פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 12.9.2021


08/06/2022 19:47

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

נעדרו:

קצין משטרה – משטרת ישראל

הנדון:

פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מיום 12.9.2021.

נושאים:

מס' סידוריתיאור הבקשההחלטות ונימוקים  להצבה/ סימון תמרורביטול/ מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
 1.סימון תמרור 820-מעטפה, ברוחב כ- 1.5 מ' בחזית שער הולכי הרגל, לצורך יציאה בטוחה של התושבים הקשישים בעלי תג נכה, אל רכב ההסעות העוצר בחזית הבית.  לאשר   ע"פ תרשים820 רח' רמב"ם 10698
 2.צמצום שטח האדנית הקיימת בחזית הבית לטובת מקום חניה בשטח הציבורי.    לאשר  רח' שחף (פינת רח' לוטם/רבין)664
 3.הסדרי חניה ותנועה במתחם בילו סנטר, ע"פ תכנית יועצי תנועה בילו סנטר.   מצ"ב תכנית  לאשר לאחר מילוי כל ההתניות הבאות: לקבל אישור הועדה לתכנון ובניה  זמורה לתכנית. לקבל חוו"ד יועמ"ש המועצה להסכם בין בילו סנטר ונת"י. בכניסה למתחם יש להציב שלט התמצאות. יש להתאים התכנית לתקני בטיחות וכיבוי אש. יש לסמן בתכנית- ע"פ הסכם שנחתם נת"י-בילו סנטר. להוסיף מבנה ו-2 חניות לטובת מוניות שרות "אודליה". יש לתת התייחסות לחניות רכב דו גלגל- אופנועים ואופניים. יש להציג סימולציית תמרון רכב כבד בתוך המגרשים, בחלקה 166, גם בהתחשב בעמוד החשמל הקיים.    מתחם בילו סנטר699
 4.הצבת פסי האטה ברחוב שבזי, קטע ויצמן – אלי כהן, לצורך הבטיחות במקום.   מצ"ב תכנית הרחובלדחות. אושרו הגבהת מעברי חציה המייתרים פסי האטה.  רח' שבזי קטע ויצמן-אלי כהן700
 5.הסדרה ואיסור החניה לאורך קטע הקיר/גדר בסמטה הפרטית בין רחובות הנורית והאירוס. החונים במקום מונעים חניה ותמרון בטוח בנהיגה בחניות הסמוכות.   מצ"ב תרשים  בהתאם לחוו"ד שתתקבל מיועמ"ש לגבי סמכות המועצה במגרש הפרטי.  רח' נורית 8 סמטה בין רח' אירוס לרח' הנורית.701
 6.איסור חניה ברחוב לרכב כבד מסוג אוטובוס ומשאית, עקב קושי בתנועה ויצירת עומס מחסימת הדרך.    לאשר, איסור חניית רכב מעל 4 טון. בקטע רבין-בעל הנס. למעט, לפריקה וטעינה. להטמיע בתכנית חד הסטריות המתוכננת ברחוב. ע"פ תכנית    כובשי החרמון בקטע יורדי הסירה-השקמה702
 7.סימון 818-אדום לבן ברחוב המייסדים, בקטע מרחוב משה שרת ועד לפניה ימינה מול מבנה הכולל לצורך הבטיחות. רכבים החונים בצד המזרחי חוסמים את נתיב נסיעה.   מצ"ב תרשים  לדחות.   לאסור חניית משאיות מעל 4 טון ע"פ תכנית. לבדוק שימוש במגרש המסחרי לטובת חניה ציבורית. מבנה הכולל יידרש להסדיר חניות, בשלב היתר הבניה.      רח' המייסדים בקטע משה שרת-מבנה הכולל703
 8.הצבת מראה פנורמית ברחוב מרבד הקסמים, ביציאה מרחוב שיבת ציון. המקום מסוכן וללא שדה ראיה לבאים מרח' שיבת ציון, ימינה-מזרחה.   מצ"ב תרשים  לדחות,  ע"פ חוו"ד יועץ התנועה.  רח' מרבד הקסמים פינת רח' שיבת ציון704
 9.סימון תמרור 818 – אדום לבן, בכניסה לחניית בית המגורים הממוקמת במפרץ חניה, עקב חסימת החניה.   מצ"ב תרשים  לאשר, ע"פ תכנית.818 רח' הרצל 73705
 10.שינויים גאומטריים ברחוב הרצל צומת יאיר שטרן, לצורך הבטיחות.   מצ"ב תרשים  לדחות, ע"פ המלצת יועץ התנועה.  רח' יאיר שטרן פינת רח' הרצל706
 11.הנפקת תווי חניה לתושבי השכונה, עקב שימוש בחניה הציבורית בשכונה ע"י באי בילו סנטר.   מצ"ב תרשים  לדחות. הצעת המועצה לבחינת קידום תווי חניה נדחה ע"י ועד השכונה.  שכונת החבצלת הצעירה707
 12.בקשה להסדרת פס האטה בפניה ימינה מכביש 411 לרחוב מרבד הקסמים, לבאים מכיוון מזכרת בתיה. לצורך הבטיחות, עקב נהיגה במהירות מופרזת במקום.   מצ"ב תרשים  לדחות,   ע"פ המלצת יועץ התנועה. יש לחסום את המעבר לשביל מרחוב מרבד הקסמים. (השביל המקביל לכביש 411, בעורף הבתים). הכניסה ויציאה מהשביל בקרבתו לעיקול בצומת, מהווה סכנה.    רח' מרבד הקסמים פינת כביש 411708
 13.בקשה להפיכת מגרש פנוי ביעוד מגורים לחניון ציבורי, עקב מצוקת החניה ברחוב. חלק מזרחי גו"ח 3796/122   מצ"ב תרשים  לדחות.    רח' הדובדבן710

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה