פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 12.03.2018


09/08/2018 13:32

18 מרץ, 2018
‏ב' ניסן, תשע"ח

הנידון: פרוטוקול רשות תמרור מקומית מספר 1 – נושאים כלליים – מיום 12.03.2018

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – מהנדס תנועה וחבר ועדת תנועה

נעדרו:

  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה
  • המהנדס אוסמה חטיב – יועץ למשרד התחבורה
מס' תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה / סימון התמרור ביטול / מחיקה התמרור כתובת מספר בקשה
1 בקשה לפתרון מעבר בכביש 411 בין מתחם הישוב לבין מתחם עקרון 2000, למען בטיחות הולכי הרגל ולטובת פיתוח ושגשוג כלכלי. ראה תרשים מצ"ב כביש 411 לא האחריות ובסמכות המועצה. ינתן פתרון במסגרת הסדרת הדרך ע"י נתיבי ישראל בשנים הקרובות. שד' יצחק רבין
כביש 411
רח' חסן מלך מרוקו השני
382
2 בקשה למניעת חסימת חניה פרטית ברחוב הסביונים 8/2.
ראה תרשים מצ"ב
פתרון ינתן במסגרת פרוייקט מתחם רחוב הסביונים. רח' הסביונים 8/2 383
3 הסדרת חניית נכים כללית בכניסה לבית ספר פלך ומפרץ העלאה והורדת תלמידים לבית ספר פלך.
ראה תרשים מצ"ב
לאשר חניית נכים כללית ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועץ התנועה. רח' שבזי
(רח' השיטה)
384
4 בדיקה ובחינה מחדש של פסי האטה ברחוב נווה אשכול בפרט. הועלה כי פסי ההאטה במקום גבוהים מידי/עקומים וגורמים נזקים לרכבים.
ראה תרשים מצ"ב
לבצע מדידה ובחינת פסי האטה בשלב זה ברח' נווה אשכול בלבד.
פסי האטה ברחבי הישוב יבחנו לאחר קידום הנושא ברחוב נווה אשכול.
רח' נווה אשכול
רחבי הישוב
385
5 שינוי חד סיטריות בקטע מרחוב הגפן, כך שחד הסיטריות תתחיל מעבר לעיקול ותתאפשר תנועת רכבים ממערב-מרחוב הזית, דרומה לרחוב הגפן.
ראה תרשים מצ"ב
לשוב ולדון לאחר הסיור במקום ברשותו של ראש המועצה. רח' הגפן
רח' הזית
386
6 אישור חניית נכה כללית בחזית בית כנסת בדרך ירושלים, לשימוש באי בית הכנסת ובאי מכרז יום לקשיש.
ראה תרשים מצ"ב
לאשר את הבקשה ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועץ התנועה. דרך ירושלים 1 387
7 סימון אדום לבן  ברחוב אלי כהן לכל אורכו בחלק הצפוני עקב חניית רכבים בשני צידי הדרך ותנועת תחבורה ציבורית ותלמידים הגורמים לעומס תנועה וסכנה להולכי הרגל.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות את הבקשה בשל מחסור חריף במקומות חניה ציבורית. רח' אלי כהן  388
8 1. צביעה באדום לבן בחזית מרכז יום לקשיש עקב חניה במקום למרות שילוט האוסר החניה.
2. חניית נכה (החזרת תימרור שהוסר) בחזית מרכז יום לקשיש.
ראה תרשים מצ"ב
1.לדחות את הבקשה ולהעביר לאכיפה.
סימון אדום לבן ימנע אפשרות חניה במקום לכלל הציבור.
2.לאשר את הבקשה לאחר בדיקה והכנת תשריט ע"י  יועץ התנועה.
דרך ירושלים 389
9 הסדרת חניה ברחוב זמני 500 מתחם עקרון 2000 – סמוך לאולם ארועים "שאטו".
ע"פ תכנית מצ"ב
לאשר בכפוף לתנאים של יועץ התנועה לתכנית. רח' זמני 500-במתחם עקרון 2000 390
10 אפשרות לחנות במפרצי חניה ציבורית, במועדים בהם תחבורה ציבורית לא פועלת, לטובת חניות לכלל הציבור. לשוב ולדון לאחר ברור על מיקום ההסדר מול הפונה. רחבי הישוב 391
11 הסדרת חניה בתשלום וצביעה בכחול לבן ברחבי הישוב בהתאם לאזורים רלונטיים. 1. בשלב א- לקדם נושא חניה בהסדר העיסקי עם החברות – החברה הכלכלית.
2. בשלב ב- הכנת תכנית החניה.
רחבי הישוב 392
12 הסדרת שדה הראיה באמצעות מראה פנורמית ברחוב ויצמן ב"מזלג" לכיוון גן המשחקים.
ראה תרשים מצ"ב
לאשר את הבקשה,
לאחר הסבר מפורט ודיוק במיקום של הבעיה בפני יועץ התנועה.
רח' ויצמן 393
13 שיפור שדה הראיה לבאים מרחוב הזית לרחוב הבנים.
ראה תרשים מצ"ב
לאסור חניה למשאיות מעל 3 טון, במפרץ החניה ברחוב הבנים מדרום לרח' הזית, ע"פ תכנית. 433
439 –לרכב שמשקלו הכולל מעל 3 טון.
רח' הבנים
(רח' הזית)
394
14 איסור כניסה לכלי רכב בשביל המוביל מרח' נווה אשכול למתחם בילו ב'.
ראה תרשים מצ"ב
לבצע סיור במקום לבחינת פתרון. רח' נווה אשכול 395
15 הסדרי תנועה במתחם 140.
ראה תכנית מצ"ב
התכנית תדון לאחר בדיקה חוזרת של יועץ התנועה. רמב"ם
שיבת ציון
מרבד הקסמים
האגוז
השקד
החרוב
הצנחנים
396
16 כניסה למכולת ברחוב מרבד הקסמים דרך מעגל התנועה במקום. תוסדר במסגרת תכנית התנועה להסדר כל המתחם. רח' מרבד הקסמים 397
17 הוספת מקומות חניה ציבורית סמוך לבית מס' 5 ברחוב החבצלת, עקב מצוקת חניה.
ראה תרשים מצ"ב
פתרון ינתן במסגרת ביצוע תכנית עבודה לרח' החבצלת. רח' החבצלת 5 398

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961