פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 3 – נושאים כלליים – מתאריך 31/8/3022


15/09/2022 08:23

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ויו"ר רשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת הועדה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון – משטרת ישראל

נעדר:

קצין משטרה – משטרת ישראל

נושאים:

מס' סידוריתאור הבקשההחלטות ונימוקיםלהצבה / סימון תמרורביטול / מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
1.       להסדיר קו 26 תחבורה ציבורית ברחוב בעל הנס.
מצ"ב מסלול הקו
לאשר,
לפנות לקידום משרד התחבורה.
רבי מאיר בעל הנס786
2.       אישור חניה ע"ג המדרכה הרחבה בחזית החניה הפרטית, כך שתאפשר מעבר הולכי רגל ותחסום החניה הפרטית.
עקב מצוקת החניה ברחוב.
לדחות,
לא ניתן לגרום לחסימת חניה פרטית.
התמר 24787
3.       אישור חניה לפריקה ולטעינה בחזית המרכז המסחרי, כולל א.ש. מונמכת.
תוקף שעות 7:00 עד 19:00.
לשימוש כל העסקים במתחם.
מצ"ב תשריט
לאשר,
בכל מפרץ החניה,
בימים א-ה,
בין השעות
8:00 עד 11:00.
ע"פ תכנית
ללא הנמכת א.ש.
הרצל 34788
4.       הסדרת חניה לשני רכבים במפרץ חניה ברחוב האירוס 4, עקב מצוקת החניה ברחוב.
מצ"ב תשריט
לדחות,
המקום אינו מתאים לפיצול עבור 2 חניות.
האירוס 6789
5.       צמצום אדנית בעיקול רח' שחף, לטובת מעבר רכבי תפעול.
מצ"ב תשריט
לאשר ע"פ תכנית,
בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
שחף 7790
6.       מניעת חסימת כניסה לסמטת רח' החבצלת הנגרמת ע"י רחבים חונים.
מצ"ב תשריט
לבטל סימונים קיימים של מעטפה (820) בצד הצפוני של המעבר,
בכך תתאפשר חניה צמוד לגדר בצד הצפוני ותימנע חניה במקביל למעטפה- בצורה החוסמת את המעבר.
החבצלת 36791
7.       סימון מעטפה בחזית שער החניה הפרטית, עקב חסימת החניה ע"י רכבים חונים.
מצ"ב תשריט
לדחות,
לאכיפה ע"פ חוק
התמר 13 א792
8.       ביטול סימון אדום לבן בקטע דרך מאיר בעל הנס לצורך הוספת מקומות חניה.
מצ"ב תשריט
לדחות בשלב זה ביטול סימון אדום-לבן,
יבחן במסגרת שיפורי הבטיחות בקטע הדרך סמוך לשביל לרח' הד"ס,
בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
רבי מאיר בעל הנס 29793
9.       *הסדרת הבטיחות ברחוב, בקטע הד"ס – כובשי החרמון, למניעת נהיגה במהירות מופרזת ומסכנת.
*מעבר חציה בין גן המשחקים לשביל לרחוב הד"ס.
*פסי האטה מוגבהים.
מצ"ב תשריט
לאשר מעבר חציה ופס האטה, בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
ע"פ תכנית
רבי מאיר בעל הנס794
10.   בחינת הבטיחות בצומת השיטה/ שבזי.
מצ"ב תשריט
לאישור תמרור עצור במקום תמרור תן זכות קדימה –
בצומת השיטה/שבזי לבאים מכיוון השיטה.
בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
ע"פ תכנית
302301השיטה/שבזי795
11.   פסי האטה ברחוב נווה אשכול, בקטע שבזי-נווה אשכול הראשי.
מצ"ב תשריט
לשוב ולדון,
לאחר שתבוצע בחינה נוספת של יועץ התנועה, במכלול הנושאים הבאים:
· פסי האטה
· חד סיטריות-
לבחינה חוזרת.
לא מאושר בשלב זה.
· חידוש ריבוד המסעה
נווה אשכול796
12.   הגבהת 2 פסי האטה קיימים לשיפור הבטיחות סמוך לגן השעשועים ברחוב.
מצ"ב תשריט
לאשר,
בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
ע"פ תכנית
הסביונים797
13.   ביטול "אנטי מפרץ" לצורך הוספת מקומות חניה, עקב מצוקת החניה ברחוב.
מצ"ב תשריט
· לדחות חניה ע"ג המדרכה –
לא ישמר מעבר לנגישות.
· לדחות חניה כביש/מדרכה – מהווה הפרעה וסכנה בתנועה.
האלון 35798
14.   הוספת פסי האטה ברחוב הנורית, עקב נהיגה במהירות גבוהה ומסכנת.
מצ"ב תשריט
לאשר,
בהתאם לחוו"ד יועץ התנועה.
ע"פ תכנית
הנורית799
15.   העברת פח אשפה מוטמן שמיקומו גורם לחוסר שדה ראיה למבקשים לפנות ימינה מרחוב החבצלת לרחוב הכלנית.
מצ"ב תשריט
לדחות,
ע"פ חוו"ד יועץ התנועה
החבצלת פינת הכלנית800
16.   הוספת פסי האטה ברחוב הנרקיס, עקב נהיגה במהירות גבוהה ומסכנת.
מצ"ב תשריט
לבחינה ולתכנון ע"י יועץ התנועה – של כל הרחוב כולל הסדרת הבטיחות בקטע הגנ"י – הוגשה בקשה למימון תכנון משרד התחבורה.הנרקיס801
17.   איסור חניה בכניסה מרחוב דרך ירושלים עקב חסימת הדרך לרכב תפעול-פינוי אשפה.
בימים א, ג, ה שעות 8:00-12:00.
מצ"ב תשריט
לאשר,
ע"פ תכנית
הדקל כניסה מדרך ירושלים802
18.   מניעת כניסה דרומית לישוב בשעות הבוקר, עקב עומס תנועה ברחוב הרצל לתושבים ולרכבי ההסעות.
מצ"ב תשריט
לשוב ולדון,
לאחר פתיחת הנתיבים הנוספים בקטע דרך כביש 411, במידה ולא תהיה הקלה.
מרבד הקסמים כביש 411803
19.   אישור תכניות לשידרוג רח' משה ליבי.
מצ"ב תכנית שהוכנה ע"י חן הנדסה
לאישור,
לאחר הטמעת הערות יועץ התנועה.
משה ליבי804
20.   הקמת סוכך קל לקרוי חניה פרטית.
מצ"ב תשריט
באחריות בעלי המתחם לערוך תב"ע הכוללת פרט אחיד.
מדובר בשטח פרטי כחלק ממתחם גדול עם אותם מאפייני בינוי.
החבצלת 13/2805
21.   סימון אדום לבן לאורך קטע רח' הדובדבן למניעת חניה שחוסמת את הכניסה והנסיעה ברחוב.
מצ"ב תשריט
לדחות,
לאכיפה ע"פ חוק.
לשוב ולדון, לאחר קבלת חוו"ד יועמ"ש לאפשרויות הגבלת חניה לטובת חניית תושבי רחוב – כללי ברחבי הישוב .
הדובדבן 1810
22.   ביטול סימון אדום- לבן,
עקב מצוקת חניה ברחוב.
לדחות,
ימנע תמרון לחניה.
שיזף811
23.   סימון אדום- לבן, עקב חסימת הרחוב לרכבי תפעול והחניה הפרטית לאשר איסור חניה,
בהמלצת מח' שפ"ע.
ע"פ תכנית
הפנינים 6 פינת קהילת אוהיו.812
24.   הצבת סככות אוטובוס בקווים קיימים של תחבורה ציבורית, ברחובי הישוב.
במימון משרד התחבורה.
מצ"ב תשריט
בוצערחבי הישוב813
25.   סימון חניית נכה כללית סמוך לבית מס' 19, לטובת התושבים הנכים בסביבה.
ברחוב קיימת מצוקת חניה מצב המקשה על הנכים.
מצ"ב תשריט
לדחות,
כל תושב נכה מוזמן להגיש בקשה לחניה שתיבחן באופן פרטני.
ויצמן 19814

רשמה: יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה

העתקים:

  • חובב צברי – ראש המועצה
  • ניסן גז – מנכ"ל המועצה
  • אלון גרינברג – גזבר המועצה חברי ועדה