פרוטוקול רשות התמרור המקומית מס' 1 – נושאי חניות נכים כלליות – מיום 11.3.2021


07/06/2022 16:23

‏‏‏‏‏11 מרץ, 2021 ‏כ"ז אדר, תשפ"א ‏‏‏‏

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ויו"ר רשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת הועדה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה
  • קצין משטרה – משטרת ישראל
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון – משטרת ישראל

הנדון:

פרוטוקול רשות התמרור המקומית מס' 1 – נושאי חניות נכים כלליות – מיום 11.3.2021

נושאים:

מס'תיאור הבקשההחלטות ונימוקיםלהצבה/סימון
התמרור
ביטול/מחיקה
התמרור
כתובתמספר בקשה
1.בקשה לאישור זמני של חניית נכה כללית, לנגישות הקלפי בבית עינת, ביום הבחירות לכנסת ה-24 שיחול בתאריך 23/3/2021.
תוקף האישור  מיום 21/3/2021 עד 25/3/2021.
לאשר, ע"פ תשריט מצ"ב437רח' נרקיס678
2.בקשה לאישור זמני של חניית נכה כללית, לנגישות הקלפי בשטח הציבורי סמוך למגרש הכדורגל, ביום הבחירות לכנסת ה-24 שיחול בתאריך 23/3/2021.
תוקף האישור  מיום 21/3/2021 עד 25/3/2021.
לאשר,
ע"פ תשריט מצ"ב
437רח' משה ליבי679
3.בקשה לאישרור 2 חניות נכים כלליות.לאשר,
ע"פ תשריט מצ"ב
437רח' הרצל 42
חזית בנק הפועלים
680

רשמה: יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה