פרוטוקול ישיבת מועצה (41)


10/07/2017 15:49

28/06/17
ד' תמוז תשע"ז

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 27.06.2017 מס' 41/12­

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה

סדר יום:

 1. מינוי מנהל לשכה/ עוזר לסגן ראש מועצה.
 2. מינוי מ"מ נציג ציבור בוועדת בחינה לקליטת כוח אדם.
 3. הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ- 300 אלש"ח לפיצול גן רותם לטובת גן חדש.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם אני פותח את ישיבת מועצה מספר 41, על סדר היום:

 1. מינוי מנהל לשכה/ עוזר לסגן ראש מועצה

חובב צברי: סגן ראש המועצה, אילן ירימי, ביקש להחליף את העוזרת אפרת צברי מאחר והיא לא יכולה לעבוד במשרה מלאה, משרד הפנים ומשרד האוצר לא מאשרים העסקה שהיא פחות מ100%. לכן, הוא מבקש למנות את לביאה סגל כעוזרת חדשה.

מאיה גולדשטיין: מה הכישורים שלה?

אילן ירימי: הם הוצגו לגזבר המועצה.

מאיה גולדשטיין: אני מבקשת לדעת מי המועמדת, מה הניסיון שלה? האם היא עומדת בדרישות התפקיד?

חובב צברי: מדובר במשרת אמון.

אבשלום לוי: גם מינוי מנכ"ל זו משרת אמון, אך זה עובר אישור של ועדה.

חובב צברי: לא מדובר באותו מקרה. כאן אין ועדה.

מאיה גולדשטיין: הרי גם מי שמועסק במשרת אמון אנחנו לא נותנים צ'ק והוא יושב בבית, הוא עובד בשבילנו.

אילו ירימי: קורות החיים שלה לא מולי, אבל היא ניהלה משרד והיא עומדת בקריטריונים של משרד הפנים.

מאיה גולדשטיין: זה כבר נבחן במשרד הפנים?

אילן ירימי: לא, אך זה נבחן פה.

מאיה גולדשטיין: זה לא אומר שזה יאושר ע"י משרד הפנים. קודם אנחנו מצביעים ואז זה עובר לאישור משרד הפנים.

חובב צברי: למען הגילוי הנאות אציין כי העוזרת הקודמת אפרת צברי לא הייתה קרובת משפחה שלי.

אילן ירימי: אנחנו חתמנו עם העוזרת הקודמת על משרה של 75%, אך משרד הפנים והאוצר לא אישר זאת.

מאיה גולדשטיין: הם מתעקשים ואם הצורך הוא העסקה במשרה של 75%?

רינת דנון: אני בדקתי את הנושא והגעתי עד הממונה לשכר, משרד הפנים ומשרד האוצר טוענים כי מאחר והסגן עובד ב- 100% משרה כך גם העוזר/ת צריכים להיות צמודים אליו, לכן העסקה חייבת להיות 100% משרה.

מאיה גולדשטיין: המועמדת החדשה היא תושבת הישוב?

אילן ירימי: כן.

חובב צברי: יש שאלות נוספות? אני מבקש להעלות להצבעה.

מאיה גולדשטיין: אני מצביעה בעד מאחר והיא תושבת המקום ואני רוצה לעודד העסקה של תושבי קריית עקרון.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 133/12

מליאת המועצה מאשרת מינוי מנהלת לשכה/עוזרת, לביאה סגל, לסגן ראש המועצה.

מאיה גולדשטיין: אני חושבת שהיה נכון לתת לנו פרטים על המועמדת ולא לגלות זאת בפעם הראשונה בישיבה. כנ"ל לגבי נציג ציבור אנחנו לא יודעים מי המועמד/ת עד לרגע זה ולא נשלח לנו שום חומר רקע.

אבשלום לוי: אנחנו רוצים לקבל חומר רקע.

מאיה גולדשטיין: השאלה היא האם אתם עושים את זה כי זה נראה לכם נכון? אתם לא רוצים שנתעסק בזה יותר מידי?

חובב צברי: להפך, אם הייתם יותר אקטיביים ומעורבים יכולתם לתת הצעות משלכם.

מאיה גולדשטיין: לא ידענו שמנסים לאתר נציג ציבור, לא שיתפתם אותנו.

חובב צברי: חברי מועצה יקרים, אתם מקבלים את החומר, מי שאכפת לו בודק, מתקשר ומתעניין ולא מגיע לישיבה בשביל לדבר לפרוטוקול כדי שאחר כך הוא יכול להשתמש בזה.

מאיה גולדשטיין: אז אתה מבין את הנושא של להגיד דברים לפרוטוקול ואחר כך להשתמש בהם, אתה לימדת אותנו. ובמקרה שלי, אתה לא יכול להגיד את זה, מאחר ואני כן מגיעה מוכנה לישיבות. הנושא של איתור נציג לוועדת בחינה לקליטת כוח אדם, אתה לא שיתפת אותנו ולא עדכנת אותנו אז איך נדע.

חובב צברי: זה נמצא לכם בזימון.

אבשלום לוי: אם אפשר לתת לנו העתקים לכל אחד מחברי המועצה כפי שהיה נהוג בעבר.

רינת דנון: לגבי מ"מ נציג ציבור לוועדת בחינה עד היום לא ידענו מי המועמד/ת כך שלא יכולנו לרשום, היינו צריכים לבדוק שהמועמדים עומדים בתנאי הסף ורק ברגע האחרון הוחלט להמליץ על נציג הציבור המוצע.

מאיה גולדשטיין: נשלח לי זימון לבוא ולהצביע, מהזימון הזה אני לא יכולה לדעת אם אתם מבקשים לשתף את חברי המועצה באיתור, תשתפו אותנו הישוב יכול להיתרם מזה.

 1. מינוי מ"מ נציג ציבור בוועדת בחינה לקליטת כוח אדם

חובב צברי: מוני אבוטבול הוא נציג ציבור בוועדות בחינה לקליטת כוח אדם והוא נשאר בתפקידו הוא עושה את עבודתו נאמנה, לעתים יוצא שהוא לא יכול להגיע ולכן נדרש למנות מ"מ לנציג ציבור. המועמדת למ"מ היא שירה גדסי תושבת המקום, יש פה את קורות החיים שלה.

מאיה גולדשטיין: אני מכירה אותה והיא נהדרת.

חובב צברי: אני חושב שהיא מתאימה לתפקיד והיא תעשה זאת בצורה טובה. יש שאלות? אני מבקש לעלות זאת להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד

 החלטה מספר 134/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי שירה גדסי למ"מ נציגת ציבור בוועדת בחינה לקליטת כוח אדם.

 1. הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ- 300 אלש"ח לפיצול גן רותם לטובת גן חדש

חובב צברי: יש צורך בהקמת גן שפתי חדש של עשרה ילדים שאיתרנו לכן אנחנו חייבים למצוא מקום. לאחר עבודה מקצועית החלטנו יחד עם הגורמים הרלוונטיים לבצע פיצול בגן רותם לטובת גן חדש שפתי וזה מצריך עבודה וכסף. לכן, אנחנו מבקשים לקחת מתב"ר משה שרת את הסכום שנשאר ולהעביר לטובת שיפוצי קיץ.

מאיה גולדשטיין: סיימנו עם משה שרת?

חובב צברי: כן, נשאר שם נושא של חברת חשמל וריבוד.

מאיה גולדשטיין: ויש לזה כסף?

חובב צברי: זה כבר שולם. יש שאלות? אני מבקש להעלות זאת להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 135/12

מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ- 300 אלש"ח לפיצול גן רותם לטובת גן שפתי חדש וזאת במימון מיתרת הלוואה בסך 300 אלש"ח מתב"ר פיתוח משה שרת (הקטנת תב"ר פיתוח משה שרת ב300 אלש"ח).

הישבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"ל.

 חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה