פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 5 – נושאים כלליים – מיום 11.01.2021


01/03/2021 20:58

‏‏11 ינואר, 2021
‏כ"ז טבת, תשפ"א

‏‏‏‏‏‏השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון

נעדרו:

  • קצין משטרה – משטרת ישראל

נושאים:

 

מספר סידורי תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/סימון תמרור ביטול/מחיקת תמרור כתובת מספר בקשה
1 בקשה לסימון מעטפה-תמרור 820, בכניסה לחניה הפרטית, עקב חסימת החניה ע"י רכבים החונים או הנצמדים לאבן עליה לרכב ובכך מונעים הכניסה.

 

מצ"ב תרשים

 

לדחות.

לביצוע סימוני חניה ברחוב, ע"פ תכנון יועץ התנועה.

בהתאם לאפשרויות תקציביות.

רח' משה שרת 32 659
2 בקשת התושבת מרח' אלי כהן לביטול החלטת הרשות לביטול סימון מעטפה-תמרור 820,

ולבצע סימון חוזר,

ברח' הגפן בחלק האחורי של המגרש.

עקב הצורך של האם המתניידת בכסא גלגלים במקום פנוי לחציית הכביש לביקור בבית הבת.

 

מצ"ב תרשים

 

לדחות.

מקום חניה נותר לשימוש כלל הציבור.

מעבר לטובת המבקשת אפשרי במיקומים חלופיים שונים.

 

רח' הגפן 18

(כניסת מגורים-

אלי כהן 27)

660
3 בקשה להצבת פסי האטה לצורך הבטיחות, עקב מהירות הנוהגים ברחוב ובאזור גן דורותי בפרט.

 

מצ"ב תרשים

 

יועבר לבחינת יועץ התנועה. רח' החבצלת 661
4 בקשה להסדרת מעבר חציה, לצורך מעבר בטוח מגני הילדים.

 

מצ"ב תרשים

 

לבחינת יועץ התנועה-שינויים גאומטריים ומעבר חציה לטובת בית הכנסת וגנ"י.

 

רח' הנרקיס 662
5 בקשה להסדרת פסי האטה וכל הנדרש לצורך בטיחות הולכי הרגל בקטע הרחוב ובפרט סמוך ל"גן אשר".

עקב מהירות הנוהגים ברחוב.

 

מצ"ב תרשים

 

·        יועבר לבחינת יועץ התנועה.

·        יועבר לאכיפה.

רח' שבזי-

קטע

ויצמן-אלי כהן

663
6 בקשה לצימצום האדנית  הקיימת בחזית הבית לטובת אפשרות חניה בשטח הציבורי.

 

מצ"ב תרשים

 

לדחות.

על המבקש להגיש בקשה להיתר בניה.

השטח הציבורי יותאם לבקשה.

רח' שחף 1/

רח' לוטם

664
7 בקשה לביטול החלטת הרשות  לביצוע חד סיטריות ברחוב צדוק הלוי (בקטע רבין-משה שרת),

או לחלופין אפשרות כניסה מרח' רבין לחניית הבניין,

עקב פגיעה משמעותית באורח החיים.

 

מצ"ב תרשים

 

מאושר שינוי תחילת חד הסיטריות- דרומית לכניסה לבנין המשותף.

ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.

 

ע"פ תשריט שיוכן

 

רח' צדוק הלוי

פינת

רח' שד' רבין

פינת

הרצל 37

665
8 בקשה לשיפור הבטיחות בכניסה לקרית החינוך,

לטובת בטיחות הילדים ועקב עומס התנועה בשעות הורדה ואיסוף הילדים מבתי הספר.

 

מצ"ב תרשים

 

·      יטופל במסגרת כביש הגישה לבי"ס התיכון.

·      יועבר לאכיפה.

צומת הרחובות-

משה שרת

שלמה בן יוסף

הרב מחלי

הרב יעבץ

666
9 בקשה להסדיר הבטיחות בצומת באמצעות הצבת מראה פנורמית,

עקב הכביש הצר וקושי בשדה הראיה.

 

מצ"ב תרשים

 

לאשר.

ע"פ תשריט שיוכן

בהנחיית יועץ התנועה.

צומת הרחובות-

הדקל

שד' רבין

 

667
10 בקשה לשיפור הבטיחות ברחוב הרצל בקטע משה שרת-מרבד הקסמים, עקב נהיגה במהירות מופרזת ומסכנת.

באמצעות אכיפה ושיפורי הבטיחות הבאים:

פסי האטה

מעבר חציה-הרצל/הפנינים

תמרורי אזהרה

 

·      שיפור הבטיחות ע"פ תכנית שהוכנה ע"י יועץ התנועה.

·      ע"פ חוו"ד יועץ התנועה, לא מומלץ מעבר חציה הרצל/הפנינים.

רח' הרצל-

קטע

משה שרת

מרבד הקסמים

668
11 בקשות חוזרות לבחינת יועץ התנועה  להסדרי תנועה שונים ברחוב הסביונים:

  1. הסדרת החניה/הפרעה  במעבר במדרכה הקיימת -כניסה צפונית.
  2. הסדרת מעבר בטוח להולכי הרגל-המשך מדרכה-כניסה צפונית.
  3. חד סיטריות – כניסה מצפון.
  4. הסדרת צומת – כניסה דרומית והסדרת מיקום חדש לעמדת חלוקת עיתונים.
  5. מעגל תנועה – כניסה דרומית.

 

מצ"ב חוו"ד ותשריטים יועץ תנועה.

 

 

מאושר הכנת תכנית ע"י יועץ התנועה שתכלול:

 

1.  תכנון שינויים גאומטריים-  שיסדירו החניה והמעבר בקטע זה.

2.  בדיקת שינוי תב"ע לצורך רה-אירגון לטווח הארוך-לשינויים גאומטריים לטובת זיקת הנאה לציבור.

3.  התחלת חד סיטריות ממיקום תיבות הדואר ועד לכניסה הדרומית הנוכחית.

4.  תכנון שינויים גאומטריים שיסדירו הבטיחות, החניות ומיקום חדש לעמדת עיתונים.

5.  המלצה לדחות.

להסדרת הכניסה דרומית  באמצעות תכנון שינויים גאומטריים.

·      תכנון וביצוע בהתאם לאפשרויות תקציביות.

 

רח' הסביונים 669
12 בקשה לביטול סימון אדום לבן החוסם החניה הפרטית לבית המבקשים.

מבקשים לחנות ולחסום החניה הפרטית, עקב מצוקת חניה במקום.

 

מצ"ב תרשים

 

מאושר, עקרונית למחיקת סימון אדום-לבן.

לאחר ובהתאם לבחינת יועץ התנועה עניין התכנות תמרון חניה לבית ממול בית המבקש.

רח' התמר 27 670
13 בקשה לסימון מעטפה בחזית הבית עקב חסימת הכניסה ע"י רכבים חונים.

 

מצ"ב תרשים

 

לאשר, לפנים משורת הדין, עקב המצב הבריאותי של המבקשת. רח' התמר 9 671
14 1. בקשה לביטול מעבר חציה ברחוב הרמב"ם בקטע המוביל לכיוון דרך ללא מוצא, עקב אי שימוש במעבר החציה וכן מעבר זה מונע  מקום חניה ציבורית.

במתחם קיימת מצוקת חניה.

2. בקשה להצבת מראה פנורמית ליוצאים מרחוב הרמב"ם לרח' מרבד הקסמים.

 

מצ"ב תרשים

 

1.  לדחות.

החלטה קודמת:

מעבר החציה במיקומו הנוכחי מיטיב בטיחותית עם הולכי הרגל.

כ"כ, כל שינוי במיקום מעבר החציה, ימנע אפשרות חניה במיקום אחר.

2.  לאשר.

ע"פ תשריט שיוכן בהנחיית יועץ התנועה.

 

רח' הרמב"ם 26

 

רח' מרבד הקסמים

פינת

הרמב"ם

672
15 בקשה לאיסור חניה, עקב חסימת המעבר לרכב והכניסה לחניות פרטיות לשני בתי מגורים, ע"י רכבים חונים.

 

מצ"ב תרשים

 

לאשר סימון אדום-לבן, ע"פ תשריט שיוכן, לצורך אפשרות מעבר וחניה בטוחה. רח' קהילת אוהיו 673
16 בקשה לבחינת יועץ התנועה לשינויים גאומטריים – כניסה למשאיות למכולת, סמוך למעגל התנועה .

 

מצ"ב תשריט הסדרי תנועה

 

לבחינה ולתכנון ע"י יועץ התנועה.

תכנון וביצוע בהתאם לאפשרויות תקציביות.

מעגל תנועה-מרבד הקסמים

 

674

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961