פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 2 – נושאים כלליים – מתאריך 1/6/2022


14/09/2022 22:25

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ויו"ר רשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת הועדה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה

נעדרו:

  • קצין משטרה – משטרת ישראל
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון – משטרת ישראל

נושאים:

מס' סידוריתיאור הבקשההחלטות ונימוקיםלהצבה / סימון תמרורביטול / מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
1.        בקשה סימון אדום-לבן בחזית מרכז יום לאזרח הוותיק,
בנוסף למעטפות ולתמרור איסור חניה בהגבלת שעות שאושר בעבר,
לצורך מניעה חסימת מקום הורדה לשימוש הסעות הקשישים.
מצ"ב תרשים
לסמן אדום-לבן בכניסה למבנה ולהשלים רצף הסימון עד צומת שד' רבין.
לבטל 2 מעטפות ותמרור איסור חניה הקיימים בחזית המבנה.
818432
439
820
רחוב דרך ירושלים763
2.        בקשה להצבת מחסום בכניסה לרחבת חניה בחזית בית הכנסת,
עקב חסימת חניית נכה הפרטית המסומנת ברחבת החניה.
מצ"ב תרשים
לדחות,
לא ניתן לחסום חניה הנמצאת בשימוש כלל הציבור.
לביצוע סימון חניות במתחם רחבת החניה ע"י מח' תשתיות.
סימון החניות יביא לסדר ולמניעת חסימות.
במקרה חסימה יש לפנות לאכיפה ע"פ חוק.
רחוב הנרקיס – רחבת חניית בית הכנסת764
3.        בקשה לביטול "אנטי מפרץ" לצורך הוספת מקומות חניה, עקב מצוקת החניה ברחוב.
מצ"ב תרשים
לדחות,
במדרכה קיים עץ שאינו לעקירה.
האוזן" באנטי מפרץ מאפשרת מרווח מעבר להולכי הרגל בעקיפת העץ.
רחוב האלון 35765
4.        בקשה לסימון מעטפה ותמרורי איסור חניה ע"ג המדרכה הרחבה בפינת הרחובות, עקב חניה במדרכה המסכנת הולכי הרגל וחוסמת פינוי הפחים המוטמנים.
מצ"ב תרשים
לאסור החניה במס' חניות שבמפרץ החניה הגובל בפחים המוטמנים.
הגבלה ע"פ ימים/שעות פינוי הפחים המוטמנים.
בכך לא תחסם הגישה לפחים.
רחוב האירוס פינת רחוב הנרקיס766
5.        בקשה לסימון מעבר חציה לצורך מעבר בביטחה לבית ספר בן צבי- כניסה צדדית וראשית, לבאים מרח' הרב מימון-סימטה.
מצ"ב תרשים
לאשר,
ע"פ תכנית יועץ התנועה.
רחוב הרב מימון
רחוב שלמה בן יוסף
767
6.        בקשה לביטול החלטה – לביטול קטע סימון אדום-לבן ברחוב הרמב"ם, עקב קושי במעבר רכבי תפעול.
מצ"ב תרשים
להשאיר כל סימון אדום-לבן.
לא לבטל קטע סימון.
רחוב הרמב"ם 23768
7.        בקשה לסימון מעטפה בחזית החניה הפרטית לצורך מניעת חסימת החניה והיצמדות משני צידי החניה.
מצב שאינו מאפשר תמרון כניסה/יציאה בחניה.
מצ"ב תרשים
לאשר,
קיימת בעיה בתמרון חניה.
820רחוב הרמב"ם 44769
8.        בקשה לסימון מעטפה בחזית החניה הפרטית לצורך מניעת חסימת החניה והיצמדות משני צידי החניה.
מצב שאינו מאפשר תמרון כניסה/יציאה בחניה.
מצ"ב תרשים
לאשר,
קיימת בעיה בתמרון חניה.
820רחוב הגפן 29770
9.        בקשה לסימון מעטפה בחזית- ממול החניה הפרטית.
רכבים החונים מונעים לחלוטין אפשרות תמרון כניסה/יציאה בחניה, ברחוב הצר.
מצ"ב תרשים
לסימון אדום-לבן, למניעת חניה ממול החזית.
קיימת בעיה בתמרון חניה.
818רחוב החרצית 16771
10.    בקשה לאישור סימון תמרור 511 – א.ש. צהוב-אדום
לחניית אוטובוסים בתחנת קצה צד צפוני-ברחוב המלך חסן,
בקטע ממעגל התנועה ברחוב בוסי סנט ג'ורג' ועד לאולמי אלגריה.
לשימוש קווים:
12, 16 – להעתקת קווים קיימים ממתחם בילו סנטר.
274 – קיים
277- עתידי מ-6/22
מצ"ב תרשים
לדחות, רחוב חסן מלך מרוקו השני772
11.    בקשה לשינוי הסדרי התנועה-
איסור פניה שמאלה מרחוב הלוטם לרחוב הרצל לצורך הבטיחות,
בנוסף לפס הפרדה רצוף שאושר בעבר ברחוב רבין 26-28.
מצ"ב תרשים יועץ התנועה
לאשר, ע"פ תכנית יועץ התנועה.שד' רבין פינת
רחוב לוטם
773
12.    בקשה לאישור הסדרי תנועה ברחובות כובשי החרמון, יורדי הסירה, השקמה, הדס.לאשר,
ע"פ תכנית הסדרי תנועה-ק.ד הנדסה אזרחית בע"מ
רחוב כובשי החרמון
רחוב יורדי הסירה
רחוב השקמה
רחוב הדס
774
13.    בקשה לאישור חניה ע"ג כביש/מדרכה וביטול סימון אדום לבן בקטעי מדרכה רחבה המותירה מעבר להולכי הרגל, להוספת מקומות חניה.
עקב מצוקת החניה בתחום שכונת חבצלת הצעירה.
לשימוש במתכונת זו בימי שבת בלבד.
מצ"ב פרוט ותשריטים
לאשר,
בכל ימי השבוע.
הקטעים שנבחנו ובהם ניתנה המלצת יועץ התנועה.
רחובות שונים-
שכונת החבצלת הצעירה
775
14.    בקשה לאישור כניסה מרחוב הרצל, לשטח שבין בנק הפועלים למרכז המסחרי, לצורך לפריקת סחורה לשרות העסקים במרכז המסחרי.
מצ"ב תרשים
לדחות,
ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.
רחוב הרצל776
15.    בקשה לסימון מעטפה בחזית החניה הפרטית לצורך מניעת חסימת החניה והיצמדות משני צידי החניה.
מצב שאינו מאפשר תמרון כניסה/יציאה בחניה.
מצ"ב תרשים
לאשר,
קיימת בעיה בתמרון חניה.
820רחוב העופרים 5777
16.    בקשה להסדרת הבטיחות ברחוב אלי כהן – קטע משה ליבי-לוחמי הגטאות, עקב נהיגה במהירות מופרזת.
מצ"ב תרשים
לאשר מעבר חציה מוגבה,
במיקום מעבר חציה הקיים- סמוך לצומת משה ליבי.
במסגרת תכנון הסדרי תנועה מרח' אלי כהן אל רח' משה ליבי, יבחן צומת מוגבה.
לדחות חד סיטריות.
חד סיטריות אינה פיתרון מעשי מתאים.
רחוב אלי כהן778
17.    לטיפול מח' תשתיות-
סימוני תחום חניה.
·    הכנת תכנית מערכתית.
·    ביצוע- בשלבים.
לאשר,רחבי הישוב779
18.    להזמין את רותי לוי-מנהלת מח' תשתיות לשעבר, להיות חברה בוועדת התחבורה, כנציגת הציבור.לאשר,
רותי לוי מונתה בהסכמתה כנציגת הציבור, חברה בוועדת התחבורה.
780
19.    לגבש קריטריונים לאישור סימון מעטפה – תמרור 820.יגובשו קריטריונים ויובאו לדיון בוועדת התחבורה.781

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

העתקים:

  • חובב צברי – ראש המועצה
  • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
  • אלון גרינברג – גזבר המועצה חברי ועדה