פרוטוקול ישיבת מועצה (48) שלא מן המניין


14/01/2018 06:36

28.12.2017
י' טבת תשע"ח

מיום 28.12.2017 מס' 48/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • עו"ד ארז שביט – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית
 • עדי בצר – עוזרת ראש הרשות

נעדרו:

 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • קובי סבג – חבר מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

 1. תיקון פרוטוקול מספר 45 החלטה 154/12.
 2. אישור חוק עזר לפינוי פסולת.
 3. אישור תמיכות לשנת 2017.
 4. אישור הצטרפות לאשכול שורק דרומי.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם אני פותח את ישיבה מספר 48, סדר היום נשלח אליכם, אני מוסיף את נושא שלא נשלח אליכם בסדר יום,

1. תיקון פרוטוקול מספר 45 החלטה 154/12

חובב צברי: אני מבקש לבצע שינוי שם בתב"ר שיפוץ המועצה הדתית ובמקומו לתב"ר שיפוץ בית יהושע, בפרוטוקול מספר 45 החלטה 154/12.

אלון גרינברג: אנחנו משנים את שם התב"ר.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה מספר 161/12

מליאת המועצה מאשרת תיקון פרוטוקול מספר 45 בהחלטה מס 145/12 שינוי תב"ר שיפוץ המועצה הדתית לתב"ר שיפוץ בית יהושע.

2. אישור חוק עזר לפינוי פסולת.

חובב צברי: אנחנו למעשה ביקשנו את הישיבה כי מליאת המועצה חייבת לאשר את חוק העזר עד סוף שנת 2017.

מאיה גולדשטיין: למה?

חובב צברי: כי משרד הפנים מאפשר להגיש את החוק עד סוף דצמבר, הגדרות והתיקונים מופיע במסמך שלפניכם. יש שאלות?

חובב מקריא את התיקונים.

נועם אהרון: במה זה שונה?

חובב צברי: בדף הראשון יש תיקון של הגדרת מהי אשפה.

יניב מטלס: בנושא אשפה אין שינוי, פשוט איחדנו את החוק הקיים בנושא אשפה והחוק של הפסולת, המטרה היא לייצר מערך אחר שמטפל גם באשפה ופסולת.

מאיה גולדשטיין: מבחינה פרקטית זה יאפשר אכיפה בתחום העסקים, נכון?

חובב צברי: כן זה בתחום העסקים בעקרון 2000, בעקבות החוק החדש הרשויות מחויבות לפנות…

יניב מטלס: התנהלו מספר הליכים משפטיים כלפי רשויות אחרות שהגיעו עד לבג"צ ושם נדון הנושא, נקבע כי הרשות המקומית לא יכולה שלא לפנות בכלל פסולת, הרשות יכולה להחליט שהיא מפנה את הפסולת בעצמה ואז בהתאם לנוסחה שנקבעה לחייב את בעל העסק או לזכות אותו אם הרשות מחייבת אותו לפנות בעצמו. בית המשפט איפשר לרשויות להגיש למשרד הפנים חוקי עזר עד ה-31.12 והמשרד יגיב עד אפריל 2018. לא התקבל עדיין מהמשרד להגנת הסביבה נתון שחסר לצורך התחשיב, אולם הכוונה היא לייצר התאמות מול משרד הפנים.

חובב צברי: יש שאלות? אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה מספר 162/12

מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר לפינוי פסולת.

3. אישור תמיכות לשנת 2017

חובב מקריא את התמיכות לשנת 2017.

בת החן: למה כ"כ מעט לכוכבי אור ברסלב?

חובב צברי: זה לא מעט. יש שאלות?

נועם אהרון: אנחנו לא גובים כסף נוסף לעמותות שמחזיקות מקלטים?

אלון גרינברג: לא.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה מספר 163/12

מליאת המועצה מאשרת חלוקת התמיכות לשנת 2017 בהתאם להחלטת ועדת תמיכות המקצועית ובאישור ועדת משנה לתמיכות כמפורט בפרוטוקולים של הוועדות. להלן החלוקה (כולל נתוני 2016):

שם עמותה תחום פעילות סכום 2017 (₪) סכום  2016 (₪) תמיכה עקיפה והערות
מכבי קרית עקרון ספורט 230,000 230,000 שימוש במתקנים במגרש הכדורגל והמועדון
עידוד הכדורסל ספורט 90,000 90,000 שימוש באולם הספורט בבן צבי והמתנ"ס
הסתדרות הנוער העובד והלומד תנועת נוער 15,000 15,000 באמצעות המתנ"ס. שימוש במבנה בית עינב.
עזרא תנועת הנוער התורני לאומי בא"י תנועת נוער 15,000 15,000 באמצעות המתנ"ס. שימוש במבנה בית יהושע.
שרשרת הדורות רווחה ותרבות 10,000 11,000
מורשת יהדות צפון תימן רווחה ותרבות 7,500 10,000
אהבת תימן רווחה ותרבות 11,000 11,000
נתיב לשבים רווחה ותרבות 13,000 12,000
מרכז סיוע תאיר לנפגעות ונפגעי תקיפה והטרדה מינית רווחה ותרבות 8,500 6,000
מע"ז העמותה למען האזרח הוותיק רווחה ותרבות לא הוגש העמותה בעודף תקציבי גדול – לא אושר
יד לשבים תורנית 8,000 8,000 שימוש במבנה
קול דוד עקרון תורנית 7,000 7,500 שימוש במקלט
משכונות הרועים תורנית 9,000 6,500 שימוש במקלט
מוסדות דרכי תורה "שערי בינה" תורנית 7,000 7,500
משען לתלמיד (אופקים) תורנית 6,500 7,500
אוהלי יששכר תורנית 7,000 6,500
כוכבי אור ברסלב תורנית 5,500 שימוש במקלט
סה"כ 450,000 443,500

4. אישור הצטרפות לאשכול שורק דרומי.

חובב צברי: אנחנו מבקשים להצטרף לאשכול שורק דרומי, היינו כבר בוועדה הגאוגרפית וקיבלנו אישור רשמי מהוועדה, אבל זה חייב לעבור את אישור מליאת המועצה. האשכול נותן לרשויות לבצע איגום משאבים והעלויות הן נמוכות.

מאיה גולדשטיין: זה כרוך בתשלום?

חובב צברי: כן, אבל סמלי. בנוסף לרשויות שנשלחו ישנם רשויות נוספות: גן יבנה, גדרות ומזכרת בתיה שכנראה יצטרפו.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה מספר 164/12

המועצה מאשרת קידום הקמת אשכול רשויות בהתאם לחוק איגודי ערים, התשט"ו-1955 (פרק א'1: אשכול רשויות מקומיות). להלן פירוט הרשויות שאמורות להיכלל באשכול שיוקם: מועצה אזורית נחל שורק, מועצה מקומית גדרה, מועצה מקומית בני עייש, מועצה אזורית יואב, מועצה אזורית באר טוביה, עיריית קרית מלאכי, מועצה אזורית ברנר ומועצה אזורית חבל יבנה. קיימת אפשרות שגם מועצה מקומית מזכרת בתיה, מועצה מקומית גן יבנה ומועצה אזורית גדרות תצטרפנה לאשכול.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה