פרוטוקול ישיבת מועצה (51) שלא מן המניין


26/03/2018 23:42

20.02.2018
ה' אדר תשע"ח

מיום 18.02.2018 מס' 51/12

 

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גאזל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • עו"ד ארז שביט – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית
 • שיר בשרן – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה

סדר יום:

 1. שימור הסטטוס קוו לעניין השבת, לרבות החקיקה הקיימת.
 2. תיקוני תקציב.
 3. תב"ר התייעלות אנרגטית.
 4. אישור המלצות ועדת שמות מיום 31.12.17 ומיום 20.02.17.
 5. הגדלת תב"ר שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה.
 6. תיקון טכני לפרוטוקול מספר 49.
 7. נסיעת מנהלת אגף החינוך לפינלנד במסגרת משלחת מטעם אוניברסיטת תל אביב- בית ספר לחינוך.
 8. הקמת ועדה מקצועית לשדרוג המרחב הציבורי.
 9. עדכון בנושא הרחבת היישוב והמלצות הוועדה גאוגרפית.

מהלך הדיון:

חובב צברי:  ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 51.

מקריא את סדר היום.

 1. שימור הסטטוס קוו לעניין השבת, לרבות החקיקה הקיימת

חובב צברי: החלטנו להעביר בישיבת מועצה מספר 49 חוק עזר חדש לקריית עקרון (פתיחתן וסגירתן של חנויות) תשע"ח – 2018. כל חברי המועצה היו עדים למה שזה עורר בציבור, אני מתכוון להיות רגיש בנושא ויחד עם זאת יש לי כוונה  ברורה לשמור על הסטטוס קוו, לכן אני מעלה לבטל את החוק הנ"ל. בנוסף, אני מציין כי שימור על הסטטוס קוו משמעו שמתחם בילו יישאר פתוח.

דוד אבו: אני רוצה להבין מאחר וזה לא כתוב באופן ברור בסעיף, אנחנו בעצם מצביעים לביטול הצבעה הקודמת?

חובב צברי: כן.

דוד אבו: זה נראה כאילו אנחנו מצביעים על סטטוס קוו, אי אפשר להצביע על שימור סטטוס קוו זה לא חוק.

יניב מטלס: אנחנו לא מצביעים רק על חוקים.

חובב צברי: בסוף, אנחנו מצביעים גם על שימור הסטטוס קוו, כלומר שבילו ועקרון 2000 יישארו פתוחים.

דוד אבו: תגיד שנבהלת ולכן אתה מביא את זה לביטול. אני אמרתי לך בישיבה הקודמת לשמור על הסטטוס קוו מבלי לעורר מתים ועוררת מתים.

חובב צברי: מי כמוך יודע שאותי לא מפחידים.

בצלאל דוד: אני רוצה לברך על החלטת ראש המועצה לבטל את החוק עזר שהתקבל לפני כחודש.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, בצלאל דוד, אבשלום לוי, דוד אבו ומאיה גולדשטיין).

החלטה מספר 168/12

מליאת המועצה מבטלת את חוק העזר לקריית עקרון (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התשע"ח- 2018 ומחליטה על שימור הסטטוס קוו הנהוג ביישוב לעניין השבת.

 1. תיקוני תקציב:

א. העברה מסעיף לסעיף – הקטנת סעיף תגבור חינוך והגדלת סעיף שכר תגבור חינוך ב- 45 אלש"ח (העברה מפעולות לשכר).

ב. תיקוני תקציב:

 • הגדלת סעיף תקציבי 1813200110 "משכורות חינוך יסודי" בסך 7,000 ₪.
 • הגדלת סעיף תקציבי 178100110 "פיקוח עירוני משכורות" בסך 10,000 ₪.
 • הגדלת סעיף תקציבי 1713300110 "שכר רישוי עסקים" בסך 18,000 ₪ (ומותנה בסך 35,000 ₪), תקן התברואן.
 • הקטנת סעיף תקציבי 178100110 "פיקוח עירוני משכורות" בסך 35,000 ₪ בתקציב (ומותנה בסך 35,000 ₪) בגין תקן התברואן.

ג. הפעלת תכנית ליוצאי הקהילה האתיופית.

חובב צברי: אני מעביר את רשות הדיבור לגזבר.

אלון גרינברג: ראשית יובהר שהסכומים הם שנתיים.

מאיה גולדשטיין:  אני מבקשת לדעת מה זה אומר, האם מוסיפים 7,000 ₪ לתקציב השנתי?

אלון גרינברג: בסעיף משכורות חינוך יסודי תהיה הגדלה, כן.

מאיה גולדשטיין: למה? מה זה נותן?

אלון גרינברג: עושים העברות בין סעיפים בכדי להתאים לצרכים, מדובר בשינויים בנושאי שכר.

דוד אבו: חובב, למה אנחנו לא מקבלים את זה שמית? לאן אתה מסיט את הכסף הזה? כי אם זה למנהל הפיקוח הרי אתה אמרת לי שתושבי קריית עקרון לא מגיעים בגלל השכר, אז אם אתה עכשיו משנה את השכר למנהל הפיקוח, תצא למכרז חדש. אני רוצה לדעת למי זה הולך?!

חובב צברי: זה לא למנהל הפיקוח.

דוד אבו: אז תגיד למי.

חובב צברי: מעולם לא שמנו שמות של עובדים בנושאים הללו בשל צנעת הפרט.

דוד אבו: מדובר בשנת בחירות אין צנעת הפרט, אתה לא תעשה הגדלת משכורות מבלי שנדע למה ומי.

חובב צברי: אתה לא תדע ברמה הפרטנית.

 דוד אבו: אני רוצה לדעת בכמה אנשים מדובר?

חובב צברי: זה בסדר שאתה רוצה לדעת, ראשית ועדת כ"א התכנסה והעבירה אליי את המלצותיה.

מאיה גולדשטיין: למה אנחנו מגדילים ב- 7,000 את סעיף המשכורות בחינוך וב-10,000 ₪ את סעיף המשכורות של הפיקוח?

נועם אהרון: לגבי הסעיפים של החינוך אסביר, אנחנו נמצאים בשנת מיצ"ב ולכן בין היתר הוספנו מורות מסייעות לטובת אנגלית ומתמטיקה.

דוד אבו: ה- 7,000 ₪ מתחלק בין כמה מורות?

נועם אהרון: בחינוך זה גם לכמה מורות.

דוד אבו: הסעיף של ה- 10,000 ₪ לכמה אנשים זה הולך?

רינת דנון: זה הולך לשני אנשים.

מאיה גולדשטיין: למי? מה זו הסודיות הזו?

רינת דנון: זה לא עניין של סודיות.

מאיה גולדשטיין: אין לכם שום זכות לשמור על הסודיות הזו!

חובב צברי: זה לא סודיות.

מאיה גולדשטיין: מה זה הדבר הזה צריך לשכנע אתכם לתת תשובות?!

חובב צברי: קודם כל תרגיעי.

מאיה גולדשטיין: מה זו החוצפה הזו בכלל אנחנו צריכים להפציר בכם שתענו לנו?

דוד אבו: חובב, אתה יודע מה הסיפור של הדבר הזה, כששאלתי אותך באחת מהישיבות למה כל העובדים שקלטת הם לא תושבי קריית עקרון, אתה אמרת לי בפירוש שהם לא מוכנים לבוא בגלל המשכורות. אם אתה מתכוון לשפר את אותו מכרז, אתה צריך לצאת למכרז חדש.

חובב צברי: אתה טועה ואתה לא יכול להטעות. אף אחד פה לא מסתיר כלום.

אילן ירימי: זה לא למנהל הפיקוח.

מאיה גולדשטיין: אילן, זו לא תשובה.

דוד אבו: אני רוצה תשובה ברורה, גייסת פקחים חדשים? אתה מתכוון לשפר משכורות? תגידו מה.

רינת דנון: אני יו"ר ועדת כ"א ואני מבקשת להסביר.

דוד אבו: בישיבת מועצה חברי המועצה מדברים. חובב, תעשה את זה מסודר.

חובב צברי: אני נותן את רשות הדיבור, כרגע רשות הדיבור ניתנה לאילן.

אילן ירימי: בוועדת כ"א היו מספר בקשות לשעות כוננות לעובדים ממחלקת הפיקוח.

רינת דנון: יש לנו תקן לתברואן והיום התקן הזה לא מאויש, בסעיף התקציבי יש הקטנה בסך 35 אלש"ח שזה בעצם מכסה לנו את ההפרש, כלומר חוסר של תברואן משמעו שכ"א הנוכחי עובד יותר שעות וצריך לתת לכך ביטוי תקציבי.

דוד אבו: זה אומר שהתקן של תברואן לא יהיה?

רינת דנון: נכון. זו בעיה ארצית.

מאיה גולדשטיין: למה יש הגדלה של 18 אלש"ח ברישוי עסקים?

אלון גרינברג: כי יש בקשה שעלתה במסגרת ועדת כ"א לתקצב 18 אלש"ח…

דוד אבו: זו שנת בחירות ודווקא עכשיו אנחנו צריכים להיות זהירים יותר.

רינת דנון: הייתה לנו תברואנית שעזבה את העבודה וכרגע יש לחץ במחלקה.

חובב צברי: אנחנו לא עושים שום דבר שהוא לא חוקי.

בצלאל דוד: לא צריך תברואן במועצה?

חובב צברי: צריך, אך ניסנו לגייס ולא הצלחנו.

בצלאל דוד: למה קשה לגייס?

רינת דנון: יש מצוקה בכל הארץ ובנוסף לא היה קורס תברואנים המון זמן.

מאיה גולדשטיין – מבקשת הצבעה נפרדת על שני סעיפי תיקון התקציב.

הצבעה בנושא סעיף 2.א:

בעד 6 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, נועם אהרון, אייל זלנה וקרן שגב).

נגד 4 (מאיה גולדשטיין, דוד אבו, אבשלום לוי ובצלאל דוד).

החלטה מספר 169/12

מליאת המועצה מאשרת את סעיף 2 (א) תיקון תקציב : הקטנת תקציב סעיף תגבור חינוך והגדלת סעיף שכר תגבור חינוך ב- 45 אלש"ח (העברה מפעולות לשכר).

הצבעה בנשוא סעיף 2.ב.

חובב צברי: מעלה להצבעה את התיקון (מקריא תיקון).

הצבעה:

בעד 6 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, נועם אהרון, אייל זלנה וקרן שגב).

נגד 4 (מאיה גולדשטיין, דוד אבו, אבשלום לוי ובצלאל דוד).

החלטה מספר 170/12

מליאת המועצה מאשרת את תיקון התקציב בסעיף 2 (ב):

 • הגדלת סעיף תקציבי 1813200110 "משכורות חינוך יסודי" בסך 7,000 ₪.
 • הגדלת סעיף תקציבי 178100110 "פיקוח עירוני משכורות" בסך 10,000 ₪.
 • הגדלת סעיף תקציבי 1713300110 "שכר רישוי עסקים" בסך 18,000 ₪ (ומותנה בסך 35,000 ₪) והוספת תקן התברואן לסעיף זה.
 • הקטנת סעיף תקציבי 178100110 "פיקוח עירוני משכורות" בסך 35,000 ₪ (ומותנה בסך 35,000 ₪) וביטול תקן התברואן מסעיף זה.

דיון בסעיף 2.ג. – הפעלת תכנית ליוצאי הקהילה האתיופית.

חובב צברי: הגדלת סעיף שכר רווחה ב- 242,704 אלש"ח לקליטת שני עובדים להפעלת מוקד קליטה (מנהל מוקד ורכז), והכנסות מהמשרד לשוויון חברתי 242,704 אלש"ח.

בצלאל דוד: מה התפקיד של מנהל המוקד והרכז?

רינת דנון: שילוב האוכלוסייה האתיופית.

בצלאל דוד: יצא מכרז?

רינת דנון: כן.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, בת החן גזאל, אייל זלנה, אילן ירימי, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין, אבשלום לוי ובצלאל דוד).

נגד 1 (דוד אבו).

החלטה מספר 171/12

מליאת המועצה מאשרת הפעלת תכנית ליוצאי הקהילה האתיופית ותיקון תקציב – הגדלת סעיף "שכר רווחה" ב- 242,704 אלש"ח ותקן לקליטת שני עובדים להפעלת מוקד קליטה (מנהל מוקד ורכז), והגדלת הכנסות בסעיף "המשרד לשוויון חברתי" 242,704 אלש"ח.

 1. תב"ר התייעלות אנרגטית

חובב צברי: התב"ר בסך 3,045 אלש"ח, מקורות: משרד הכלכלה והתעשייה 609 אלש"ח, מימון עצמי 2,436 אלש"ח באמצעות הלוואה או מקורות אחרים. במסגרת קול קורא שהגשנו זכינו במענק מטעם ממשרד הכלכלה והתעשייה, הפרויקט שנבצע הוא החלפת תאורת הרחוב ללדים ביישוב.

אייל זלנה: יצא קול קורא לפני כשנה לקחנו חברה שעסקה במילוי הקו"ק וזכינו להיכנס לאותה פרוגרמה של משרד הכלכלה והתעשייה, בתוך השלבים לקחנו יועץ כאשר ראשית הוא צריך לייעץ במה עושים, ושנית לראות מה יש לנו. בנוסף זה כולל גם סקר בתוך היישוב.

דוד אבו: איך אישרתם את היועץ?

אלון גרינברג: תקציבית מתב"ר תכנונים שונים. מקצועית התקבלו מספר הצעות ונפגשנו עם כולם ובחרנו.

אייל זלנה: יכול להיות שהכסף יבוא מעצם התייעלות, כלומר החלפת התאורה בסוף תביא לחיסכון של חשמל כך שהשקעת המועצה תוחזר. בשורה התחתונה רוב התאורה של קריית עקרון תעמוד בלדים ואני מקווה שזה יהיה לטובת כולם.

בצלאל דוד: זה כולל גם בתי הספר?

חובב צברי: כן.

דוד אבו: למעשה בישיבות המועצה אחרונות אנחנו אישרנו תב"רים בסכומי עתק, ואני חושב שדווקא את הכסף הזה אנחנו צריכים לדברים אחרים שהם יותר חשובים.

אייל זלנה: דודו, תחילת הקדנציה אתה אישרת תב"רים בהיקף של כ- 80 מלש"ח.

דוד אבו: ממקורות אחרים אין לי בעיה, אבל אתה לקחת הלוואות בסדר גודל לא קטן.

חובב צברי: בסוף התייעלות אנרגטית מביא לחיסכון משמעותי, מדובר בחיסכון של 60% ל- 70%. עוד שאלות? אין, אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אילן ירימי, בת החן גזאל, קרן שגב, אייל זלנה, נועם אהרון, אבשלום לוי, בצלאל דוד ומאיה גולדשטיין).

נגד 1 (דוד אבו).

החלטה מספר 172/12

מליאת המועצה מאשרת תב"ר להתייעלות אנרגטית בסך 3,045 אלש"ח, מקורות: משרד הכלכלה והתעשייה 609 אלש"ח, מימון עצמי 2,436 אלש"ח באמצעות הלוואה או מקורות אחרים.

 1. אישור המלצות ועדת שמות מיום 31.12.17 ומיום 20.02.17

חובב צברי: מקריא את המלצות ועדת שמות מתאריך מיום 31.12.17 ומיום 20.02.17.

דוד אבו: אנחנו שוב חזרנו לקריאת שמות של אנשים שלא קשורים לקריית עקרון, העלנו את זה גם בפעם הקודמת. אנחנו צריכים למתג את היישוב ולא לחזור 50 שנה אחורה. מבלי לפגוע אין כאן שמות נורמליים שקשורים לקריית עקרון, מה קשורה שושנה דמארי לקריית עקרון.

חובב צברי: דוד, כמו שאתה יודע לכל סיעה יש ייצוג בוועדה וכל אחד יכול להביע את דעתו.

דוד אבו: זו דעתי ואני חושב שאתם טועים.

חובב צברי: אני מעלה להצבעה.

הצבעה:

בעד 9 (חובב צברי, אייל זלנה, נועם אהרון, בת החן גזאל, קרן שגב, אילן ירימי, בצלאל דוד, מאיה גולדשטיין ואבשלום לוי).

נגד 1 (דוד אבו).

החלטה מספר 173/12

מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת שמות מיום 20.2.17:

מס' הבקשה המלצת הוועדה
1. בקשה לקריאת רחוב ללא מוצא בצד המערבי של דרך ירושלים ע"ש הרב המקובל יעקב רוקח (ז"ל) הועדה סיכמה שרחוב השקמה יוחלף ברח' הרב יעקב רוקח.
2. בקשה לקריאת פארק ה-40 ברחוב הבנים/שבזי (הנקרא "גן הארבעים") ע"ש שושנה דמארי (ז"ל) הוחלט לקרוא לפארק  "פארק שושנה דמארי".
5. בקשה לקריאת אולם כלנית במבנה הספריה ע"ש דבורה עומר (ז"ל) הוחלט לקרוא לאולם כלנית ע"ש דבורה עומר
6. בקשה לקריאת רחוב 300 (זמני) בשם אבני החושן הוחלט לקרוא לרחוב 300 בשם "שוהם".
7. בקשה לקריאת הרחובות 400 ו-500 (זמני) בשם הפרחים הוחלט לקרוא לרחובות 400 ו-500 בשם "ברקת".
8. בקשה לקריאת רחוב 600 (זמני) בשם הנחלים הוחלט לקרוא לרחוב 600 בשם "אודם".
9. בקשה לקריאת רחוב 700 (זמני) בשם פרס נובל הוחלט לקרוא לרחוב 700 בשם "טופז".
10. בקשה לקריאת כיכר הטווסים בשם כיכר התקווה הוחלט כי כיכר הטווסים תיקרא בשם כיכר התקווה
11. בקשה לקריאת כיכר המזרקות הרצל/וייצמן בשם כיכר האחווה הוחלט כי כיכר המזרקות תיקרא בשם כיכר האחווה ע"ש יצחק נבון
12. בקשה לקריאת כיכר המייסדים בשם כיכר הבריאות הוחלט כי כיכר המייסדים תיקרא בשם כיכר הבריאות
13. בקשה לקריאת כיכר משה שרת- הרצל בשם כיכר החינוך (ע"ש ברוך טגניה ז"ל) הוחלט כי כיכר משה שרת-הרצל תיקרא בשם כיכר החינוך (ע"ש ברוך טגניה ז"ל)
14. בקשה לקריאת כיכר התוכים בשם כיכר המנהיגות (ע"ש אריאל שרון ז"ל) הוחלט כי כיכר התוכים תיקרא בשם כיכר המנהיגות (ע"ש אריאל שרון ז"ל)
15. בקשה לקריאת כיכר הרקדניות (ליד פארק יצחק שמיר) בשם כיכר הרעות הוחלט כי כיכר הרקדניות תיקרא בשם כיכר הרעות
16. בקשה לקריאת כיכר בעקרון 2000 בשם כיכר הידע הוחלט כי כיכר בעקרון 2000 תיקרא בשם כיכר הידע

והמלצות הוועדה מיום 31.12.17:

מס' הבקשה המלצת הוועדה
1. בקשה לקרוא לרחוב ע"ש שלום חנש הבקשה אושרה.
הוחלט לקרוא ע"ש שלום חנש את קטע רחוב שבזי מהבנים עד רחוב נווה אשכול.
2. בקשה לקריאת כיכר על שם "פרשת ילדי תימן" הבקשה אושרה.

הוחלט לקרוא לכיכר ברחוב צדוק הלוי – בעל הנס בשם כיכר הצדק ע"ש "ילדי תימן-מזרח ובלקן".

3. בקשה לקריאת מקום ציבורי ע"ש "חוסכי עקיר" הבקשה אושרה.
הוחלט לשים אבן/סלע בכניסה לישוב  בעקרון 2000 ועל האבן יהיה כיתוב "המועצה מוקירה את התושבים שהיו בפרדס בחיסכון" .
4. בקשה לקריאת מקום ציבורי ע"ש "אילן סוויסה" הבקשה אושרה.
הגן ליד הספריה יקרא "גן אילן חי"
 1. הגדלת תב"ר שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה

חובב צברי: ההגדלה מ- 1,200 אלש"ח ל 1,400 אלש"ח, במימון קרנות או גורם מימון אחר שיגויס. היום התקיימה ישיבת פרויקטים ומצאנו שבעקבות המכרז חסר 200 אלש"ח עבור הפרויקט. אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אייל זלנה, אילן ירימי, נועם אהרון, קרן שגב, בצלאל דוד, דוד אבו, מאיה גולדשטיין ואבשלום לוי).

החלטה מספר 174/12

מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה מ- 1,200 אלש"ח ל 1,400 אלש"ח, במימון קרנות או גורם מימון אחר שיגויס.

 1. תיקון טכני לפרוטוקול מספר 49

חובב צברי: יש לבצע שני תיקונים טכניים: 1. תיקון אזכור כניסה ויציאה של חברי המועצה: בת החן גזאל, דוד אבו וקרן שגב, 2. תיקון תב"ר אולם כלנית: יש להוסיף מימון מקרן עזבונות 165 אלש"ח והקטנת קרנות הרשות 165 אלש"ח.

דוד אבו: אגב, היות וחזרת בך על החלטה של חוק העזר, האם אתה ממשיך לגבות כספים עבור הפעלת הדוכנים הללו בשבת?

חובב צברי: לעולם לא גבינו אגרה ובנוסף חוק העזר לא אושר במשרד הפנים. בכל מקרה זה כבר לא רלוונטי מאחר וביטלנו את החוק.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אייל זלנה, אילן ירימי, נועם אהרון, קרן שגב, בצלאל דוד, דוד אבו, מאיה גולדשטיין ואבשלום לוי).

החלטה מספר 175/12

מליאת המועצה מאשרת את התיקונים הטכניים לפרוטוקול מספר 49:

 • תיקון אזכור כניסה ויציאה של חברי המועצה: בת החן גזאל, דוד אבו וקרן שגב.
 • תיקון תב"ר אולם כלנית: יש להוסיף מימון מקרן עזבונות 165 אלש"ח והקטנת קרנות הרשות 165 אלש"ח.
 1. נסיעת מנהלת אגף החינוך לפינלנד

חובב צברי: במסגרת משלחת מטעם אוניברסיטת תל אביב- בית ספר לחינוך, עלות 2200 יורו. פינלנד נחשבת למדינה מאוד מתקדמת בתחום החינוך, אנחנו בעד הפרייה הדדית ולמידה, לכן אני מבקש שתאשרו את הנסיעה. יש שאלות? אין, אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אייל זלנה, אילן ירימי, נועם אהרון, קרן שגב, בצלאל דוד, דוד אבו, מאיה גולדשטיין ואבשלום לוי).

החלטה מספר 176/12

מליאת המועצה מאשרת את נסיעת מנהלת אגף החינוך לפינלנד במסגרת משלחת מטעם אוניברסיטת תל אביב- בית ספר לחינוך, עלות 2200 יורו.

 1. הקמת ועדה מקצועית לשדרוג המרחב הציבורי

חובב צברי: אנחנו מבקשים להקים ועדה מקצועית למרחב הציבורי, הרכב הוועדה: יו"ר הוועדה- מנכ"לית המועצה, מהנדסת המועצה או מי מטעמה, מנהלת אגף תשתיות- רות לוי, מנהלת תחום רישוי עסקים- דוריס שרן, מרכזת הוועדה: ע. מנכ"לית- שיר בשרן, מוזמנים קבועים: היועמ"ש וגזבר המועצה.

בצלאל דוד: מה זה שדרוג ציבורי?

חובב צברי: אנחנו מקימים ועדה מקצועית שתבחן אם ישנם דברים במרחב הציבורי שאנחנו רוצים לטפל בהם, כמו לדוגמה הגדר במשה שרת.

דוד אבו: אנחנו תכף הולכים למהלך של הרחבת היישוב ואנחנו במילא נצטרך ועדה מקצועית שתיתן לנו חוות דעת בכל מיני נושאים, לכן אני מציע לאחד הכול תחת ועדה אחת, לא צריך עוד ועדה ועוד ועדה. צריך לקחת את הכול לסל אחד ולהקים ועדה אחת כוללנית. אני כרגע מדבר מקצועית נטו, להקים ועדות שונות זה יוצר כאוס ובלגן.

חובב צברי: אנחנו נמצאים במצב שתושבים מגיעים ומבקשים לטפל בכל מיני בעיות, וכדי לעשות זאת באופן חוקי התייעצנו עם היועמ"ש והוא המליץ על הקמת ועדה.

דוד אבו: אני לא נגד, רק תצרו מצב שיש ועדה אחת.

בצלאל דוד: איזה משימות מעשיות יש לוועדה הזו?

חובב צברי: המרכז המסחרי, משה שרת ועוד.

דוד אבו: המרכז המסחרי זה כמו לתת אקמול לחולי סרטן, זה לקבע מצב.

בצלאל דוד: בוועדה כזו איפה חברי המועצה?

מאיה גולדשטיין: ועדה כזו צריכה להיות מורכבת גם מחברי אופוזיציה, יש לכך חשיבות ציבורית מיוחדת.

רינת דנון: זו ועדה מקצועית שאין בה חברי מועצה.

חובב צברי: אנשי המקצוע מביאים את המלצותיהם/ מסקנותיהם למליאת המועצה.

מאיה גולדשטיין: אז למה שפשוט אנשי המקצוע יתכנסו מבלי להקים ועדה?

יניב מטלס: היה רצון לבעלי עסקים מסוימים שהמועצה תממן להם שיפוץ בחזיתות, כשבוצעה פנייה אליי אמרתי שאי אפשר לקבל החלטה לאיזה בעל עסק ממנים ולאיזה לא. ולכן כששאלו אותי מהי הדרך של תושבים לקבל מימון מהמועצה כדי לשפץ חזיתות, המלצתי על מנגנון של הקמת קרן ייעודית לטובת שיפור חזיתות במרחב הציבורי. אותה ועדה צריכה לגבש את הקריטריונים לקבלת המימון וכמובן מליאת המועצה צריכה להחליט על היקף התקציב.

מאיה גולדשטיין: אנחנו לא מצביעים על הקמת קרן אלא הקמת ועדה.

יניב מטלס: נכון, אבל הוועדה צריכה לקבוע את הקריטריונים.

דוד אבו: למה המועצה צריכה לאשר את הקמת הוועדה?

יניב מטלס: אתה מלין על זה שהנושא מגיע למליאת המועצה? בסוף, אתם צריכים לקבל החלטה מהם הסכומים שאתם מעבירים לקרן, מהם הקריטריונים וכדומה.

מאיה גולדשטיין: השאלה שלי היא למה אנחנו מצביעים על הקמת ועדה שאין לה כרגע אפשרות להיות מעשית, לאור עבודה שלא הקמנו לצד זה קרן. יש פה בעצם החלטה להקים פורום שידבר.

יניב מטלס: כי יכול להיות שיבוצע פרסום לציבור ולא יהיו פניות כלל. דודו, תחשוב על זה כוועדה בנושא פינוי בינוי.

מאיה גולדשטיין: אין מצב למימון מלא?

יניב מטלס: זה תלוי בהחלטת המועצה.

חובב צברי: הייתה לנו תכנית למרכז המסחרי וזו הייתה תכנית גרועה, לאחר שהבנתי את המצב עלינו לכתוב תכנית חדשה למרכז, גם רמ"י מוכנים להשקיע בסיפור.

דוד אבו: לשפץ ולעשות שינוי קוסמטי למרכז המסחרי זה לעשות צחוק מהתושבים.

חובב צברי: כנבחרי ציבור קיבלנו את החלטה לעשות זאת לטובת הציבור בלבד.

דוד אבו: אתה צריך גם להקשיב לאנשים אחרים, אתה לא מפעיל מריונטות.

חובב צברי: בסיפור הזה צריך לראות את טובת הציבור, בסוף אנחנו רוצים שתקום ועדה מקצועית שתגבש את הקריטריונים.

דוד אבו: אני לא נגד ועדה, אלא מבקש שתרכזו ועדה אחת לכל הנושאים.

חובב צברי: אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

בעד 6 (חובב צברי, אייל זלנה, נועם אהרון, קרן שגב, בת החן גזאל ואילן ירימי)

נגד 4 (דוד אבו, בצלאל דוד, מאה גולדשטיין ואבשלום לוי)

 

החלטה 177/12

מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדה מקצועית לשדרוג המרחב הציבורי, הרכב הוועדה: יו"ר הוועדה- מנכ"לית המועצה, מהנדסת המועצה או מי מטעמה, מנהלת אגף תשתיות- רות לוי, מנהלת תחום רישוי עסקים- דוריס שרן, מרכזת הוועדה: ע. מנכ"לית- שיר בשרן, מוזמנים קבועים: היועמ"ש וגזבר המועצה.

 1. עדכון – ראש המועצה חובב צברי מעדכן בנושא הרחבת היישוב והמלצות הוועדה הגאוגרפית: הוועדה המליצה לתת לקריית עקרון 748 דונם, זה כרגע נמצא לפתחו של שר הפנים.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

 העתקים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה