פרוטוקול ישיבת רשות תמרור מקומית מיום 05.02.2017


22/08/2017 16:46

05 פברואר 2017
ט' שבט תשע"ז

השתתפו:

  • מר חובב צברי – ראש המועצה ורשות תמרור מקומית
  • מהנדסת לריסה וקסלר – מהנדסת המועצה ומזכירת ועדת תנועה
  • מהנדסת זהבה שפיגלר – יועצת התנועה וחברת ועדת תנועה
  • פקד שמשון קבדה – רמ"ת רחובות וחבר ועדת תנועה
  • עו"ד רינת דנון – לשכת ראש המועצה

נושאים לאישור:

מס' כתובת ביטול / מחיקת התמרור להצבה / סימון התמרור נימוקים והחלטות תאור הבקשה מספר בקשה
1 צומת רחובות – הרצל/ההדרים הועדת ממליצה לאשר את התכנית ולהעבירה לאישור משרד התחבורה. בקשת אגף הנדסה לאשר תכנון למעגל התנועה ברחוב הרצל פינת רחוב ההדרים, ע"פ תכנית שהוכנה ע"י יועצת התנועה זהבה שפיגלר, מס' 97-4002-1, מעודכנת מיום 16.6.16.
התכנית כוללת שני נתיבי תנועה בכיכר המרכזית ושני נתיבים במבואות הכיכר.
302
2  צומת הרצל / האירוס / ויצמן הועדה ממליצה לדחות את הבקשה להסרת הדקלים ולהוספת פסי האטה במקום.
ע"פ בחינת וחוו"ד יועצת התנועה הדקלים אינם מהווים הפרעה בשדה הראיה. כמו כן, לא ניתן להוסיף פסי האטה בציר תנועה ראשי.
פניית התושבות אירנה אולבינסקי ואריאלה מזרחי באמצעות עו"ד מאיה גולדשטיין, חברת ועדת התחבורה, להסרת הדקלים, ולהוספת פס האטה לפני מעגל התנועה הרצל/האירוס. 273
3 רח' התמר הועדה ממליצה לאשר את הבקשה לסימון תמרור 818 – אדום-לבן, לצורך הבטיחות במקום. ע"פ תרשים מצ"ב פניית התושבת רבקה מליחי מרחוב הברוש לסימון אדום-לבן באנטי מפרצים בחלק הדרומי ברחוב התמר בכלל ובפרט בצומת רחוב התמר והברוש, עקב חסימת נתיב הנסיעה ע"י רכבים החונים במקום. 274
4 רח' המייסדים 437
439
815
437 815 הועדה ממליצה לאשר סימון 2 חניות נכים ע"פ התקן הנדרש. ע"פ תרשים מצ"ב בקשת אגף הנדסה לאשר 2 חניות נכים וביטול 2 חניות נכים שאושרו בועדת תחבורה מיום 16.9.13, במתחם חניית המתנ"ס/המועצה. 275
5 שד' יצחק רבין / דרך ירושלים הועדה ממליצה להעביר הנושא לאכיפה – למח' פיקוח במועצה, בשיתוף השוטר הקהילתי. פסי ההאטה ברחוב בוצעו בהתאם לתקן.  פניית תושבים לשיפור הבטיחות בשד' יצחק רבין ובצומת שד' רבין/דרך ירושלים עקב סכנת חציית הכביש בעקבות נסיעה מסוכנת של טרקטורונים ואופנועים בימי שבת וכן עקב ריבוי תנועה מאחר והמקום הפך נתיב קיצור דרך למבקשים להגיע לכיוון מזכרת בתיה והסביבה. 276
6 רח' האירוס 9 הועדה ממליצה לאשר התקנת מעקה בטיחות במקום למען בטיחות הולכי הרגל. ע"פ תרשים המצ"ב פניית התושב ועובד המועצה, יוסי טרי להצבת מעקה בטיחות במדרכה ליד עמוד החשמל סמוך לבית מס' 9 ברחוב האירוס, זאת כדי למנוע מכלי רכב לחנות על המדרכה, למען בטיחות הולכי הרגל הנאלצים ללכת בכביש ולעקוף כלי הרכב במקום. 277
7 רח' הנרקיס הועדה ממליצה לדחות את הבקשה לשינוי סימון 818- אדום-לבן הקיים במקום. שינוי הסימון עלול להביא לחסימת זרימת התנועה בנתיב התנועה ופגיעה בבטיחות.. פניית צוות גן הדרים ברחוב הנרקיס המבקשים לבחון סימון אדום-לבן הקיים בכניסה לגן. 280
8 רחבי הישוב המועצה ממליצה לאשר את הבקשה. ע"פ התרשימים המצ"ב בקשת המועצה לאישור קו תחבורה ציבורית-קווי לילה מס' 326 – חברת אג"ד במסלול נסיעה בישוב. 281
9 רח' האירוס 18/7 הועדה המליצה להעביר את הפניה ליועמ"ש המועצה, לצורך קבלת חוו"ד בעניין הצבת תמרורים ואכיפתם בשטח המגורים הפרטי. הועדה ממליצה לאשר תכנית שתוכן ע"י יועצת התנועה, בהתאם לחוו"ד  היועמ"ש. דיון חוזר בפניית המבקש גדה זכריה מרחוב האירוס 18/7 לאחר שהוחלט בישיבה קודמת מיום 3.4.16 לשוב ולדון לאחר סיור במקום ע"י השוטר הקהילתי.
בקשת התושב לאפשר תמרון חניה ע"י הצבת מעקה על המדרכה או הצבת שלט איסור חניה לאורך המדרכה במקום בו קיים קושי בתמרון חניה.
החניה  במתחם בתי מגורים ברחוב האירוס 16-22 והחבצלת 17-25 הינה בשטח מגורים פרטי.
ראה תרשים מצ"ב
282
10 רח' הרצל) קטע משה שרת-מרבד הקסמים) הועדה ממליצה לדחות את הבקשה להצבת פסי האטה. לא ניתן להוסיף פסי האטה בציר תנועה ראשי. פניית התושב שלום צברי לביצוע פסי האטה ברחוב הרצל בכל כ- 200 מ', בקטע משה שרת – מרבד הקסמים. 283
11  רח' הסביונים מענה לפניית המבקש ינתן במסגרת תכנון חניות השכונה ברחוב הסביונים, ע"פ תכנית שהוכנה ע"י מהנדסת התנועה, זהבה שפיגלר. צפי ביצוע התכנית במהלך שנת 2017 בקשת התושב שמואל אשטון מרחוב הסביונים בבקשה לאפשר תמרון חניה ברחוב הסביונים 8, להם חניה ניצבת לכביש בצד מערב. הסביר כי עקב חניה ברחוב בצד המזרחי קיים קושי רב בתמרון החניה. 284
12 רח' דרך השלום (לשעבר מדעי שלום) 437 439 הועדה ממליצה לאשר חניות הנכים ומעקה הבטיחות המבוקשים. ע"פ התרשימים המצ"ב  בקשת אגף הנדסה לאשר חניות נכים: – סימון שתי חניות נכים כלליות לשימוש קופ"ח כללית, במבנה הזמני ברחוב דרך שלום והצבת מעקה בטיחות למניעת מעבר כלי רכב ברחוב דרך שלום, סמוך לרחבת הדשא, ע"פ תרשים מצ"ב. – סימון חניית נכה כללית סמוך למבנה טיפת חלב-קופ"ח כללית, ברחוב דרך השלום. 285
13 רח' בן יוסף שלמה רח' דולב הועדה ממליצה לאשר הצבת מעקה הביטחות, למען ביטחות הולכי הרגל ושיפור שדה הראיה. ע"פ תרשים מצ"ב בקשת התושב דניאל סגל מרחוב שלמה בן יוסף 16 (דולב) להצבת מעקה בטיחות במדרכה ממזרח לחניה הציבורית, זאת למניעת התפרצות הולכי רגל לכביש רחוב דולב ולאפשר שדה ראיה לנהגים ברחוב. 288
14 (רח'  הרב יוסף מחלי (המשך רחוב משה שרת הועדה ממליצה לדחות את הבקשה. המועצה אינה מאשרת סימון חניות לבעלי תפקידים. הבקשה תבחן במסגרת הוספת חניות בחניון ביה"ס. פניית מנהלת מח' חינוך אביבה, לבקשת מנהלות בתי"ס אוהל מאיר ובן צבי להקצאת מקומות חניה עבורן במתחם חניית בתי הספר. 290
15 רח' שבזי קיים תכנון למעברי חציה מוגבהים ברחוב שבזי ע"פ תכנית שהוכנה ע"י מהנדסת התנועה זהבה שפיגלר, דבר שיתן מענה לשיפור הבטיחות. ביצוע התכנית יבחן בשנת 2018. פניית התושב בנצי שמחי לשיפור הבטיחות וההרתעה ברחוב שבזי בכלל וסמוך לצומת שבזי/התמר בפרט, עקב נהיגה מסוכנת מאוד ברחוב. לדברי התושב לא קיימים מספיק פסי האטה ברחוב. 291
16 רח' השקמה 5 הועדה ממליצה לדחות את הבקשה. המעבר הקיים מאפשר רמת שרות 3 לצורך חניה זו, בהתאם להנחיות משרד התחבורה. פניית התושב ישראל יוסף מרחוב השקמה 5 להרחבת סימון מעטפה בכניסה לחניה הפרטית עקב הפרעת רכבים החונים בחניה הציבורית צמוד למעטפה. קיים קושי בתמרון הנסיעה בכניסה לחניה הפרטית של המבקש. 292
17 רח' משה ליבי רח' דרך השלום הועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לתב"ר ויתרות תקציב. בקשת אגף הנדסה לאשר שביל אופניים – חיבור בין פארק הזית-הגפן לבין המע"ר, ע"פ תכנית מאושרת משרד התחבורה מס' 97-4004 שנערכה ע"י מהנדסת התנועה זהבה שפיגלר מעודכנת ליום 11.5.16. 293
18 רח' החרצית 623 629 הועדה ממליצה לאשר את הבקשה להצבת תמרור 623 – דרך ללא מוצא בכניסה לרחוב. הועדה ממליצה לאשרר 2 תמרורי 629 הקיימים בכניסה לשבילים הצרים – ע"פ הפרוט: מעבר לכלי רכב אין חניה בשטח המסומן.
ע"פ תרשים מצ"ב
פניית עו"ד זלנה לבקשת התושב שלמה עוזרי מרחוב החרצית להצבת תמרור דרך ללא מוצא בכניסה לרחוב וכן תמרורי איסור חניה בכניסה לשבילים ממזרח וממערב, עקב הפרעת רכבים החונים בשביל ואינם מאפשרים כניסה/יציאה מחניות הבתים בשביל זה. 295
19  רח' הברוש הועדה ממליצה לשוב ולדון. יש לבחון את הנושא לאור גני הילדים. פניית התושב כורש נוריאל מרחוב הברוש להוספת פסי האטה ברחוב, להפחתת מהירות הנסיעה ולהגברת הבטיחות ברחוב. 296
20 רח' ר' יעקב גהלי (לשעבר רח' זמני 12) רח' האלון הועדה מאשרת צביעת סימון תמרור 818 אדום-לבן במקום ע"פ ההנחיות. ע"פ תרשים מצ"ב בקשת התושבת רות נוח לסימון אדום-לבן ברחוב ר' יעקב גהלי, בפניה מרחוב שבזי לרחוב האלון. 297
21 רח' הרב צדוק הלוי 2 הועדה ממליצה להעברת הנושא לאכיפת איסור חניית משאיות מעל 10 טון בשעות הלילה ברחבי הישוב, בשיתוף מח' פיקוח והשוטר הקהילתי. בקשת התושב ג'מיל מרחוב צדוק הלוי 2 לאסור חניית משאיות סמוך לביתו, עקב הפרעת המשאיות החונות לבני ביתו. 298
22 רח' הרב צדוק הלוי קיים תכנון למעגל תנועה בצומת הרחובות צדוק הלוי/היהלום, שיתן מענה לבטיחות, הפחתת התנועה במקום וימנע נהיגה במהירות גבוהה ומסוכנת. ביצוע התכנית יבחן בשנת 2018. כ"כ הועדה ממליצה להעביר הנושא לאכיפה, למח' פיקוח במועצה בשיתוף השוטר הקהילתי. פניית משפחת קעטבי להוספת פסי האטה או כל פתרון שיביא לבטיחות, עקב נהיגה מהירה ברחוב צדוק הלוי , בקטע משה שרת-היהלום. 299

כל תמרור אשר נתקבלה לגביו החלטה כמפורט לעיל, אשר טעון אישור רשות תמרור מרכזית, יהווה הסדר תנועה זמני בהתאם לסמכות מכח סעיף 18 ה' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961