פרוטוקול ישיבת מועצה (54)


09/08/2018 22:27

23.07.2018
יא' אב תשע"ח

מיום 23.07.2018 מס' 54/12

 

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • שיר בשרן – עוזרת מנכ"לית

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה

סדר יום:

 1. הסרת הערת אזהרה הקיימת במגרש המיועד לבניית אולם ספורט.
 2. אישור חוזה אישי לורד סטחי, מחליפת מנהלת לשכת ראש המועצה.
 3. אישור המלצות ועדת שמות מיום 1.07.18.
 4. תב"רים:

א. תיקון תב"ר הנגשת בניין המועצה – הקטנת הלוואה 275 אלש"ח.

ב. תיקון תב"ר שיפור בטיחות רחוב רבי מאיר בעל הנס – הקטנת הלוואה 184 אלש"ח.

ג. תיקון תב"ר הקמת מרכז צעירים- הקטנת הלוואה 76 אלש"ח.

ד. אישור תב"ר שיפור חזיתות – מקור המימון הלוואה בסך 535 אלש"ח .

ה. תיקון תב"ר הנגשת תחנות אוטובוסים – מימון 100% של משרד התחבורה בסך 93,502 ₪.

ו. אישור תב"ר הקמת תיכון – 25 מלש"ח.

ז. אישור תב"ר שיפוץ רחוב הלבונה – 500 אלש"ח הלוואה מבנק דקסיה.

 1. אישור מסגרת חח"ד בבנק דקסיה עד 3% מתקציב המועצה.
 2. אישור נציגי ציבור נוספים לוועדות בחינה כ"א.
 3. הקמת ועדה לשימור אתרים.
 4. אישור נציג המועצה באשכול שורק דרומי.

מהלך הדיון:

חובב צברי:  פותח את ישיבה מספר 54.  מקריא את סדר היום.

1. הסרת הערת אזהרה במגרש המיועד להקמת אולם ספורט

חובב צברי: לפני הרבה שנים המועצה רשמה הערת אזהרה בעניין מקלט, במגרש המיועד כיום לבניית אולם ספורט. מפעל הפיס מבקשים להסיר את הערת האזהרה ואנו מתבקשים לאשר זאת.

מאיה גולדשטיין: למה?

אייל זלנה: כי זו הערת אזהרה שאנחנו שמנו בעבר וכיום כבר לא רלוונטי.

רינת דנון: מדובר בביטול הערת אזהרה מיום 20.6.2003 לצורך הקמת מקלט או מחסה בהתאם לתקנה 28 הרשומה על המקרקעין הידועים כגוש 5105 חלקה 98 בהתאם לשטר מס' 13360/2003/1005

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין).

החלטה 197/12

מליאת המועצה מאשרת ביטול הערת אזהרה מיום 20.6.2003 לצורך הקמת מקלט או מחסה בהתאם לתקנה 28 הרשומה על המקרקעין הידועים כגוש 5105 חלקה 98 בהתאם לשטר מס' 13360/2003/1005 וזאת לטובת הקמת אולם ספורט במגרש.

 

2. אישור חוזה אישי לגב' ורד סטחי מחליפת מנהלת לשכת ראש המועצה

חובב צברי: עו"ד ליאת פרץ בחופשת לידה ואנחנו רוצים שלמחליפה שלה, ורד סטחי, יהיו את אותם תנאים כמו שהיו לליאת. כרגע היא עובדת בדרוג דרגה.

מאיה: היא תסיים את תפקידה כשליאת חוזרת?

חובב: וודאי שכן.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין ).

החלטה 198/12

מליאת המועצה מאשרת חוזה אישי לגב' ורד סטחי מחליפת מנהלת לשכת ראש המועצה.

 

3. אישור המלצות ועדת שמות מיום 1.07.18

חובב צברי: מכיוון שבהנהלה כולם שמעו את ההחלטות והחברה בועדת שמות מאיה שמעה את כל ההחלטות,  אחזור בקצרה על ההחלטות.

מקריא את ההחלטות.

מאיה גולדשטיין: להוסיף בסעיף 3 לפרוטוקול את המילה "סמטת".

חובב צברי: אוסיף.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין ).

החלטה 199/12

מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת השמות מיום 1.7.18:

מס' הבקשה שם המבקש חלופות מוצעות הערות המלצות הוועדה
1. בקשה להנצחת אשר עוקבי ז"ל יו"ר מכבי קרית עקרון- איתן כהן מבוקש הנצחת שם מגרש על מגרש האימונים במגרש הכדורגל בהתאם לסעיף 6.6.3 לנוהל הנצחת שמות, אין אפשרות להנצחה ביותר מאתר אחד ביישוב.
2. בקשה להנצחת "יצחק נבון" העמותה להנצחת מורשת הנשיא החמישי יצחק נבון 1.שכונה חדשה
2.תיכון
הבקשה כבר עלתה בוועדה הקודמת והוחלט על קריאת כיכר (בדרי), העמותה מתנגדת ומבקשת לקרוא על שמו שכונה, פארק תעשיות או בי"ס תיכון. הבקשה תישקל מחדש לקראת הקמת התיכון.
3. בקשה לקריאת רחוב ע"ש "חביב עבדל" משפחה שבילים ודרכים פנויות בוועדה הקודמת בדצמבר הוחלט לשוב ולדון מחדש הוועדה החליטה לקרוא לסמטת 76 ע"ש "חביב עבדל"
4. בקשה לקריאת רחוב ע"ש נשים שכונה חדשה
כיכרות
פארקים
שבילים ודרכים פנויות
רונית אלקבץ, שושנה דמרי, ויקי שירן, דונה גרציה, עופרה חזה, אסנת ברזאני,רחל צברי, שרה עזריהו, ברכה צפירה
בוועדה הקודמת בדצמבר הוחלט לשוב ולדון מחדש בבקשה.
הנושא ידון שוב לקראת בניית השכונה החדשה
5. החלטה על שם לכיכר הטווסים- כיכר התקווה
(הרצל- סביונים/כלנית)
לא התקבלה החלטה.
נשוב ונדון בוועדה הבאה.
6. החלטה על שם לכיכר המזרקות– כיכר האחווה (ליד בדרי) לידיעה. בוועדה ב19.3.2018 הוחלט ע"ש הכיכר "כיכר גנדי" לא התקבלה החלטה.
נשוב ונדון בוועדה הבאה.
7. החלטה על שם לכיכר המייסדים- כיכר הבריאות (ליד קופת חולים) הוחלט לקרוא לכיכר כיכר הבריאות  ע"ש מייסדי קרית עקרון
8. החלטה על שם לכיכר הרקדניות- כיכר הרעות
(שד' יצחק רבין-תדיראן)
הוחלט לקרוא לכיכר כיכר הרעות  ע"ש נעמי שמר
9. החלטה על שם לכיכר עקרון 2000- כיכר הידע
(המלך חסן)
לא התקבלה החלטה.
נשוב ונדון בוועדה הבאה.

4. תב"רים:

א. תיקון תב"ר הנגשת בניין המועצה – הקטנת הלוואה בסך 275 אלש"ח.

ב. תיקון שיפור בטיחות רחוב רבי מאיר בעל הנס – הקטנת הלוואה בסך 184 אלש"ח.

ג. תיקון תב"ר הקמת מרכז צעירים – הקטנת הלוואה בסך 76 אלש"ח.

ד. תיקון תב"ר שיפור חזיתות – תיקון מקור מימון להלוואה בסך 535 אלש"ח.

ה. תיקון לתב"ר הנגשת תחנות אוטובוסים – מימון 100% של משרד התחבורה בסך 93,502 שח.

ו. אישור תב"ר הקמת תיכון – בסך 25 מלש"ח ממקורות מימון שונים כמפרט להלן.

ז. אישור תב"ר שיפוץ רחוב הלבונה – בסך 500 אלש"ח באמצעות הלוואה מבנק דקסיה לתקופה של 5 שנים בריבית פריים מינוס 0.15%. במהלך שנת 2018 צפויה להתקבל הרשאה בסך 680 אלש"ח ממשרד התחבורה ואם תתקבל, נממן באמצעות ההרשאה.

חובב צברי:  סעיפים א-ג לוקחים את הכספים לטובת תב"ר שיפוץ חזיתות.

מאיה גולדשטיין: זה נשאר עודף?

חובב צברי: כן. ולרחוב הלבונה אנחנו לוקחים הלוואה כדי שיאשרו את התב"ר וכשתיכנס הרשאה ממשרד התחבורה נוכל לממן באמצעות ההרשאה.

מאיה גולדשטיין: תוכל לפרט בעניין התיכון?

חובב צברי: לגבי הקמת התיכון 25 מיליון ₪, מקורות המימון הם או משרד החינוך או מפעל הפיס או כל תורם או קרנות המועצה או הלוואה או מקור מימון אחר. קיבלנו אישור עקרוני לתיכון ממשרד החינוך, הם מבקשים קרקע ואנו עובדים להסדרת הקרקע.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין).

החלטה מספר 200/12

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כמפורט לעיל.

5. אישור מסגרת חח"ד בבנק דקסיה עד להיקף של 3% מתקציב המועצה

אלון גרינברג: זו מסגרת אשראי שהרשויות יכולות לקחת עד 3% ובשנים האחרונות לא ניצלנו. כיום לאור היקף הפרויקטים בפיתוח שרבים מהם ממומנים מהרשאות משרדים חיצוניים, יש צורך במימן ביניים עד קבלת ההחזרים מגורמי המימון.

חובב צברי: זה יאפשר לנו תנועה תזרימית יותר טובה.

מאיה גולדשטיין: מה זה אומר?

אלון גרינברג: פרויקטים ממומנים ממשרדי ממשלה וגורמי חוץ. המועצה מבצעת ומגישה חשבונות לקבלת החזרים. עד קבלת ההחזר נדרש לשלם לקבלנים ומסגרת האשראי בבנק עוזרת בכך. זה מנוצל רק כשנדרש. מדובר בהליך מקובל ברשויות ומקבלים אישור משרד הפנים לכך.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין ).

החלטה מספר 201/12

מליאת המועצה מאשרת מסגרת חח"ד בבנק דקסיה עד 3% מתקציב המועצה.

6. מינוי נציגי ציבור נוספים לוועדת בחינה כ"א

חובב צברי: שני הנציגים הנוספים הם נחמה יעקבי ויונתן רידי. בכל מכרז יש נציגי ציבור, עכשיו הם יצטרפו לנציגים הקיימים.

רינת דנון: יונתן רידי הוא בכפוף לאישור היועמ"ש.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין).

החלטה מספר 202/12

מליאת המועצה מאשרת את מינוי נציגי הציבור נחמה יעקבי ויונתן רידי לועדת בחינה לכ"א.

 

7. הקמת ועדה לשימור אתרים

חובב צברי: הרכב הועדה המוצע הוא יו"ר אייל זלנה וחברי הועדה הם בת החן אבשלום לוי וקובי סבג.

הרכב הוועדה – יו"ר הוועדה – אייל זלנה, חברי הועדה: בת החן גזאל, אבשלום לוי, קובי סבג, עובד רשות הבקיא בתחום- מהנדסת המועצה לריסה וקסלר, שני אנשים המצויים בנושא בדעה מייעצת – דורון גהלי וטל בן נון.

מאיה גולדשטיין: איזה אתרים לשימור יש לנו?

אייל זלנה: העיקרי הוא הצריף האחרון ברחוב מרבד הקסמים מול שיבת ציון.

מאיה גולדשטיין: הוא ראוי לשימור? יש תקציב?

אייל זלנה: הוא ראוי ומשרד התרבות של השרה רגב מתקצב.

מאיה גולדשטיין: לגבי הרכב הועדה הייתי רוצה להיות חברה.

עו"ד יניב מטלס: משקל הסיעות בועדות נבחן ויוצא שארבעת הסיעות שקיבלו נציג בועדה החדשה הן הסיעות הזכאיות לנציגות נוספת. חייבים לשמור על משקל הסיעות בועדות.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין ).

החלטה מספר 203/12

מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדה לשימור אתרים בהרכב: יו"ר – אייל זלנה, בת החן גזאל, אבשלום לוי, יעקב סבג, עובד רשות הבקיא בתחום- מהנדסת המועצה לריסה וקסלר, שני אנשים המצויים בנושא בדעה מייעצת – דורון גהלי וטל בן נון.

8. אישור נציג המועצה לאשכול שורק דרומי

חובב צברי: נציגת המועצה תהיה מנכ"לית המועצה רינת דנון. הייתה פגישה ראשונה. נציגי הרשויות הם ראשי רשויות ומנכ"לים. כבר מונו מספר ראשי רשויות ואנו ממנים את מנכ"לית המועצה לנציגתנו.

הצבעה:

אושר פה אחד (חובב צברי, נועם אהרון, אייל זלנה, בת החן גזאל, אילן ירימי ומאיה גולדשטיין).

החלטה מספר 204/12

מליאת המועצה מאשרת את מנכ"לית המועצה כנציג מועצה לאשכול שורק דרומי.

 

הישיבה ננעלה.

 

רשמו: אלון גרינברג, גזבר ושיר בשרן, ע. מנכ"לית.

 

חובב צברי – ראש המועצה

עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה