פרוטוקול ישיבת מועצה (38)


10/04/2017 13:19

26.03.2017
כ"ח אדר תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 23.03.2017 מס' 38/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חבר מועצה

נוכחים:

 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד ארז שביט – עו"ד ממשרד יועץ משפטי
 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"ל

נעדרו:

 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

סדר היום

 1. משלחת לסין.
 2. מינוי הגב' מירי מליח לממונה על פניות הציבור.
 3. אישור נטילת הלוואה בסך 6 מיליון ₪ למימון תב"רים.

מהלך הדיון:

חובב צברי: בסדר היום יש שני נושאים, מאחר ואני מוריד את מינוי הגב' מירי מליח לממונה על פניות הציבור מכיוון שיש בעיות עם המינוי וכנראה שהיא לא עומדת בקריטריונים. הנושא הראשון:

 1. משלחת לסין.

חובב צברי: בספטמבר הקרוב יוצאת משלחת לימודית לסין הכוללת ראשי רשויות ובכירי המשק.
מאיה גולדשטיין: איזה משק?
חובב צברי: המשק הכלכלי. זו משלחת היוצאת בפעם השלישית והיעד הוא בייג'ין, מדובר במשלחת לימודית שתעסוק בנדל"ן, תשתיות ועוד. המשלחת בנויה מהרכב מוניציפלי, עסקי וממשלתי. זה יתקיים בין 10-3 בספטמבר מי שמוביל את המשלחת הוא עופר פטרסבורג עורך ידיעות, עלות המשלחת 19,400 ₪.
מאיה גולדשטיין: רק ראשי רשויות או שזה כולל גם צוות מהרשות המקומית?
חובב צברי: זה רק ראשי רשויות.
מאיה גולדשטיין: כל ראשי הרשויות?
חובב צברי: לא.
מאיה גולדשטיין: אז למה קריית עקרון כן?
חובב צברי: קודם כל נרשמנו.
מאיה גולדשטיין: ואתה הולך להביא לנו טכנולוגיות של בנייה?
חובב צברי: אני מסתכל על זה מכמה בחינות, קודם כל הביקור של ראש הממשלה בסין, בנוסף יש לנו לא מעט עסקים עם סין ואני חושב שזאת הזדמנות, זה יוצר חיבור מבחינה עסקית ונדל"ן וחוץ מזה זה בשביל ללמוד וזה יביא רק טוב לקריית עקרון.

הצבעה:

בעד (6): נועם אהרון, בת החן, חובב צברי, קרו שגב, אילן ירימי ואייל זלנה.

נגד (1): מאיה גולדשטיין.

החלטה מספר 127/12

מליאת המועצה מאשרת את מימון ויציאת ראש המועצה לסין במסגרת המשלחת.

2. אישור נטילת הלוואה בסך 6 מלש"ח למימון תב"רים.

חובב צברי: להלן טבלת תב"רים במימון הלוואה חדשה:

 • הקמת אולם ספורט- העלות היא 11.2 מלש"ח, יש לנו מקורות מימון חיצוניים בסך 7.2 מלש"ח ואנחנו צריכים הלוואה של 4 מלש"ח.
 • חידוש רחובות שטח 140-השלמה- זה תוספת של עוד מיליון שקל, בישיבה הקודמת דיברנו על 2.2 מלש"ח והסכום הכולל הוא 3.2 מלש"ח.
 • שיפור בטיחות ברחוב כובשי החרמון- יש לנו מקורות מימון ממשרד התחבורה בסך של 776 אלש"ח, העלות הכוללת היא 976 אלש"ח וחסר לנו 200 אלש"ח.
 • מרכז כינוסים לעדה האתיופית- 200 אלש"ח.
 • מצלמות ביישוב- 400 אלש"ח.
 • יועצים להתנגדות תב"ע זמ/350 וכל נושא הליווי של המתאר- 100 אלש"ח.
 • תכנון 5 כיכרות בהרצל- 100 אלש"ח.

סה"כ מדובר ב-6 מלש"ח נוספים שאנחנו רוצים לקחת כדי להשלים את הפערים כפי שהוצגו, דרך אגב יש לא מעט פרויקטים נוספים לביצוע, אך כרגע אלו המקורות המימון האפשריים.

אלון גרינברג: את הלוואה הזו אנחנו רוצים לקחת מבנק דקסיה.
מאיה גולדשטיין: והלוואה הקודמת?
אלון גרינברג: גם לקחנו מדקסיה. פנינו לבנק דקסיה לאישור הלוואה בסך 6 מלש"ח ל-15 שנה בתנאים בדומה להלוואה הקודמת ואנו צופים שיאושר. מבקשים שהמועצה תאשר קבלת הלוואה במידה ותהיה בתנאים הקודמים או בתנאים טובים יותר.
חובב צברי: דרך אגב, לא מעט בנקים פונים אלינו.
מאיה גולדשטיין: הישיבה הקודמת הייתה על הלוואה של 10 מלש"ח שבסוף לא הזדקקנו לכולה וכמעט חצי ממנה העברנו לתב"רים, זה מה שעשינו עכשיו?
חובב צברי: היה לנו 10 מלש"ח ועדיין חסר לנו עוד כסף, אבל לדוגמה שיפוץ בניין המועצה עולה לנו פחות.
אלון גרינברג: קיבלנו מהמשרד לפיתוח הפריפריה הרשאה של כ- מיליון שקל.
חובב צברי: וזה נתן לנו עוד אפשרות, אבל כשהסתכלנו על סך כל הפרויקטים שאנחנו רוצים לקדם יש לנו חוסר של 6 מלש"ח.
מאיה גולדשטיין: אנחנו לוקחים 400 אלש"ח על מצלמות ביישוב, וכמה עולה מוקד רואה?
חובב צברי: מוקד רואה עולה יותר.
מאיה גולדשטיין: ולמה לא?
חובב צברי: אנחנו מצפים לשר והוא יסייע לנו לטובת העניין.
אילן ירימי: צריך לחכות, אנחנו נראה בעוד שבועיים.
חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 128/12

המועצה מאשרת לקיחת הלוואה לפיתוח בסך 6 מלש"ח מבנק דקסיה לתקופה של 15 שנה בריבית פריים מינוס 0.1% (או בתנאים טובים יותר) וכן משכון הכנסות עצמיות בהתאם, כמקובל.

 

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה