פרוטוקול מתוקן ישיבת מועצה (49) שלא מן המניין


08/01/2018 16:03

08.01.2018
כ"א טבת תשע"ח

מיום 07.01.2018 מס' 49/12

משתתפים:

 • חובב צברי – ראש המועצה
 • אילן ירימי – סגן ראש המועצה
 • עו"ד אייל זלנה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
 • בת החן גזאל – סגנית ראש המועצה
 • נועם אהרון – משנה לראש המועצה
 • קרן שגב – חברת מועצה
 • עו"ד מאיה גולדשטיין – חברת מועצה
 • דוד אבו – חבר מועצה

נוכחים:

 • עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה
 • עו"ד ארז שביט – היועץ המשפטי למועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • רחל סהלו – עוזרת מנכ"לית
 • עדי בצר – עוזרת ראש הרשות

נעדרו:

 • קובי סבג – חבר מועצה
 • בצלאל דוד – חבר מועצה
 • אבשלום לוי – חבר מועצה

סדר יום:

 1. אישור חוק עזר לקריית עקרון (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התשע"ח-2018
 2. הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 30.06.2018 (חוקי העזר לסלילה, לתיעול ולשצ"פים).
 3. תיקוני תב"רים.

מהלך הדיון:

חובב צברי: ערב טוב לכולם, אני מבקש לפתוח את ישיבה מספר 49.
מקריא את סדר היום.

1. אישור חוק עזר לקריית עקרון (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התשע"ח-2018

חובב צברי: מטרת החוק היא לשמור את הסמכות בידי הרשות, ובנוסף לשמור על הסטטוס קוו הקיים.
חובב צברי ראש המועצה מקריא את דברי ההסבר לחוק.
חובב צברי: חוק המרכולים כבר עבר בוועדת הפנים וביום שלישי הקרוב יעלה להצבעה נוספת בכנסת.
דוד אבו: עד היום היה צורך בהיתר?
חובב צברי: לא.
דוד אבו: למה אתה רוצה לשנות את חוק העזר הקיים? אני חושב שזו טעות, אתה מכניס אותנו לפינה, אם מחר תהיה פה קואליציה דתית חוק העזר הזה יבוטל.
חובב צברי: נכון להיום חוק העזר קובע שהכול סגור.
דוד אבו: אבל זה לא המצב היום.
חובב צברי: חוק העזר החדש מאפשר לפתוח בשבת ובחגים אך בהתניות אשר מופיעות בחוק. בסוף אם משרד הפנים יחליט שהוא לא מאשר את החוק עזר שלנו נוכל לפנות לבג"צ.
דוד אבו: למה להחליט שזה יהיה פתוח? למה צריך להגביל זאת בהחלטת מועצה?
חובב צברי: משרד הפנים מנסה לקחת את הסמכות מהרשות המקומית.
דוד אבו: במצב הקיים אנחנו שומרים על הסטטוס קוו, אז למה להתנות?
קרן שגב: מהרגע שהחוק יעבור בכנסת לא תהיה לנו שום סמכות.
ארז שביט: חוק העזר מבקש להשאיר את שיקול הדעת בידיים של המועצה.
דוד אבו: הרשות צריכה להחליט ברמה הפרטנית על כל בעל עסק?
חובב צברי: כן.
מאיה גולדשטיין: המשמעות היא שכל בעל עסק ישלם אגרה?
חובב צברי: כן.
מאיה גולדשטיין: האם זה תשלום עבור כל המתחם יחד?
חובב צברי: לא, כל בעל עסק בנפרד. בנוסף, הורדנו את המחירים, סכום אגרה לשנה קלנדרית בעד היתר לעבודה בימי שבת ומועדי חג: 1,000 ₪. אגרה לשנה קלנדרית בעד היתר לילה (לרבות זמני) לבתי עסק שעות פתיחה: 23:00- 01:30 סכום האגרה 500 ₪, 23:00- 05:00 סכום האגרה 1,000 ₪.
דוד אבו: מה ההמלצה? להעביר את החוק כמו שהוא?
חובב צברי: זו האפשרות היחידה שלנו. במידה ויתחילו לאכוף נלך לבג"צ.
בת החן גזאל: אני אישה דתייה ואני מתקשה להצביע, לכן, אני מבקשת לא להשתתף בהצבעה.
דוד אבו: יש לי בעיה מצפונית עם הנושא, אני בעד הנושא אך אני לא יכול להצביע, לכן אני מבקש לצאת.

חבר המועצה דוד אבו יצא.
חברת המועצה בת החן גזאל יצאה.

חובב צברי: אני מבקש להעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 165/12
מליאת המועצה מאשרת את חוק עזר לקריית עקרון (פתיחתן וסגירתן של חנויות) התשע"ח-2018.
חברי המועצה בת החן גאזל ודוד אבו חזרו לישיבה.

2. הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 30.06.2018 (חוקי העזר לסלילה, לתיעול ולשצ"פים)

חובב צברי: אנחנו מבקשים הארכה, יש שאלות?
חברת המועצה קרן שגב יצאה.
חובב צברי: אין. אני מבקש לעלות להצבעה.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 166/12
מליאת המועצה מאשרת הארכת תוקף התחשיבים הכלכליים של חוקי העזר עד לתאריך 30/06/2018 (חוקי העזר לסלילה, לתיעול ולשצ"פים).
חברת המועצה קרן שגב חזרה לישיבה.

3. תיקוני תב"רים

חובב צברי: מעביר את רשות הדיבור לגזבר המועצה.
אלון גרינברג: קיבלנו הרשאה ממשרד התחבורה בסך 680 אלש"ח לטובת תב"ר חידוש רחובות שטח 140 (מרבד הקסמים), לאור זאת החלטנו לקחת מהלוואה של התב"ר 680 אלש"ח וניתבנו אותו לטובת תב"רים אחרים שצריכים השלמות.
דוד אבו: התב"ר שעשינו חידוש רחובות שטח 140 במקום 3,200 אלש"ח, ה680 אלש"ח פותרים לך את ה3,200 אלש"ח?
אייל זלנה: כן.
אלון גרינברג: זה אותו סכום, קיבלנו הראשה נוספת ממשרד התחבורה.
דוד אבו: אתה בעצם מחלק את 680 אלש"ח?
אלון גרינברג: כן.
חובב צברי: כן, חלקנו לשיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה, מגרש שחב"ק ושיפוץ אולם כלנית.
אלון גרינברג: וכדי לאזן לקחנו מתב"ר שיפוץ בניין המועצה 45 אלש"ח.

הצבעה:

אושר פה אחד.

החלטה מספר 167/12
מליאת המועצה מאשרת את תיקוני התב"רים ובהתאם לנספח המצורף.

 • תב"ר שיפוץ בניין המועצה- הקטנת הלוואה בסך 45 אלש"ח.
 • תב"ר חידוש רחובות שטח 140- המרת הלוואה בהרשאה ממשרד תחבורה בסך 680 אלש"ח לטובת:
 • תב"ר שיפוץ והרחבת מחלקת הרווחה- הגדלת הלוואה 460 אלש"ח.
 • תב"ר מגרש שחב"ק- הגדלת הלוואה 100 אלש"ח.
 • תב"ר אולם כלנית- הגדלה מהלוואה בסך 165 אלש"ח, קרן עזבונות 165 אלש"ח והקטנת קרנות הרשות 165 אלש"ח.

הישיבה ננעלה.

רשמה: רחל סהלו, עוזרת מנכ"לית.

חובב צברי – ראש המועצה
עו"ד רינת דנון – מנכ"לית המועצה

העתקים:

 • חובב צברי- ראש המועצה
 • אלון גרינברג – גזבר המועצה
 • עו"ד יניב מטלס – יועמ"ש המועצה
 • רו"ח איזי בנוזיו – מבקר המועצה