פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מיום 17/6/2020


16/07/2020 21:53

‏17 יוני, 2020
‏כ"ה סיון, תש"ף

‏‏‏‏‏‏השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון

נעדרו:

פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

נושאים:

מס' סידורי תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר בקשה
1. בקשה לביטול חד סיטריות בשני קטעי הדרך הבאים:
– רח' כובשי החרמון-קטע בעל הנס-עמיחי.
– רח' עמיחי/הדס-קטע בעל הנס-עמיחי.
עקב נהיגה בכיוון הנגדי, המוביל לסכנה לנוהגים משני הכיוונים וכן עקב
חוסר אכיפה.
מצ"ב תרשים.
לבצע סיור במקום.
לשוב ולדון לאחר ביצוע הסיור וממצאיו.
כובשי החרמון-
קטע רבי מאיר בעל הנס-עמיחי.
עמיחי/הדס-קטע רבי מאיר בעל הנס-עמיחי.
608
2. בקשה לאישור סימון מעטפה בחזית הבית, לצורך אפשרות עצירה לרכב והעלאת התושב הקשיש בצורה בטוחה.
מצ"ב תרשים
לאשר. 820 נווה אשכול 14 609
3. בקשה לסימון מעטפה עקב חסימת הכניסה לחניה.
פניות לאכיפה לא הועילו לפינוי החסימה.
בעלה של המבקשת הינו נכה סיעודי.
מצ"ב תרשים
לאשר. 820 רמב"ם 20 610
4. בקשה להסדרת הבטיחות סמוך לגנ"י ברחוב הנרקיס.
מצ"ב תרשים
לאשר ההסדרה ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.
הנושא יוגש כבקשה למימון תקציבי למשרד התחבורה.
השיפורים יבוצעו בהתאם למימון שיתקבל.
הנרקיס 611
5. בקשה להסדרת הבטיחות והתנועה סמוך לתחנות האוטובוס ברחוב האירוס.
מצ"ב תרשים
לאשר ההסדרה ע"פ חוו"ד יועץ התנועה, בה יעודכן מיקום ת.האוטובוס הצפונית.
הנושא יוגש כבקשה למימון תקציבי למשרד התחבורה.
השיפורים יבוצעו בהתאם למימון שיתקבל.
האירוס 612
6. בקשה להסדיר צומת כביש 411/רבין/חסן מלך מרוקו,
לבטיחות הולכי הרגל החוצים הצומת.
מצ"ב תרשים
הסדרת הצומת בטיפול נת"י.
נת"י לא מוצאים לנכון לטפל בצומת, עקב עבודות המתקדמות לשם הסדרתו במסגרת הרחבת הכביש ל-4 נתיבים.
העבודות צפויות להתחיל בשנה הקרובה.
צומת הרחובות-
כביש 411
שד' יצחק רבין
חסן מלך מרוקו השני
613
7. בקשה לסימון אדום-לבן ברחוב יעקב גהלי, משני צידי הדרך,
עקב חסימת נתיב הנסיעה ע"י רכבים חונים, הגורמים להפרעה ולסכנה.
מצ"ב תרשים
לבצע שינויים הגאומטריים, בשלב א' – באמצעות צביעה בלבד.
השינויים יתוכננו ע"פ מדידה עדכנית שתוזמן.
יעקב גהלי 614
8. בקשה לאשר לדיירי הרחוב  שימוש פרטי בחניות הציבוריות שברחוב האלון, עקב מצוקת חניה.
מצ"ב תרשים
לדחות.
החניה הציבורית מיועדת לכלל הציבור.
האלון 615
9. בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניית הבית.
רכבים  החונים מעבר לכביש (בצד הדרומי) גורמים למניעת מרחב תמרון בכניסה וביציאה מהחניה
מצ"ב תרשים
לאשר. 820 התמר 11 616
10. בקשה לביטול סימון מעטפה עקב אי שימוש במטרת המעטפה שסומנה ומצוקת החניה ברחוב.
מצ"ב תרשים
לאשר.
זאת לאחר שבוצעו סיור ובדיקת נחיצות ויעילות המעטפה.
820

 

הגפן 18 617
11. בקשה להצבת שלט – חניה לדיירי הרחוב בלבד,
עקב מצוקת החניה ושימוש בה ע"י רכבים שלא מרחוב זה.
מצ"ב תרשים
לדחות.
החניה הציבורית מיועדת לכלל הציבור.
שיזף 7 618
12. בקשה לאישור תכנית הסדרי תנועה וחניה ברחוב נופר, בכניסה מרחוב הרצל.
מצ"ב תרשים
לאשר. נופר 619
13. לא נדון הוסר מסדר היום. 620
14. 1. בקשה לחסימת הכניסה ומניעת החניה בשביל שבין הרחובות אחד העם ומשה שרת,
עקב שימוש בקטע מהשביל הציבורי כחניה פרטית.
2. בקשה להסדרת השביל להולכי הרגל.
מצ"ב תרשים
1. בשלב ביניים של הסדרת השביל, הועדה לא רואה טעם להסדרים אחרים.
2. נושא הסדרת השביל נמצא בטיפול זמורה.
שביל בין –
אחד העם
ומשה שרת
621
15. בקשה לאיסור חניית משאיות ברחוב הכלנית, מעל 4 טון.
ע"פ תשריט שיוכן ע"י יועץ התנועה.
מצ"ב תרשים
לאשר. הכלנית 622
16. בקשה לסימון מעטפה  עקב חסימת הכניסה לחניה ע"י דרי הרחוב ובאי בית הכנסת הסמוך.
מצ"ב תרשים
לאשר. 820 שיבת ציון 11 623
17. בקשה להסדרת שיפוע המדרכה בחזית הבית לצורך מתן אפשרות לכניסה באמצעות כסא גלגלים חשמלי.
מצ"ב תרשים
לשוב ולדון לאחר השלמת בחינת הנתונים. רבי מאי בעל הנס 21 624

רשמה:
יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961