פרוטוקול ישיבת מועצה (52) שלא מן המניין


27/06/2018 16:19

07/03/18
כ' אדר תשע"ח

מיום 06.03.2018 מס' 52/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר המועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית
 • שיר בשרן – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

 1. הקמת החברה הכלכלית ואישור התכנית האסטרטגית של החברה הכלכלית.
 2. אישור המלצות ועדת שמות מיום 31.12.17.
 3. תיקון תקציב.
 4. מינוי מבקר המועצה לנציב תלונות הציבור.
 5. תיקוני תב"רים.
 6. הצטרפות בתי הספר לתכנית שדרוג ציוד בשנה"ל תשע"ח על פי קול קורא 8684.
 7. אישור פנייה למפעל הפיס בדבר הקדמת מימון "אמת מידה" להקמת אולם הספורט אוהל מאיר.
 8. תב"ר בניית כיתות אוהל מאיר.

מהלך הדיון:

חובב צברי:  ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 52.
מקריא את סדר היום.

1. הקמת החברה הכלכלית ואישור התכנית האסטרטגית של החברה הכלכלית

חובב צברי: קיבלתם את התכנית האסטרטגית וחוות הדעת של הגורמים הבאים: מנכ"ל, גזבר והיועמ"ש, חברת אורבניקס הכינה את התכנית האסטרטגית, אנו מתכוונים לאחר אישור מליאת המועצה להעביר למשרד הפנים לאישור השר. התכנית מתייחסת לשני פרויקטים גדולים: השכונה החדשה ועקרון 2000 וכמובן שבהמשך יהיו עוד פרויקטים נוספים. בנוסף, זה יעבור לאישור גם של דודי ספיר מנהל אגף בכיר לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. אני מאוד מקווה שנצליח לסיים את התהליך. אני יודע שכולם מצדדים בעניין.
דוד אבו: לא בשלב הזה, אתה יודע שצידדנו בעבר וכבר נעשתה עבודה עוד בתקופה של אריק להקמת חברה כלכלית. אנחנו נמצאים בתקופה של שנת בחירות וכל הנושאים האלה צריכים להישאר סגורים בשלב הזה, אם  4 שנים המתנו והיינו בלי חברה כלכלית, אז זה הנושא צריך להישאר סגור ואחרי הבחירות נקים חברה, אני לא יודע אם בשנת הבחירות מותר לך לעשות דברים כאלה.
חובב צברי: מותר.
דוד אבו: אתה יודע שמהיום הראשון אני צידדתי בהקמת חברה כלכלית.
חובב צברי: אני עובד על זה כבר 3 שנים.
דוד אבו: אני אומר את דעתי בנושא, אתה רוצה גם לפרסם מכרז למנכ"ל או שזה רק מועבר למשרד הפנים לאישור?
חובב צברי: קודם כל המועצה עובדת 5 שנים על הקמת חברה כלכלית, אנחנו לא הפסקנו לעבוד על הנושא הזה.
דוד אבו: יש כללים בשנת בחירות.
חובב צברי: בוודאי שיש ואנחנו מקפידים עליהם.
דוד אבו: אתה בחודשים אישרת תב"רים ל-10 שנים, אתה אומר מקפידים… אבל זה בסדר אין לי בעיה עם זה אני לא מתנגד שתפתחו ותעשו, אבל אני אומר שסעיף כזה כבד של הקמת חברה כללית ובנוסף לספק משרה נוספת לתוך המערך הזה זה סובל דיחוי, הפרויקטים לא הולכים לצאת מחר בבוקר.
חובב צברי: בוודאי שכן, כפי שעדכנתי בישיבת מועצה האחרונה הוועדה המליצה לאשר לנו 748 דונם, וכרגע יש השגות של המושבים.
דוד אבו: בין זה לבין ביצוע המרחק הוא גדול.
חובב צברי: זה לא נכון.
דוד אבו: גם אם מחר מתחיל לתכנן, הביצוע יהיה לא פחות מחמש השנים.
בת החן גזאל: צריך להתחיל מאיזשהו מקום.
דוד אבו: אני לא נגד, יתרה מזו אני הלכתי ללמוד את הנושא של חברה כלכלית במקום אחר אבל יש נושאים שצריך לעשות בשכל ולא לשלוף מהמותן.
בת החן גזאל: אל תגזים דודו, זה לא שליפה מהמותן, הכול בחשיבה.
דוד אבו: אנחנו נמצאים בשנת בחירות, יש כללים.
בת החן גזאל: אז מה לא לעשות בכלל?
דוד אבו: אני אמרתי לא לעשות? אני אמרתי לא לבצע דברים בלי תכנון תעשו את זה נכון, ולא בשליפה.
חובב צברי: אני מוחה בתוקף.
דוד אבו: תיקח אנשי מקצוע.. אתה שמת 900 אלש"ח על כיכר והיום פירקו אותה לגמרי, ככה זה נראה.
אייל זלנה: זה שאתה לא יודע לא אומר שאתה צודק, אם היית יודע כמה אדריכלות נעשתה דווקא בכיכר הזאת.
דוד אבו: אל תגיד לי מה נעשה עכשיו, למה לא נעשתה אדריכלות לפני שבנו את הכיכר? אתם נראים בדיחה בפני הציבור.
אייל זלנה: כי אתה לא עשית.
דוד אבו: אני עשיתי כיכר בעקרון 2000 וזה הסתיים תוך חודשיים ועד היום היא פועלת כמו שצריך.
חובב צברי: עוד שאלות?
בצלאל דוד: אני קיבלתי את החומר רק עכשיו.
חובב צברי: אנחנו שולחים את החומרים מבעוד מועד. חברים, עוד שאלות? אין. אני מבקש לעלות להצבעה.
הצבעה:
בעד 6 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב ונועם אהרון)
נגד 3 (דוד אבו, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד).
החלטה 178/12
מליאת המועצה מאשרת את הקמת החברה הכלכלית ואת התכנית האסטרטגית של החברה הכלכלית.

2. אישור המלצות ועדת שמות מיום 31.12.17

חובב צברי: נשלח אליכם הפרוטוקול המתוקן אשר כולל את סעיף 5 שלא הופיע בפרוטוקול הקודם, מדובר בבקשה לקריאת גן המשחקים ע"ש "חיים יהודה", הבקשה אושרה ע"י ועדת שמות.
מאיה גולדשטיין: סעיף 3..
חובב צברי: אתם כבר הצבעתם על שאר הסעיפים האחרים בישיבה הקודמת.
מאיה גולדשטיין: אני יודעת, אבל בישיבה הקודמת לא דיברנו על המלל שיהיה כתוב על האבן והנוסח נראה לי בעייתי "המועצה מוקירה את התושבים שהיו בפרדס בחיסכון", זה קצת עילג.
חובב צברי: אבל זה מה שהוצג בוועדת שמות.
מאיה גולדשטיין: זה לא מה שהוצג בוועדת שמות, בוועדה סיכמנו שנימצא משפט ונחשוב על נוסח הגיוני, זה נראה לך סבבה?
חובב צברי: את יכולה להביא נוסח אחר.
מאיה גולדשטיין: צריך טיפה לשפר אותו, אפשר לשנות אולי "שלקחו חלק בפרויקט פרדס החיסכון".
חובב צברי: אין שום בעיה, כל משפט שתגידי נוכל לשים את זה שם.
דוד אבו: כפי שאמרתי בישיבה הקודמת אני מוחה, אלו שמות של אנשים ואנחנו החלטנו למתג את היישוב בצורה אחרת.
מאיה גולדשטיין: עוד הערה, לגבי סעיף 5 אתם הולכים לקרוא לגן על שם "החלל יהודה חיים"?, אי אפשר לקרוא לגן "גן החיים"?
חובב צברי: זה סמנטיקה, זה בסדר.
דוד אבו: אני נגד השמות, ולא נגד האנשים עצמם.
חובב צברי: אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד)
נגד 1 (דוד אבו)
החלטה 179/12
מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת שמות מיום 31.12.17:

מס' הבקשה המלצת הוועדה
1. בקשה לקרוא לרחוב ע"ש שלום חנש הבקשה אושרה.
הוחלט לקרוא ע"ש שלום חנש את קטע רחוב שבזי מהבנים עד רחוב נווה אשכול.
2. בקשה לקריאת כיכר על שם "פרשת ילדי תימן" הבקשה אושרה.
הוחלט לקרוא לכיכר ברחוב צדוק הלוי – בעל הנס בשם כיכר הצדק ע"ש "ילדי תימן-מזרח ובלקן".
3. בקשה לקריאת מקום ציבורי ע"ש "חוסכי עקיר" הבקשה אושרה.
הוחלט לשים אבן/סלע בכניסה לישוב  בעקרון 2000 ועל האבן יהיה כיתוב "המועצה מוקירה את התושבים שלקחו חלק בפרויקט פרדס בחיסכון" .
4. בקשה לקריאת מקום ציבורי ע"ש "אילן סוויסה" הבקשה אושרה.
הגן ליד הספרייה יקרא "גן אילן חי"
5. בקשה לקריאת גן המשחקים ע"ש "חיים יהודה" הבקשה אושרה.
גן המשחקים ברחוב האבות 30 יקרא ע"ש החלל "חיים יהודה"

3. תיקון תקציב:

א. הגדלת סעיף הוצאות שכר מבקר פנים – 85,000 ₪ (לאור החובה להגדיל משרתו מ- 33% ל- 50% משרה) הגדלת הכנסות ארנונה עסקים – 85,000 ₪ (הגדלת שומות מיסים של תחנות התדלוק פז, סונול, דלק וטן).

ב. הקטנת סעיף הוצאות יועצים ומפקחים מחלקת הנדסה 120,000 ₪ והגדלת סעיף שכר מחלקת הנדסה בסך 120,000 ₪.

חובב מקריא את סעיף א'
חובב צברי: יש הנחיה של משרד הפנים…
דוד אבו: עשינו את זה כבר פעם והנחיה הזו היא לא מחייבת.
חובב צברי: זו הנחיה מחייבת, אנחנו מגדילים לו את המשרה מ33% לחצי משרה, ואם תמשיכו לסעיף 4 תראו שאנו גם מבקשים למנות אותו לנציב תלונות הציבור.
מאיה גולדשטיין: זה לא קרה כבר הדבר הזה?
אלון גרינברג: תאורטית כן מעשית לא.
חובב מקריא את סעיף ב'
דוד אבו: למי השכר?
חובב צברי: אנחנו מעסיקים באמצעות בר טכנולוגיות שלוש עובדות, אנו מבקשים להעסיק במקומן עובד מועצה קבוע באותו מחיר.
דוד אבו: יש לך כזה, האדריכל החדש שנקלט, מה הוא עושה?
חובב צברי: הוא מנהל פרויקטים- תשתיות ודרך אגב הוא תושב קריית עקרון.
דוד אבו: הוא היה גר בקריית עקרון, איך נולד ה120 אלש"ח?
בצלאל דוד: סוף סוף הכנסת עובד חרדי למועצה.
אלון גרינברג: לשאלתך דוד, עד כה אנחנו מעסיקים במיקור חוץ, בנוסף, זה נמצא בסעיף פעולות וכדי לקלוט עובד אנחנו צריכים להעביר מפעולות לשכר.
דוד אבו: אבל למה זה נעשה?
אלון גרינברג: כי המהנדסת סבורה שיותר נכון להעסיק עובד במשרה מלאה וקבוע, מאשר עובדים שמגיעים פעם אחת בשבועיים.
מאיה גולדשטיין: על אותם נושאים?
אלון גרינברג: כן.
מאיה גולדשטיין: נשמע שהיא צודקת.
דוד אבו: ייצא מכרז?
חובב צברי: כן. אני מבקש לעלות להצבעה.
חובב מקריא את סעיף א'
הצבעה:
בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד)
נגד 1 (דוד אבו)
החלטה 180/12
מליאת המועצה מאשרת הגדלת סעיף שכר מבקר פנים – 85,000 ₪ (לאור החובה להגדיל משרתו מ- 33% ל- 50% משרה) והגדלת הכנסות ארנונה עסקים – 85,000 ₪ (הגדלת שומות מיסים של תחנות התדלוק פז, סונול, דלק וטן).
חובב מקריא את סעיף ב'
הצבעה:
בעד 8 (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד)
נגד 1 (דוד אבו)
החלטה 181/12
מליאת המועצה מאשרת את הקטנת סעיף יועצים ומפקחים מחלקת הנדסה 120,000 ₪ והגדלת סעיף שכר מחלקת הנדסה בסך 120,000 ₪.

4. מינוי מבקר המועצה לנציב תלונות הציבור.

חובב צברי: מאחר ואנו מעלים את היקף המשרה של המבקר לחצי משרה, אנחנו מבקשים למנות אותו לנציב תלונות הציבור במקום מנהלת אגף הרווחה והשירותים החברתיים.
מאיה גולדשטיין: זו עבודה שמנותקת מהליך הביקורת על המועצה כלומר מדובר בתפקיד נוסף. כנציב תלונות הציבור הוא מחויב לבדוק כל תלונה שתגיע עם הגורמים הרלוונטיים?
חובב צברי: כן.
מאיה גולדשטיין: זה פניות תושבים?
חובב צברי: כן, כל פניה, כמו פניות ציבור.
מאיה גולדשטיין: והמבקר מתאים לתפקיד?
חובב צברי: כן, בזמנו דוד ברויאר עשה את זה.
מאיה גולדשטיין: כן, הוא התאים.
חובב צברי: הוא אמור להעביר את הפניה לגורמי המקצוע ולקבל את התייחסותם, לאחר מכן לגבש תשובה מקצועית. יש שאלות? אני מבקש לעלות להצבעה.
הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד ודוד אבו)
החלטה מספר 182/12
מליאת המועצה מאשרת את מינוי מבקר המועצה איזי בנוזיו לנציב תלונות הציבור.

5. תיקוני תב"רים:

א. הקטנת תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון – 200,000 ₪ מהלוואה.

ב. הגדלת תב"ר תכנונים שונים – 200,000 ₪ מהלוואה.

חובב צברי: מקריא תיקוני התב"רים הנ"ל.
מאיה גולדשטיין: סיימנו את כובשי החרמון?
חובב צברי: לא.
מאיה גולדשטיין: אז מה זה עודף? לא צריך את זה?
חובב צברי: אנחנו מעבירים מהלוואה מאחר והמהנדסת מבקשת לאפשר לה את תב"ר תכנונים שונים לנושאים מסוימים.
דוד אבו: אתה מדבר על תכנונים או ביצועים שונים?
אייל זלנה: תכנון.
אלון גרינברג: הכנת תכנית, ואז כשיהיה כסף זה יבוצע.
דוד אבו: כשאתה מדבר על תכנונים שונים אתה מדבר על תכניות?
אלון גרינברג: כן, שפותחים תב"ר לדוגמה כמו גן ילדים בשביל לקבל הרשאה ממשרד החינוך אתה חייב להגיש תכנון. ולכן פותחים תב"ר שנקרא תכנונים שונים, המהנדסת דואגת שכל הזמן יהיה לה כסף על מנת לפנות לגורמי חוץ שיבצעו לה את התכנון ואז ההוצאות נרשמות שם.  
חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה.
חובב מקריא את סעיף א' וב'
הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, דוד אבו, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד)
החלטה 183/12
מליאת המועצה מאשרת את הקטנת תב"ר שיפורי בטיחות ברחוב כובשי החרמון בסך 200,000 ₪ מהלוואה  והגדלת תב"ר תכנונים שונים בסך 200,000 ₪ מהלוואה.

6. הצטרפות בתי הספר לתכנית שדרוג ציוד בשנה"ל תשע"ח על פי קול קורא 8684:

א. בית ספר בן צבי תקציב 90,000 ₪

ב. בית ספר אוהל מאיר  תקציב 70,000 ₪

חובב צברי: מבחינת מקורות מימון 120 אלש"ח ממשרד החינוך ו- 40 אלש"ח מתקציב המועצה.
דוד אבו: למה תמיד בית ספר בן צבי מקבל יותר?
בצלאל דוד: יש הבדל בכמות התלמידים.
חובב צברי: אני מעלה להצבעה.
הצבעה:
אושר פה אחד  (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, דוד אבו, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד)
החלטה 184/12
מליאת המועצה מאשרת את הצטרפות בתי הספר לתכנית שדרוג ציוד בשנה"ל תשע"ח על פי קול קורא 8684: בית ספר בן צבי תקציב 90,000 ₪  ובית ספר אוהל מאיר  תקציב 70,000 ₪ . מקורות מימון- 120 אלש"ח ממשרד החינוך , 40 אלש"ח מתקציב המועצה.

7. אישור פנייה למפעל הפיס בדבר הקדמת מימון "אמת מידה" לשנים 2019-2021 לטובת השלמת מימון להקמת אולם הספורט בבית הספר אוהל מאיר

חובב צברי: תקציב התב"ר: טוטו וינר- 6.427 מיליון ₪, מפעל הפיס הקצבה 2016-2018:  3.072 מיליון ₪ מפעל הפיס הקדמת מימון 2019-2021: עד 3 מיליון ₪ סה"כ  – 12.499 מיליון ₪
דוד אבו: אתה מסיים את זה ב12? לקחת פה גם הלוואה?
אלון גרינברג: אין הלוואה.
חובב צברי: יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין היה כאן השבוע..
דוד אבו: והוא ייתן לך את כל הכסף הזה קדימה?
חובב צברי: הוא אמר שייתן לנו קדימה, אבל אנחנו חייבים לאשר את זה במועצה. אני מעלה להצבעה.
 הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד ודוד אבו)
החלטה 185/12
מליאת המועצה מאשרת לפנות למפעל הפיס בבקשה להקדמת מימון "אמת המידה" לשנים 2019-2021 לטובת השלמת מימון להקמת אולם הספורט בבית הספר אוהל מאיר". תקציב התב"ר: טוטו וינר- 6.427 מיליון ₪, מפעל הפיס הקצבה 2016-2018:  3.072 מיליון ₪ מפעל הפיס הקדמת מימון 2019-2021: עד 3 מיליון ₪ סה"כ  – 12.499 מיליון ₪

8. תב"ר בניית כיתות אוהל מאיר

אלון גרינברג: המועצה אישרה את ההרשאה ממשרד החינוך. לעיתים משרד החינוך מעביר את התקציב למפעל הפיס ואז בעצם מפעל הפיס נותן את הרשאה. לאור זאת משרד הפנים מתעקש שהמועצה תאשר כי הרשאה היא ממפעל הפיס ולא ממשרד החינוך. אנו יודעים שהרשאה א' היא ממפעל הפיס, לגבי הרשאה ב' אנחנו עוד לא קיבלנו אותה ביד, ולכן בהחלטת המועצה נכתב הרשאה או ממפעל הפיס או משרד החינוך.
חובב צברי: ההרשאה של משרד החינוך לשלב א' יצאה ממפעל הפיס במקום ממשרד החינוך בסך 4,256,680 ₪. בהליך אישור התב"ר מול משרד הפנים הם מבקשים שיהיה כתוב הרשאה ממפעל הפיס, למרות שכלכלית מקור התקציב הוא ממשרד החינוך. לגבי הרשאה לשלב ב' נשאיר את 2 האופציות- חינוך או פיס כי עוד לא ידוע ממי זה יגיע, הם סוגרים ביניהם מבלי לשאול אותנו.
הצבעה:
אושר פה אחד (חובב צברי, בת החן גזאל, אילן ירימי, אייל זלנה, קרן שגב, נועם אהרון, מאיה גולדשטיין ובצלאל דוד ודוד אבו)
החלטה מספר 186/12
מליאת המועצה מאשרת כי הרשאה א' עבור שלב א' של הבנייה בסך 4,250,000 ₪ (לפני תוספות והצטיידות), עבור תב"ר בניית כיתות אוהל מאיר המקור התקציב הוא ממפעל הפיס. הרשאה ב' מקור המימון יועבר ע"י מפעל פיס או ממשרד החינוך.
הישיבה ננעלה.
רשמה: רחל סהלו, ע. מנכ"לית.

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה