פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 25/10/2020


03/01/2021 21:01

‏‏‏‏4 נובמבר, 2020
‏י"ז חשון, תשפ"א

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון

נעדרו:

פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

נושאים:

מס'
סידורי
תאור הבקשה החלטות ונימוקים
להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר
בקשה
1. בקשה לאישור תחנת קצה במתחם בילו סנטר לצורך הפעלת שני קווי תחבורה ציבורית למפעיל מוניות שירות – זוכה מכרז משרד התחבורה.
קו 1 – עד לתחנת הרכבת רחובות.
קו 276 – תחנת רכבת ת"א מרכז.
ע"פ מיקום בתשריט המצ"ב
לאשר. בילו סנטר 630
2. בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית, עקב חסימת החניה.
מצ"ב תרשים
לאשר, לטובת מניעת חסימת החניה הפרטית המשמשת הסעות האם הסיעודית. רח' שיבת ציון 14 631
3. בקשה לסימון איסור חניה בכניסה לשביל המוביל למקלט מס' 1, עקב חסימה ע"י רכבים חונים.
המקלט נמצא בשימוש בית מדרש ופעילות לילדים.
מצ"ב תרשים
לסימון אדום-לבן בצד צפוני, מרח' נווה אשכול ועד רח' הבנים. נווה אשכול
(מול בית מס' 22)
632
4. בקשה לאיסור עצירת/חניית רכבים במדרכה ברח' ויצמן סמוך למרכז המסחרי בדרי.
עקב הפרעה למעבר וסכנה להולכי הרגל.
מצ"ב תרשים
לביצוע סיור לבחינת פתרון. רח' ויצמן
סמוך לצומת הרצל
633
5. בקשה להפיכת רחוב הסביונים לחד סיטרי.
מצ"ב תרשים
לאשר, בהתאם לבחינה שתבוצע ע"י יועץ התנועה.
חד סיטריות –
כניסה – מצפון
יציאה – מדרום
רח' הסביונים 634
6. בקשה להסדרת:
1. מעבר להולכי הרגל.
2. מעבר חציה.
בקשה חוזרת-
מצ"ב תרשים
1. לביצוע שחזור גרפי לפתרון אפשרי – לבחינת יועץ התנועה:
חניות מקבילות. בנוסף, הצבת מעקה לאורך קטע המדרכה.
2. לביצוע סיור לפתרונות שיבחנו ע"י יועץ התנועה.
רח' הסביונים-
כניסה צפונית
635
7. בקשה לסימון מעטפה עקב חסימת תמרון כניסה ויציאה לחניית בית סמוך.
מצ"ב תרשים
לאשר לאחר בחינת יועץ התנועה. רח' הסביונים 3 636
8. בקשה לסימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית, עקב חסימת החניה.
מצ"ב תרשים
לדחות.
o מומלץ להציב שילוט למניעת חסימת השער.
o יש לפנות לאכיפה ע"פ חוק.
רח' שיבת ציון 13 637
9. בקשה להסדרת זמנית לתחנות אוטובוס ברחוב הרצל, עקב ביצוע עבודות תשתית-ביוב, במסלול קו 26 בקטע רחובות הבנים וויצמן.
ראה תרשים
לאשר מיקום 2 תחנות אוטובוס זמניות ברחוב הרצל, ע"פ הנחיית יועץ התנועה. רח' הרצל –
קטע רחובות ויצמן והבנים
638
10. בקשה להסדרי תנועה זמניים עקב ביצוע עבודות תשתית-מים וביוב.
ע"פ תרשימי אישור תחזוקה תאגיד מי ציונה
לאשר. רח' הצנחנים
רח' גולני
639
11. בקשה להסדרי תנועה זמניים עקב ביצוע עבודות תשתית-מים ברחוב.
ביצוע העבודות ע"ג המדרכה.
ע"פ תרשימי אישור תחזוקה תאגיד מי ציונה
לאשר. רח' הכלנית 640
12. בקשה להסדרת צומת יאיר שטרן/הרצל-
פניה ימינה מרחוב יאיר שטרן,
לצורך הבטיחות במקום.
מצ"ב תרשים
לאשר, ע"פ תכנית שתוכן ע"י יועץ התנועה. רח' יאיר שטרן/רח' הרצל 641
13. בקשה חוזרת-
בקשה לאיסור שימוש בארבע חניות ברחוב האירוס, סמוך למעון הדרים,
בשל הצפת החניות בימי גשמי החורף.
איסור שימוש מ- 1/11/2020 עד 1/4/2021.
מצ"ב תרשים
לאשר חסימת 3 חניות באמצעות מחסום או "ניו ג'רזי". רח' האירוס 642
14. בקשה להסדרת מעבר חציה ברחוב הרצל בקטע המחבר בין שכונת החבצלת לשכונת הסביונים.
מצ"ב תרשים
לאשר, ע"פ תכנית לפתרון שניתנה ע"י יועץ התנועה.
בהתאם לתקציבים הזמינים.
רח' הרצל 643
15. בקשה לשינוי רחוב אלי כהן לחד סיטרי או לאישור פסי האטה,
לצורך הבטיחות ברחוב בקטע ליבי-לוחמי הגטאות.
הרחוב צר כאשר חונים משני צידי הדרך ובנוסף, נוהגים במקום במהירות רבה.
מצ"ב תרשים
לבחינת יועץ התנועה למיתון התנועה. רח' אלי כהן
קטע הרחובות:
משה ליבי-
לוחמי הגטאןת
644
16. בקשה לבחינת שינוי מיקום עמדת חלוקת עיתונים.
מצ"ב תרשים
לביצוע סיור. רח' הרצל
פינת
רח' הסביונים-כניסה דרומית
645
17. בקשה לאישור מעגל תנועה.
מצ"ב תרשים
לבחינת יועץ התנועה רח' הרצל פינת
רח' הסביונים-
כניסה דרומית
646
18. בקשה להסדרי תנועה זמניים עקב ביצוע עבודות תשתית – ביוב ברחוב.
ע"פ תרשימי אישור תחזוקה תאגיד מי ציונה.
לאשר רח' לוטם
פינת
רח' יאיר שטרן
647
19. בקשה לאישור סימון כחול-לבן, בכפוף לתכנית עיסקית. לאשר.
בהמשך, עם בחינת רווחיות התכנית- ממליצה לפטור התושבים מתשלום.
עקרון 2000 648

רשמה:
יפעת כוכבי ברמי מרכזת הועדה
כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961