פרוטוקול ישיבת מועצה (44) שלא מן המניין


03/10/2017 19:58

28.09.2017
ח' בתשרי תשע"ז

מיום 26.09.2017 מס' 44/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל  – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב  – חברת מועצה
 •  עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 •  בצלאל דוד – חבר מועצה
 •  אבשלום לוי – חבר מועצה (נכנס באיחור)
 •  דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • עו"ד אייל זלנה – חבר מועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר יום:

 1. מדריכי מוגנות.
 2. אישור הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות ואישור הרכב הוועדה.
 3. אישור מחודש למינוי גזבר המועצה כדירקטור בתאגיד המים והביוב "מי ציונה".
 4. תב"רים:
  • הגדלת תב"ר מרכז כינוסים לקהילה האתיופית.
  • תוספת להקמת גן ילדים ברחוב הרב מימון.
  • תוספת להקמת גן ילדים דו כיתתי ומעטפת למרכז לגיל הרך.
  • תוספת למגרש שחבק.
  • ביטול התב"רים: חניות בקרן היסוד, חניות בחבצלת, חניות בסביונים ואישור תב"ר אחד מאוחד במקומם.
 5. דוח כספי רבעון 2 (לתקופה 1-6/2017).

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מס' 44 שלא מן המניין.

 1. מדריכי מוגנות

חובב צברי: חברת המועצה מאיה גולדשטיין העלתה את הנושא לסדר היום. הנושא הזה כבר עלה, לא מעט פנו אליי כמו קרן שגב, בת החן ונועם אהרון.

מאיה גולדשטיין: אתה מציג את הנושא?

חובב צברי: לא, את תציגי את הנושא.

מאיה גולדשטיין: המשך העסקה של מדריכי המוגנות אינו הנושא בו אני מבקשת לדון, אלא  בפונקציה שמדריכי המוגנות ממלאים בבתי הספר, לאור העובדה שהיו מספר אירועים שהנוכחות שלהם הייתה חיונית. אנחנו לא עוסקים בכיבוי שרפות, יש לבחון מהותית האם יש בהם צורך ואם כן יש להעסיק אותם בכל דרך גם אם עיר ללא אלימות בוחרת שלא לתקצב אותם.

נועם אהרון: הנושא הזה עולה כבר 3 שנים וכל פעם אומרים שזה יתוקצב עד דצמבר, ואז הם מחליטים להאריך.

דוד אבו: מי מאריך?

נועם אהרון: המשרד לביטחון פנים.

קרן שגב: תכנית "עיר ללא אלימות" מממנת את מדריכי המוגנות במסגרת התקציב שמועבר לקריית עקרון.

דוד אבו: היא מממנת 100%?

קרן שגב: כן, העלות השנתית היא בערך 110 אלש"ח.

מאיה גולדשטיין: הם עובדים ביולי אוגוסט?

קרן שגב: הם עובדים במסגרת הפרויקט.

מאיה גולדשטיין: מבדיקה שעשיתי קריית עקרון מאוד מיוחדת בנושא הזה, אנחנו היחידים שמפעילים מדריכי מוגנות בבית הספר היסודיים, כל היתר מעסיקים בעל יסודי. זה עניין מיתוגי ואין לגרוע את היתרון הזה מהיישוב שלנו. מנתונים שאני מכירה מבית ספר בן צבי היו 13 מקרים שהתגלו וטופלו בזכותם מה שמראה שהפונקציה היא חיונית ונחוצה, אני מבינה שזה מתוקצב עד דצמבר. אך צריך לעשות בדיקה אמיתית האם צריך להמשיך בפעילות שלהם. בנוסף, אחת הטענות שהועלו זה שהם לא עושים את העבודה שלהם, לכן בדקתי האם קיבלו הדרכה ומערכת של דרישות שהם צריכים לעמוד בהם, התשובה הייתה שלילית.

קרן שגב: ממי קיבלת את התשובה?

מאיה גולדשטיין: ממדריכי המוגנות. הם אמרו שלא העבירו להם הכשרה.

דוד אבו: זה לא תקצוב לפי שנת לימודים? למה זה הוארך לדצמבר? אני לא הבנתי את המטריה, אבל אני בעד שהעובדים הללו ימשכו לעבוד מאחר והם מקומיים.

חובב צברי: תכנית "עיר ללא אלימות" אשר שייכת למשרד לביטחון פנים אמונה על הנושא, והם מבצעים מעקב ובדיקה. במהלך השנה הם החליטו לא לתקצב ואנחנו נלחמו בהחלטה הזו.

מאיה גולדשטיין: זה כבר 3 שנים שהם רוצים להפסיק לתקצב?

חובב צברי: כן. לאור זאת, קיבלתי החלטה שצוות מקצועי ידון בנושא ויקבל את ההחלטה באיזו מתכונת להעסיק אותם.

קרן שגב: עד עכשיו מדריכי המוגנות ידעו מה מצופה, אך בפועל הם עסקו גם בנושאים שהם לא קשורים אליהם כמו: בייביסיטר, עוזרי מזכירות וכדומה וזה מחטיא את המטרה.

דוד אבו: מה התפקיד שלהם, מוגנות מפני מה?

קרן שגב: מוגנות מפני אלימות, המטרות הן: להפחית את האלימות והקמת קבוצות מנהיגות מתוך התלמידים שידאגו לפתור סכסוכים.

מאיה גולדשטיין: כל אחד ממדריכי המוגנות צריך להבין מה מקומו, האם הכשירו אותם להקים קבוצות מנהיגות?

קרן שגב: מדריכי המוגנות קיבלו הדרכות במשך כל השנה והם ידעו מה מצופה מהם, יש מדריכה מחוזית מטעם עיר ללא אלימות והם קיבלו הדרכות על בסיס קבוע גם ע"י מנהלת עיר ללא אלימות.

מאיה גולדשטיין: מה הלאה?

קרן שגב: עשינו פגישה עם ד"ר עינת אלפסי, בעקבות הפגישה הוחלט על מיפוי צרכים ביישוב.  בימים אלו מועבר שאלון לבעלי התפקידים הרלוונטיים כדי להבין באמת את הצרכים של היישוב.

דוד אבו: מה יהיה בשנה הבאה?

קרן שגב: כרגע הם לא רואים צורך במדריכי המוגנות בבתי הספר היסודיים.

דוד אבו: מה קורה בדצמבר?

קרן שגב:  אנחנו רוצים לסיים את המיפוי, ללמוד מישובים אחרים ולבדוק עם הנוער שלנו.

דוד אבו: דצמבר זה אוטוטו.

קרן שגב: זה לא בשמיים, בנוסף, יש לנו צרכים ופונקציות שהם יכולים למלא.

חובב צברי: בסוף, אנחנו נחליט מה טוב לנו ואני לא אוותר על מה שטוב לקריית עקרון.

דוד אבו: גם במחיר של מימון המועצה?

חובב צברי: אם נצטרך אז כן, בסוף הבעיה שלנו היא במקומות שאין בהם נוכחות של הורים ואנחנו במהלך השנה פועלים רבות, יש לנו את "אחריי" ותנועות נוער ולראשונה ילדי קריית עקרון יוצאים לשנת שירות ולמכינה קדם צבאית.

חבר המועצה אבשה לוי הצטרף.

מאיה גולדשטיין: אני מציעה לאור מה שקרן אומרת..

חובב צברי: תצטרפי לוועדה.

מאיה גולדשטיין: אני לא יכולה, זה לא חוקי.

קרן שגב: לא מדובר בוועדה רשמית.

דוד אבו: אם את רוצה לעזור, תבואי לוועדה.

מאיה גולדשטיין: לסיכום הנושא, אני מציעה שתוצאות המיפוי יוצגו בישיבת המועצה.

בצלאל דוד: אני לא נגד, אבל אם צריך את מדריכי המוגנות זה אומר שהמשמעת לא כ"כ חזקה וצריך לטפל בזה, מצד שני יכול להיות שהבעיה היא אצלנו.

קרן שגב: יש משמעת בבתי הספר, אבל לעולם יהיו לך תלמידים עם בעיות.

חובב צברי: אתם מוזמנים לקחת חלק בוועדה ולהשמיע את דעתכם בנושא.

 1. אישור הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות ואישור הרכב הוועדה.

חובב צברי: חברי הוועדה מטעם המועצה הם: יו"ר ועדת היגוי- חברת המועצה קרן שגב, הממונה מטעם הרשות על התכנית הלאומית אובדנות- מירב אסולין, מנהלת מח' השירותים החברתיים- כוכי שלמה, עו"ס חוק נוער- ציונה טלקר, מנהלת מח' החינוך- אביבה וגנר, מנהל השפ"ח- אודי בק, מנהלת קידום נוער- חני דיקמן, קב"ס- אברהם אבטה, מנהלת יחידת הנוער- מיטל ארזי, רכזת אזרחים ותיקים- מירב לוי ומנהל הפיקוח- שרון לוי.

קרן שגב: מדבור בתכנית לאומית חדשה בארץ, קריית עקרון תהיה חלק מהפיילוט. מטרת התכנית היא למנוע אובדנות לא רק בקרב צעירים ונוער אלא בעיקר אצל קשישים.

מאיה גולדשטיין: יש לנו צורך בתכנית כזו בקריית עקרון?

קרן שגב: יש לנו המון מקרים כאלה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 143/12

מליאת המועצה מאשרת את הפעלת התכנית הלאומית למניעת אובדנות והרכב הוועדה:  יו"ר ועדת היגוי- חברת המועצה קרן שגב, הממונה מטעם הרשות על התכנית הלאומית אובדנות- מירב אסולין, מנהלת מח' השירותים החברתיים- כוכי שלמה, עו"ס חוק נוער- ציונה טלקר, מנהלת מח' החינוך- אביבה וגנר, מנהל השפ"ח- אודי בק, מנהלת קידום נוער- חני דיקמן, קב"ס- אברהם אבטה, מנהלת יחידת הנוער- מיטל ארזי, רכזת אזרחים ותיקים- מירב לוי ומנהל הפיקוח- שרון לוי.

 1. אישור מחודש למינוי גזבר המועצה לדירקטור בתאגיד המים והביוב "מי ציונה".

חובב צברי: אני מבקש מהגזבר לצאת מהישיבה בעת הדיון וההצבעה בנושא.

גזבר המועצה אלון גרינברג יצא.

חובב צברי: אנחנו אישרנו זאת בעבר, אך מכיוון שהגזבר היה נוכח בזמן ההצבעה המינוי נפסל, ולכן זה מובא שוב לאישור במועצה. אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 144/12

אושר מינוי מחודש של גזבר המועצה, אלון גרינברג, לדירקטור בתאגיד המים והביוב "מי ציונה".

גזבר המועצה חזר לישיבה.

 1. תב"רים:
  • הגדלת תב"ר מרכז כינוסים לקהילה האתיופית

חובב צברי: אנחנו מבקשים להגדיל ב- 100 אלש"ח, סה"כ עלות 300 אלש"ח.

בצלאל דוד: איפה זה יהיה?

בת החן גזאל: מול עץ ועצה.

דוד אבו: אני מהיום הראשון התנגדתי, אני חושב שאי אפשר להקים שם אוהלים.

חובב צברי: זה יבילים.

דוד אבו: עקרון 2000 לא מסודרת, יש שם בעיה של חציית כבישים.

חובב צברי: אנחנו כבר אישרנו את התב"ר הנ"ל וכעת אנחנו מבקשים תוספת.

דוד אבו: אני חושב שיותר נכון לקחת את הכסף ולהשקיע אותו בקומת המרתף בבתי הכנסת, יש לנו כבר היתר בנייה מדובר בשטח של 200 מטר. זה בזבוז כספי ציבור ולדעתי זה להשתלט על קרקע שאנחנו צריכים אותה, הקמה של דבר כזה זו בכייה לדורות.

חובב צברי: אנחנו עשינו את זה ביחד עם נציגים מהקהילה.

מאיה גולדשטיין: אני יודעת שיש אי הסכמות בתוך הקהילה.

בצלאל דוד: אם הקהילה לא מעוניינת זו בכיה לדורות ואין שם מעבר חצייה.

אילן ירימי: הייתה לנו פגישה עם שר התחבורה והנושא הזה יסודר.

חובב צברי: אנחנו הבאנו את הנושא הזה לישיבת מועצה בעבר וכעת אנחנו מבקשים להגדיל את הסכום.

 • תוספת להקמת גן ילדים ברחוב הרב מימון

חובב צברי: בסך 500 אלש"ח, סה"כ עלות 1,350 אלש"ח.

מאיה גולדשטיין: גנים חדשים לציבור הדתי?

חובב צברי: רוב הציבור ברחוב הוא דתי.

 • תוספת להקמת גן ילדים דו כיתתי ומעטפת למרכז לגיל הרך

חובב צברי: בסך 1,300 אלש"ח, סה"כ עלות 4,300 אלש"ח.

דוד אבו: זה מספיק?

חובב צברי: כן.

דוד אבו: אנחנו סיכמנו שאנחנו מסיימים עם זה, למה רק מעטפת? במעטפת אתה סוגר את הבניין סופית מבחינה חיצונית ומה שנשאר זה עיצוב פנים וריהוט ואם לא נסיים עם זה, זה יהפוך למאורת סמים. לא מדובר בהרבה כסף אני ממליץ שכדאי שנסיים את זה.

אלון גרינברג: מכינים תיק תורם.

 • תוספת למגרש שחבק

חובב צברי: בסך 100 אלש"ח (סה"כ עלות 1,000 אלש"ח).

דוד אבו: איפה זה יהיה?

חובב צברי: במגרש שצמוד לבית ספר פלך.

דוד אבו: אתה מסיים עם הסכום הזה?

חובב צברי: כל התב"רים לעיל הם במימון 2,000 אלש"ח בהלוואה חדשה מבנק דקסיה לתקופה של 15 שנה בריבית פריים מינוס 0.15% ואנו מבקשים לאשר את ההלוואה.

 • שינוי תב"רים:

חובב צברי: מבטלים התב"רים הבאים: חניות בקרן היסוד בסך 300 אלש"ח, חניות בחבצלת בסך 300 אלש"ח וחניות בסביונים בסך 150 אלש"ח,

ומאשרים תב"ר אחד מאוחד במקומם – חניות חבצלת והסביונים בסך 750 אלש"ח ללא שינוי במקורות המימון.

מאיה גולדשטיין: זה כדי לחסוך בפרוצדורה של סגירה ופתיחת תב"ר?

אלון גרינברג: לא. זה נובע מכך שמחלקת ההנדסה מבקשת שלא לבצע חנייה בקרן היסוד ולהקצות את הסכום ממנו לשתי החניות האחרות.

הצבעה:

סעיף 4.1:

בעד 8 ( חובב צברי, אילן ירימי, בת- החן גזאל, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין, אבשלום לוי ודוד בצלאל).

נגד 1 (דוד אבו).

סעיפים 4.2.- 4.5.

אושר פה אחד.

החלטה מספר 145/12

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים הבאים:

 • הגדלת תב"ר מרכז כינוסים לקהילה האתיופית ב- 100 אלש"ח.
 • תוספת להקמת גן ילדים ברחוב הרב מימון – 500 אלש"ח.
 • תוספת להקמת גן ילדים דו כיתתי ומעטפת למרכז לגיל הרך – 1,300 אלש"ח.
 • תוספת למגרש שחבק 100 אלש"ח.
 • ביטול תב"רים – חניות בקרן היסוד, חניות בחבצלת וחניות בסביונים ואישור תב"ר אחד מאוחד במקומם – חניות חבצלת והסביונים בסך 750 אלש"ח, ללא שינוי במקורות המימון (מהלוואה).
 1. דוח כספי רבעון 2 (לתקופה 1-6/2017).

חובב צברי: הדוח נשלח אליכם במייל. הגזבר ייתן הסברים.

האם יש שאלות?

דוד אבו: עד שאתה שולח את הדוח, אנחנו כבר ברבעון הבא.

אלון גרינברג: הדוח מופק 60 יום מסיום התקופה, לפי ההנחיות ואנחנו מציגים בפני המועצה בישיבת המועצה הראשונה לאחר מכן.

הרמת כוסית וחלוקת שי לחברי המועצה.

 

הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

 

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון מנכ"לית המועצה

 

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה