פרוטוקול רשות תמרור מקומית – שלא מן המניין – נושאים כלליים – מיום 1.12.2021


08/06/2022 20:06

חברי וועדה

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • המהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • המהנדס אלכס דרימר – יועץ התנועה וחבר ועדת תנועה
  • קצין משטרה – משטרת ישראל
  • רס"מ אורן שלום – מש"ק קריית עקרון

הנדון:

פרוטוקול רשות תמרור מקומית – שלא מן המניין – נושאים כלליים – מיום 1.12.2021

נושאים:

מס' סידוריתיאור הבקשההחלטות ונימוקיםלהצבה/סימון תמרורביטול/מחיקת תמרורכתובתמספר בקשה
1.בקשה לאישור 2 מקומות חניה לרכב שיתופי, במפרץ חניה ציבורית, עבור המפעילים:
• קבוצת שלמה סיקסט
• סיטיקאר
ע"פ מתכונות עסקיות, למשך חצי שנה.
לאשר.
לטובת שימוש הציבור.
ע"פ תשריט המצ"ב
433
439

434
רח' הרצל מול מרכז מסחרי בדרי – רח' הרצל 80716
2.בקשה לאישור 2 מקומות חניה לרכב שיתופי, במפרץ חניה ציבורית, עבור המפעילים:
• קבוצת שלמה סיקסט
• סיטיקאר
ע"פ מתכונות עסקיות, למשך חצי שנה.
לאשר.
לטובת שימוש הציבור.
ע"פ תשריט המצ"ב

433
439

434
רח' הרצל בחזית מרכז מסחרי- רח' הרצל 34717

רשמה: יפעת כוכבי ברמי