פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 10.12.2017


28/01/2018 14:39

17 דצמבר 2017
‏כ"ט כסלו, תשע"ח

נושאים כלליים

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדסת זהבה שפיגלר – יועצת התנועה וחברת ועדת תנועה
  • המהנדס אוסאמה חטיב – יועץ למשרד התחבורה
  • יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

נעדר:

  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה
מספר כתובת ביטול / מחיקה להצבה / סימון נימוקים והחלטות תאור הבקשה מס'
בקשה התמרור התמרור
348 רח' הדובדבן לדחות את הבקשה. לא ניתן לחסום דרך המיועדת לכלל הציבור. בקשה להצבת שילוט איסור כניסה ובקשה להצבת מחסום בכניסה לרחוב.
349 רח' העופרים 11 818 לאשר סימון אדום לבן בכניסה לחניה הצפונית למגרש, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. בקשה לסימון מעטפות בכניסה לשתי החניות הפרטיות וכן סימון מעטפה/אדום-לבן בין שתי הכניסות לחניות הקיימות, עקב חסימות החניה וקושי בתמרון יציאה מהחניה.
350 רח' הרצל 27 רח' צדוק הלוי לדחות את הבקשה. לא ניתן לתחום חלק ממגרש ציבורי לטובת מגרש מגורים. בקשה לחסימת המעבר – מהשביל המוביל לבית המבקש מרחוב צדוק הלוי לכיוון רח' הרצל, לבין הרחבה – הגובלת מצפון, עקב סכנת בטיחות מטרקטורונים במקום, חסימת הכניסה לבית וכן הפרעות שונות נוספות.
352 רח' החבצלת רח' האירוס רח' הנורית רח' הנרקיס לקדם להליכי תכנון את מתחם שכונת החבצלת ע"פ ניתוח הצרכים והאפשרויות כולל פסי האטה, מעברי חציה מוגבהים, חד סטריות וכו'. יש לקבל הצעת מחיר לתכנון, תוך ציון סה"כ מס' חניות ע"פ מצב קיים וע"פ מצב מוצע. לקבל הצעת מחיר לביצוע. הרשות
תבחן הבקשה לאחר הערכת כמות החניות המתווספת, עלות התכנון ועלות הביצוע. התכנית תועבר לתאום עם חברת אג"ד ולאישור משרד התחבורה.
בקשה להפוך ארבעה רחובות בשכונת חבצלת לחד סטריים ולהוסיף מקומות חניה.
353 רח' החבצלת רח' האירוס רח' הנורית רח' הנרקיס רח' הכלנית לקדם להליכי תכנון את מתחם שכונת החבצלת ע"פ ניתוח הצרכים והאפשרויות כולל פסי האטה, מעברי חציה מוגבהים, חד סטריות וכו'. יש לקבל הצעת מחיר לתכנון, תוך ציון סה"כ מס' חניות ע"פ מצב קיים וע"פ מצב מוצע. לקבל הצעת מחיר לביצוע. הרשות
תבחן הבקשה לאחר הערכת כמות החניות המתווספת, עלות התכנון ועלות הביצוע. התכנית תועבר לתאום עם חברת אג"ד ולאישור משרד התחבורה.
בקשה להקמת פסי האטה ומעברי חציה בשכונת חבצלת.
354 רח' האגוז לדחות את הבקשה. הבקשה תבחן מחדש בהליך תכנון המתבצע בימים אלה, להפיכת הרחוב לרחוב משולב. בקשה לסימון אדום לבן ולאכיפה ברחוב האגוז בצד המזרחי עד לגן האחים, עקב קושי בתמרון החניה.
355 רח' שלמה בן יוסף 818 לאשר סימון אדום לבן למען בטיחות הולכי הרגל החוצים את הכביש, ע"פ תכנית מצ"ב בקשה להמשיך סימון אדום לבן ברחוב שלמה בן יוסף לפני הפניה לחניות בתי הספר- מדרום למעבר החציה הקיים, עקב קושי בשדה ראיה.
356 רח' מרבד הקסמים שד' יצחק רבין לזמן את נציגי קוי התחבורה הציבורית העוברים בשערים, לישיבה בהשתתפות יו"ר ועדת התחבורה, מהנדסת המועצה ויועצת התנועה, לבחינת: שער מרבד הקסמים- סגירת השער לכניסה וליציאת כלי רכב בשעות המבוקשות. שער שד' יצחק רבין- סגירת השער לכניסה לישוב בשעות
המבוקשות. יציאה משער רח' רבין תתאפשר, לא שינוי. הבקשה תועבר לאישור משרד התחבורה לאחר קבלת החלטה על שינוי שעות פתיחת וסגירת השערים.
בקשה לסגירת שערי הישוב בכניסות ממרבד הקסמים ומשד' יצחק רבין – מהשעה 24:00 ועד 9:00. ראה תרשים מצ"ב
357 רח' הסביונים רח' הרצל לאשר את סגירת רח' הסביונים בכניסה הדרומית, מהשעה 7:00 ועד 9:00 למעט רכב תפעול, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. הרשות מחליטה לבחון ולקדם תב"ע לשינוי יעוד השצ"פ בכניסה הדרומית לרחוב הסביונים, במקביל לאישור סגירת הרחוב. בקשה לאישור זמני עד להסדר קבוע, לתמרור- הכניסה אסורה לרח' הסביונים- בכניסה הדרומית, מהשעה 7:00 ועד 9:00 למעט רכבי הסעה וחרום. ראה תרשים מצ"ב
358 רח' הרצל (סמוך למס' 64-65) 801 לאשר סימון קו הפרדה רצוף  בעיקול ברחוב הרצל, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. הנושא יועבר לאישור משרד התחבורה. בקשה לשינוי סימון קו הפרדה מקווקו לקו רצוף בקטע דרך ברחוב הרצל (סמוך למס' 64-65).
359 רח' הבנים 26 לאשר סימון חניית נכה כללית ברחוב הבנים, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. בקשה בשם תושבת לסימון חניית נכה כללית סמוך לגן ילדים התאנה ברחוב הבנים 26.
360 רח' הרב מימון (סמטה) 818 626 439 לאשר סימון אדום לבן-בצד המערבי, תמרור חניה ע"פ הוראות לבאי מוסדות הציבור בלבד. בקשה להצבת תמרור שילוט חניה לשימוש מוסדות הציבור – בכניסה לרחוב הרב מימון ובסוף הרחוב.
361 רח' הכלנית רח' הנרקיס לקדם להליכי תכנון את מתחם שכונת החבצלת ע"פ ניתוח הצרכים והאפשרויות כולל פסי האטה, מעברי חציה מוגבהים, חד סטריות וכו'. יש לקבל הצעת מחיר לתכנון, תוך ציון סה"כ מס' חניות ע"פ מצב קיים וע"פ מצב מוצע. לקבל הצעת מחיר לביצוע. הרשות
תבחן הבקשה לאחר הערכת כמות החניות המתווספת, עלות התכנון ועלות הביצוע. התכנית תועבר לתאום עם חברת אג"ד ולאישור משרד התחבורה.
בקשה להקמת פסי האטה ברחוב הכלנית וברחוב הנרקיס,  המובילים למתחם גני הילדים. ראה תרשים מצ"ב
362 רח' הרצל לדחות את הבקשה. לא בטיחותי לסמן מעבר חציה בקטע דרך. בקשה לסימון מעבר חציה ברחוב הרצל  (בהמשך רחוב שיזף)  סמוך לתחנת האוטובוס  . ראה תרשים מצ"ב
363 רח' שחפית רח' סנונית רח' אנפה רח' שיחנית רח' עפרוני רח' סלעית רח' חופית רח' שחף לדחות את הבקשה. לא ניתן לפתח מהירות במקום. בקשה להקמת פסי האטה בכל כניסה/יציאה מהרחובות הקטנים המובילים לרחוב הלוטם, עקב נסיעה במהירות מופרזת. ראה תרשים מצ"ב
364 רח' האלון לאשר סימון החניות ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה. מותנה בבחינת הצעת המחיר. בקשה לסימון חניות קיימות לכל אורך רחוב האלון מצפון ומדרום.
365 רח' המייסדים לאשרר 2 חניות הנכים הכלליות , לאחר שיבחנו ע"י יועצת התנועה. בקשה לבחינה מחדש של חניות נכים במתחם חניות המתנ"ס והמועצה.
366 רח' הרצל (סמוך למס' 17-19) לאשר העתקת מפרץ תחנת האוטובוס ומבנה התחנה, ע"פ תכנית שהוכנה ע"י ספיר-ניהול פרוייקטים מעודכנת ליום 30.10.17. התכנית תועבר לאישור משרד התחבורה. בקשה לאישור תכנית להעתקת מפרץ תחנת אוטובוס תחבורה ציבורית ומבנה התחנה.
367 רח' הרצל רח' הכלנית הנושא יועבר לאבי לודריק במסגרת התכנון החדש לכניסה לישוב. התכנון יבחן ע"י יועצת התנועה. בקשה להרחבת נתיב הנסיעה – רחוב הרצל בפניה לרח' הכלנית, עקב פגיעת משאיות בתמרורים ובמעקות.
368 רח' ויצמן רח' לוחמי הגטאות לאשר הצבת עמודי חסימה במקום. בקשה להוספת עמודי חסימה ביציאה מרחוב לוחמי הגטאות לרחוב ויצמן, עקב חניית רכבים  במקום  הגורמים להפרעה ולסכנה להולכי הרגל. ראה תרשים מצ"ב
369 רחבי הישוב לאשר קידום הנושא. הנושא יועבר אל אילן ירימי, סגן ראש המועצה, ואל החברה המפעילה את קו 26א לקידום הנושא. עם קידום הנושא יועבר שינוי המסלול לאישור משרד התחבורה. בקשה להגברת תדירות קו 26א בישוב, לצורך שימוש תושבים הגרים באזור רח' שבזי והסביבה.
370 רח' היהלום 6 818 לאשר סימון אדום-לבן בכניסה לחניית המבקש,  עקב חסימת החניה ע"י באי המבנה הציבורי הסמוך-גן הילדים. ע"פ תרשים מצ"ב בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית, עקב חסימת החניה ע"י באי גן הילדים הסמוך.
371 רח' משה שרת רח' הרצל 302 לאשר תמרור עצור, עקב העדר שדה ראיה בכניסה לצומת וסכנת בטיחות במקום. המשטרה מתנגדת עקב אי חוקיות התמרור במעגל תנועה. התכנית תועבר לאישור משרד התחבורה. בקשה לאשרר תמרור עצור לפני מעגל התנועה- ברח' משה שרת, זרוע צפונית מזרחית, פינת רח' הרצל, עקב קושי בשדה הראיה במקום. ראה תרשים וצילום.
372 שד' יצחק רבין דרך ירושלים לאשר העברת הנושא לבחינה חוזרת משותפת של מנהלת מח' תשתיות, מהנדסת המועצה ויועצת התנועה. בקשה לבדיקה חוזרת למיקום התמרורים המוצבים באי התנועה ברחוב שד' יצחק רבין בכניסה לדרך ירושלים, עקב פגיעות חוזרות ונשנות בתמרורים וחידושם החוזר. ראה תרשים מצ"ב.
373 רח' הרצל הנושא ממתין לחוו"ד היועמ"ש. דיון המשך – בנושא הקמת תחנת מוניות במתחם המרכז המסחרי ברחוב הרצל. ראה תרשים מצ"ב
374 רח' שיזף 402 לאשר הצבת תמרור הכניסה אסורה לכלי רכב בכניסה לשביל, ע"פ תכנית מצ"ב. דיון  המשך- בבקשה לאסור כניסת כלי רכב בשביל ברחוב השיזף. בדיון חוזר קודם החליטה הרשות לבדוק כניסה חלופית למגרש המגורים בפינת הרחובות הרצל/אגמיה (גו"ח 4540/81) הגובלת בשביל. ראה תרשים מצ"ב
המשך דיון בבקשה 375 רח' העופרים לדחות את הבקשה עקב אי הפרעה לתנועה במקום, זאת לאחר ביקורים ותצפיות שנעשו במקום. דיון חוזר בבקשה לפתרון חסימת רח' העופרים בקטע מהכניסה לשביל מרח' הבנים.
המשך דיון בבקשה 271 לבצע סיור במקום ולקבל חוו"ד יועצת התנועה. בקשה להצבת מעקה או פתרון שימנע חסימת החניה ברחוב החבצלת 38. ראה תרשים מצ"ב

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961