פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 2.8.2020


03/01/2021 20:16

‏‏12 אוגוסט, 2020 ‏
כ"ב אב, תש"ף

‏‏‏השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

נעדרו:

פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

נושאים:

מס' סידורי תיאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/סימון תמרור ביטול/מחיקת תמרור כתובת מספר בקשה
1 בקשה להתקנת פסי האטה ברחוב הרצל בקטע ההדרים-האירוס/ויצמן, לצורך הבטיחות ושיפור איכות החיים.
זאת עקב אופנועים הרוכבים במהירות ואף גורמים לרעש רב.
מצ"ב תרשים חוו"ד יועץ התנועה
לקדם תכנון ע"פ חוו"ד יועץ התנועה, וע"פ תקצוב לתכנון ולביצוע:
מעבר חציה ופסי האטה.
להעביר הבקשה למימון פרוייקטים משרד התחבורה.
הרצל – קטע ההדרים/האירוס/ויצמן 629
2 בקשת אגף הנדסה לבטל העמודונים וסימון המעטפה ולהסדיר החניה – ברח' הכלנית (סוף הרחוב, סמוך לפניה לרחוב החבצלת).
מצ"ב תרשים חוו"ד יועץ התנועה
לבצע סיור במקום.
למחוק סימון מעטפה-במפרץ חניה-צד דרומי-רח' החבצלת.
ע"פ תשריט מצ"ב
820 רח' הכלנית
(סוף הרחוב, סמוך לרחוב החבצלת)
רח' החבצלת
(סמוך לרח' הכלנית)
628
3 בקשה להסדיר מעבר בטוח -להולכי הרגל במדרכה ברחוב הסביונים – כניסה צפונית, עקב רכבים ומעקה בנוי המפריעים למעבר.
מצ"ב תרשים חוו"ד יועץ התנועה
לבצע אכיפה.
לבדוק עם בעלי מגרש המגורים הפרטי מרחוב הסביונים מס' 2, הגובל בקיר החוסם את המעבר, הסכמה לאפשרות פתיחת מעבר להולכי רגל לשטח הפרטי.
רח' הסביונים 627
4 בקשה להגבת המדרכה, במיקום החיבור עם החניה הפרטית ולהסדרת שיפוע המדרכה, זאת עקב כוונה להגביה החניה הפרטית לצורך מתן אפשרות מעבר בטוח באמצעות כסא גלגלים חשמלי.
מצ"ב תרשים
ביצוע שינוי מדרכה –
אבן עליה לרכב, מיתון ושיפור שיפוע המדרכה.
רח' רבי מאיר בעל הנס 21 626
5 בקשה לאשר תכנית הוספת מקומות חניה במתחם הגינה הציבורית ברחובות נרקיס/הנורית/האירוס.
עקב מצוקת החניה בשכונת החבצלת הצעירה.
ע"פ תכנית שהוכנה ע"י ספיר ניהול פרוייקטים מיום 20/7/20.
· לבצע סיור במקום.
· לבצע סיור לבדיקת שימוש בחניות הפרטיות במתחם שכונת חבצלת הצעירה.
רח' נרקיס
רח' הנורית
רח' האירוס
625

 

רשמה: יפעת כוכבי ברמי
מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961