פרוטוקול רשות תמרור מקומית – מס' 4 – נושאים כלליים – מיום 1.12.2019


20/01/2020 20:28

‏‏8 דצמבר, 2019
‏י' כסלו, תש"פ

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קרית עקרון

נעדרו:

פקד ורוניקה דרזי – רמ"ת רחובות – משטרת ישראל

מס'
סידורי
תאור הבקשה החלטות ונימוקים להצבה/ סימון תמרור ביטול/ מחיקת תמרור כתובת מספר
בקשה
1. בקשה בשם תושב להפוך את רחוב צדוק הלוי לחד סיטרי בקטע רבין-משה שרת, או לחלופין לשנות סימון אדום-לבן לצד המזרחי,
עקב שדה ראיה מצומצם בעיקול הדרך בפניה מהכניסה מרחוב רבין.
ראה תרשים מצ"ב
1.        להעביר לטיפול מח' תשתיות לגיזום הצמחיה הפוגעת בשדה הראיה,
במשה שרת/צדוק הלוי – צד צפוני.
2.        לאשר חד סיטריות.
תבוצע לאחר בחינה והכנת תכנית ע"י יועץ התנועה ולאור בחינת האפשרויות התקציביות.
רח' צדוק הלוי 538
2. בקשת מנהל מח' פיקוח למנוע חניה בכניסה למתחם העסקים GREEN ברחוב חסן מלך מרוקו השני, עקב מניעת שדה ראיה לנכנסים למתחם.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
מחליטה שלא לבטל חניות לציבור בסימון אדום-לבן המבוקש.
מציעה למפעילי העסק להציב שלט תקני, מוגבה ובולט לעין עם הכוונה למתחם העסק.
חסן מלך מרוקו השני 551
3. בקשת מנהל מח' פיקוח לאסור חניית אוטובוסים או להסדיר חניה בטיחותית בחזית תחנת דלק פז, ברחוב חסן מלך מרוקו השני.
ראה תרשים מצ"ב
לקדם תכנית למיקום תחנה לקו 274, לאישור משרד התחבורה וחברת אג"ד.
נמצא כי קו 274 שהופעל גם כתחנת קצה במיקומו, בכניסה לתחנת הדלק פז אינו פעיל.
הקו מופעל כיום מהתחנה בכביש 40, ביציאה מרח' חסן מלך מרוקו.
עקב כך, ממליצה הועדה להעביר פניה לחברה המפעילה להפסקת חניית האוטובוסים במקום.
זאת עד להסדרת נושא אישור הקו ותחנת הקצה סמוך לתחנת הדלק פז.
חסן מלך מרוקו השני 552
4. בקשת מנהל מח' פיקוח לסמן אדום-לבן בעיקול הדרך בצומת הרחובות אחד העם וקרן היסוד,
עקב חניית רכבים בצומת, המסכנות ומקשות על שדה הראיה.
ראה תרשים מצ"ב
לאשר, להסדרת הבטיחות. 818 צומת הרחובות
אחד האם
וקרן היסוד
553
5. בקשת התושב לפינוי מחוברים  משביל הולכי הרגל ומניעת חניה בשביל הממוקם בין הרחובות אחד העם ומשה שרת, וכן אכיפת ביצוע הפינוי, עקב מניעת הכניסה והיציאה מהשביל.
ראה תרשים מצ"ב
הנושא בטיפול הולת"ב זמורה.
עם סיום הטיפול, יבדק הנושא במועצה.
שביל בין הרחובות אחד העם
ומשה שרת
554
6. בקשת התושבת לייעד החניה בחזית ההוסטל ברחוב משה שרת לדיירי ההוסטל.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
עקב אי יכולת אכיפת החניה הממוקמת בשטח ציבורי, המיועד לכלל הציבור.
רח' משה שרת
פינת רח' הרצל
555
7. בקשת התושב להוספת מקומות חניה ברחוב חבצלת, באמצעות סימון חניה ע"ג כביש/מדרכה במקומות האפשריים במיקום "אוזן".
ראה תרשים מצ"ב
לדחות הוספת חניה במיקומי "אוזן" ע"ג כביש/מדרכה, ע"פ המלצת יועץ.
אפשרות הוספת חניות עם ביצוע שינויים גאומטריים, אינה מומלצת עקב תועלת נמוכה מאוד לעומת ההשקעה הנדרשת.
נוספו חניות ברח' החבצלת סמוך לפארק דורותי.
רח' החבצלת 556
8. 1.      בקשה להסדרת שדה הראיה ברחוב משה שרת ממערב למזרח במעגל התנועה לרחוב הרצל.
2.      בקשה להסדרת ה"אוזן" הבולטת ומפריעה להשתלבות בנסיעה, ברחוב הרצל עם כיוון הנסיעה צפונה ממעגל התנועה.
ראה תרשים מצ"ב
1.      נדרשת נהיגה ע"פ חוק,  בעירנות ובסובלנות.
אין אפשרות חוקית לשינוי מערך התמרור במקום.
2.      הסדרת ה"אוזן" תבוצע בהקדם בהתאם לאפשרויות התקציביות
צומת הרחובות
הרצל
ומשה שרת
557
9. בקשת חבר המועצה לביטול סימון אדום-לבן, לצורך אפשרות חניה לרכב אחד, עקב מצוקת החניה במקום.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
ע"פ חוו"ד יועץ התנועה, קטע המסעה המתרחב בסוף הרחוב, המסומן באדום-לבן משמש כרחבת סיבוב ותמרון נסיעה.
רח' נופר 558
10. פניה בשם תושב לפתרון חסימת הנגישות לפח המוטמן ברחוב נורית 10, לפינוי ע"י משאיות האשפה.
ראה תרשים מצ"ב
תועבר ע"י מח' שפ"ע
מפת מיקום הפחים המוטמנים, כולל שעות פינוי בכל אחד מהם.
ההגבלה לאיסור חניה ליד המוטמנים הרלוונטיים תהיה לא יותר משעתיים,
תוך נטיה לקבוע שעות נוחות לחונים, כולל במיקום המבוקש ברחוב נורית.
רח' נורית 10 559
11. בקשת התושבת לסימון מעטפה בכניסה לשער החניה ולשער הולכי הרגל, עקב חסימת החניה וחסימת היציאה למדרכה הצרה משער הולכי הרגל, ע"י רכבים החונים בחזית.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות הבקשה לסימוני מעטפות.
יש לפנות לאכיפה ע"פ חוק בחסימת שער החניה.
רח' יורדי הסירה 10 560
12. בקשת התושב ברחוב היהלום:
1.     סימון מעטפה באורך כ- 2 מ', בכניסה לשער הולכי הרגל, עקב חסימת הכניסה ע"י רכבים חונים.
2.     סימון איסור חניה בכניסה לחניה, עקב חסימת הכניסה.
3.     איסור חניה בסוף הרחוב, לצורך אפשרות תימרון נסיעה וחזרה, ברחוב דרך ללא מוצא.
ראה תרשים מצ"ב
1.      לדחות.
2.      לדחות.
לאכיפה ע"פ חוק.
3.      לבצע סימונים ע"פ חוו"ד יועץ התנועה,
"מעטפה" באורך כ-6 מ' בסוף הרחוב, בצד הדרומי, לצורך תמרון נוח ובטוח במקום המשמש כרחבת סיבוב
וסימוני חניות.
ע"פ תשריט שיוכן.
רח' היהלום 2 561
13. בקשת נציג ועד שכונת חבצלת הצעירה, להצבת שער חשמלי בכניסה לרחבה בחזית בית כנסת "עטרת מזל ושלמה" למניעת  כניסת רכבים בשבתות ובחגים.
התקנת השער ע"ח קופת בית הכנסת.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
לא ניתן לחסום למעבר שטח ציבורי המותר לשימוש לכלל הציבור.
רח' הנרקיס 562
14. בקשת נציג ועד שכונת חבצלת הצעירה לסמן אדום-לבן צמוד לקיר, בקטע תמרור קיים: איסור חניה, בשטח מתחם חניות פרטיות שבין רחובות הנורית והאירוס.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
מדובר בשטח פרטי.
אין המועצה מטפלת ומציבה תמרורים בשטח פרטי.
רח' הנורית
רח' האירוס
563
15. בקשת התושבת להצבת פסי האטה ברחוב השיטה, עקב נסיעה מהירה ומסכנת במקום.
ראה תרשים מצ"ב
לבצע בהתאם לחוו"ד/לתכנית שתתקבל מיועץ התנועה. רח' השיטה 564
16. בקשת התושבת לביטול סימון אדום-לבן בצד הצפוני של רחוב שבזי, לצורך הוספת מקומות חניה ע"ג כביש/מדרכה.
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
ע"פ חוו"ד יועץ התנועה לא ניתן לבטל סימוני אדום-לבן במקום המבוקש, מבחינה בטיחותית ותנועתית.
רח' שבזי 565
17. בקשת אגף הנדסה להפוך את רחוב כובשי החרמון לחד סיטרי, כולל שינויים גאומטרים, לצורך הוספת מפרצי חניה ולשיפור הבטיחות.
ראה תרשים מצ"ב
לבחינת יועץ התנועה ולקבלת חוות דעתו. רח' כובשי החרמון 566
18. בקשה לאישור מעטפה בחזית הבית ללא הגבלת שעות שימוש.
(בבקשה קודמת אושרה מעטפה בהגבלת שעות איסוף וחזרה מפעילות מועדון).
ראה תרשים מצ"ב
לדחות.
נותר אישור "מעטפה" בחזית הבית בהגבלת שעות יציאה וחזרה לפעילות המועדון,
ע"פ החלטה מישיבה קודמת.
רח' נווה אשכול 14 567
19. בקשה התושבת מרחוב אלי כהן 27 לסימון מעטפה בחזית אחורית של מגרש המגורים ברחוב הגפן, עקב  חסימת הכניסה ע"י רכבים חונים.
הכניסה משמשת כמעבר לחציית הכביש לתושבת המתניידת בכסא גלגלים ובהליכון וכן משמשת בכניסת משאיות וטרקטורים לביצוע עבודות במגרש.
ראה תרשים מצ"ב
לאשר.
ע"פ תרשים.
הגפן 18
(מול הגפן 13-15)
568
20. בקשת התושב להוספת שילוט לאיסור חניה וביצוע אכיפה,
לצורך הסדרת הבטיחות עקב משאיות שרות וכלי רכב החונים סמוך לחנות המכולת בצומת הרחובות משה שרת וקרן היסוד בסימון אדום-לבן ומהווים הפרעה בשדה הראיה.
ראה תרשים מצ"ב.
לאכיפה ע"פ חוק. רח' משה שרת
פינת
רח' קרן היסוד
571
21. בקשת אגף הנדסה להסדרת הבטיחות ברחוב אלי כהן לפונים שמאלה מרח' משה ליבי,
עקב חניה ברחוב אלי כהן בצד הדרומי.
ראה תרשים מצ"ב
להציב מראה פנורמית ולהאריך סימון אדום-לבן,
ע"פ תרשים מצ"ב.
בהמשך לביצוע ההחלטה,
תבחן בנוסף, נחיצות ביצוע שינוים גאומטריים.
רח' אלי כהן
רח' משה ליבי
572

רשמה: יפעת כוכבי ברמי – מרכזת הועדה

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961