותר בסוגיה הזו.
בצלאל דוד: אם המועצה תהיה רגישה זה יהיה אפשרי וזה יקום ויהיה ולא נחכה למשרד החינוך. עד שיחזרו ממשרד החינוך זה ייקח זמן וצריך טיפול ואני מבקש 100 אלש"ח לבי"ס חרדים. בתרבות התורנית התקציב ירד, כמו שכבר אמר דוד אבו. בשנה הקודמת היה 360 אלש"ח והשנה 260 אלש"ח.
חובב צברי: זה מותנה, ברגע שיהיה כסף נעביר.
אבשלום לוי: למה זה במותנה?
בת החן גזאל: תרבות תורנית פעילה 100 אחוז, במותנה הראשון זה יעבור.
דוד אבו: בתקציב לא היו תיקונים כלפי מטה ורק בתרבות תורנית התקציב השנה ירד ל- 260 אלש"ח, אני מבקש שיתנו כפי שהיה בשנה שעברה.
בצלאל דוד: רבותיי, הנושא הבא הוא תרבות חרדית, 90% לא משתתף בתרבות הרגילה כי התכנית לא מתאימה לציבור הזה. לציבור החרדי דרישות משלו, צריך לתת סעיף נפרד בנושא החרדי, כמו חוגים בנפרד.
בת החן גזאל: אתה צודק, הציבור החרדי לא משתתף. מי שמשתתף זה הדתי לאומי.
בצלאל דוד: הנושא של התמיכות ירד, היה 100 אלש"ח וירד ל-50 אלש"ח. יש להגדיל את התמיכות.
אלון גרינברג: לא קיצצנו, רק העברנו למותנה. בתחילת שנה אין עדיין תשובה ממשרד הפנים לגבי המענק וחייבים להעביר למותנה. תמיכות לא מחלקים בתחילת שנה, במקרה הטוב זה מבוצע באמצע שנה לאחר בדיקת כל הבקשות. כך היה גם בשנים קודמות.
בצלאל דוד: יש אפליה בין הספורט לבין השאר. הספורט מקבל למעלה מ-350 אלש"ח אל מול השאר. אני מבקש להשוות בין כל התמיכות לספורט לבין התמיכות לתרבות התורנית והרווחה והשאר.
דוד אבו: כל הנושא של התרבות מתואם עם הרווחה ואפשר לעשות העברות מרווחה לצורך העניין הזה בנושא התרבות. האם עשית העברה בנושא הזה?
חובב צברי: כל נושא של משרדי ממשלה זה עם matching.
דוד אבו: לדוגמא אם אני רוצה לעשות הופעה לתרבות התורנית אני לא יכול לקחת מהרווחה לטובת זה, האם זה נעשה?
קרן שגב: כן, לדוגמה יש כרטיסים לאוכלוסייה מסוימת.
בצלאל דוד: אני חושב שצריך שיהיה דיון מקדים בנושא התקציב, על מנת שנעביר את הערות גם שלנו. יש עוד שני נושאים: תיקוני מדרכות, כל שנה מדברים על זה ולא נעשה כמעט כלום כמו ברח' מימון. נושא נוסף, היה ביננו הסכם שכל שנה אנו משפצים שני מקלטים, אם עכשיו תהיה מלחמה אנחנו נהיה בבעיה, חלק מהמקלטים מלאים במים. כל המקלטים שהם מתוחזקים כמו המקלט של בנא וחב"ד יש חיות וברגע שזה סגור זה נראה ככה. צריך לתת את הדעת ואני לא רואה תקציב.
בת החן גזאל: תסתכל בתב"רים בעניין המקלטים.
אייל זלנה: זה רק בתב"רים זה לא בשוטף.
אבשלום לוי: סעיף 90- אירועים אחרים 250 אלש"ח. אני לא מבין מה זה ואולי אפשר להעביר לתרבות תורנית.
בת החן גזאל: זה אירועי יום העצמאות. זה אותו סכום אבל פיצלנו לשני סעיפים.
בצלאל דוד: לגבי פעילות המתנ"ס צריך לעשות בדק בית במתנ"ס לגבי כל הפעילות ששם. אני חושב שיש יותר מידי בזבוזים וכמעט אין חוגים לדתיים.
בת החן גזאל: פתחנו חוגים לדתיים ולא נרשם אחד. אל תגיד אין, פתחתנו בתחילת הלימודים בהפרדה. יש כל הזמן פעילות.
בצלאל דוד: החוגים צריכים להיות בהפרדה.
בת החן גזאל: זה שהם לא נרשמים זה בעיה שלהם, וכן השנה עשינו הפרדה, באמת שהשתדלנו.
מאיה גולדשטיין: זה צריך להיות מותאם, צריך לשבת עם האוכלוסייה הרלוונטית.
בתן החן גזאל: אני לא עובדת לבד, יש לי מתנדבים ואני עושה מה שהם מבקשים.
מאיה גולדשטיין: זה צריך להיות קרוב אליהם וצריך לשתף אותם.
בת החן גזאל: אבישג ישבה ודיברה עם ההורים.
בצלאל דוד: את והמתנ"ס לא עושים את זה נכון.
בתן החן גזאל: אנחנו ב-3 השנים משתדלים לעשות זאת, כל המגזרים קיבלו את התרבות שלהם.
אבשלום לוי: אולי השיווק לא היה נכון.
מאיה גולדשטיין: פארק הזית והגפן למה לא משפצים?
חובב צברי: קיבלנו המלצה של תושבת ואנחנו נשים שם שלט בעניין וכרגע אנחנו בתהליך של לתבוע את הביטוח ונבצע חידוש.
אלון גרינברג: אני בקשר עם חברת הביטוח במטרה שיאשרו חידוש הגן שנשרף.
מאיה גולדשטיין: ראיתי ברשימת התב"רים תב"רים חדשים ותב"רים ישנים עם סכומים אחרים.
אלון גרינברג: ההגדרה של תב"ר חדש ברשימה הזאת (לפי משרד הפנים), היא של תב"ר שהם עוד לא פתחו אותו במשרד הפנים. תב"ר קיים זה תב"ר פתוח במשרד הפנים. מדובר בהגדרות של משרד הפנים ולא "חדש" עברו מליאת המועצה.
חובב צברי: עוד מישהו רוצה להתייחס?
בצלאל דוד: אני רוצה להתייחס לעניין החתולים. זה מפריע לי, למה צריך לעקר אותם? מבחינה הלכתית אסור לעקר חתולים, צריך לעשות שאלת רב.
חובב צברי: עוד משהו?
מאיה גולדשטיין: לגבי בית עינב, אני לא יודעת איפה זה נמצא בתקציב, המקום נראה זוועה והוא לא מנוצל.
נועם אהרון: בהזדמנות זו אני מוצא לנכון להביע הערכה אישית עמוקה לבועז קעטבי. אני חושב שהוא עזר מאוד לחינוך ואני מאוד מעריך את העשייה שלך ושיהיה המון בהצלחה.
מאיה גולדשטיין: אני מצטרפת לכל מילה ואני מרגישה שזה קצת יותר מזה, בועז מבחינתי היה אות השירות במועצה, לא היה תושב שנכנס לבניין המועצה שלא קיבל ממנו את כל היחס, הוא איש נעים הליכות שתמיד נכון לעזור. אני נפרדת ממנו בצער, אני חושבת שאנחנו מפסידים אותך וחבל לי מאוד וקיבלנו זאת בהרגשה נוראית. מאחלת לו דרך צלחה, זו התחלה חדשה ואנחנו נשאר בקשר ותודה על כל מה שנתת לנו.
חובב צברי: מפרגן למנהלים ולחברי הנהלה וגם לחברי האופוזיציה שהיו שותפים בשנה האחרונה, הייתה אווירה טובה. אני חושב שזה תקציב טוב, היה תהליך טוב ולמדנו לקחים משנה שעברה, עצם זה שאנחנו מעבירים את התקציב בדצמבר, לדעתי מעולם זה לא היה מצב כזה במועצה. העניין הזה של תקציב מביא עימו סוגיה לא פשוטה, הקיצוץ הזה של 900 אלש"ח ממענק האיזון ואני מפרגן לכולם שנרתמו לסיפור. בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לבועז, שליווה אותנו במשך שנתיים וחצי, בועז הוא בן המקום ונולד פה ועשה את כל התקופה הזו ואנחנו עדיין נשאר ידידים. אני רוצה ברשותכם לעלות להצבעה את תקציב 2017.
דוד אבו: אתה מסדר את התרבות התורנית?
חובב צברי: אני כבר אמרתי בנושא שיש קיצוץ של 900 אלש"ח בתקציב, התרבות התורנית לא נפגעה ומי שאומר זאת לא מכיר את העובדות. תאמינו שחברת המועצה בת החן לא מוותרת על שקל ואם בסופו של דבר אנחנו נמצא עוד הכנסות, אז נביא את זה למועצה לשינוי תקציב. שמנו בתקציב המותנה 4,840,000 ₪ וזה לא מעט ואנחנו בדרך כלל כל שנה מצליחים להעביר כמעט 2 מיליון מהמותנה. אני ברשותכם רוצה להעלות בערב זה, נר חמישי של חנוכה, את התקציב לשנת 2017 להצבעה.

הצבעה:

בעד: (6) חובב צברי, בת-החן גזאל, נועם אהרון, קרן שגב, אילן ירימי ואייל זלנה.
נגד: (5) מאיה גולדשטיין, דוד אבו, בצלאל דוד, קובי סבג ואבשה לוי.

החלטה מספר 118/12

מליאת המועצה מאשרת את תקציב 2017 כולל – תקציב שוטף בסך 81,068,000 ₪ (כולל 4,840,000 ₪ כתקציב מותנה), תקן כוח אדם, ותקציב פיתוח כמפורט בחוברת התקציב שהועברה לחברי המועצה.

 

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.
חובב צברי – ראש המועצה
אלון גרינברג – גזבר המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה