פרחים! אנחנו מחפשים אתכם!


04/09/2020 10:26

מ.מ קריית עקרון בשיתוף מפעל הפיס ופר"ח מזמינים אותך להגיש מועמדות לפעילות החברתית בתמורה למלגה בת 10,000 ש"ח

ההרשמה באתר פר"ח www.perach.org.il

הרשות המקומית ומרכז הצעירים יקבעו את רשימת הסטודנטים הזכאים למלגה בכפוף להתאמתם לפעילות.

*בכפוף להשלמת שעות ההתנדבות הנדרשות ותנאי מפעל הפיס.